Boleslavský - Všeobecná pravidla pro solární horoskop

07.01.2017 18:37

Solární horoskop

Všeobecná pravidla vzhledem k radixu

Mirko Boleslavský

 

1.      Stojí-li ASC nebo MC v radixu a v soláru ve vzájemném dobrém aspektu, znamená to příznivé události, dobré zdraví, zisk, zvláště je-li vládce 1. domu radix dobře aspektován v solárním horoskopu.

2.      Je-li první dům soláru ve špatném aspektu vzhledem k rohovým domům radixu, ukazuje to na nepříznivé podmínky.

3.      Velmi silné je opakování se postavení planet v 1. a 10. domě radixu a soláru, zvláště nacházejí-li se na stejných místech.

a.      Jupiter, Mars, Uran – vracení se starých nemocí, úrazů, bývalých nešťastných událostí.

b.      Jupiter, Venuše, Slunce – opakování příznivých událostí, úspěchů, zisků apod.

4.      Jsou-li planety v obou horoskopech na stejných místech nebo jsou-li v radixu v sextilu, trigonu nebo paralele s planetami v soláru, nebo obráceně, ukazuje to vždy příznivý rok.

5.      Spadá-li 6., 8. nebo 12. dům radix současně do 1. domu soláru, znamená to nemoc, zeslabení těla nebo ducha, nepřátele, podle významu daného domu. Působí tím hůře, čím špatněji jest aspektován vládce 1. domu soláru nebo daný dům v radixu.

6.      Stojí-li Jupiter nebo Venuše v okruhu 5° od ASC nebo MC, znamená to všeobecně příznivý rok.

7.      Je-li zvířetníkové znamení, ve kterém se nalézá solární ASC stejné jako zvířetníkové znamení, ve kterém se nalézá DC, znamená to nepřátelství, procesy, a to s výsledkem, který závisí na aspektaci těchto uvažovaných míst od planet a všech ostatních působců v horoskopech.

8.      Výjimečně příznivý rok nastane, pokud je hodně planet seskupeno kolem ASC, MC a středů jednotlivých domů.

9.      Solární horoskop je neobyčejně působivý, nachází-li se Ascendent v obou horoskopech ve shodném znamení. Tím více působí, jsou-li v okruhu 5°. Působí však nepříznivě, stojí-li rohové domy radixu v kvadratuře nebo opozici s těmito rohovými domy soláru.

10.  Podobně velice pomáhá, jestliže sobě odpovídající domy v obou horoskopech mají stejného vládce o stejné síle.

11.  Úspěch jest zajištěn, jestliže planeta v soláru zaujímá totéž místo jako v radixu a je dobře aspektována; při špatné aspektaci lze očekávati opak.

12.  Má-li v soláru planeta takovou polohu, že je v kvadratuře nebo opozici se svým místem v radixu, ale je při tom dobře aspektována, lze očekávat větší působnost oněch vlivů.

13.  Existují-li dobrá aspektace mezi Jupiterem, Venuší, Sluncem, Lunou, ASC a MC, lze očekávat úspěch, zdraví, štěstí; je-li však Slunce nebo Luna špatně aspektováno Saturnem, Marsem, Uranem nebo Neptunem, kteří stojí dokonce v rohovém domě, znamená to opak: neštěstí, nemoci, zklamání.

14.  Je-li planeta v soláru v dobrém aspektu k svému místu v radixu, ukazuje to příznivý rok; při špatné aspektaci značí to opak.

15.  Nalézá-li se vládce druhého domu radix s bodem štěstí nebo Jupiterem radix v druhém domě soláru, můžeme očekávat finanční úspěch, dědictví a podobně.

16.  Je-li vládce druhého domu radix v třetím domě soláru, znamená to zisk z krátké cesty, příbuzenstva atd.; zvláště je úspěch zaručený, je-li tento vládce druhého domu radix v dobrém aspektu s vládcem třetího domu soláru.

17.  Jsou-li všechny planety v radixu nad horizontem a v soláru pod horizontem, znamená to nepříznivý rok.

18.  Jsou-li Neptun, Uran, Saturn, Mars nebo Sestupný uzel v konjunkci s ASC nebo MC soláru, značí to nebezpečí, neštěstí.

19.  Jestliže Slunce nebo Luna stojí v konjunkci s IC nebo DC soláru, ukazuje to na smrt otce nebo matky.

20.  Jsou-li Uran, Saturn soláru v kvadratuře nebo opozici k Slunci nebo Luně, znamená to nebezpečí úmrtí otce nebo matky.

21.  Je-li Luna v konjunkci s Uranem, Saturnem soláru nebo v kvadratuře nebo opozici s vládcem Ascendentu radix, znamená to fyzické nebo duševní onemocnění.

22.  Jestliže sol ASC jest v konjunkci s ASC r. a při tom Mars je v kvadratuře nebo opozici k sol ASC, znamená to spory, nebezpečí, nemoci, nepřátelství.

23.  Stojí-li Slunce v prvním domě soláru a při tom v kvadratuře nebo opozici k prvnímu domu radixu, přináší hojné ztráty, těžkosti, nebezpečí odsouzení.