Da - Di

24.04.2008 00:01

DANDA JÓGA -  (ind.astr.) příznivá planetární kombinace. Vzniká, když Venuše aspektuje Jupiter, který je ve třetím domě a současně je vládce 3. domu v exaltaci.

DANIELI - pseudonym astrologa jménem Theofil Kahle. V roce 1936 vydal vl. nákladem Učebnici astrologie a horoskopie.
 

DAŠA - (ind.astr.) zkrácené označení pro mahá-daša. Časová období používaná při prognózách. Dělí se na dva druhy: planetární období a období znamení. Planetární jsou užívané pro určení času, kdy planety vydají své příslušné efekty a jsou založeny na nakšatrách – pozice Měsíce v nakšatrách určuje počátek daši. Raši daši (dashas) neboli období znamení, jako čara dašja, mají různé způsoby výpočtu.

Používané pořadí:

Kétu 7 let
Venuše 20 let
Slunce 6 let
Měsíc 10 let
Mars 7 let
Ráhu 18 let
Jupiter 16 let
Saturn 19 let
Merkur 17 let
CELKEM 120 let

Začínající DAŠA perioda se určí podle nakšatry, ve které stál Měsíc v čase narození.

Každá DAŠA se dělí na 9 dalších - menších period nazvaných bhukti. Bhukti sledují stejné pořadí jako DAŠI, první perioda bhukti je ovládána vládcem DAŠA.

Každá bhukti je periodicky rozdělena na 9 menších období nazvaných antaras, podle stejného principu jako DAŠI a bhukti.

 

DATA JÓGA -  (ind.astr.) planetární kombinace tvořená Jupiterem na ascendentu, Venuší ve 4. domě, Merkurem v 7., a Marsem v 10. domě. Vytváří velmi zámožné a velkorysé jedince.

DEBILITA PLANETY = PÁD PLANETY

DECENNIA - jedna z řeckých metod vládců času. Systém je založený na menších obdobích planet, počítaných v měsících: Saturn 30, Jupiter 12, Mars 15, Slunce 19, Venuše 8, Merkur 20, Měsíc 25.

DECIL = POLOKVINTIL (semikvintil), aspekt 36°.

DEE JOHN - *13.7.1527, 16:02 LMT, blízko Londýna a zemřel v roce 1608 (nebo 1609), anglický šlechtic, astrolog a hermetický badatel. Dvorní astrolog Alžběty I.

 

 

 

 

DEKAN (také Tvář /Face/) - rozdělení znamení na 3 části po 10°. Celý Zodiak tedy dělíme na 36 dekanů. Odvozeno od znamení ve stejném živlu. Tzv. vládci dekanů  - používají se v hermetickém lékařství:

 

ZNAMENí 1 DEKAN 1DEKAN 3 DEKAN

Beran

Mars

Slunce

Jupiter

Býk

Venuše

Merkur

Saturn

Blíženci

Merkur

Venuše

Saturn (Uran)

Rak

Měsíc

Mars

Jupiter (Neptun)

Lev

Slunce

Jupiter

Mars

Panna

Merkur

Saturn

Venuše

Váhy

Venuše

Saturn (Uran)

Merkur

Štír

Mars

Jupiter (Neptun)

Měsíc

Střelec

Jupiter

Mars

Slunce

Kozoroh

Saturn

Venuše

Merkur

Vodnář

Saturn (Uran)

Merkur

Venuše

Ryby

Jupiter (Neptun)

Měsíc

Mars

 

 • Jedna z interpretací dekanů z ezoterické oblasti:  dekany souvisí postupně s tělem, myslí a duchem.
  • Planety nalézající se ve stupních 0 až 9, jsou 
  • Jedna z interpretací dekanů z ezoterické oblasti:  dekany souvisí postupně s tělem, myslí a duchem.
   • Planety nalézající se ve stupních 0 až 9, jsou fyzické a vážou se k tělu.
   • Planety nalézající se ve stupních 10 až 19 jsou duševní a vážou se k mysli.
   • Planety nalézající se ve stupních 20 až 29 jsou duchovní a vážou se k duchu.
  • Stupně 20 a 29 jsou nejsilnější. Stupeň 29 má vztah k vrcholu duchovního naladění. Mnoho lidí se silným stupněm 29 v horoskopu má okultní nadání.
  • Stupně 0 a 29 jsou považovány "kritické". Nadměrná duchovní citlivost stupně 29 může člověku přinášet potíže a ztěžovat přizpůsobivost světským poměrům. 0° naopak znamená počátek adaptace. Lidé s planetami na 29 stupni málokdy vedou světský život. Často ale trpí traumaty, která vedou k únikům v různých podobách, např. nehodám nebo sebevraždám. Ti, kteří ale dokáží využít dobře tohoto daru, mohou dosahovat realizace duchovního ideálu.
    

 •  

DECUMBITURE - horární horoskop vytvořený pro začátek onemocnění, resp. pro tzv. ulehnutí na lůžko. Hledá se v něm odpověď na průběh choroby. Ascendent označuje osobu, která onemocněla.

DĚLENÍ = ROZDĚLENÍ

DÉLKA VZESTUPNÉHO UZLU -  je jedním z elementů dráhy, popisujících pohyb kosmického tělesa  v kosmickém prostoru. Vyjadřuje úhel, který svírá průvodič polohy tělesa nacházejícího se ve vzestupném uzlu své dráhy se směrem osy +x v základní rovině příslušné souřadné soustavy. Značí se Ω a vyjadřuje se ve stupních, řidčeji v radiánech (rad). Tento úhel se vždy měří v základní rovině souřadné soustavy ve směru od osy +x k ose +y (při pohledu „shora“, tj. od kladných hodnot souřadnice z); může proto nabývat hodnot v rozmezí 0° ≤ Ω <360 °.

Pro kosmická tělesa obíhající kolem Slunce (např. planety) je touto základní rovinou rovina ekliptiky, pro kosmická tělesa obíhající kolem planet (např. jejich měsíce) je touto základní rovinou rovina rovníku příslušné planety. V obou případech je za směr osy x brán směr k jarnímu bodu, osa +z kolmá k základní rovině míří do severního poloprostoru a osa +y ležící v základní rovině doplňuje systém na pravotočivý.

Z Wikipedie

 

DEKLINACE - jedna z rovníkových souřadnic (obdoba zeměpisné šířky); oblouk na deklinační kružnici měřený od rovníku k pólům od 0° do 90°, na sever kladně a na jih záporně.

 

DELTA FAKTOR - korekce Fagan-Allenova siderálního zodiaku posunem počátečního bodu. V Indii se užívá hodnota + 0°W53´ korekce Lahiri zodiaku. Některé jiné typy siderálních zodiaků mají počáteční body upravené hodnotou kolem 8°.

DELTA T - Malá časová korekce používaná při výpočtu planetárních pozic. Zjišťuje rozdíl mezi efemeridovým a světovým časem (asi 62 sekund).

DENEB ADIGE – hvězda alfa souhvězdí Cygnus. R. 1900 – 3°57´Ryb, r. 2000 – 5°20´Ryb.

 • Robson - Je povahy Venuše a Merkura, a dává důvtipnou povahu a bystrý rozum, který se rychle učí
  • Vycházející, se Sluncem a Marsem nad zemí, a Měsícem zároveň na Procyonu (25 Raka) - smrt pokousáním vzteklého psa.

  • Zapadající: příjem od ostatních lidí.
 • Ebertin a Hoffman - Odpovídá kombinaci vlivu Merkura a Venuše a je proto příznivá pro umělecké a vědecké záležitosti, kterých cílem je zisk. Pro potvrzení tohoto tvrzení, je zajímavé vyhledat několik dobře známých umělců a spisovatelů, kteří dokázali získat výhodné zisky za svoje umění, vytvořili mnoho uměleckých děl nebo dosáhli rekordního počtu prodaných výtisků.
 • Maternus – při západu: špatný aspekt v této pozici ohlašuje veřejný trest kvůli krádeži válečných kořistí.
 • Brady - souhvězdí Cygnus vždy v historii bylo velkým ptákem, který byl ale různě určován. Řekové ho viděli jako Dia v podobě labutě, ve které svedl Ledu. Ale toto souhvězdí představuje mnohem starší tradici. Je šamanistickým projevením slunečního božstva v podobě ptáka. Vlivný, ryzí a odhodlaný, silná vůle, spojená se silnou povahou.

 

DENNÍ POLOVINA HOROSKOPU - šest domů VII. až XII., které jsou nad obzorem, respektive nad osou ascendent - descendent.

DESCENDENT - DSC řecky dysis, bod ležící v opozici k ascendentu, stupeň Zodiaku, který zapadá na západním horizontu (bod západu Slunce). V horoskopu začátek (střed) sedmého domu.

DETRIMENT - pád nebo poškození. Termín dávaný planetě v protilehlém znamení k tomu, ve kterém vládne. Interpretuje se jako znak oslabení a "pokažení" planety. Následuje tabulka ve kterých znameních jsou v planety v detrimentu, v pádu.
 

Znamení Planeta v pádu
Beran Venuše
Býk Mars
Blíženci Jupiter
Rak Saturn
Lev Saturn
Panna Jupiter
Váhy Mars
Štír Venuše
Střelec Merkur
Kozoroh Měsíc
Vodnář Slunce
Ryby Merkur

 

DETRIMENTUM = DETRIMENT

DÉVENDRA JÓGA - (ind.astr.) planetární kombinace vytvořená ascendentem umístěným v pevném znamení, vládcem ascendentu v 11.domě, vládcem 11.domu na ascendentu a vládcem 2. a 10. domu ve vzájemné recepci. Tato kombinace má silný účinek a přináší výjimečně pěkný vzhled, lásku krásných žen, vlastnictví obrovského bohatství a luxusních budov. Velmi vysoké sociální postavení.

DHANUS - (ind.astr.) Střelec

DIAMANT - Diamant je matematický bod, který odpovídá pozici Slunce, když je v přísluní (bod zdánlivé oběžné dráhy, když je nejblíže k Zemi).
 

DIGNITA PLANETY = SÍLA PLANETY

DÍPTÁMŠA - (ind.astr.) obyčejně aspekty pokrývají celý dům, ve kterém planeta tvoří svůj aspekt, přesto "soustředěný" účinek je omezen na úzký rozsah, který liší pro různé planety. Rozsah "soustředění" je známý jako díptámša a uváděné hodnoty jsou:

   

Daivadžňa

±10° Slunce
±5° Měsíc
±3° 30' Merkur
±3° Venuše
±4° Mars
±4° 30' Jupiter
±4° 30' Saturn
 
±15° Slunce
±12° Měsíc
±7° Merkur
±7° Venuše
±7° Mars
±9° Jupiter
±8° Saturn

Uzly nemají žádný aspekt, ale některé autority jim určují plný aspekt v 5., 7., 9. a 12. domě, 3/4 aspekt v 2. a 10. domě a 1/2 aspekt v 3., 4., 6. a 8. domě.

 

DIREKCE ASTRONOMICKÁ - progresivní, klasické metody prognostické horoskopie, které vycházejí z rotace zemské (direkce primární) a z analogie mezi rotací zemskou a oběhem Země kolem Slunce (direkce sekundární).

DIREKCE PRIMÁRNÍ - prognostická astrologická metoda. Používá se více časových klíčů. K.M. jako správný uvádí 0°59´8´´ 33 za rok (tj. 1/365,2422 pohybu Slunce) a nutno pracovat s mundánními polohami planet. Více viz K. Minařík - Malý mystický slovník naučný, heslo horoskopie.

Při mundánních PD pracujeme se skutečnými polohami těles, zatímco v zodiakálních s jejich průměty na ekliptiku. To znamená, že u zodiakálních měříme aspekty podél ekliptiky ve stupních, zatímco u mundánních měříme aspekty podél primárních drah v domech. Jako je 12 znamení ekliptiky, je 12 domů. To znamená, že zodiakálně je například 60° na ekliptice sextil, ale mundánně jsou sextilem dva domy, a je jedno, jak jsou na ekliptice velké.

Pokud budou tedy dva prvky na stejné primární dráze a bude mezi nimi vzdálenost dvou domů, je mezi nimi mundánní sextil.To je rozdíl mezi zodiakálními a mundánními primárními direkcemi.

I v zodiakálních jsou značné rozdíly, zda se pracuje s šířkami nebo nikoliv atd.

Doporučená literatura:

 • Mirko Boleslavský - Astrologie (jsou zde ale chyby)
 • Erich Kuehr Berechnung der Ereigniszeiten
 • Bob Makransky - Primary directions (ke stažení)
 • Alan Leo: The Progressed Horoscope (ke stažení)
 • Roučka: Kurs astrologie (ke stažení: I / II / III)

   

(podle A.Baudyše)

 

DIREKCE SEKUNDÁRNÍ, také arabská, - prognostická astrologická metoda založená na analogii mezi rotací zemskou (motus primus) a oběhem Země kolem Slunce (motus secundus). Pohyb planet zvěrokruhem v prvním dnu po narození, pak odpovídá prvnímu roku života zrozence. Jejich pohyb v průběhu druhého dne, druhému roku atd. Časový klíč je 1 den = 1 rok.

DIREKCE SYMBOLICKÁ - metoda prognostické astrologie z novější doby, která nemá astronomický základ jako direkce astronomické.

Symbolické direkce solárního oblouku posouvají všechny planety o tolik stupňů, o kolik postoupilo Slunce v sekundárních direkcích (rok=den). Jejich autorem je Alfréd Witte. Od  jednostupňových direkcí se prakticky poněkud liší až ve vyšším věku.
 

DIREKCE TERCIÁLNÍ - prognostická astrologická metoda. Novější direkční metoda založená na oběhu Luny.

DIREKČNÍ KLÍČE - časové míry používané v direkční astrologii. Například jednostupňová míra, kde 1° odpovídá jednomu roku, Naibodův klíč, kde 0°59´08´´ odpovídá jednomu roku a další.

DISPOZITOR - planeta, která vládne znamení, ve kterém stojí planeta druhá.

 • Neobsahuje-li některý dům planety, je dispozitorem vládce znamení do kterého spadá hrot onoho domu.
 • Podle dispozitora desátého domu můžeme usuzovat na celkový osud.
 • Je-li dispozitor slabý, v pádu nebo zničení, přináší těžkosti a překážky.
 • Nejdůležitějším dispozitorem je dispozitor ascendentu.
 • Příklad: Je-li Měsíc je v znamení Panny, potom Merkur (který je vládcem Panny) je dispozitorem Měsíce. Nicméně můžeme nalézt výjimku z tohoto pravidla pokud spočítáme almuten planety. Třeba je-li Saturn na 18°45' Berana - almuten této délky je Slunce a ne Mars, což znamená, že Slunce se stává Saturnovým dispozitorem.

DIVERGENTNÍ ASPEKT = ASPEKT

DIVINACE - čtení, výklad nebo interpretace horoskopu.