Grafologie a planety

26.02.2010 09:28

Nalezl jsem v archivu ze starší verze Astrolexikonu. Uvítám připomínky k tomuto textu. Jaroslav Holeček

 

 

Slunce
• Janošťáková písmo je jasné, čitelné, vznešené a esteticky působivé. Je rytmické, kolmé, velké a dobře rozvržené na ploše. Nacházíme mnoho arkád (psací "u" vypadá jako "n"). Velká písmena jsou obvykle tiskací. Pevně přeškrtnuté "t". Řádky jsou rovné. Pružné, ale pevné arkády a oblouky. Dominantní znaky jsou: jakoby tištěný vzhled, vysoká a velká písmena.
• J. Kefer pravidelné tahy, mnoho spirál a oblouků
• C. Aubierová Písmo je jasné a čitelné, vykazuje pevnou stavbu, soustředěnou na vertikály. Dělá dojem pevnosti bez strnulosti, má střízlivé a elegantní tvary. Estetismus, harmonie, rytmičnost jsou zřetelné. Rozvržení písma prozrazuje péči o čitelnost a eleganci. Často vybíhá do výšky. Celek dělá vzdušný dojem.

Luna
• Janošťáková Písmo je plné, kulaté, pomalé, zvlněné. Formy jsou poněkud nejasné, nepřesné a nerozhodné. Nevýraznost a lehkost. Písmena jsou často jakoby nabubřelé a nafouknuté. Mezi slovy a řádky bývají velké mezery. Dominantní znaky: kličky a zvlnění, nejasnost.
• J. Kefer Nepravidelné, křivé linie.
• C. Aubierová Písmo se vlní a kolísá, je nevýrazné a lehké. Písmena jsou často nabubřelá nebo jakoby zkroucená do nitky zanechávající jemnou stopu. Mezi slovy a řádky se bývají velké mezery.

Merkur
• Janošťáková Písmo je malé, rychlé, nepatrně rozházené a vkusně zjednodušené. Tvary jsou hubené, často nalézáme zapojenou diakritiku (tečky, háčky a čárky jsou spojeny s následujícím písmenem), což je všeobecně znakem inteligence a dobrých kombinačních schopností. Velká písmena a spodní písmo (např. klička u "j" jsou zmenšeny. Tah je ostrý. Dominantní znaky: rychlost, nepravidelnost, malé písmo.
• J. Kefer Krátké, ostré linie, jemné, něžné křivky.
• C. Aubierová Písmo je vzdušné, chvatné, nesouvislé, nepatrně rozházené, nepostižitelné a spíš malé. Tvary jsou různé a tahy přerušované, písmena volně kladena vedle sebe, mají nestejný směr, tu napravo, tu nalevo. Tahy jsou ostré a vzdušné, naškrábané na papír živým, netrpělivým gestem.

Venuše

• Janošťáková Písmo je elegantní, esteticky uspořádané. Není křečovitě, sražené, ani roztřesené. Velikost je střední (tj. 2 až 3 mm), tvary kulaté, písmo spojité. (Písmo je pokládáno za spojité, pokud jsou napsána tři a více písmen bez přerušení). Dominuje střední písmo, spodní písmo je kratší. Girlandy převládají (girlanda znamená, že např. "n" je psáno jako "u"). Úhlová vazba je vyloučena. Počáteční a koncové tahy mohou být zakřivené, stočené. Možné jsou i různé kudrlinky. Tah je často pastózní (tj. silná čára) a tlak mírný. Dominantní znaky: křivky, girlandy a střední písmo.
• J. Kefer Pravidelné křivky.
• C. Aubierová Písmo je elegantní, není křečovité nebo sražené. Nevyznačuje se bojovným gestem, je to girlanda, která obtáčí a sama se svinuje; její tvary se často zaoblují v obluzujícím gestu. Celek je souvislý, zjemněný křivkami, písmena více či méně nabubřelá. Tok inkoustu je jemný a odstíněný, dělá sametový dojem.

Mars
• Janošťáková Písmo je dynamické, prudké, nezkrotné. Je velké a nedbalé, s pravým sklonem, s mnoha úhly a špičkami. Setkáváme se zvětšením některých písmen. Řádky bývají stoupavé. Tlak je silný, často se písmo "propíše" na druhou stranu papíru. Často je tlak i nepravidelný, v tzv. tlakových blocích, které se všeobecně vyskytují u lidí nevyrovnaných. Písmena "t" jsou přeškrtaná často kyjovitým nebo bodcovitým a ostrým škrtem. Takový ostrý tah většinou ukončuje slova. Přitom platí, že čím více je těchto znaků a dalších znaků nestability (rozházenost, nečitelnost, nepravidelnost atd.), tím jde více o nevypočitatelného, agresivního jedince. Dominantní znaky jsou špičatost, úhly, kyjovité nebo ostré tahy.
• J. Kefer Jemné, přímé linie, ostré úhly
• C. Aubierová Písmo útočí na řádky, vtiskuje do listu ostré úhly. Prošktává t, koncovky se prosazují v řízných gestech, ostrých, křížových tvarech ubíhajících vzhůru nebo doprava. Dynamické, prudké, často příliš do výšky vybíhající a zúžená stopa se noří a vtlačuje do papíru v ostrých a trhavých gestech. Tlak psacího prostředku na papír je silný, písmo se často "propíše".

Jupiter
• Janošťáková Písmo je organizované, má široké tvary, volná a někdy až příliš rozmáchlá gesta. Řádky často stoupají. Spirály a smyčky bývají až přehnané, zvláště ve spodním pásmu. Podpis je často ozdobný, podtržený, větší než text. Ne vždy toto písmo působí esteticky. Dominantní znaky - široké tvary, spirály a smyčky.
• J. Kefer Plné, velké linie.
• C. Aubierová Písmo se vyznačuje šířkou tvarů, volnými, někdy až příliš rozmáchlými gesty. Psaní jde do kopce, roztahuje se do spirál, do smyček a las, která se zase snadno rozplétají, často až přehnaně. Tah je elastický. Některá písmena vystupují, např. s, které vyjadřuje pocit vlastního Já. Všemu vévodí podpis, ozdobný, podtržený, často větší než text.

Saturn
• Janošťáková Písmo je střízlivé, koncentrované, úzké, s úhly. Malá velikost. Jednoduchost a zjednodušení, bez ozdob. Často klesající řádky. Působí vážným dojmem. Spojitost je vysoká, často je jedním tahem psáno i celé slovo. Dominantní znaky: úzké tvary, úhly.
• J. Kefer Tvrdé, krátké a přímé linie, sražená písmena.
• C. Aubierová Písmo Saturnova člověka je úzké, bezmyšlenkovité, naškrábané na papír rychlými, ostrými tahy. Slova a řádky jsou na sebe natlačeny a tvoří celistvý blok, v němž je jen zřídka volné místo. Způsob psaní je zdrženlivý a uměřený, často vertikální nebo vychýlené nalevo. Slovo je psáno jedním tahem, zřídkavě odchýlení pera posiluje solidní a střízlivý vzhled písma, které zaplňuje prostor tak pravidelně, že někdy tvoří uprostřed stránky "uličku". Tvary mají četné nerovnosti, jsou střízlivé a bez příkras.

Uran
• J. Kefer Jemné křivky, původní, rozmarné

Neptun
• J. Kefer Neurčité, lámané linie, souměrné křivky.

...............

Text okomentoval grafolog Vojta Franče:

To, co píše Janošťáková, dává určitý smysl, rozumím těm analogiím, pokud samozřejmě budeme předpokládat, že jde o čistou abstrakci, v praxi podle mě nenajdeme čistě "lunární" či "venušinské" písmo a realita bude od toho modelu hodně vzdálená. Význam znaků písma, které uvádí Janošťáková skutečně na hodně abstraktní úrovni odpovídá významu uvedených planet.

To, co píše Kefer, jsou spíše jeho dojmy. Ty jsou více matoucí a zavádějící nežli vystihující. Spíše "senzitivně" střílí od boku a skoro nikdy se nestrefuje.

To, co píše Aubierová jsou povětšinou nesmysly, bohužel na rozdíl od Kefera už z grafologickou terminologií, čímž to na někoho může působit "odborně". Jsou to chybné kombinace některých polopravdivých zobecnění, takže výsledkem je naprostý guláš….

Planety a písmo jsem do souvislostí nedával, ale pokusil jsem se vypracovat tabulku, jak se ve znacích písma odrážejí živly. https://ografologii.blogspot.com/2008/07/zivly-grafologie_06.html