Jak ovlivní intelekt postavení Luny ve znameních

09.05.2008 22:43

 

Intelekt je v astrologii popsán Lunou, jejím postavením a aspekty. Stav intelektu podle postavení Luny ve znameních:

 

 

Nejlepší předpoklady dává postavení Luny ve vzdušných znameních:

 • V Blížencích slibuje intelektuální rozvoj

 • Ve Vahách velmi dobré duševní schopnosti, dobře vyvinutý rozum, jasné a soudné myšlení.

 • Ve Vodnáři rozvoj duševních schopností a intelektu, význačné rozumové schopnosti.

 

Ve vodních znameních je více propojen s emocionální oblastí:

 • V Raku dává předpoklady k duševní harmonii

 • Ve Štíru, nevede-li k nectnostem má vliv mystický

 • V Rybách, je-li provázen cítěním vyššího druhu poskytne význačné intelektuální schopnosti. U elementárních bytostí a při poškození dezorientace a chyby.

 

 

V zemních znameních má na intelekt méně výrazné účinky:

 • V Býku vede k pohodlnosti

 • V Panně vede nezásadovosti nebo puritánství

 • V Kozorohu k praktičnosti, ale i malichernosti, sobectví a pesimismu.

 

 

Ohnivá znamení intelekt dynamizují:

 • V Beranu přináší duševní všestrannost

 • Ve Lvu čilé typy tlumí a vede k rozvaze, kdežto mdlé až k neschopnosti něco vykonat

 • Ve Střelci dává intelektuálně vyvinuté bytosti ale i malichernost.

 

Podle Malého mystického slovníku naučného, K. Minařík, Canopus 1992