JUNO

03.03.2018 12:09
 
JUNO: planetka (asteroid) objevená roku 1804 astronomem K. L. Hardingem. Je velká přibližně 265 (290 x 240 x 190) km, průměrná vzdálenost od Slunce činí 2,669 AU a doba oběhu je 3,63 roku.
 
Jméno má podle římské bohyně Juno (Héry), nejvyšší římské bohyně, ochránkyně žen a manželky Jupitera (Dia).
 
Demetra George: Mezi tisíci známých asteroidů (planetek) patří astrologicky první čtyři mezi nejvýznamnější, což se zdůvodňuje jejich prvenstvím v objevu, čímž se otiskly nejvýznamněji do lidského vědomí (Další jsou Ceres, Pallas a Vesta). Také dokončily ženský pantheon bohyní, který započal u planet. Ze šesti velkých bohyní Olympu jsou v běžném astrologickém systému zastoupeny pouze Afrodita (Venuše) a Artemis (Měsíc).
 
Juno jako třetí objevená planetka, představuje třetí etapu života (první Ceres a druhou Pallas). Po fázi Pallas vyjít ven do světa a případně dělat kariéru, je člověk připraven setkat se se sobě rovným a angažovat se na cestě partnerství, které obvykle dostává formu manželství.
 
Její symbol – žezlo, se hodí ke královně bohů a květina odpovídá její ženskosti. Je podobný symbolu Venuše, ale namísto kruhu označujících Venušino zrcadlo zde jsou paprsky ukazující, že svůdná Venuše se chystá obrátit k vnějšku, ovoce chování v manželství a dětech.
 
V klasické mytologii je Juno známa Řekům jako Héra, manželka Jupitera (řecky Dia) nejvyššího krále nebe a země. Byla královnou a bohyní manželství. V dřívějších mýtech nicméně, dlouho před jejím setkáním s Jupiterem, byla Juno jednou s prvořadých, významných bohyní. Jako jediná, která by byla rovná Jupiterovi. Ale jako královna se stala loutkou a byla opětovně podváděná, zrazovaná a ponižovaná mnohými manželovými nevěrami. V mýtech je Juno zobrazována jako žárlivá, manipulativní, trestající a pomstychtivá, nespokojená manželka, která po bouřlivých bojích, opakovaně opouští svého manželka. Nicméně se vždy vracela, aby zkoušela tyto záležitosti opět vyřešit.
 
V lidské psychice představuje Juno aspekt povahy člověka, který ho podněcuje, aby se spojil s jinou osobou, aby budoval budoucnost v oddaném vztahu. Toto partnerství je udržováno formálním a závazným svazkem, ať už pozemským nebo duchovním. Juno oslovuje lidskou touhu spojit se s přítelem (přítelkyní), který nám odpovídá – psychologicky, emočně, mentálně a duchovně.
 
Když v našem spojení nezískáme důvěrnost, hloubku, rovnost, poctivost, respekt a naplnění, Juno promlouvá našimi emocemi zklamání, zoufalství, hněvu a vzteku, které nás mohou přemoci. To platí zejména, když jsme se při vstupu do manželství vzdali mnohého, jako kariéry, rodičů nebo náboženství. Juno v nás konfrontuje problémy podrobení a nadvlády, věrnosti a nevěry, víry a podvodu, odpuštění a pomsty. V její sféře se najdeme v bojích za rovnost, jak se pokoušíme balancovat a integrovat sebe s druhou osobou a naučit se transformovat sobecké tužby do spolupracujícího spojení.
 
V souvislosti odloučení a návratu nás Juno povzbuzuje, abychom přijali slib „v dobrém i ve zlém, v nemoci a ve zdraví, až do smrti“. Přináší moudrost, která si uvědomuje, že vztah je cestou k duchovnímu osvícení a znalost vztahů nám umožní zdokonalit se a naplnit sebe sama.
 
V dnešním světě je Juno také symbolem nepříjemné situace trýzněných a bezmocných manželek a menšin, a to díky psychologickým komplexům lásky – závislosti a kodependetním vztahům, zvýšení rozvodovosti, jak jsou lidé hnáni do prázdných vztahů, a za obnovu tradičních vztahů tváří v tvář feminismu a homosexuálním a lesbickým vztahům.
 
Shrnuto je Juno archetypem manželky a manžela, kteří udržují svůj manželský svazek tváří v tvář konfliktu a sporu. V natálním horoskopu společně s dalšími faktory, jako je sedmý dům, představuje kapacitu pro smysluplné a oddané vztahy, postoj k takovým vztahům a typ zažívaného vztahu, který potřebujete ke svému naplnění.
 
Představuje, co potřebujete a co přitahujete, znamená způsob, jakým vyjadřujete své zklamání nad rozbitým spojením. Tyto vztahy jsou obvykle romantické povahy, ale mohou někdy převzít další formy, jako obchodní, profesionální nebo tvůrčí partnerství.