Lucidní sny a astrologie

23.04.2016 09:32

 

(Následující kapitola nebude srozumitelná pro ty, kteří nemají alespoň základní znalosti astrologie.)

 

Během let práce s lucidními sny jsem si všimnul, že se neobjevují v pravidelných intervalech, ale v některých obdobích velmi intenzivně, zatímco v jiných téměř vůbec. Proto mě napadlo zkusit najít astrologické souvislosti, které k jejich vzniku vedou.

 

Bohužel, vyhodnotit horoskopy všech prožitých a zapsaných vědomých snů by byla práce na týdny či měsíce, proto jsem vybral jen nejčastěji se opakující aspekty. Primárně jsem zkoumal především tranzity na mého vládce 12. domu, který souvisí se sny a nevědomím, planetu umístěnou ve 12. domě a Neptuna, který má jakožto vládce Ryb se sny stejnou souvislost, dále Pluta (což je ovšem v mém horoskopu již zmíněný vládce 12. domu) a Merkura (vládce rozumu a vědomí).

 

Souvislost s Merkurem v horoskopu narození (nativním) se příliš nepotvrdila, v mnoha případech nebyl nijak významně aspektován, častější byly spíše aspekty tranzitujícího Merkura na nativní planety. Nejvýznamnější souvislosti se objevily s Plutem (zřejmě především díky jeho postavení jako vládce 12. domu), ten byl téměř ve všech případech velmi výrazně aspektován (měl mnoho významných vztahů s ostatními planetami), mnohokrát byly tyto aspekty přesné (orbis 0 st.), zvláště ty, které působily od Merkura a Slunce. To by mohlo značit rozum (Merkur) a vědomí (Slunce) působící na planetu zastupující nevědomí a sny, tedy jak Pluta, tak vládce 12. domu. (Ostatně, právě propojení planety a domu nevědomí může být jedním z původců mého zájmu o sny.) Planeta ve 12. domě i Neptun měli většinou jistou důležitost, stalo se však i to, že aspekty na ně zcela chyběly. Velmi překvapivé bylo zjištění, že při vědomých snech mnoho aspektů uzavíral tranzitující Mars, a to především na již zmíněné planety, dominantní pro téma snů.

 

A co je nejzajímavější: Pracovat s vědomými sny jsem začal v době, kdy mi tranzitující Pluto vstupoval do 12. domu. Celých přibližně šest let, kdy jsem se jimi zabýval, mi tímto domem procházel. Poté, co přišel Saturn v 6. domě do opozice na Pluta, jsem začal přemýšlet o napsání této knihy. Začal jsem ji psát ve chvíli, kdy Pluto vyšel z 12. domu (vynořil se z nevědomí na světlo) a dostal se tak na můj ascendent. Myslím, že se jedná o krásný ukázkový příklad, který by mohl být bez problému používán k výuce v astrologických školách.

 

Ukázka z knihy Gareth -  Lucidní sny (vydal Martin Koláček 2013)