Jan Kefer - Bod štěstí

04.05.2016 17:30

Bod štěstí nebo kolo štěstí nebo osobní bod je nejdůležitější astrologický bod. Informuje o možnosti štěstí, o věcech, ve kterých člověk své štěstí nachází a vždy je spojen s možnostmi výdělku a zisku.

Příznivý vliv nastává ovšem jen tehdy, je-li bod štěstí příznivě ozářen. Při poškození nelze dobře o „štěstí“ mluvit. Je-li bod poškozen škůdcem, pak otec umírá dříve než matka. Je-li zasažen planetami, signifikujícími rodiče, pak člověk utrpí škody od rodičů. Je-li dobře ozářen signifikátory - dlouhý a šťastný život rodičů.

 

 

BOD ŠTĚSTÍ V DOMECH

 

1. dům

zisk pílí, obratností, ze hry a výhry

2. dům

zisk vlastním přičiněním.

3. dům

zisk z krátkých cest, z povolání, jež souvisí se spisy a dopisy.

4. dům

šťastný konec života, zisk pomocí rodičů, z realit, zemědělství, hornictví.

5. dům

zisk ze hry, sázek, spekulací, obchodu.

6. dům

zisk ze služebního postavení, z povolání, jež souvisí s ošetřováním nemocných, dědictví po strýci či tetě.

7. dům

zisk z manželství, veřejného postavení

8. dům

dobrá smrt, zisk ze zmocnění, darů, manželství.

9. dům

zisk z nakladatelství, literatury, dalekých cest.

10. dům

zisk v obchodu a povolání, protekce, pocty, oblíbenost.

11. dům

zisk pomocí přátel a nečekaných náhod.

12. dům

zisk z procesů, obchodu dobytkem, z povolání, jež souvisí s právem a soudy, jmění nabyté procesy.

 

 

 

BOD ŠTĚSTÍ VE ZNAMENÍCH

 

Beran            

úspěch ve vojsku, v povolání majícím vztah k železu, ohni, chirurgii, prodeji masa. Je-li světlo poškozeno Marsem, pak z uvedených věcí vznikají škody a ztráty.

Býk                 

bohatství pomocí žen, přátel, darů.

Blíženci         

zisk z obchodu, průmyslu, obratnosti, vědecké nebo duševní činnosti. Jsou-li příznivě Světla, pak možnost velikého jmění. Při poškození Uranem kynou ztráty na veřejnosti, ve spolcích, skrze písemnosti a listiny. Nastanou období značné nouze.

Rak                 

bohatství získané pomocí cest, lidu a žen.

Lev                 

majetek zděděný od otce anebo získaný přízní vysokých osobností.

 

Panna            

zisk z obchodu, průmyslu, obratnosti, vědecké nebo duševní činnosti. Jsou-li příznivě Světla, pak možnost velikého jmění. Při poškození Uranem kynou ztráty na veřejnosti, ve spolcích, skrze písemnosti a listiny. Nastanou období značné nouze.

Váhy               

zisk pomocí žen, přátel a darů.

Štír                 

úspěch ve vojsku, v povolání majícím vztah k železu, ohni, chirurgii, prodeji masa. Je-li světlo poškozeno Marsem, pak z uvedených věcí vznikají škody a ztráty.

Střelec          

zisk dědictvím. V I., IV., X. nebo VII. domě možnost velkého bohatství pomocí veřejnosti, vedoucí místo v církvi, u státu anebo jako správce.

Kozoroh       

úspěch v zemědělství, realitách, dolech, zasilatelstvím, zámořským obchodem. Saturn ovšem musí být dobře ozářen.

Vodnář         

podobně jako o Kozoroha

Ryby              

zisk dědictvím. V 1., 4., 10. nebo 7. domě možnost velkého bohatství pomocí veřejnosti, vedoucí místo v církvi, u státu anebo jako správce.

 

 

DIREKCE BODU ŠTĚSTÍ

 

Slunce

Konjunkce: štědrost, výdaje. Příznivě: protekce, přátelství s vysokými osobnostmi, příjmy, ale značné výdaje. Nepříznivě: ztráty spory, obvinění, závist okolí, ztráta úřadu.

Luna

Příznivě, konjunkce: přátelství žen, zisk, přízeň lidu a zisk z něho, cesty, mnoho práce. Nepříznivě: ztráta při obchodech, smlouvách, jednání s lidem, námořních plavbách, spory, dluhy, nenávist k ženě.

Merkur

Konjunkce, příznivě: zisk, obchody, výhodné smlouvy, vynálezy, duševní práce, cesty, dědictví. Nepříznivě: škody z podvodu, falešné účty, škody od advokátů, literátů, žurnalistů, falešní svědkové, poškození svými dětmi, ztráta úvěru.

Venuše

Konjunkce, příznivě: zisk prostřednictvím žen, milostné seznámení. Nepříznivě: výdaje pro ženy, nepříjemnosti v lásce, ztráta jmění lehkomyslností.

Mars

Konjunkce, nepříznivě: ztráty, okradení, oheň, boje, spory, lupičství. Příznivě: zisk prostřednictvím martických osob, prodej zbraní, koní atd.

Jupiter

Konjunkce, příznivě: úspěch v povolání, úřadě, odměny, protekce, dary. Nepříznivě: ztráty, zklamání, spory, nepříznivé zásahy státu a církve do života.

Saturn

Příznivě: zisk prostřednictvím starších osob, zemědělstvím, stavby, odkazy. Konjunkce, nepříznivě: změny v majetku, ztráty, okradení, nepřízeň starších lidí.

Uran

Náhlé změny v životě, výhra, nový plán. Kvalita dle druhu aspektu.

Pluto, Neptun

Zduchovnění, duchovní zážitky, touha po samotě. Nepříznivě: možnost podvedení, špatná spekulace, nebezpečné plány.