Ascendent ve znameních - Jan Kefer

15.11.2009 13:54
Ascendent neboli hrot I. domu náleží k nejdůležitějším místům v každém tématu, neboť ovlivňuje vzhled, charakter a celkový životní osud.

 

ASCENDENT V BERANU

 • Vzhled: Střední postava, dosti hubená, dlouhý obličej a krk, silné údy, ořechově hnědé oči, hrubé vlasy, tmavá nebo červenavá pleť, vousy barvy písku, rychlý pohled.
 • Charakter: Ctižádostivý, rychlý, neohrožený, rozhodný, panovačný, cholerický, podnikavý, nadšený, svobodomyslný, velkodušný, cit pro povinnost, dobrodiní prokazuje nehodným lidem, zájem o politiku, řád argumentuje, přítel přírody, alpinismu.
  • Při poškození: bezohledný, zlostný, choroby z přepracování, umíněnost, hádavost, hochštaplerství.
 • Osud:
  • Při dobrém ozáření hodí se k vedoucím místům, vůdcovský typ, dobrý organizátor. Láska k osobám duševně příbuzným, zatím co k pokrevním příbuzným poměr není dobrý. Chytrost ovládá přátelství. Mnoho námahy a práce v životě, úspěch podnikavostí, sebedůvěrou, energií. Názory nejsou hluboké a často se měnívají, vždy však je určitost v řeči a plánech. Sebepřeceňování, hněvivost mnoho pokazí. Mnoho zájmu o povolání, pro lásku k němu obtíže již v mládí v otcovském domě; manželský život jen málokdy je souladný, četné spory s příbuznými a bývalými přáteli zabarvují osud nepříznivě. Střídavé štěstí na cestách a vůči nepřátelům. V dobročinnosti někdy až rozmařilý, ale vděku se nedočká. Úspěch jako voják, lékař, politik nebo průmyslník.
  • Při poškození sklon k nevěře, spojení s nízko stojícími lidmi, erotické pletky se služkami a s nízkými ženštinami, jež mají nepříznivý vliv na zdraví, změna názoru, slepá víra, náboženská tupost anebo bigotnost.
 • Aspektace: Nepříznivě zabarvuje vlivy znamení okolnost, je-li Luna v kladném, Mars a Slunce v záporném znamení: pak úspěch jen jako obratný řemeslník. Je-li poškozen Mars, Slunce, Luna a stojí-li Jupiter a Venuše slabě, anebo je-li Ascendent poškozený Saturnem a Martem, vzniká typ ukrutný, pomstychtivý, fanatický, věrolomný, surově útočný.
  • Ascendent nepříznivě k Saturnu: výbušný temperament, rozmarný, silné city a vášně, periody výbušného citu a opět ochablosti a lhostejnosti.
  • Nepříznivě k Uranu: chaos myšlenek, mnohomluvný fantasta. Totéž při špatném aspektu k Neptunu.
  • Příznivě k Merkuru: nadání, vtip, ano i genialita.
  • Příznivě k Uranu: plodný, pokrokový duch bystrého vtipu.
 • Vlivy stupňů:
  • 1—10: Studovat postavení Marta. Je-li Mars pod obzorem a Slunce nad obzorem v kladném znamení, Mars nikoliv však v rohovém domě vzniká nejušlechtilejší typ Berana: organizátor, vůdce v průmyslu, kultuře, peněžnictví, silná vůle, znamenitý představený, věrný, mírné, vyrovnané vášně, bohatství myšlenek. Zrozenec si zaviní smrt sám. Při poškození však vyvrcholují negativní vlastnosti znamení.
  • 11—20: Zvýšená smyslnost a vášně, láska k sportu, vojenství, zbraním a umění, obratnost rukou, vytrvalost, rytířství; vůdcovský typ, ale příliš impulsivní, ovladatelný ženami a zálibami (láska k přírodě, lovu, zvířatům). Při poškození přehání ve všem, smrt si zavinuje sám. Úspěch jako lékař nebo technik.
  • 21—30: Zkoumat postavení a aspektaci Jupitera. Při dobrém jeho postavení nejlepší vlastnosti děkanu převládají. Typ družný, láska ke sportu, zvířatům, psům, koním, milosrdný, spravedlivý, skvělá intuice, jemný sloh, mnoho cest a změn. Je-li Jupiter v pevných znameních: fanatismus, dogmatismus, nevěra, peníze se vydělávají jen velikou námahou. Jupiter poškozený Martem: sklon k tělesným rozkoším, neklid, nízké sociální postavení, pokrytectví, přepínání a nemírnost v požitcích.
    

ASCENDENT V BÝKU

 • Vzhled: Krátké, tlusté tělo, plný obličej, krátký, tlustý krk, široký nos a ústa, temná, chorobná pleť, široká, silná ramena, temné oči a vlasy, jež někdy jsou kudrnaté. Žena je půvabnější, kulatá, masitá, černé oči a vlasy.
 • Charakter: Konservativní, pasivní, stálý, zaměřený k hmotnému blahobytu a pohodlí, bezstarostný, požitkářský, sebevědomý, domýšlivý, pevné vůle, vytrvalý, diplomatický, rozšafný, uzavřený v citech, mlčelivý, věrný přítel, ale neplnící sliby; sklon k filosofii, vědě, umění, řečnictví, krásný hlas, přívětivé chování, sentimentální city, láska k hostinám, zahradnictví, zemědělství.
  • Při poškození: lenost, těžkopádnost, požitkářství, pedantství, vzdorovitost, pomstychtivost, melancholie, pustý materialismus, hněvivost, bigotnost, násilnost, bezcitný, žravý, špatný manžel nebo manželka, špatný hlas, neřestný, ateismus.

 • Osud:
  • Příznivě: věrnost, blahobyt v otcovském domě a v mládí, možnost dědictví, vlastní majetek získá se opožděně, prospěch ze smrti jiných lidí, štěstí s dětmi, ale některé zemře předčasně, změny v přátelství, mnoho protekce, čisté vášně erotické, úspěch v povolání, kde může pociťovat vlastní důležitost.
  • Při poškození: nevěra v manželství, intimní poměry cizoložné, a z toho neštěstí, ztráta jmění, zlé procesy, četná nepřátelství, častá smrt v rodině, spory s příbuznými.
 • Stupně:
  • 1—10: Zkoumat Venuši! Radost ze života, silné vášně a pudy, dobrý intelekt, nadšení, malá pohyblivost těla a ducha, tvrdohlavost, mnoho nehod v životě, přesto však možnost dědictví a věna, věrnost, dobrý přítel a společník. Při poškození Merkura absicory převládnou špatné vlastnosti znamení.
  • 11—20: Pozorovat mimo Venuši též Merkura! Praktičnost, dobrý intelekt a úsudek, požitkářství, láska k přepychu, lesku a kráse, volný v názorech a citech, sklony k proměnám, jemná fantasie. Obyčejně velmi krásní lidé, zvláště ženy. Úspěch ve zvěrolékařství, finančnictví, lékárnictví, zemědělství, dobrá mluva.
  • 21—30: Mimo Venuši zkoumat i Saturna! Sklon k lakotě, požitku, větší činorodost, ale malý úspěch finanční, mnoho překážek, vytrvalost, uzavřenost, úspěch na veřejnosti možný při dobré aspektaci Jupitera nebo Slunce. Mnoho závislosti, sklon k filosofii, úspěch v duchovních a sociálních vědách.
   • 24°: Při dobré aspektaci Jupiterem a Sluncem: moc, kariéra. Vždy však nebezpečí. Jsou-li v I. domě Mars a Slunce, Jupiter a Venuše mimo VII. dům a neozařují-li dobře Ascendent: násilná smrt, stětí, oběšení.
   • 28°: Skvělá, ale nebezpečná kariéra.
   • 29—30°: Velmi nepříznivý vliv.

 

ASCENDENT V BLÍŽENCÍCH

 • Vzhled: Vysoké, přímé a štíhlé tělo, dlouhé paže a ruce, temná nebo červenavá pleť, plnokrevnost, tmavohnědé vlasy, hnědé oči, rychlý a činorodý pohled, pružná a rychlá chůze.
 • Charakter: Milá, pohyblivá a přizpůsobivá povaha, malá upřímnost, změny citu a myšlení, mnoho starostí a zájmů o druhé lidi, mnohostranný, duchaplný, ale povrchní, dobrý úsudek, umírněný v jídle a pití, obratnost v ručních pracích, učelivost, zájem o nauky, právo a obchod, výmluvnost, obětavost, citlivost, sklon k zbytečným starostem, hluboké, ale ukázněné vášně, nervosita, mnoho neklidu. Baživost po slávě, váženost, dobrý člen společnosti, dosti ztrát, ale spekulace a podřízení je pomáhají vyrovnat, přátelství vedou ke ztrátám a pomluvám, příbuzní a nepřátelé ztěžují život. V manželství celkem věrnost, ale možnost dvou sňatků kvůli rozvodu nebo předčasnému úmrtí partnera, dětí málo anebo žádné, láska, mladé osoby ovlivňují zdraví a činnost, možnost dvojího povolání. Úspěch v obchodě, dopravě, cestovatelství, literatuře, žurnalistice, umění, právu, filologii, matematice, kriminalistice. Okolo čtyřiceti let nepříznivá doba života. Možnost vyšinutí se do vyšších kruhů. Mnoho knížat a králů má v Blížencích svůj Ascendent.
 • Aspektace:
  • Velmi dobrým příznakem je, stojí-li Slunce v IX., X. nebo XI. domě; pak mnoho spojení a pohyblivost osudu.
  • Je-li Merkur v Rybách nebo VI. domě, vzniká nebezpečí souchotin.
  • Merkur špatně k Martu: zranění, rozštěpení povahy.
 • Stupně:
  • 1—15: Pochybná věrnost partnera, možnost sňatku v cizině.
  • 1—10: Zkoumat postavení Merkuru, Luny a Slunce. Merkur má být hodně aspektován, je-li příznivě, pak všestranný úspěch.
   • Při silné Luně: paměť, řečnické nadání.
   • Merkur dobře k Saturnu: klidná, uvážlivá povaha.
   • Merkur poškozený Jupiterem: zhoršení charakteru, sklon ke lsti, lži a podvodům.
   • Merkur poškozený Lunou: neklid, kolísání, mnoho nepříznivých změn.
   • Při oslabení Jupitera a Venuše rovněž nepříznivý vliv.
  • 11—20: Velmi krásní lidé se smyslem pro vkus, umění a tanec, osobní přitažlivost, obratnost, bezstarostnost, snadná přátelství.
   • Při dobrém postavení Venuše: nejlepší vlivy, radost ze života a krásy, roztomilost, láska a přátelství přinášejí úspěch v životě.
   • Při poškození nabývají vrchu zlé vášně.
  • 21—30: Zkoumat postavení Urana a Saturna.
   • Při dobrém jejich postavení bohatý duchovní život, vyhraněný intelekt, úspěch v technice, aviatice, filmu.
   • Při jejich poškození: výstřednosti, závislost, zklamání, neúspěch, neklidný život, nehoda nebo úraz v mládí, zlé vášně.
     

 ASCENDENT V RAKU

 • Vzhled: Střední postava, kulatý obličej, bledá pleť, úzké tahy obličeje, tmavohnědé vlasy, slabá konstituce, šedé nebo světlemodré oči.
 • Charakter: Nedostatek energie, citový, neškodný, bezstarostný, bo-jácný, fádní, rozmary, chytrost, netrpělivost, stálost jen tam, kde je nadšení, jinak změny citů, jež se bezohledně vyvíjejí, snadno ovlivnitelný, mnoho žárlivě střežených tajemství.
  • Ženy jsou krásné, přitažlivé, rozmarné, ve stáří však ohyzdné, bez dětí nejsou spokojeny, potřeba mateřství a oběti.
  • Při poškození domýšlivost, nedůvěřivost, žárlivost, lenost, materialismus, nezkrotná fantasie, málo naděje.
 • Osud: Mnoho změn v pobytu a přátelství, z přátel se stávají nepřátelé, touha po moři, cestách, úmrtí sourozenců, obtíže v povolání, mnoho nemocí, láska k dětem a domovu je důležitým osudovým rysem, mnoho dětí, ale dosti starostí s nimi, přátelé a příbuzní nepozorovaně zrozence vykořisťují, v manželství rozhodují peníze, často láska mezi příbuznými. Nesnadno lze dosíci trvalého blahobytu. Důležitá doba je mezi 25 až 50 lety. Co se nevybuduje v těchto letech, je ztraceno. Žena se vdává z touhy po dětech, manželství ne vždy harmonické. Úspěch v reprodukčním umění, v rychlém oběhu zboží a statků.
 • Aspektace:
  • Příznivé při nočním zrození,
  • Dále zkoumat poměr Luny a Saturna. Oposice těchto planet je velmi zlá pro celý život.
  • Je-li v Raku mnoho planet: námořní cesty v mládí.
  • Při silném Martu: tvrdost, přísnost, autokracie, svéhlavost, plodná fantasie.
  • Při poškození Luny Martem nebo Saturnem: ukrutnost, bezohledné sobectví a touha po zabezpečení přes všechny překážky.
  • Je-li Mars poškozen Neptunem: nebezpečné manželství, mnoho dětí, ale starosti s nimi.
 • Stupně
  • 1—10: Zkoumat Lunu! Je-li silná a v I. domě, pak nejlepší vliv Raka, je-li ve IV., pak vliv je pasivnější. Rovněž je dobře, je-li přibývající. Sklon k lakotě, sensitivita, ztráty peněz, přátelství a družnost, vytrvalost. Při poškození rozmary, nestálost, domýšlivost, chyby Raka. Při poškození Ascendentu: krátký život.
  • 11—20: Zkoumat Lunu a Marta! Povaha je aktivnější, vášnivá, podrážděných nálad a rozmarů, touha po sebeuplatnění, dobrodružnosti, cestách, změnách. Mnoho výdajů, neproniknutelný charakter, výhodný sňatek u muže, avšak zlý poměr k sourozencům. Je-li silný Mars, lze očekávat bohatství. Stojí-li na 14 až 16 stupních Raka: úspěch jako výtečný inženýr a konstruktér.
  • 21—30: Zkoumat Neptuna, Lunu a Jupitera! Jsou-li dobře postaveny, pak diplomacie, chytrost, zájem o povolání naplňuje život, úspěch jako finančník, úředník, průmyslník. Při poškození: lhostejnost, nezájem, malá rozhodnost, velké snění, pokrytectví, přílišné osobování, neznabožství, neúspěch se sourozenci a na veřejnosti.

 

ASCENDENT VE LVU

 • Vzhled: Široká, plná postava, silné kosti, široká ramenu, dobře stavěné tělo, rychlý pohled, šedé oči, světlé vlasy a obočí, široká, kulatá hlava, sangvinický vzhled.
 • Charakter: Vznešený, přímý, odvážný, ctižádostivý, silné vůle, sebevědomý, pevný, rozhodný, ideální sklony, jemné smýšlení, vytrvalý, důvěryhodný, velkomyslný, ohnivý, v lásce nestálý, pro přílišnou impulzivitu někdy nespravedlivý, hluboké, pevné, ale snesitelné vášně, praktický stejně jako filosofický. Nedbá nebezpečí, rád panuje, silná přání, mnoho znamená sklon k přepychu, lovu, zvěři. Přesnost v plánech, značná potřeba lásky. Ženy jsou dobré ošetřovatelky a kamarádky.
  • Při poškození pýcha, sebepřecenění, vášně, zbrklost, mimomanželské styky, sobectví, domýšlivá odvaha a ponětí o vlastní neomylnosti, hochštaplerství.
 • Osud: Vznešené vystupování, chování a jednání, podniky přes nebezpečí se dokončují, bojuje čestně bez vzteku a pomsty, úspěch kolem 35 let, pak blahobyt získaný a udržovaný jak vlastním přičiněním, tak i přízní šťastných náhod a okolností. V manželství málo porozumění, věrnost nebývá valná, málo dětí a jsou-li, tedy mnoho starostí, často též umírají. V povolání úspěšné cesty, přátelé nebývají věrní, větší možnost pochopení v přátelství s členy rodiny. Mnoho procesů, ale možnost dědictví.
 • Konstelace:
  • Je-li Venuše ve XII. domě: nešťastné manželství.
  • Dobré postavení při denním zrození, zvláště kolem poledne.
  • Postavení Jupitera a Saturna je důležité.
  • Slunce v nočních nebo padajících domech je málo příznivé, velmi rozmanitý vliv dle jeho postavení ve zvířetníku.
  • Jsou-li v VII. domě ženské planety: neúspěch v manželství.
  • Je-li dobrý Mars a Saturn: úspěch silnou vůlí a svéráznými cestami.
  • Při příznivém Uranu a Merkuru: znamenitý intelekt, plodné plány a myšlenky. 
  • Poškozený Saturn poukazuje na ztráty skrze podřízené, Neptun pak na zlé příhody ve spojení s mořem.
  • Je-li Slunce ve Vahách, lze soudit na zženštilost.
 • Stupně
  • 1—10: Zkoumat postavení Slunce, Jupitera, Venuše a Saturna. Při dobrém Slunci: úspěch v životě, při dobré Venuši a Jupiteru: úspěch ve spekulacích, přitažlivá osobnost, dobrý společník. Při poškozeném Saturnu: neštěstí a pád. Úspěch jako voják, vládní úředník, technik, zlatník, průmyslník. Domov škodí v povolání, mnoho žen v okolí zasahuje do života. Při poškození: výstřednosti, nepříznivý osud, zvláště v povolání. 
   • 5: Nebezpečí pádu, ohně, slepoty, zranění zvířaty.
   • 7: Podobný vliv.
  • 1—15: Úspěch ve styku s veřejností, v průmyslu, hádky se sourozenci.
  • 11—20: Zkoumat Jupitera. Při příznivém jeho postavení velké duchovní hodnoty, intuice, cesty v cizině, vlohy k organizaci, snaživost, radost ze života a sebedůvěra. Při poškození: požitkářství, sklon k lovu, hrám a sportu, přepjetí, domýšlivost, svatouškovství, chlubivost a pýcha.
  • 21—30: Pozorovat Marta! Příznivě: mnoho energie, síly, vytrvalosti, pracovitosti, přátelství s výše postavenými, úspěch jako lékař, technik, Voják, mnoho impulzivity, pro rodinný život však málo dobré. Při poškození tvrdohlavost, pýcha, přecenění sebe, přepjetí sil a proto neúspěchy a snadná možnost úrazu.
   • 25-26: Nebezpečí otravy krve.
   • 28: Moc a čest vlastní zásluhou.
  • 15-30: Zájem o umění, finančnictví, sympatie v okolí, téměř vždy dobré sociální podmínky, touha po svobodě a nezávislosti, jemná chuť a labužnictví, dobrý kuchař a lékař. Spory s rodiči, možnost předčasného úmrtí otce.
    

ASCENDENT V PANNĚ

 • Vzhled: Štíhlé, dosti vysoké tělo, červenavá anebo tmavá pleť, kulatý obličej, tmavé vlasy a oči, tělo dobře utvářené, ne však příliš půvabné, mnohdy velká tělesná síla.
 • Charakter: Duchaplný, vynalézavý, ctižádostivý, rychlý, aktivní, sklon k řečem, naukám a zvláštnostem, půvabná řeč a sloh, metodičnost, důvěryhodnost, přívětivost, dobročinnost, oblíbený u druhého pohlaví, nervosita, melancholie, pevnost, zájem o literaturu, živý duch, mírné, opravdové vášně, nesnadno se vzruší a rychle zapomíná protivenství, láska k zemědělství, zahradnictví.
  • Při poškození: rád se plete do cizích záležitostí, materialismus, leptavá kritika, lest, sobectví, prohnanost, pedantství, chlad k lidem.
 • Osud: Dobrý obchodník, ale jako podnikatel příliš pasivní, vzestup vlastní zásluhou obecně jen v podřízeném postavení, avšak většinou jen průměrný úspěch. Většinou velkoměstští, podřízení lidé, zaměstnaní v úřadech, obchodech. V samostatných povoláních kyne úspěch lékaři, chemiku, fysikovi, herci, tanečníkovi. Použitelnost značná. Sklon k mladším lidem, manželství nepříliš dobré pro četné jiné poměry, dětí málo, jsou-li, tedy některé umírají a s ostatními mnoho starostí. Přátelé většinou druhové v povolání anebo z nižších sociálních tříd. Ze známostí většinou škody, malá možnost darů a dědictví. Majetek lze získat jen vlastní silou a vždy nutno počítat se silnou konkurencí a nepřátelstvím. Nejúspěšnější doba života mezi 35—45 rokem. Kritický čas mezi 44 až 55. Cizina je pro existenci výhodnější než domov. Zlý poměr k příbuzným, nedobré zdraví v mládí.
 • Konstelace:
  • Při nočním zrození je vliv příznivější.
  • Studovat poměr Merkura, Slunce a Saturna.
  • Výhodné je, je-li Slunce v Kozorohu anebo v V. či IX. domě.
  • Dobrý vliv Urana tvoří znamenité inženýry, Saturna hluboce založené osobnosti.
  • Merkur ve Střelci anebo v V. domě varuje před souchotinami.
 • Stupně
  • 1—15: Možnost finančního úspěchu, pevnost charakteru, klid a vypočítavost.
  • 1—10: Zkoumat Merkura, Slunce, Saturna a Marta. Při poškození: sobectví, lakota, rozpoltěnost povahy a zájmů, hmotařství, sarkasmus. Při příznivém postavení: pevnost a opatrnost v povolání.
  • 15—30: Mnoho změn, dobrý intelekt.
  • 11—20: Vážnější, melancholický typ, hluboká koncentrace, tvůrčí síla, podnikavost, pedantství, láska k systematice a pořádku, sklon k samotě, touha po vyšším. — Důležité je postavení Saturna. Při poškození převládají chyby znamení.
  • 21—30: Pozorovat Merkura a Venuši. Je-li příznivě, pak pohyblivost, družnost, přizpůsobivost, umělecký talent, sklon k ženám, úspěch ve svobodných povoláních, láska ke krásným šatům, přepychu, hře. Při poškození: malá aktivita, obtíže v intimním životě.
   • 21: Mnoho soudních sporů.
   • 25: Mnoho smutných událostí v životě.
     

ASCENDENT VE VAHÁCH

 • Vzhled: Vysoké, přímé, dobře stavěné tělo, štíhlé, hnědé, hladké vlasy, někdy černé, kulatý obličej, jasné a jemné vzezření, tmavé oči, dobrotivý a přívětivý pohled.
 • Charakter: Vyrovnaný, mírný, milý, zdvořilý, milosrdný, rychle se vzruší, ale zase rychle se uklidní, nemiluje nepříjemností a sporů, samostatný v myšlení, přitažlivá osobnost, neomylná intuice a cit, radost ze života, dobrý tanečník.
  • Při poškození nepředložený, neopatrný, lehce ovlivnitelný, nedbalý o peníze, lhostejnost, nezájem, povolnost.
 • Osud: Starosti kvůli manželství, rozluky, starosti s dětmi, jichž bývá málo, značná potřeba lásky a přátelství, mnoho poměrů erotických. Od příbuzných, podřízených, nižších lidí mnoho škod. Ve středu života katastrofy, ale protekce v obchodě, není-li právních zákroků, jež jsou neblahé. Rozhodná léta jsou od 40 do 50. Pak se dostaví mnohdy i blahobyt odvislý od vlastní práce, společníků, věna; listiny a písemnosti nejsou příznivé. V mládí starosti, jeden z rodičů předčasně umírá, možnost macechy nebo otčíma, nevlastní sourozenci.
 • Konstelace:
  • Denní zrození je příznivější.
  • Nutno zkoumat Marta, Venuši.
  • Je-li Merkur ve III. nebo IX.: znamenitý intelekt.
  • Slunce v VII. domě posiluje kladné prvky znamení.
  • Při poškození Slunce a Saturna: zlý vliv otce.
  • Při poškození Luny nebo Venuše: zlý vliv matky.
 • Stupně
  • 1—10: Zkoumat Venuši! Luna je rovněž důležitá. Jsou-li ve vodních nebo vzdušných znameních, je vliv příznivý. Večerní Venuše nemá příznivého vlivu. Většinou krásní lidé, oblíbení, dobrosrdeční, talent organizační, láska k pravdě, úspěšné manželství, jemná smyslnost, není-li Venuše poškozena Martem.
  • 11—20: Zkoumat Urana, Saturna a Lunu. Celkem málo příznivý vliv, stupně 11—15 jsou příznivější pro styk s veřejností. Při dobrém ozáření: duchovnost, vážné chápání života, mnoho znalostí, možnost geniality, úspěch v aviatice, mnohdy velmi krásní lidé.
  • 21—30: zkoumat Merkura: dobrý intelekt, umělecký talent, krásný sloh, obratné vystupování, mnoho změn, cest a radosti ze života. Je-li Slunce příznivě ozářeno: úspěchy a pocty. Je-li mnoho planet v těchto stupních, úspěch ve státní službě. Při poškození vzniká pustý hmotař.
   • 22: znamenitý charakter.

 

 ASCENDENT VE ŠTÍRU

 • Vzhled: Střední postava, tlusté, dobře stavěné tělo, svalnaté, robustní, široký a velký obličej, tmavé vzezření, tmavohnědé, kadeřavé hojné vlasy, krátký, tlustý krk, špatně stavěné, někdy i křivé nohy.
 • Charakter: ctižádostivý, násilný, reservovaný, aktivní, vášnivý, neohrožený, brutální, málo citu, panovačný, drsný, miluje nebezpečí, sobecký, málokdy vyšší mravní typ.
  • Při poškození: hněvivý, pomstychtivý, krvežíznivý, bezuzdnost v požitku, smyslnost, drzý, nemilosrdný, ukrutný, rozkladný, záškodný, podvodný, revoluční, rozdvojenost v citu i myšlení.
 • Osud: Mnoho vztahů k cizině, nesoulad v manželství a se sourozenci, milovaná osoba předčasně umírá, mnoho dětí, ale některé umírají, starosti k vůli erotice, žárlivost, tajemství, vztah k tajným spolkům, mnoho nepřízně v životě, jenž se však snáší s reservou a trpělivostí. Přátelé se nesnadno získávají, pak však jsou věrni. Smrt jiných je důležitá pro osud, nebezpečí spiritismu a magie. Finance a výdělek kolísají. Perioda mezi 33 a 41, 50 a 57 rokem života je velmi důležitá. Úspěch jako badatel, lékař, přírodovědec, chemik, chirurg, policista, zbrojíř, řezník. Touha po nezávislosti a lichocení způsobí mnoho překážek.
  • Žena je krásná a úspěšná.
 • Konstelace:
  • Při četných planetách ve znamení v mládí námořní cesty.
  • Venuše ve Vodnáři působí nízkou erotiku, sklon k onanii.
 • Stupně
  • 1—10: Zkoumat Marta, Slunce, Venuši a Jupitera. Jsou-li příznivě, pak dobré vlastnosti znamení převládají, mnoho životní energie a přátel. Při poškození zlo se stupňuje, nebezpečná pohlavnost, cesty, zlí nepřátelé. Je-li Slunce příznivé: významné postavení ve státní službě nebo u vojska.
  • 11—20: Zkoumat Marta, Neptuna a Jupitera. Jsou-li příznivě: představivost, tvorba, plodnost myšlenek, družnost, vážný badatel. Při poškození: ženy jsou nebezpečím, hořké zkušenosti v životě, lhostejnost, škody z důvěřivosti a podvodů.
   • 13: velmi dobrý vliv.
   • 18: sláva, čest.
  • 21—30: Zkoumat Lunu a Marta: dobrý intelekt, proměnlivé city a nálady, ctižádost, touha po veřejnosti. Dobrá konstelace pro ženy.
   • 27—30: Mnoho překážek a ome¬zení v životě.
     

 ASCENDENT VE STŘELCI

 • Vzhled: Dosti vysoké, souměrné, hezké tělo, vysoké čelo, dlouhý nos, jasné, světlehnědé oči, růžové vzezření, otevřený obličej, kaštanové nebo světlehnědé vlasy.
 • Charakter: Silná vůle, jež se dovede však podřídit, spravedlivý, milosrdný, věrný, pravdymilovný, výtečná intuice, až prorocká, střídání nálad, srdce silnější než rozum, podnikavý, jemný, pečlivý, šetrný, ale ne lakomý, miluje sport, zvěř, koně, dobrý sloh a mluva, konservatismus, láska k přírodě, umění, svobodě; dosti rozpoltěná povaha, spor mezi tělem a ideálem.
 • Při poškození: Přehánění, útočnost, neklid, anarchie.
 • Osud: Povolání je ovlivněno domovem, manželství rodičů působí na ně neblaze, předčasná smrt rodičů a sourozenců, vícero manželství, málo dětí, jedno z nich žije mimo rodinu, proměny přátel, vztahy k cizině, láska je ovlivněna peněžními ohledy. První láska nekončí manželstvím, rozchod anebo úmrtí partnera. Možnost úrazu skrze zvířata, sport, alpinismus. Obtíže v povolání, ale pomalý vzestup. Možnost dvou povolání zároveň; úspěch v obchodu a průmyslu ve vztahu k cizině, neúspěch v zemědělství a pro rozpoltěnost, ukvapení anebo příliš nerozhodné jednání.
 • Konstelace: znamení toto má mnoho možností, mnoho knížat a králů má zde Ascendent.
  • Vždy studovat poměr a postavení Slunce a Jupitera.
  • Denní zrození je lepší.
  • Slunce trigon Jupiter umožňuje nejvyšší kariéru,
  • Při poškození však málo úspěchu, materialismus, ateismus.
  • Jupiter je výtečně postaven v I., IX., X., XI. a XII. domě. Ve IV. domě propůjčuje hlubokou zbožnost ve stáří a ušlechtilou obětavost.
 • Stupně
  • 1—10:
   • Při dobré aspektaci Slunce a Jupitera běží o nejlepší typ.
   • Jupiter poškozený Merkurem: velmi nepříznivé pro mravy a spravedlnost.
   • Mars dobře k Jupiterovi: energie, nadšení, činorodost. Dobré postavení pro státního úředníka, vojáka, práci v samostatném podnikání. Manželství neuspokojuje, rozvod je finančně výhodný. Mnoho nepřátel, náročnost, melancholie brzdí úspěch.
  • 11—20: Zkoumat Marta a Jupitera. Jsou-li dobře ozářeny: energie, otevřenost, veliký úspěch, protekce žen, ostrý rozum, vhodný pro životní boj, zájem o vědu a náboženství, cesty do ciziny, mnoho protekce. V ženském horoskopu nepříliš příznivé, velmi zlý milostný život. Při poškození agresivita, kolísavost charakteru, zbytečné oběti.
  • 21—30: Zkoumat Slunce a Jupitera.
   • Při dobrém ozáření nejlepší vlastnosti znamení, vysoce ušlechtilý charakter, styk s vyššími kruhy, výhodné manželství, úspěšné cesty, ostrý rozum, svobodymilovnost, nezávislost, energie.
   • Při poškození: tvrdohlavost, náročnost, málo úspěchu.
  • 8: Při dobré aspektaci mohutný vzestup.
    

 ASCENDENT V KOZOROHU

 • Vzhled: štíhlé, krátké, nepříliš pěkně utvářené tělo, dlouhý, tenký obličej, řídké vousy, dlouhá brada, černé nebo tmavé kudrnaté vlasy, úzká prsa, dlouhý, malý krk, slabá kolena, špatná chůze.
 • Charakter: Žádostivý, rozmarný, vážný, melancholický, snaživý, chladný, pyšný, bezohledný, závistivý, žárlivý, sobecký, nestálý, zručný, přizpůsobivý, pracovitý, panovačný, proto neoblíbený, velmi povrchní v nazírání na věci, hluboce milují a nenávidí, vytrvalí, opatrní na své soukromí.
  • Při poškození: zlomyslný, pomstychtivý, překážky rozumu, sobecký.
 • Osud: Původ z dobré rodiny, ale úspěch jen vlastní zásluhou, vytrvalostí a opatrností. Odpor k manželství, možnost rozvodu, pochybná věrnost, ale manželství napomáhá kariéře. Povolání překáží rodinnému životu. V mládí rozchod anebo úmrtí milenky, erotické poměry s pozadím intelektuálním a nervosním, věrní přátelé, málo dětí, možnost chorob z povolání a přepracování, napjatý poměr k dětem.
 • Konstelace:
  • Dobré při nočním zrození.
  • Je velmi dobré, je-li Saturn v kladných znameních.
  • Při poškození Saturna nebo Marta: hádavý, zlomyslný, pomstychtivý, bojechtivý, lakotný.
 • Stupně
  • 1—10: Pozorovat Saturna a Slunce. Vážný, uzavřený, praktický, ctižádostivý, málo přizpůsobivý, nejisté vnímání, styk s vyššími osobnostmi, dobré finance, vytrvalý, praktický. Poškozený Saturn však vše kazí. Působí zlobu, hrubost, nemravnost. Špatně k Venuši: zklamání se ženami, neúspěch. Dobře k Jupiteru: velkomyslnost, idealismus, úspěch, touha po vědění.
  • 11—20: Zkoumat Venuši: laskavější, vášnivější a radostnější typ, méně dobrá inteligence, rozptýlení sil. Při poškození: výstřednost, bouřlivé vášně. U ženy: krásná osoba, úspěch v životě.
   • 13: Dobrý úspěch v životě.
  • 21—30: Pozorovat Merkura: dobrý intelekt a duševní schopnosti, avšak málokdy se prakticky využijí. Dobrá konstelace pro vedoucí postavení, čistá láska, úspěch v literatuře a průmyslu. Při poškození: slabá vůle, neúspěch pro nedůvěru, plané kritizování a slabou povahu, mnoho zlých vášní, překážky, smutek, nesnadno překonatelné překážky v povolání.

 

 ASCENDENT VE VODNÁŘI

 • Vzhled: Střední, dobře stavěná, silná postava, dlouhý obličej, světlé, lněné vlasy, tmavé oči, obyčejně hezký, zvláště žena, sklon k otylosti a pohodlí.
 • Charakter: Stálý, jistý, dobrotivý, laskavý, ušlechtilý, klidný, sangvinický, samostatný, silná vůle, zájem o vyšší duchovost, družný, nesnese zásahů do vlastních záležitostí, sklon k novotám, reformám, náboženství, filosofii, trpělivost, určitost, vytrvalost přes překážky, rafinovanost, láska k lidstvu.
  • Při poškození nerozhodnost, kolísavost, sklon k abnormalitám, vždy však dobrý člověk.
 • Osud: Vysoká duchovnost, klidné řešení problémů a životních cílů, touha po neodvislosti. Dobrý obchodník, láska k majetku, nedostatek činí nešťastným. Soulad v manželství, málo dětí, a jsou-li, tedy nadané, někdy i dvojčata. Přízeň a protekce okolí, možnost dědictví, dědeček nebo babička bývají bohatí, příbuzných nemiluje, sourozenci obyčejně chybí anebo brzy umírají. Malé cesty, možnost pobytu v cizině. Trpí špatnými podřízenými, nespravedlivou kritikou, rodina ovlivňuje ne vždy příznivě kariéru, ale manželství zpravidla zlepšuje. Mnoho nepřátel, možnost zranění.
 • Konstelace: dosti řídký Ascendent.
  • Denní zrození, zvláště dopoledne je příznivější, je rovněž dobré, jsou-li denní planety na východě.
  • Studovat postavení Urana, Slunce, Saturna, Marta a Merkura.
 • Stupně
  • 1—10: Studovat Saturna, Urana, Slunce. Při příznivém postavení: energie, chytrost, možnost veliké kariéry, při poškození obtíže v peněžních záležitostech, výstřednost, anarchie, přecitlivělost.
   • 1: Velmi dobrý vliv.
  • 11—20: Studovat zvláště Merkura. Chytrý, oblíbený, úspěch v obchodě, na cestách, v literatuře, vědách, v povolání, kde je třeba mluvy a řečnictví. Při poškození nedostatek soustředění, rozpoltění povahy a zájmů, uspěchanost, nerozvážná jednání. Úspěch v aviatice, tanci, umění. Častá zklamání v životě.
  • 21—30: Studovat Venuši. Umění, sensitivita, radost ze života, mnoho bojů v životě, úspěch u žen. Při poškození výstřednosti, nedostatek soustředění. Velmi dobrá konstelace v horoskopu ženy.

 

ASCENDENT V RYBÁCH

 • Vzhled: Krátká, tlustá osoba, masitý, bledý obličej, ospalé oči, světle hnědé vlasy, krátké údy, tlusté, špatně utvářené nohy. Konstituce nemocná a ochablá.
 • Charakter: Flegmatický, dobrý, jemný, vážný, snaživý po dobru, oddaný, láska k lidem, kontemplativnost, zbožnost, rád pomáhá, podléhá okolí, pomalu se rozhoduje, ale rychle pracuje, v povolání pečlivý, propadá často neodůvodněnému pesimismu a bezhlavosti, láska k přírodě a moři.
  • Při poškození: indolentní, líný, pohodlný, nestará se o nic, sklon k pohodlí, hysterie, mnoho rozmarů a nálad. Obecně tam, kde rozhoduje srdce, malá soudnost.
 • Osud: Závislost na okolí a přátelích, mnoho utrpení pro antipatie a sympatie, oblíbenost. Omezení v otcovském domě (nemanželské zrození, smrt otce); když jsou poměry v mládí dobré, nutno očekávat ztrátu později. Vždy se dostaví nutnost sebeoběti a určitý neúspěch. Majetek je zasloužený, anebo získaný manželským partnerem, často ohrožený ztrátami, vždy však se zachovává určitý blahobyt. Příjmy jsou kolísavé, příbuzní škodliví, mnoho pomluv a nepřátelství, přátelé nejistí. Manželství celkem dobré, mnohdy je jich více, požehnání dětí. Láska často ke kolegyni v povolání. Úspěch v obchodě, bankovnictví, vědě, náboženství, hudbě, řečnictví, ve svobodných povoláních, neúspěchy v realitách a pozemcích. Změny jsou škodlivé.
 • Konstelace: Poměrně řídký Ascendent.
  • Noční narození je lepší.
  • Je dobře, nejsou-li v I. domě planety, Slunce má být v II., V., VI. a dobře ozářeno Jupiterem. Pak možnost velkého úspěchu.
  • Je-li Slunce, Luna a Venuše v kladných znameních, lze očekávat mnoho konfliktů a ztrát.
  • Je-li Jupiter dobře k Merkuru, znamenitý duch, ušlechtilý a praktický.
  • Jupiter v IX. nebo IV. domě propůjčuje dar proroctví.
  • Při poškozeném Jupiteru marnotratnost, Venuši nemravnost, Martu nebezpečná explosivita.
  • Je-li Ascendent poškozen, lze očekávat krátký život.
  • Je-li v I. domě mnoho planet: námořní cesty v mládí.
 • Stupně
  • 1—10: zkoumat Jupitera a Neptuna. Jsou-li příznivě, čistý vliv Ryb, podnikavost, ctižádostivost, mnohostrannost. Při poškození: nerozhodnost, rozdvojenost, pocit méněcennosti, ctižádost.
   • 2: proslavení.
  • 11—20: zkoumat Lunu. Chorobná citlivost, kolísavost, nerozhodnost, zženštilost, sklon k zábavám, požitkům, lenosti, malý cit pro zodpovědnost, mnoho překážek v povolání. Je-li postavení příznivě, ustupují chyby, vždy však provedení plánů vyžaduje mnoho času. Znamenitá konstelace v ženském horoskopu.
  • 21—30: zkoumat Marta. Více síly a úspěchu, energie, aktivita, sebevědomí, podnikavost, jisté vystoupení. Úspěch jako právník, voják, chemik, lékárník. Při poškození dráždivost, přehánění, kolísavost, fanatismus, zmatenost, sklon k psychickým pokusům, málo vyhlídek na úspěch.
   • 22: sklon ke zranění, možnost poranění zbraněmi nebo ohněm.

VŠEOBECNĚ

Studium Ascendentu je velmi důležité pro posouzení délky života. Velmi poškozený upozorňuje na krátký život. Saturn v konjunkci s Ascendentem upozorňuje na zranění pádem. Mars na řezné rány, ztrátu krve, zranění, úraz. Ascendent v konjunkci s retrográdní nebo stacionární planetou umožňuje soudit na nesnadný porod. Poškozený Venuší upozorňuje na nebezpečí narkotik a afrodisiak. Poškozený Lunou, Sluncem, Martem a Saturnem snižuje mravnost; zločiny nejsou vyloučeny.