Jan Kefer - 100 pravidel výkladu

17.05.2008 12:16

Znamení Zvířetníku:

 

1.Vliv zvířetníkových znamení se uplatní kvalitou planety nebo domu, jejichž postavení uvolňuje analogický vliv.

 

Např. Kozoroh je X. mundanním domem, odpovídající povolání, je-li ASC individuálního horoskopu v Kozorohu, lze usuzovat, že v osudu se uplatní velkou měrou touha po úspěchu v povolání a toto vyplní všechen zájem. Je-li MC individuálního horoskopu ve Lvu (mundánní analogie V. domu), lze soudit, že v ve věcech povolání bude velkou úlohu hrát erotika, zábavy, děti, školy, divadla apod. Bude-li VI. dům nemocí ve Lvu, usuzuje se na nemoce z povolání, atd.

 

2. Zvířetníková znamení je nutné chápat jako silová pole prostoru a planeta působí jen znamením, ve kterém se nachází.

3. Planeta v 1.dekanu znamení působí více na osobnost a charakter, ve 2.dekanu na smysly, přání, hmotnou úroveň a ve 3.dekanu na vnitřní a duchovní složku člověka.

4. Planeta ve svém znamení působí ryzím zvířetníkovým vlivem. Jinak se mísí její vliv s vlivem vládce domu.

 

Např. Venuše je v Beranu, tedy dispozitorem Venuše je Mars. Mars se může nacházet ve 12 znameních, tento fakt mění vliv a zabarvení Venuše a tím se dochází k finesám astrologického úsudku.

 

5. Znamení zvířetníku dobře ozářená zdůrazňují: Beran -vedení, Býk - stálost, Blíženci - pohyb, Rak - přijímání, Lev - sebevědomí, Panna - smysl pro podrobnosti, Váhy - soulad, Štír - mysticismus, Střelec - svobodomyslnost, Kozoroh - služebnost, Vodnář - idealizaci, Ryby - humanitu.

6. Znamení zvířetníku nepříznivě ozářená zdůrazňují: beran - ukvapenost, Býk - vzdor, Blíženci - prohnanost, Rak - přílišnou citlivost, Lev - pýchu, Panna - pedantství, Váhy - drzost, Štír - smyslnost, Střelec - vzpouru, Kozoroh - vyčerpání, Vodnář - zmatek, Ryby - mravní slabost.

 

7. Zdůrazněná hlavní znamení poukazují na vývoj rozumu, pevná na vývoj vůle, pohyblivá na tělo a smysly. Ohnivá poukazují na energii, klad, činy, bojovnost, vodní na trpnost, přizpůsobivost, city, pohodlí, vzdušná na kolísavost, idealismus, nadání, jemnost, zemská na trpělivost, rezervovanost a praktičnost.

 

 

 

Domy

 

8. Domy úhelné se vztahují na tělo, následné na city, padající na rozum.

9. Každý dům participuje na domě protikladném. Tzn. Dobře ozářený III. dům prospívá i věcem domu IX.

10. Aspekty k sobě poutají významy domů.

11. Planeta v domě naznačuje skutečné působení, kdežto dům, jehož je vládcem naznačuje příčiny.

12. Vladce I. domu v domě jiném působí nejsilněji na záležitosti tohoto domu.

13. Dobrá planeta v dobrá domě posiluje dobré vlastnosti, dobrá planeta ve zlém domě bude brzdit zlo, škůdce ve zlém domě uvolní dokonale zlo, škůdce v dobrém domě bude brzditi dobro. Mundánně a aspektově výborný dobroděj může zcela zamezit nepříznivé vlivy domu a naopak, silný škůdce může zničit dobré působení domu.

14. První třetina domu působí na osobnost a charakter, druhá na smysly, hmotnou úroveň a přání, třetí na duchovní složku osobnosti.

15. Je-li I. dům (nebo kterýkoli jiný) rozepjat přes více znamení zvířetníku, pak nejdůležitější je to kde je hrot domu, druhé zabarví tento vliv a třetí se může zanedbat.

16. Je-li hrot domu na konci znamení zvířetníku, pak je potřeba uvažovat mimo vládce znamení také vládce dekanu.

17. Domy silně obsazené planetami jsou osudového významu.

 

Např. mohutně obsazený VI. dům: zdraví, nemoce, podřízení budou hrát osudovou úlohu v životě. VI. dům bez planet: normální vliv dle vládce. Vládce třeba ve II. domě: zdraví a podřízení budou mít vliv na finanční záležitosti.

 

18. Planety a prvky působí nejsilněji v I. třetině, ve II. slaběji, ve třetí často i nepřátelsky na věci domu.

19. Ve kterém domě je Slunce, tam je i síla zrozence. Důležitá je také velikost domu. Čím je dům rozsáhlejší, tím je větší osudový význam.

 

 

Aspekty

 

20. Nepříznivé aspekty na východní straně horoskopu (X. až III. dům) naznačují sklony nebo vlivy, jež lze vůlí přemoci a napravit. Na západě naznačují podstatu charakteru.

21. Mnoho nepříznivých aspektů v horoskopu naznačuje nesnadný život, mnoho překážek, ale i posiluje toto charakter a činí život bohatým.

22. Mnoho dobrých aspektů ukazuje na lehký život, pohodlnost, lhostejnost, běží o lidi průměrné bez hlubších zájmů a zážitků. Plochý život.

23. Dobré aspekty Urana, Neptuna a Pluta jsou mnohem slabší, než jejich aspekty nepříznivé.

 

 

 

Planety

24. Vazby planet se hodnotí vždy podle tzv. „přátelství a nepřátelství“ planet:

 

PLANETA PŘÍTEL NEPŘÍTEL
Slunce Venuše, Jupiter Saturn, Mars
Luna Venuše, Jupiter, Neptun, Merkur, Slunce Saturn, Mars, Uran
Merkur neutrální neutrální
Venuše Slunce, Mars, Merkur, Luna Saturn, Uran
Mars Venuše všechny mimo Venuši
Jupiter všechny mimo Marse Mars
Saturn Mars všechny ostatní
Uran neutrální Neptun, Saturn, Mars
Neptun neutrální Uran, Saturn, Mars
Pluto neutrální neutrální

 

 

25. Konjunkce planety s Marsem a Saturnem je vždy nepříznivá, mimo to je nepříznivá konjunkce Neptun-Uran, příznivá Mars-Jupiter.

27. Planeta v Mediu Coeli a v aspektu k Luně nebo Slunci vždy ovlivňuje tvar těla a je nutno ji uvažovat jako signifikátora mimo ASC.

28. Planety nakupené v jednom domě nejsou dobrým znamením. Znamenají mnoho vlivů a kolísání, takže člověk neví, co vlastně chce.

29. Planety východně působí silněji, a to více, čím jsou blíž ASC. Naznačují brzký vývoj schopností, brzký postup v povolání, přizpůsobivost vášní a citů, v I., XII., XI. A X. domě dávají rušné mládí, pomoc přátel a dobrý postup, ve II. a III. svěžest až do stáří.

30. Planety západně udávají neměnné kvality osobnosti, ideálnost, svědomitost, cit, povinnosti, zduchovnění, úspěch až v druhé polovině život. Nejdříve působí ty v IX. a VIII. domě. V VI. a VIII. domě působí kriticky. V domě X., IX., VIII. a VII. naznačují mnoho práce ve zralém věku, v domě VI., V. a IV. Poměry ke konci života. Dávají celkem málo štěstí, život plyne více v skrytu. Východní část horoskopu je kladná, západní záporná.

31. Planety nad obzorem poukazují na značnou sílu, pohyblivý, rušný život ostrých stínů a světel. Umožňují bohatší vývoj, ale vedou také k častějším omylům. Člověku se nabízí mnoho příležitostí.

32. Planety pod obzorem působí později, zdlouhavěji, vyvrcholení života se dostaví mnohem později. Naznačují spící vlastnosti, málo příležitostí k uplatnění, šedý, klidný život, nekolísavé poměry. Jsou-li známky neklidu, pak se projeví jen vnitřně.

33. Planety v I. a v X. domě působí nejsilněji v dobrém i zlém. Planety ve XII. domě poukazují na špatně hmotné poměry, totéž symbolizují planety ve III. domě, ale nikoli tak nepříznivě, Mars v rohovém nebo v III. domě je vždy nepříznivý, naznačuje možnost úrazů; velmi harmonicky působí mnoho planet ve II. a XI. domě. Pro kariéru je význačnější bohaté obsazení IX. než X. domu.

34. Planety působí nejsilněji v 1. třetině domu, asi 7°za hrotem a 4°před hrotem. Na hrotu je ovšem její působení nejsilnější.

35. Planety nakupené kolem hrotu ASC poukazují na vrozené síly.

36.Vyšší typ osobnosti lze poznat, jsou-li planety navzájem v obdobách a Slunce s Lunou bez nepříznivých aspektů.

37. Důležitý je ohled na denní či noční zrození a na denní či noční planety. Denní planety jsou: Slunce, Jupiter, Saturn, Uran. Noční: Luna, Mars a Neptun. Merkur a Venuše jsou denními, předchází-li Slunce o 20°, jinak jsou noční.

38. Stojí-li při denním zrození většina planet nad obzorem, je to příznivé znamení. Jsou-li pod obzorem, je to znamení nepříznivé. Na V.dům se však toto pravidlo nevztahuje. Při denním zrození působí více kladné znamení a denní planety, zvláště východní.

39. Stojí-li při nočním znamení většina nočních planet nad horizontem, je to dobré znamení. Opak nastává, jsou-li pod obzorem mimo V.dům. Při nočním zrození působí více záporná znamení a noční planety, zvláště západně.

40. Jsou-li planety v domě, jenž odpovídá jejich domicilům ve zvířetníku, působí silněji. (Př. Mars v I. A VIII., Saturn v X. a XI., apod.)

41. Neptuna vždy uvažovat opatrně a nikdy nevěřit jeho postavení a aspektům.

42. Retrogradita ukazuje na rezervovanost a udržení vlivu. Retrográdní Merkur udržuje paměť, Jupiter jmění, Venuše cudnost. Vždy ovšem uvažovat aspektaci. Zlé planety udržují a zachovávají zlé vlivy. Příliš rychlý pohyb Venuše pudí při dobrém ozáření k předčasnému manželství, při nepříznivém ke svedení. Mnoho retrogradit však není dobrým znamením.

43. Stojí-li planeta v den narození na stejném stupni a nepohybuje-li se, poukazuje na dlouholetý příznivý či nepříznivý vliv, zvláště stojí-li na ASC nebo na hrotu domu.

44. Jsou-li planety rozhozeny po horoskopu, lze souditi na přizpůsobivost a nestálost.

45. Dobře ozářený škůdce je lepší než nepříznivě ozářený dobroděj.

46. Superplanety vykonávají vlivy generační.

 

Např. Uran se Saturnem ve Štíru (tj. v domě smrti) roku 1895 až 1897 ovlivnily generaci, poškozenou a zničenou první světovou válkou.

 

47. Kritické stupně při obsazení planetami a prvky posilují vliv.

48. Dobré planety působí silněji, byla-li Luna včas zrození viditelná, škůdcové, nebyla-li viditelná.

49. Planety působí silněji, byly-li v čas zrození blíže zemi, než je jejich střední vzdálenost.

50. Body je nutné posuzovat dle domu, znamení, vládce znamení a aspektace.

 

 

 

Světla, tj. Luna a Slunce.

 

51. V mužském horoskopu první polovině života vládne Luna, ve druhé Slunce.

52. Aspektace Luny je v ženském horoskopu důležitější než v mužském.

53. Výborným znamením je, je-li Slunce, Luna a ASC v různých znameních dle živlů.

54. Vliv Slunce je silnější, je-li nad obzorem a Luna pod ním.

55. Vliv Luny je silnější, je-li nad obzorem a Slunce pod obzorem.

56. Vždy podrobně studovat znamení, ve kterém je Slunce a Luna.

57. Běží-li Luna od konjunkce k opozici se Sluncem, převládne v životě zrozence objektivita. Běží-li od opozice ke konjunkci, uplatní se subjektivita.

58. Je nepříznivým znamením, jsou-li obě světla nad či pod obzorem. Ještě nepříznivější je, jsou li v antisciích (Slunce - Beran, Luna - Panna).

59. Luna není příznivá v denních znameních a Slunce v nočních.

60. Znamení, ve kterém je Luna a planeta, ke které se aspektem blíží, poukazuje na nejdůležitější práci života, na osudové určení. Podle indických nauk je toto dílo přítomné inkarnace. Planeta, od níž se aspektem Luna vzdaluje, ukazuje dle téže teorie na dílo života minulého.

61. Poměr Slunce a Luny ukazuje na stav zdraví a léčebnou prognózu. Poškozená Luna naznačuje vždy slabé zdraví, u ženy pak značné poškození. Jsou-li obě světla poškozena, naznačují choroby zraku, při silném poškození i slepotu. Na stav zdraví soudíme v mužském horoskopu dle aspektů Slunce, je-li nad obzorem, dle aspektů Slunce a Luny, je-li Slunce pod a Luna nad obzorem, je-li Slunce nad obzorem a Luna pod, soudíme dle Slunce a ASC. U ženy v podobném schématu uvažujeme Lunu.

62. V horoskopu dítěte poškozená Luna a Venuše naznačují nepříznivý vliv na život matky, poškozené Slunce a Saturn značí totéž pro život otce.

 

 

 

Vládce horoskopu

 

 

63. Pozorování vládce horoskopu dle znamení, domu, dekanu, ve kterém je a dle aspektace, prozrazuje osobní vlastnosti. Je-li vládcem Slunce, je jeho postavení důležité pro směr ducha, temperamentu, duchovní já, je-li to Luna, pak převládnou pudy, city a kvality duševní, při Merkuru praktický rozum, při Jupiteru vyšší sféry náboženského života, při Venuši cit, krása a láska.

64. Není-li vládce ASC v I. domě nutno uvažovat i vládce znamení, ve kterém se nachází. Je-li vládcem škůdce, je dobře, nachází-li se v padajícím domě, jinak působí velmi zle. Je-li v VII. domě, je to vždy nepříznivé znamení.

65. Je-li vládce ASC nebo domu ve stejném znamení co Slunce, je jeho vliv značně zvýšen.

 

 

 

Horoskop solární

 

66. Příznivým znamením je, padne-li ASC solárního horoskopu do téhož znamení, v jakém leží ASC nativity, nebo má-li k němu dobré aspekty.

67. Nepříznivým znamením je, padne-li ASC solárního horoskopu do VI., VIII. nebo VII. domu nativity.

68. Škůdce v rohovém domě solárního horoskopu špatně aspektující Slunce nebo Lunu, poukazuje na boje, překážky a starosti.

69. Dobroděj tamtéž a v dobré aspektaci poukazuje na dobrý a příznivý rok.

70. Vždy pozorovat postavení vládce nativity v solárním horoskopu. Dle toho seznáme, jaké záležitosti se v roce uplatní. Totéž se týká vládců domu. Př. Vládce IX. domu nativity v X. domě horoskopu solárního znamená hluboká studia, jež se uplatní v povolání.

71. Slunce nebo Luna v poškození v I. domě soláru poukazuje na nemoce, v VII na spory ve spojenectví a manželství, ve IV. Na spory rodinné, v X. na nepříjemnosti v povolání.

72. Zlým znamení je, je-li škůdce nativity na ASC soláru.

73. Je-li vládce nativity v I. domě soláru, lze očekávat výborný rok.

 

 

 

Direkce

 

74. Direkce ASC naznačují projevy duše fyzickým tělem.

75. Direkce Media Coeli naznačují růst osobnosti a vlivu.

76. Nejsilnější direkce jsou ty které opakují aspekty v radixu.

77. Sluneční direkce jsou mocnější, odpovídá-li jim podobná direkce Luny.

78. Zlé direkce můžou být napraveny dobrými.

79. Direkce z úhelných domů jsou nejsilnější, z padajících nejslabší.

80. Vždy nutné pozorovat tranzity superplanet na direkce.

81. Sedmý rok života je v direkcích důležitý.

82. Direkce Marsu naznačují zápas.

83. Direkce Slunce informují o protekci, zdraví, pomoci, ztrátách, obtížích.

84. Direkce Luny se vztahují většinou na majetek, rodinu a zdraví.

 

 

 

Tranzity

85. Padnou-li zatmění Luny a Slunce tranzitujících na místo ASC, Media Coeli, Marta, Urana, Slunce, Luny a Saturna, působí velmi nepříznivě stejně jako na dům, v němž nastanou. Vliv se zhoršuje, nastávají-li v téže době nepříznivé tranzity superplanet.

86. Totéž platí o novoluní tranzitující Luny. Direkce nebo tranzit naznačují kvalitu. Vliv silný po celý měsíc.

87. Totéž platí o mundánních konjunkcích nebo opozicích superplanet, zvláště působí-li tranzity nějak na radix. Vliv dobrý či zlý dle aspektace a postavení pro domy, jimiž superplanety tranzitují.

88. Nikdy nesmíme zapomínat na aspektaci radixu a na věci domů, jimiž tranzitující planety běží.

89. Tranzity dobrodějů působí silněji, je-li Luna viditelná, aspekty škůdců, je-li Luna neviditelná. Rovněž jsou silnější, je-li planeta blíže zemi.

90. Poslední dny novoluní bývají mnohdy kritické, zvláště pro věci jež signifikuje radikální Luna.

91. Nejsilnější tranzity jsou ony, jež opakují aspekty nativitního horoskopu a pak ty, jež jsou analogické aspektům horoskopu solárního.

92. Tranzity jsou důležitější, čím pomalejší je běh planety, tedy tranzity superplanet jsou osudové, kdežto tranzity planet rychlých přinášejí jen běžné události denního života.

93. Trvání tranzitů trvá – obecně řečeno- tak dlouho, dokud se planeta nevzdálí o jeden stupeň z místa, kde tranzit byl přesný.

94. Tranzity Saturna působí prohloubení a překážky.

95. Tranzity Uranu působí náhle jako blesk.

96. Tranzity Neptuna naznačují taktiku, zlé pak podvody. Jsou velmi pochybné ceny.

97. Tranzity Pluta nejsou ještě dobře prozkoumány. Trvají mnohdy dlouhý čas a působí značně plíživým vlivem, Vždy je třeba zvýšiti opatrnost.

98. Direkce a tranzity mohou přinést jen události radikálním tématem naznačené. Nikdy nic nového a s horoskopem nativitním nesouhlasejícího.

99.Tranzitující planeta si drží vždy svůj charakter, jaký má v radixu.

 

Příklad: znamená-li např. Saturn nepřátele, budou jeho tranzity naznačovat jejich zásahy.

 

100. Aby vynikla přesnost a jemnost úsudku, vždy je nutno uvažovat:

a) povahu tranzitora (pohybující se planety)

b) povahu zvířetníkového znamení, jímž se tranzitor pohybuje

c) povahu individuálního domu, jímž se tranzitor pohybuje

d) povahu aspektu, jejž tranzitor tvoří

e) povahu aspektované planety v radixu, povahu znamení a domu, ve kterém se radikální planeta nachází