Horoskop volby vhodné doby - Marion D. March

25.06.2017 12:52

Už sám název horoskop volby vhodné doby neboli elekcionální astrologie ve skutečnosti jasně vypovídá, čím tato astrologie je a co umí. Buď můžete provést elekci (volbu), nebo si zvolit určitou chvíli a vypracovat horoskop pro konkrétní účel. Nicholas Devore ve své Encyclopedia of Astrology (Encyklopedie astrologie) uvádí: „Je to metoda, která vám pomůže vybrat vhodnou chvíli pro začátek jakéhokoli upřímně myšleného a rozumného projektu či úsilí.“

...

Obecná pravidla horoskopů volby vhodné doby

Chcete-li něco dělat dobře, musíte nejprve rozumět pravidlům. Také astrologie má určitá pravidla, jež potřebujete, a to hlavně z důvodu, že elekcionální astrologie vyžaduje určité postupy, které se jinde (u natálních horoskopů, progresí, direkcí, tranzitů, synastrie a dalších typů astrologie) neužívají. Poté, co zvládnete obecná pravidla, naučíte se jemným nuancím vztahujícím se k různým otázkám, jež se u tohoto typu astrologie vyskytují.

1.      Používejte pouze aspekty v aplikaci. V době, kdy je aspekt v separaci, může být už po zvolené události. Orbisy per se v elekcionální astrologii neexistují. Je-li aspekt v aplikaci, nezáleží na tom, jestli je orbis 0°, nebo 29°. Aspekt trvá, dokud jedna z planet neopustí znamení, ve kterém se zrovna nachází. Orbisy hrají roli pouze při určování časového rozmezí (jemuž se věnují Lekce V, VI a VII).

 

2.      Používejte tzv. „klasické“ aspekty: konjunkci, sextil, kvadraturu, trigon a opozici. Kvinkunx, který je tak významný při interpretaci natálních horoskopů, je v elekcionální astrologii mnohem méně důležitý.

 

3.      Při úvahách nad horoskopy volby vhodné doby má prvořadý význam Luna. Ze všech deseti planet se pohybuje nejrychleji a často se jí užívá jako hodin. Luna ovšem v dosažení určité události, kterou si zvolíte, brání.

 

a.      Vyhněte se tedy kvadraturám, které tvoří Luna. Opozice, stejně jako kvinkunxy, působí méně problémů než kvadratury, protože první z nich mohou označovat antagonismus pocházející ml někoho a druhé z nich naznačují zpoždění nebo potřebu určité změny či reorganizace.

b.      Přibývající Luna (v době, kdy narůstá) se obvykle považuje za méně výhodnou než ubývající, ale držte se dále od přesného novoluní. Počkejte alespoň 12 hodin, až Luna viditelně povyroste.

c.       Prázdná Luna v elekcionální astrologii přináší jen zřídka vytoužené výsledky, pokud zrovna nechcete, aby se něco nestalo (např. kdybyste hodlali poslat své daňové přiznání tak, aby nedošlo k auditu).

d.      Většina astrologických kalendářů zaznamenává každodenní lunární aspekty, což vám relativně usnadní život.

 

4.      Snažte se vyhnout Saturnu v úhelných domech, s výjimkou záležitostí ovládaných Saturnem (budovy, architektura, administrativa atd.). Padající domy jsou nejlepší. Také byste se měli vyhnout Saturnu ve 12. domě při nákupu domů či půdy nebo v situaci, kily nechcete, aby daná fakta vyšla najevo, dokud určitý objekt nekoupíte.

 

5.      Rovněž je lepší vyhnout se Uranu a za jistých okolností i Marsu v úhelných domech.

 

6.      Zvolte znamení, jež vychází a které podporuje záležitost, pro niž sestavujete horoskop volby vhodné doby. Např. pro publikování knihy zvolte Blížence, Pannu, nebo Střelce.

 

7.      U většiny horoskopů volby je výhodné, jsou-li Slunce, Luna, Venuše a Jupiter nad horizontem.

 

8.      Zřídka užívám v astrologii volby lunárních uzlů, ale podle starých pravidel se severní uzel považuje za šťastný, nebo dokonce velmi šťastný, a jižní uzel je považován za nevýhodný.

 

9.      U projektů a událostí, které vyžadují iniciativu a energii, jsou nejlepší kardinální znamení. Pevná znamení jsou povahy vytrvalé, i když někdy může trvat déle, než se výsledky dostaví. Pohyblivá znamení jsou flexibilní.

 

10.  Pamatujte na povahu planet, která dokáže popsat oblasti, k nimž se nejlépe hodí.

 

a.      Chcete-li prodat auto, umístěte do výhodné pozice Merkur.

b.      Uměleckým záležitostem by měla prospět silně postavená Venuše.

c.       Přejete-li si začít náročný tréninkový program, umístěte do úhelného domu Mars.

d.      Pro cestování je výhodný silný Jupiter.

e.      Silný Saturn je nutný pro většinu podnikání, protože zahrnuje disciplínu a organizaci.

f.        Dobře umístěný Uran je skvělý pro originální projekty zahrnující vynálezy, počítače, různé přístroje a nové nápady.

g.      1. nebo 10. dům může znamenat dobré postavení pro Neptun, což je výhodné pro filmový průmysl, vznik filmu, scénář, režii, produkci nebo jiné oblasti, kde je důležité charisma, kouzlo či tvořivost. Patří sem také projekty zahrnující přepravu lodí nebo týkající se nafty. V ostatních záležitostech může být Neptun v těchto domech zavádějící.

h.      S Plutovou intenzitou je třeba zacházet opatrně, může však být velkou pomocí v oblastech, které vyžadují mocenské hry.

 

11.  I přesto, že někteří astrologové předpovídají v souvislosti intercepcemi a retrográdními planetami v horoskopu zkázu, nikdy jsem nezjistila, že by skutečně někoho nebo něco v natálním horoskopu zraňovaly nebo poškozovaly. Někdy může uzavřená nebo retrográdní planeta akci zpomalit nebo naznačovat, že byste se měli řídit úslovím „dvakrát měř, jednou řež“. To však v žádném případě nepovažuji za zkázonosné. K horoskopům volby vhodné doby zaujímám podobný postoj a neshledala jsem, že by uzavřená znamení byla slabá nebo nefunkční. Také jsem nezjistila, že by retrográdní planeta bránila volbě nebo ji vylučovala, pokud zrovna není vládcem ascendentu nebo domu týkajícího se hlavního předmětu volby (10. domu u podnikání, 7. domu u manželství atd.).

a.      Musíte-li si zvolit optimální okamžik, abyste někoho zažalovali, je lepší, když nebude Jupiter retrográdní a nebude vládcem 9., ani 7. domu. Retrográdnímu Jupiteru se nelze vždy vyhnout, protože retrográdní bývá téměř čtyři měsíce do roka, ale můžete zabránit, aby byl vládcem domů odpovídajících právním záležitostem nebo ascendentu, který vládne vám.

b.      Pokaždé, když musím podepsat smlouvu nebo koupit auto, snažím se vyhnout období, kdy je retrográdní Merkur, a to nikoli pouze u horoskopů volby, ale dodržuji to jako obecnou zásadu. Merkur není nikdy retrográdní více než dvacet čtyři dní, což je ve většině případů přiměřená doba, aby se dalo počkat. Není-li možné zvolenou událost odložit, snažte se, aby znamení ovládaná Merkurem a domy, kterých se volba přímo týká, byly dále od ascendentu.

c.       Retrográdní Venuši nelze doporučit u horoskopů svatby (Venuše = láska a partnerství) nebo při nákupu drahých věcí (Venuše = hodnota).

 

12.  Poté, co jsem udělala doslova stovky horoskopů, jsem zjistila, že mnohé staré zásady už neplatí. Proto se o nich nebudu v této knize zmiňovat. Přesto je třeba jedné z nich věnovat pozornost. Je to situace, kdy Luna už je mimo svůj poslední aspekt, protože planeta, kterou aspektuje, změní znamení dříve, než to Luna stihne. Uvedu příklad: Luna na 14° Býka musí vytvořit trigon s Merkurem na 29° Kozoroha, ještě, než Merkur vstoupí na 0° Vodnáře. V době, kdy Luna dosáhne 29° Býka (víceméně třicet hodin), se však už Merkur mohl přesunout do Vodnáře, a tím Luně trigon znemožnit. Často se ukazuje, že tato situace očekávaným výsledkům volby brání, takže se ujistěte, že jste planety, které se mohly posunout do jiného znamení, pečlivě překontrolovali.

 

13.  Inkriminované planety lze posílit tím, že je umístíme do aplikovaného aspektu s úhelnými domy, s vládci úhelných domů nebo v souladu se starými pravidly s bodem štěstí. Například: Mars tvoří kvadraturu se Sluncem a kvinkunx s Merkurem, svírá však trigon s ascendentem nebo s vládcem ascendentu.

 

Horoskop volby vhodné doby je horoskop zrození, začátek jakékoli události, kterou si zvolíte - ať už je to svatba, začátek podnikání, koupě nebo prodej domu. Měl by proto danou událost odrážet a být pro ni výhodný. Je to ten hlavní horoskop, kterým se budete zabývat. Váš horoskop narození nebo horoskop narození vašeho klienta má sekundární význam. Na příznivé aspekty mezi horoskopem volby a horoskopem narození byste se měli podívat pouze poté, co jste dodrželi co největší množství elekcionálních pravidel.

Samozřejmě že váš horoskop narození bude prostřednictvím progresí, direkcí nebo tranzitů jisté významné události naznačovat (např. vaše přání uzavřít sňatek, začít podnikat v nové oblasti, přestěhovat se nebo cokoli jiného).

 

Ukázka z knihy - Marion D. March - Horární astrologie a Horoskop volby vhodné doby, Eugenika  2001, přeložila Kateřina Klapuchová