Jógy - I.

28.04.2008 13:22

 

Ve Védické astrologii se různá spojení a kombinace planet označují jako jógy. Jóga znamená spojení, nebo to, co spojuje nebo spřežení. Většina jóg je složena z více než jedné planety. Idea většiny z nich je vyhodnocovat planetární sílu v horoskopu, jak a kdy bude přinášet účinky v osobním životě. To se obecně stanoví pomocí dašas planet. Jestliže je planeta dobře zapojena, přinese to prospěšné výsledky v období vstupu osoby do daša dané planety. Jsou příznivé jógy pro bohatství, úspěch a štěstí, stejně jako nepříznivé jógy pro pád, chudobu a nemoc. Popsáno je jich několik stovek.

 3 významnější jógy založené na vládcích domů.  

 1. rádža jóga
 2. dhana jóga
 3. arista jóga

 

 • RÁDŽA JÓGA - znamená "královské spojení". V indické astrologii je to spojení planet a vládnoucích domů. Je tvořena planetou v domě kéndra společně s planetou v trikóna domě. Kéndra domy (I., IV., VII., X.) jsou domy projevu a trikóna domy (I., V. IX.) jsou domy záměru nebo dharmy. První dům obsahuje obojí. Když jsou planety v kombinaci s akcí i záměrem, dokážou se velké věci.

 

 • KARAKA JÓGA – vzniká když jedna planeta vytváří sama rádža jógu. Tedy vládne dvěma různým domům, v trojnosti a kéndra. První dům může být v kombinaci:

  • Býku a Vahách  je ascendent Saturn - karaka jóga.
   • V Býku ascendent Saturn vládne 9. (trojnost) domy a 10. (kéndra) dům.
   • Pro Váhy ascendent Saturn vládne 4. (kéndra) a 5. (trojnost).
  • Další ascendent který má karaka jógu je Kozoroh a Vodnář. Oba mají Venuši jako karaka jógu.
   • S Kozorohem na Ascendentu Venuše vládne 5. a 10.
   • Vodnář - Ascendent - Venuše vládne 4. a 9.
  • Pro Rak a Lev - Ascendent - Mars je karaka jóga.
   • Rak - Ascendent bude mít Mars vládnout 5. a 10.
   • Lev - Ascendent bude mít Mars vládnoucí 4. a 9..

 

Žádný jiný ascendent nemá jediného planetového vládce pro kéndra i trojnost. Jen tyto ascendenty mají karaka jógu.

·         Planeta v józe karaka přinese významný prospěch pro horoskop, třebaže to může být svou přirozeností zlá planeta.

 

 

 • DHANA JÓGA – druhá významnější jóga definovaná domovním vládcem je dhana jóga. Tato jóga přináší materiální bohatství a peníze, protože je spojením peněžních domů 1, 2, 11, 5, 9. kombinace nějaký jeden z těchto domů v kombinaci s vládcem 1. domu přinese člověku bohatství. Ve skutečnosti jakákoliv kombinace těchto domů by vytvořila dhana jógu, ale kombinace s 1.domem je nejsilnější.

 

 

 • ARISTA JÓGA - třetí významnější jóga utvořený vládcem domu je arista jóga. Toto je jóga utrpení a duchovna. Obvykle utrpení souvisí z nemocí. Kombinace vladařů nejobtížnějších domů (trik nebo dusthana, tedy 6.,8.,12.) jsou kombinovany, ale opět platí, že když tyto domy jsou v kombinaci s vládcem 1. domu přináší to člověku utrpení. Stejně jako v dhana józe, některá kombinace těchto vládců domů představuje arista jógu. Obecně je duchovno hledáno prostřednictvím. Proto tato jóga bude vytvářet utrpení a duchovní příležitosti.

 

Planetární kombinace ze dvou nebo více planet může tvořit všechny tři z těchto jóg, indikujících spojenou radost a bolest v životě. Například jestli kombinace 2 planet vytvoří arista jógu a dhana jógu. Planety vládnou 2 domům (s výjimkou Slunce a Měsíce) a tak spojujeme 4 domy dohromady. Proto 2 planety mohou být současně za rádža jógu i za arista jógu.

  

 • PARIVARTANA JÓGA - další způsob, jak mohou být je spojení je přes parivartana jógu. Toto se nazývá v západní astrologii recepce. Planety přijmou spojení prostřednictvím zaměněného vládcovství znamení. Například: Mars v Raku a Měsíc ve Štíru, Mars je v znamení ovládaném Rakem a Měsíc je ve znamení ovládaném Marsem. Jejich vládci jsou vzájemně vyměněni.

 

A ještě poznámka: jestliže máte planetu, která je v aspektu a v parivartana, pak máte 2 planety v sambandha, což znamená, že jsou kompletně ve spojení. To způsobuje, že tyto planety mají spojení a fungují společně. Působí unisono. Při vstupu daša planety spojené s parivartana jógou to současně aktivuje další planetu během tohoto spojení.

 

Příklad: sambandha je Slunce ve Vodnáři a Saturn ve Lvu. Slunce a Saturn jsou vzájemně v aspektu a navíc jsou vzájemně ve znamení vlády planety druhé.

       

 

 • PANČA MAHÁPURUŠA JÓGY – tak se nazývá pět jóg významných (velkých) lidí. Panča znamená "pět", mahá "velký" a puruša "člověk". Mahápuruša jóga je planeta (s výjimkou Slunce a Měsíce) ve vlastním znamení nebo exaltaci v kéndře (úhlovém domě). Když je planeta mahápuruša jóga bude poukazovat na extrémně silnou planetu, dále je i známkou zajištění této planetární energie, která bude výrazná v životě tohoto člověka.  

 

 • Merkur: bhadra jóga - inteligentní, dobrý informátor, vtipný, rázný.
 • Venuše - malavja jóga: krása, okouzlující, půvabný, umělecký.
 • Mars - ručaka jóga: agresivní, mocný, bojovník, atletický.
 • Jupiter - hamsa jóga: filozofický, učitel, duchovní, egotistický.
 • Saturn - šaša jóga: vůdce, organizátor, autoritativní, disciplinovaný.

       

 

 • PAPA KARTARI JÓGA - kartari znamená "nůžky" a papa znamená "hřích". Také se nazývá "obklíčení". Vznikne když zlé planety obklopí dům a planety uvnitř tohoto domu. Musí být zlá planeta v předcházejícím domě a v domě následujícím po domě domě „obklopeném“. Zlé planety jsou Saturn, Mars, Ráhu a Kétu a Slunce.

 

Příklad: Saturn ve 12. domě a Mars v 2. domě, 1. dům je obklopen škůdci, představující papa katari jógu pro 1. dům.

 

 • Výklad: 1. dům by byl připraven (oloupen) o ochranu. Záležitosti 1. domu jsou poškozené. 1. dům značí fyzické zdraví a tělo. Zde je tělo poškozené.

 

 

 • ŠUBHA KARTARI JÓGA - šubha znamená „příznivý“. Zde blahodárné planety obklopují dům. Prospěšné planety jsou Jupiter, Venuše a Merkur. Prospěšné planety poskytnou ochranu a přízeň domu, který obklopí. Příklad: Venuše v 1. domě a Jupiter ve 3. domě, 2. dům je obklopený příznivými planetami. Výklad: 2. dům a záležitosti, které představuje budou „požehnané“. 2. dům jsou peněžní záležitosti a dětství, proto tyto záležitosti se ukážou být úspěšnými a příznivými pro daného jedince.

Přeložil: J.Holeček

https://galacticcenter.org/yogas.htm