Klíče k interpretaci soláru

28.04.2008 12:53

 

 

Solár může být čten tak podrobně, jak potřebujeme. Některé klíčové body jsou v následujícím:

 

Ascendent

Ascendent soláru zabarvuje naše životní okolnosti pro následující rok. Například, je-li v soláru ascendent v Beranu, člověk bude v tomto roce k životu přistupovat s vyšší energií a podnikavostí a asi i s nějakou netrpělivostí. Takže popisuje celkový temperament a postoj osoby během daného období. Více o tom najdete v kapitole Znamení ascendentu v soláru. Vládce znamení Ascendentu, jeho postavení ve znamení, domě a aspekty nám dají více informací pokud jde o obecný temperament a zaměření osoby v tomto roce.

 

Aspekty

Všimněte si jestli některé planety a body v radixu jsou v důležitých aspektech k soláru. Řekněme například, že ascendent soláru je na 22° Panny, a radikální Venuše je na 24° Panny. Natální Venuše je tedy v konjunkci s ascendentem soláru a můžeme předpokládat, že podmínky a problémy prostředí této osoby natální Venuše budou zvýrazněny (efektivně postaveny do popředí) v roce daného soláru. Tímto způsobem se ukáže jaké životní okolnosti nebo základním osobnostní problémy, se dostanou do popředí v roce soláru.Jestliže například máte natální Slunce v kvadratuře s Marsem a ascendent soláru třeba s Marsem na MC, tak můžeme předpokládat, že zápas nebo výzva Slunce - Mars bude výrazná v osobním (ascendent) i veřejném (MC).

Podobně pozorujeme, které planety soláru jsou ve vzájemných aspektech. To jsou tranzity, které jsou zdůrazněné v roce soláru.

 

Slunce

Jaký je stav Slunce? V kterém domě se nachází? (Znamení je pochopitelně stejné jako v radixu.) To může ukázat výraznou oblast zaměření po aktuální rok. Domovní pozice Slunce v soláru ukáže, kde (ve které oblasti života) jednotlivec chce zazářit. Jednotlivec si zakládá na této oblasti svého života a vkládá do ní značné osobní investice. Má příležitost omladit tuto oblast. Jaké aspekty dělá Slunce? Podívej se na Výklady solárních aspektů.

Další oblast zaměření tohoto roku může být nalezena určením, který dům radixu je účinně uplatněn ascendentem. Například, je-li solární ascendent na 14° Raka a tento stupeň nacházíme v radixu v pátém domě, natální pátý dům je efektivně "přinesený" do ascendentu a bude další oblastí, která se uplatní v tomto roce.

 

Měsíc

Kde je Měsíc? Pozice Měsíce v domě a ve znamení ukáže - tak říkajíc - kde je vaše srdce.  Je-li například solární Měsíc ve Váhách v 5. domě, budete pravděpodobně být emočně vázáni a soustředěni na lásku a vztahy. Silná potřeba osobního sebevyjádření bude charakteristikou roku a emoční výkyvy nahoru a dolů se budou pravděpodobně vyskytovat v této oblasti života jednoduše proto - kde je vaše srdce - to je oblast života kde máte největší emoční investici - a nemusíte být zcela rozumoví a "ovládající se" v této oblasti. Víc než prostá kolísání se budou v akumulovat v této oblasti života pokud je například v soláru Měsíc v kvadratuře s Plutem. Pravděpodobně se zde budou vyskytovat hluboké změny. A tak zprostředkování měsíčními aspekty pomáhá vyjasnit výklad. Více najdete v kapitole Solární Měsíc, znamení, domy a aspekty.

 

  • Všimněte si, že solár může být vykládán stejně jako radix a nikdy nezapomínejte, že je spíše přechodný než stálý. Pokud chcete sledovat specifickou oblast jako jsou finance, můžete studovat druhý dům soláru, osmý dům a stav Venuše. Například je-li solární Venuše v opozici se solárním Neptunem, zejména pokud Venuše také vládne druhému domu v soláru, mohli byste předpokládat, že v tomto roce bude menší důraz na materialismus nebo že váš příjem bude kolísavý a nestabilní.

  • Celkový dojem ze soláru můžeme získat zkoumáním hemisfér - jsou-li rozptýlené a které rohové domy jsou zdůrazněné. Také si všimněte kvality dominantních znamení roku (kardinální, fixní nebo proměnlivá).

  • Budete vědět, že aktuální rok bude  "významný" (v přechodném smyslu), když solární Slunce tvoří tvrdý aspekt se solárním Měsícem. Totéž platí když Slunce je v konjunkci se solárním rohovým domem (Asc, DC, IC nebo MC).

  • Pozorováním jsem zjistil, že zvláště významné jsou kritické stupně. Nejvýznamnější kritické stupně ve výkladu soláru jsou 29° a 0° každého znamení. Když je v soláru nalezneme, mohou být významné události energie planety (bodu) nebo domu vládnoucího v horoskopu. Sleduji i klasické kritické stupně, ale jen druhotně.

 

Na hlubokou a důkladnou analýzu můžeme použít  Planets in Solar Returns: Yearly Cycles of Transformation & Growth by Mary Fortier Shea.

 

ZDROJ

 

přeložil: J.Holeček