Eklipsy v 12 znameních a 36 dekanech

08.06.2016 16:41

Eklipsy jsou důležité, protože se jejich vliv uplatňuje někdy po dlouhou dobu i několik let. Schéma se však počítá nikoliv pro okamžik centrálního zatmění, nýbrž pro okamžik přesné konjunkce Slunce s Lunou (event. Slunce oposice Luna).

Nejsilnější účinek bude v krajích, v nichž je viditelné centrální zatmění, dále v krajích, v nichž je zatmění vůbec viditelné a na konec i v krajích, příslušných podle znamení, v němž k eklipse došlo.

Při Slunci opozice Luna nastává účinek brzy po rozhodném datu. Při Slunce konjunkce Luna nastává účinek teprve za několik měsíců.

V krajích, v nichž zatmění nebylo viditelné, se účinek neprojeví.

 

Ptolemaios uvádí v Tetrabiblos :

 Při všech eklipsách nutno uvažovat stupeň a znamení eklipsy a viditelnost. Pro města je rozhodující jejich Asc, nebo aspoň postavení Slunce a Luny při založení. Zvláště kraje a města, v nichž dochází k zatmění nad zemí (tj. na obloze, nikoli pod obzorníkem) pocítí účinek. Eklipsy z pevných znamení Býka, Lva, Štíra, Vodnáře účinkují velmi dlouho, ze základních znamení Berana, Raka, Vah, Kozoroha jen krátce, z pohyblivých znamení Blíženců, Panny, Střelce, Ryb počíná účinek dříve, trvá déle, dozná však určitého přerušení.

Eklipsy v ohnivých znameních Berana, Lva, Střelce hrozí zničením dobytka, ovcí, zajetím, zavražděním krále nebo vysoké osoby, nespokojeností, nejednotností mezi lidem, pohyby vojsk, spory, bojem, požáry, horečkami, neúrodou.

 

Ve znameních zemských: Býku, Panně, Kozorohu: zničení semen, sucho, zemětřesení, důlní neštěstí, deprese.

Ve vzdušných: Blíženci, Váhy, Vodnář: hlad, nemoci, bouřky, povstání, vzbouření.

Ve vodních: Rak, Štír, Ryby: mnoho úmrtí v nižších vrstvách, zničení ptactva, ryb.

 

Při výkladu nutno ještě uvažovat: Sílu planet, znamení, dominanty, Mars v Beranu v 8. domě: bolestné ztráty, neštěstí, násilná úmrtí, Mars v Beranu v 6. domě: nemoci, Mars v Beranu v 3. domě: železniční neštěstí.

Panují-li znamení eklipsy dobré planety (Býk, Střelec..) jsou účinky lepší, závisí však od síly planet.

Cardanus uvádí, že počátek účinku eklipsy lze odvodit z časového rozdílu mezi východem Slunce a středem eklipsy vyjádřeným v hodinách a minutách. Poměr k délce dne při zatmění Slunce, nebo poměr k délce noci při zatmění Luny udává část roku, počítáno od zatmění.

 

Další Ptolemaiova pravidla:

 

1.      Eklipsa na východní straně účinkuje v následujících 4 měsících, nejsilněji v prvé třetině.

2.      Eklipsa v MC účinkuje o 4 - 8 měsíců později, nejsilnější účinek je v 6. měsíci po eklipse.

3.      Eklipsa na západní straně účinkuje 8 -12 měsíců po datu eklipsy a to v poslední třetině.

Vezmeme-li dobu od východu Slunce do středu eklipsy (západu Slunce) a počítáme 1 rok za 24 hodiny (1 den 4 minuty), vypočteme dobu účinku.

 

 

Zatmění Slunce

 

Beran:

1.                  dekan: válka, povstání, spory, pohyby armád, velká horka

2.                  dekan: zajetí, nebezpečí úmrtí krále, zničení ovoce, plodů

3.                  dekan:  úmrtí slavných žen, nemoci, uhynutí zvířat

 

Býk:

1.                  dekan: poškození obchodu, živností, neúroda porody

2.                  dekan: nebezpečí na cestách, těžké

3.                  dekan: mor, hlad

 

Blíženci:

1.                  dekan: spory o církevních věcech, nenávist, obcházení zákonů, nedbání zákonů

2.                  dekan: pirátství, krádeže, vraždy

3.                  dekan: úmrtí krále, mnoho zmatků

 

Rak:

1.                  dekan: poruchy ovzduší, velké změny počasí

2.                  dekan: vysýchání řek, pozdvižení prostitutek

3.                  dekan: povstání, nemoci, epidemie

Lev:

1.                  dekan: smrt významných osob, neúroda

2.                  dekan: zmatky, strach, podivné věci ve vysokých kruzích

3.                  dekan: znesvěcení posvěcených míst, zábor, obsazení, plenění měst

 

Panna:

1.                  dekan: neštěstí, nouze, smrt panovníka

2.                  dekan: hlad, epidemie, povstání

3.                  dekan: zatčení malířů, básníků, duševních pracovníků, zmatky, nepřístojnosti

 

Váhy:

1.                  dekan: zkažený vzduch, epidemie, zničení úrody

2.                  dekan: smrt ve vládě, povstání, hlad

3.                  dekan: nepříznivé pro šlechtu, omezení jejích příjmů

 

Štír:

1.                  dekan: válka, bitvy, zajetí, zrady

2.                  dekan: nemoc mírumilovného a oblíbeného krále

3.                  dekan: vystoupí diktátor, tyran, bývalý král upadne v nemilost, nenávist pro ...

 

Střelec:

1.                  dekan: rozpory vedou k nenávisti, nejednotnost lidí

2.                  dekan: uhynutí zvířat

3.                  dekan: poškození armády

 

Kozoroh:

1.                  dekan: neštěstí vysokých osob, zajetí, emigrace, útěk krále, pozdvižení, vzpoura šlechty i lidu

2.                  dekan: vzpoury ve vojsku

3.                  dekan: povstání proti vládě, hlad

 

Vodnář:

1.                  dekan: veřejná tíseň, starosti

2.                  dekan: loupeže, plenění, zemětřesení, hlad

3.                  dekan: uhynutí, vybití zvířat

 

Ryby:

1.                  dekan: vysýchání řek

2.                  dekan: smrt vynikajících osob, zátopy

3.                  dekan: násilí, divokost, surovost vojska

 

 

Zatmění Luny

 

Beran:

1.                  dekan: horečka, lesní požáry, sucho

2.                  dekan: epidemie

3.                  dekan: potraty, zneužití žen

 

Býk:

1.                  dekan: uhynutí zvířat

2.                  dekan: úmrtí královny, neúroda

3.                  dekan: neobvykle mnoho hadů

 

Blíženci:

1.                  dekan: obsazení, vpád nepřátel

2.                  dekan: pohyby armád, nepřístojnosti ve veřejných institucích, spolcích

3.                  dekan: smrt významných osob

 

Rak:

1.                  dekan: provokace k válce

2.                  dekan: nespravedlivá opatření, náhrady, daně

3.                  dekan: náhlá bída, smrt žen

 

Lev:

1.                  dekan: pád, poražení krále

2.                  dekan: cestování vlády, krále

3.                  dekan: povstání, provokace

 

Panna:

1.                  dekan: nemoc krále, nespokojenost v lidu

2.                  dekan: škody, poškození úřednictva

3.                  dekan: častá úmrtí

 

Váhy:

1.                  dekan: bouřky, orkány, kroupy,

2.                  dekan: zničuje…

3.                  dekan: smrt významných osob

 

Štír:

1.                  dekan: bouřky, zemětřesení

2.                  dekan: uschnutí stromů, epidemie

3.                  dekan: bitvy, epidemie

 

Střelec:

1.                  dekan: loupeže

2.                  dekan: uhynutí zvířat

3.                  dekan: nemoci

 

Kozoroh:

1.                  dekan: spiknutí, vraždy, atentáty

2.                  dekan: útoky, pirátství, povstání zajatých, není veřejné bezpečnosti

3.                  dekan: smrt krále, povstání

 

Vodnář:

1.                  dekan: nemoc krále

2.                  dekan: zničení osiva

3.                  dekan: změny

 

 

Ryby:

1.                  dekan: smutek kněží

2.                  dekan: smrt význačné osoby

3.                  dekan: loupeže, plenění

 

 

Studium historie potvrdí správnost interpretace. Např. 7. 11. 1820 nastala eklipsa Slunce v 15° Panny, Mars byl v MC oposice Saturn v Beranu. Krátce na to téměř podlehla Anglie revoluci pro příšerný postup proti královně. 

 

Raphael: Mundánní astrologie