Albiruni - Význam domů

26.04.2008 22:23

Albiruni (arabský astrolog 974 - 1048)

Kniha instrukcí základů umění astrologie – TAFHIM.

 

 

První dům

Duše, život, délka života, vzdělání, rodný kraj.

 

Druhý dům

Kojení, výživa, při neštěstí nemoci očí, živobytí, domácnost, pomocná profese dětí.

 

Třetí dům

Bratři, sestry, příbuzenstvo, vztahy s příbuznými, šperky, přátelé, stěhování, krátké cesty, inteligence, znalosti, odbornost v náboženském zákonu.

 

Čtvrtý dům

Rodiče, prarodiče, potomci, nemovitosti, pole, domy, vodní zdroje, znalosti rodokmenu; co dosahuje smrt a co se stalo s mrtvolou.

 

Pátý dům

Děti, přátelé, šaty, potěšení, radost, malé nabývání majetku, nahromaděné bohatství otce, co bylo řečeno o něm při pohřebním obřadu.

 

Šestý dům

Nemoc, defekty z těla, příliš mnoho práce, je-li neštěstí pak nehoda nohou, ztráta majetku, onemocnění vnitřních orgánů, otroci, služky, dobytek.

 

Sedmý dům

Ženy, souložnice, sňatky, svatební hostina, sváry, partnerské svazky, ztráty, soudní procesy.

 

Osmý dům

Smrt a její příčiny, vražda, otrava, zlé účinky z drog na tělo, dědictví, manželčin majetek, výdaje, nouze, extrémní nouze, simulující smrt.

 

Devátý dům

Cestování, náboženství, zbožnost, osud, vážnost, dosažení znalostí z hvězd a z věštění, filozofie, zeměměřictví, bystrá pronikavost, důvěryhodnost, výklad vizí a snů.

 

Desátý dům

Vláda sultána, vláda s radou šlechticů, absolutní autorita, úspěch v obchodě a obchodování i v profesi, vychované děti, osvícenost.

 

Jedenáctý dům

Štěstí, přátelé, nepřátelé, týkajícího se onoho světa, modlitba a chvála, přátelství žen, láska, oblečení, parfémy, ozdoby, obchod, dlouhověkost.

 

Dvanáctý dům

Nepřátelé, utrpení, starosti, vězení, dluh, pokuty, kauce, strach, nepřízeň osudu, choroba, prenatální fantazie matky, dobytek, přístavy, otroci, sluha, armády, emigrace, srocení. 

 

Přeložil: J.Holeček

 

https://www.renaissanceastrology.com/housesalbiruni.html