Ascendent ve znameních solárního horoskopu

05.08.2017 11:46

 

 

V Beranu

V Beranu můžete převzít iniciativu v té oblasti života, do které spadá Beran ve vašem horoskopu narození. Můžete být v této oblasti také netrpěliví nebo impulsivní. Je to rok příležitostí, protože budete dobrodružnější a budete mít odvahu ke změnám. Pravděpodobnější jsou nové okolnosti, lidé a zážitky ve vašem životě. Váš přístup k životu je přímější více než obvykle a druzí si mohou stěžovat, že jste více pohlceni sebou samým, než obvykle! Rozhodování je v tomto roce rychlé a jste pravděpodobně více aktivní fyzicky.

 

V Býku

V Býku se bude vaše myšlení zaobírat domácími problémy a financemi. Je to rok celkové stability. Váš přístup k životu je značně konzervativní a praktický. Jste odolní vůči velkým změnám a skeptičtí k novým iniciativám. Celkově jste spokojení s tím nechat vše tak, jak to je a nemáte sklon vyhledávat zbrusu nové zážitky (nebo lidi!). Setrvačnost a odpor ke změnám může charakterizovat toto období. Máte v tomto roce sílu přitažlivosti, zejména svou trpělivostí. Můžete také pociťovat potřebu více krásy ve svém životě, prostřednictvím svého okolí a možná s ohledem na touhu zlepšit svůj vzhled.

 

V Blížencích

V Blížencích jste otevření, společenští a velmi zvědaví. Váš rozsah pozornosti může být kratší, jakkoli si možná „sáhnete na více koláčů“. Vaše zájmy jsou obrovské a mohou být zprudka ukončované projekty, dodělané dříve, než se vaše pozornost přesune jinam! Otevřete se mnohým možnostem a možná příliš mnohým. Můžete shledávat, že je obtížné dodržovat přijaté závazky.

 

V Raku

V tomto roce nosíte své emoci na dlani. Jste citlivější, než obvykle a „máte oko“ na bezpečnost. Vaše pozornost se obrací předně k rodině a domácím záležitostem. Můžete být více introspektivní než obvykle. Přecitlivělost a obranný postoj mohou být problémem tohoto roku. Bezpečí je v letošním roce hnací silou. Jako vládce Raka – Měsíc má důležité vodítko, v jakých oblastech života se můžete setkat s nestabilitou a změnami, a proč máte jako výsledek ochranářský pocit.

 

Ve Lvu

Ve Lvu je silná vaše touha tvořit. Může tady být větší zapojení s dětmi nebo zejména romantické sklony. Velmi důležitým se stane váš fyzický vzhled a vystupování, protože v prvním domě je Lev a vládnoucí „hvězda“ solárního horoskopu – Slunce. Tento rok můžete být dramatičtější a expresivnější, nebo se projeví zaměření na děti, koníčky nebo jiné oblasti života ovládané Lvem, podle vašich osobních sklonů a životních okolností. Například, když jsem měl vycházejícího Lva ve svém solárním horoskopu, měl jsem v následujících letech dvě ze svých dětí (obě jsou narozené se Lvem na ascendentu). Nezapomeňte, že se díváte na postavení domu Slunce v oblasti, kde má velkou příležitost k vyjádření sebe a své tvořivosti.

 

V Panně

V Panně je důraz kladen na práci, zvyky, zdraví a rutinu. Může jít spíše o nenápadný rok, kdy můžete dohánět a upravovat svůj život a znepokojovat se problémy. Může to být docela všední rok (není-li vaše Slunce nebo ascendent v horoskopu narození v Panně), ale můžete být docela zaneprázdnění. Můžete mít pocit, že děláte mnohé přípravy, ale přesně nevíte, na co se připravujete. Umístění Merkura vám může poskytnout nějaké stopy v tom, které oblasti života je třeba upravit.

 

Ve Vahách

Je to rok, kdy zjistíte, že jsou zapotřebí kompromisy, rozvážnost a přizpůsobení. Vaším cílem je nalézt rovnováhu a harmonii. Poloha Venuše může poskytnout vodítko, která životní oblast bude výzvou k potřebě těchto vlastností. Může zde být velký důraz na vztahy a partnerství, nebo může započít nové partnerství, které vyžaduje hodně pozornosti. Můžete zjistit, že hodně času vycházíte vstříc nebo uklidňujete druhé a musíte sledovat, zda neděláte příliš kompromisů, abyste nenarušili existující stav. Je zajímavé, že tento ascendent může být přítomen v roce, kdy se lidé vezmou stejně tak, jako rozvádějí. V mnoha případech to může být velmi šťastný rok, ve kterém člověk pociťuje, že život běží jak po másle, asi proto, že se za každou cenu snaží chovat pokojně.

 

Ve Štíru

Silné city vyjdou na povrch. Může to být velmi introspektivní rok, kdy přerušíte oblasti života, které pokládáte za povrchní nebo neuspokojující z hlubšího hlediska. Může to být rok, kdy se druhým odcizíte zdánlivě necitelným způsobem, nebo kdy rozbijete (přerušíte) přátelství nebo přerušíte specifické společenské aktivity. Velmi závisí na natálním domě, který se uplatňuje v solárním Ascendentu. Muže to také být rok, kdy jste extrémně zaměřeni na specifické věci, možná až posedle. Ať to bude jakkoli, „obléknete“ si silnou osobnost, abyste se efektivně vypořádali se změnami, které poznáte jako potřebné ve svém životě.

 

Ve Střelci

V tomto roce se budete cítit odvážnější a možná i neklidní. Může to být proto, že jste se nedávno cítili omezeni nebo v „kleci“ a toužili jste dostat se z této rutiny. Nevíte možná, kam přesně chcete odejít, ale je zde pocit neklidu. V některých případech je třeba se věnovat právním otázkám. Můžete přilákat podporu od druhých lidí nebo máte důvod pociťovat optimismus a naději. Postavení Jupitera může obsahovat nějaké stopy, co přesně sytí vašeho ducha, poskytuje vám novou chuť do života. Musíte být opatrní, abyste v letošním roce nepřeceňovali své schopnosti. Snažte se nezakrývat důležité podrobnosti, jako účty, které je třeba zaplatit.

 

V Kozorohu

Zaměříte se na své povinnosti, kariéru nebo obchodní podnikání a na hmotný svět. Můžete pociťovat skutečnou potřebu napnout letos svaly a Saturnova pozice vám může poskytnou nápovědu proč a odkud tato potřeba přichází. Letos si uvědomíte větší potřebu kontroly a sebeovládání. Můžete se cítit nedocenění a můžete si letos „navléci“ vážnější osobnost. Dávejte pozor, aby zodpovědnost nevedla v negativnímu, černobílému uvažování.

 

Ve Vodnáři

Vaše potřeba nezávislosti a jedinečnosti je v tomto roce silná. Tento rok můžete uprchnout ze své skořápky a projevit své „nové já“. Pravděpodobný je nějaký stupeň emocionálního odloučení a stálosti. Pokud nejste normálně tvrdohlaví ani individualističtí, budou být letos lidé ve vašem okolí překvapeni vaším chováním. Buďte opatrní, abyste si neodcizovali své blízké, když rozvíjíte a pociťujete potřebu vyjádřit svou individualitu.

 

V Rybách

Může to být velmi snivý, možná bezcílný rok, kdy dáváte spíše přednost žití ve snu, než věnování se detailům každodenního života. Může to být období, kdy se poněkud schováváte, pracujete na něčem v zákulisí nebo máte větší potřebu samoty. Může to být také skutečně „únikový“ rok. Něco skrytého nebo privátního může v tomto roce obsazovat pěknou část vašich myšlenek a času. Pravděpodobná je nějaká nervozita a můžete mít nějaké obavy ohledně toho, co leží před vámi, což může být příčinou vaší potřeby úniku.

 

Musíte pochopitelně vždy brát do úvahy natální horoskop. Pokud se „nic nestane“ například v roce, kdy jsou v ascendentu Ryby, tak zvažte ascendent v natálním horoskopu. Také, pokud je solární ascendent ve stejném znamení jako v natálním horoskopu, slibuje to výrazný rok. Pokud je solární ascendent znamením vašeho descendentu, můžete se cítit poněkud odkázáni na laskavost ostatních.

 

https://cafeastrology.com/interpretingsolarreturns4.html

Přeložil: Jaroslav Holeček 2017