Johannes Vehlow - průkopník vědecké astrologie

04.05.2008 17:40

 


Johannes Vehlow se narodil 21. září v 18:12 v Rügenwalde geboren. Čas narození sám korigoval a byl dochován jeho žačkou Traute Petzold (Berlín). Již v mládí přišel Vehlow do Berlína, kde už zůstal do konce života. Byl činný nejprve v uměleckém sektoru až ve věku 25 let se začal zabývat astrologií. Od té doby již astrologii neopustil a prošel tradičním astrologickým učením až na kloub. Během důkladného studia všech směrů astrologie vznikl jeho „učební kurs vědecké astrologie narození“, ve kterém pojednával velmi podrobně různé oblasti astrologického výkladu.

V 25 letech založil rodinu, oženil se a měl jediného syna Manfreda. Johanes Vehlow pracoval jako profesionální astrolog

 a měl početné přednášky. Publikoval články v časopisu Zenit a Člověk ve vesmíru (M

ensch im All). Taktéž byl účastníkem různých diskuzí ve 20 a 30 létech 20. století.

Jeho největší dílo je známá velká astrologická učebnice v 9 svazcích z konce 20. let 20. století v nakladatelství Inveha, která je stále ještě k dostání ve společnosti Vehlow. V prvním svazku objasněno ideologické a filozifické pozadí astrologie, pak následuje vlastní jádro systému podle Vehlowa: Antický systém domů. Ve 2. svazku následují Základy výpočtu horoskopu, aspektů, systém hodností a slabostí, senzitivní body a stálice. Ve 3. svazku se pojednává o významu planet, znamení a elementů, a významy 12 domů a jejich vládců. V dodatku je zajímavý výpis astrologických analogií k minerálům, rostlinám a zvířatům. Svazek 4 prohlubuje významové základy pomocí kombinací mezi planetami, a pojednává podrobně o interpretaci horoskopu co se týká různých oborů života. Potom následuje ve svazku 5 znázornění korektury času narození. Svazek 6 obsahuje tranzity, solár a jiné revoluce, svazek 7 speciální osoby astrologie – lunární horoskop, esoterní astrologii, karmickou astrologii, porovnání horoskopů, tatvy, astrometeorologii, zatmění. Svazek 8 byl vydán až r. 1955 a pojednává podrobně o aspektových kombinacích a tématiku kabaly. Posmrtně se objevily ještě dva svazky 9/1 a 9/2 s podrobnějšími výklady aspektů..

Vedle tohoto velkého díla J.V. vydal šestnáct let dlouhý Vehlowův kalendář a provozoval vlastní astrologickou školu v Berlíně. 17. 12. 1934 ve 20:30 v Berlíně Kurtem Stawitzem a Wihelmem Kummetatem byla založena Astrologická společnost Vehlow.

Jeho křesťansko-esoterický vštípený názor ho učinil protivníkem každé diktatury. Tak se brzy stal odpůrcem nacistického režimu. V létě 1941 byl během razie proti astrologům zatčen a jeho knihy byly zničeny. Půl roku zůstal ve vězení a do konce války měl zákaz vykonávat povolání. V následujících letech pracoval u filmu. Koncem roku 1944 byl jako 53 letý vzat do tzv. domobrany (Volkssturm) a dostal se do ruského válečného zajetí, ze kterého byl naštěstí propuštěn již v roce 1945. Pouze jeden den před kapitulací byl jeho byt v Berlíně vybombardován. Přitom ztratil obydlí a veškerý majetek.

Po válce se opět věnoval astrologii na plný úvazek. Během dne pořádal konzultace s klienty a večer se věnoval své učební činnosti.

Po válce se angažoval také opět v astrologických sdruženích. Byl předsedou zkušební komise DAV okrsek Berlín a v r. 1946 sjednotil také společnost pro kosmobiosofii v Hamburku. Od 1947 byl členem rady pro výzkum KG. První publikovaná kniha KG byla pojednání Korektura se zlatým řezem. Jako uznání jeho práce na poli astrologie byl jmenován profesorem honoris causa na univerzitě Psycho-Biophysik v Triestu.

6. 3. 1958 v 18:14 Vehlow zemřel ve věku 67 let v Berlíně zcela náhle na infart, právě když seděl před rozhlasem. Tranzitující Saturn přecházel přes radixový Měsíc.

Jádro Vehlowa výkladového systému spočívá na tzv. antickém systému domů což je ekvální systém. Vehlow se pokusil se svým systémem domů navázat na antické astrologické tradice a předpokládal trojí systém domů.

 

  1. Thema mundi, mundánní domy (znamení) - jako odpověď na zemi, tělesno, materiálno.
  2. Horizontální domy příp. 12 míst štěstí, jako odpověď na duševní tělo člověka, auru, osud. První dům začíná v tomto systému 15° před ascendentem, takže exaktní ascendent klesá do středu prvního domu.
  3. Sluneční domy jako odpověď na duchovní princip lidstva, vyšší Já. První dům začíná 15° před Sluncem, takže Slunce klesá do exaktního středu 1. domu.

 

     
1 Bezbarvá šedá
2 Modro-načervenale šedá
3 Fialová
4 Modrá
5 Tmavě zelená
6 Světle zelená
7 Světle žlutá
8 Zlatožlutá
9 Oranžová
10 Červená
11 Nahnědlá
12 Šedočervená

 

 

Vehlow vyzkoušel svou metodu domů v praxi a byl přesvědčen, že tato metoda vede ke 100% zasažení cíle v interpretaci. Považoval užívání neekválních (nestejných) domů za nebezpečné a odvozoval chybné významy při neekválním dělení. S tímto stanoviskem musel snášet mnoho kritiky od jiných astrologů.

 

Knihy k volnému stažení

 

 

 

překlad K. Kraus