Boleslavský - Slunce v solárním horoskopu

03.01.2017 21:32

Mirko Boleslavský

Význam solárních planet v solárních domech

 

Slunce

V 1. domě

 • dobře aspektováno1: touha po uplatnění se, správné jednání, úspěchy v osobním vystupování.
 • špatně aspektováno: boje, obtíže, způsobené přílišným stavěním sebe do popředí, nesprávné chápání a vystupování, celkové potíže, způsobené charakterem člověka.

 

V 2. domě

 • dobře aspektováno: zvětšení kapitálu, dobrá aspektace pro spekulace, je-li současně 5. dům dobře aspektován, dobré finanční poměry.
 • špatně aspektováno: neopatrné jednání ve finančních záležitostech a z toho plynoucí ztráty způsobené spekulací, velké výdaje až marnotratnost.

 

V 3. domě

 • dobře aspektováno: příhodná doba pro intelektuální práce, podnět k myšlení, bohatost myšlenek, nápadů a činů.
 • špatně aspektováno: nebezpečí úrazu (podle aspektace ostatních planet), těžkosti v každodenním životě.

 

V 4. domě

 • dobře aspektováno: spokojený život v rodině, úspěch pomocí rodičů, podpoření okultních zájmů, záležitosti týkající se bydlení.
 • špatně aspektováno: znamená totéž jako při dobré aspektaci, ale v opačném smyslu.

 

V 5. domě

 • dobře aspektováno: významné události týkající se lásky, zasnoubení, možnost společenství a spekulační, zvláště je-li dobře ozářen druhý dům, u vdané ženy těhotenství.
 • špatně aspektováno: přehnané erotické zážitky, nezdar ve spekulaci, žádostivost zábav končících škodlivými následky, potrat.

 

V 6. domě

 • dobře aspektováno: dobré zdraví, jeho upevnění; výhodný čas pro najímání služebnictva, zaměstnanců.
 • špatně aspektováno: onemocnění, hlavně horečnaté, závislost na lidech a z toho pocházející hmotná škoda.

 

V 7. domě

 • dobře aspektováno: příhodná doba pro působení na veřejnosti, problém manželství, u ženského horoskopu navázání známostí s muži, zasnoubení, svatba.
 • špatně aspektováno: značí totéž, ale v opačném smyslu.

 

V 8. domě

 • dobře aspektováno: je-li dobrá konstelace v druhém a v pátém domě, a hlavně v radixu v těchto domech – možnost dědictví.
 • špatně aspektováno: zdravotní poruchy, těžká onemocnění horečnatého původu, nebezpečí života, smrt v okolí daného člověka, nikdy ne však jeho vlastní.

 

V 9. domě

 • dobře aspektováno: duševní zájmy, definitivní názor na svět, snaha po sebevzdělání, dlouhé cesty do ciziny.
 • špatně aspektováno: nespokojenost, tíseň, duševní deprese, zhoršení postavení zaviněné pobytem v cizině.

 

V 10. domě

 • dobře aspektováno: povýšení v povolání, sláva, pocty, výhodné spojení se zájmy matky.
 • špatně aspektováno: nesprávné jednání v povolání a z toho plynoucí nepříjemnosti, překročení své pravomoci, úspěchy v povolání.

 

V 11. domě

 • dobře aspektováno: splnění přání a nadějí, pomoc od přátel, možnost protekce, seznámení se s lidmi, kteří jsou pro něho důležití, sociálně výše postavenými.
 • špatně aspektováno: nevyužití nabízené protekce, přátelství nevhodných lidí, zrušení přátelství, ztráty a zklamání, duševní i hmotná.

 

V 12. domě

 • dobře aspektováno: celkem nevýznamné, vyhledávání samoty, uzavření se do sebe.
 • špatně aspektováno: životní těžkosti a překážky, útoky nepřátel, nepřízeň sociálně nadřazených osob, nebezpečí přepadení.

 

 

Jelikož celý solární horoskop je založen na postavení Slunce v radixu, má Slunce v tomto horoskopu velkou důležitost. Veškeré záležitosti a události spojené s jeho polohou v solárním horoskopu mají po celý rok největší pravděpodobnou možnost se uskutečnit. Vyskytuje-li se např. v 8. domě sol., vystupuje u ženského horoskopu do popředí problém manželství, zatímco u muže spíše záležitosti týkající se veřejnosti a podobně. Při tom je ovšem nutno brát i v úvahu, v kterém stojí domě v radixu, ve kterém zvířetníkovém znamení, jací jsou vládcové těchto domů a konečně jaké má vlastnosti samo o sobě.[1] O dobré nebo špatné aspektaci rozhodujeme tak, že určíme počet a sílu aspektů.