Manuál k programu ZET - vyhledávání v horoskopech

20.06.2008 18:54

Astrologický program ZET


Hledáme v databázi horoskopů

S použitím anglického manuálu k programu

sestavil a přeložil: Jaroslav Holeček


1)    V otevřeném programu ZET klikneme na „Databáze osob a událostí“
2)    Myší označíme databázi nebo několik databází, kde chceme vyhledávat
3)    Na označené databáze klikneme pravým tlačítkem myši
4)    V otevřeném okně klikneme na „Hledej v databázi“
5)    Do okna, které se nám otevře, vepíšeme formuli (bude popsáno v dalším textu), která definuje vyhledávané
6)    Můžeme si zkontrolovat, zda je formule (vzorec) zapsána správně, můžeme si načíst některou z již uložených formulí nebo si právě zapsanou uložit – ikony dole. Také si můžeme zapnout nápovědu, ale je jenom v angličtině.
7)    Vlevo dole můžeme změnit název adresáře, do kterého se nám uloží vyhledané horoskopy podle zadaných kritérií
8)    Klikneme vyhledat a pozorujeme průběh vyhledávání a nakonec se vypíše, zda byly nějaké horoskopy nalezeny a kolik
9)    Po ukončení vyhledávání okno zavřeme a otevřeme databázi, kde se vyhledané horoskopy ukládaly

 Instruktážní obrázek

A. Začneme tím, jak označit planety:

Program akceptuje tyto podoby značení hledaných objektů (zkratky planet jsou odvozeny z anglických pojmenování):

 


  

Výše uvedených 16 planet (objektů) může být také použito v definovaném intervalu např. SUN-PLU (Slunce až Pluto).
Můžeme také použít celoslovná označení u fiktivních planet (ze seznamu virtuálních planet a objektů) - například „Cupido“; asteroidů (z katalogu malých planet) - například „Chariclo“; arabských bodů - například „“Fortuna“.
Jméno může být zkráceno na tři počáteční písmena, nerozlišují se velká a malá písmena (můžeme psát „Mercury“ i „mer“.

Všechny výše uvedené objekty mohou být použity také v sadě, například: „Sun,Ven,Jup“.

Všechny objekty, které chceme vyhledávat musí být před hledáním v programu dostupné.

 

B. Jak označíme znamení:

 

Je také možné použít celoslovní označení znamení (anglicky)

Znamení mohou tvořit interval nebo sestavu, např.: 
•    „ARI-VIR“, „TAU,LEO,SCO,AQR“ (Beran až Panna; Býk, Lev, Štír, Vodnář)


Můžeme definovat i části znamení, např.:
•    „ARI[30]“ = 30 stupeň znamení Berana (od 29° do 30° Berana)
•    nebo totéž lze zapsat i takto: „ARI[29-30]“.

Také můžeme dělit celý zodiak např.:
•    „Lib[15]-Sco[15]“ = definice Via Combusta.

 

C. Jak zapíšeme aspekty:

Označení třemi písmeny:


 

Pokud aspekt existuje v aktuální tabulce orbisů, může být určen numericky hodnotou přibližného aspektu ve stupních (použitý orbis je určen v tabulce orbisů).
Aspekty můžeme jednoduše označit jejich hodnotou, např.
•    „VE.0.MA“ = Venuše konjunkce Mars
•    „JU.120.SA“ = Jupiter trigon Saturn

Aspekt můžeme definovat i s orbisem, například: „[131 - 133]“ nebo „[49:39:19 - 53:20]“ (nebo 49°39‘19“ - 53°20‘00“) nebo „[119.9 - 120.1]“.

Deklinační aspekty značíme takto:


„P“ - parallela - například:
•    „ME.P.MA“ = Merkur parallela s Marsem
‚“^P“ - contraparallela, například:
•    „MO.^P.VE“


Navíc je možné specifikovat dynamiku aspektu: ‚A‘ - sbíhavý, ‚S‘ - ustupující, ‚F‘ - vpřed, ‚B‘ - couvající, například:
•    „Sun.120AF.Lun“ = aplikační trigon, Slunce před Měsícem (na zvěrokruhu)

 

D. Značení domů:

‘H1‘, ... ‚H12‘;

Definováním části domu určujeme interval v jednotkách  1/30 celkové velikosti domu,
•    například: „H1[0 - 10]“ = první třetina prvního domu.


Můžeme zapisovat i tak, že označíme interval domů, například:
•    „SO.H1,H10“ = Slunce (Sol) v prvním nebo v desátém domě.


Hroty domů:
Můžeme pracovat i s hroty domů použitím stejné formule jako u domů,
•    např. „SO.0.H1 | SO.0.H10“ = Slunce v konjunkci s asc a/nebo s MC
Poznámka: Vrcholy nemohou tvořit interval nebo sadu, např. nemůžeme zapsat „SO.0.H1,H10“!


E.    Složení formulí

Jednotlivé výrazy pro planety, znamení, domy, aspekty atd. oddělujeme tečkou ‚.‘
Příklady:
•    MA.ARI  =  Mars v Beranu
•    SA.H7 = Saturn v sedmém domě
•    SO.60.MO = Slunce sextil Měsíc

Čárkou oddělujeme výrazy, použijeme-li širší zadání. Např.:
•    MA.ARI,TAU = Mars v Beranu a v Býku
•    SA.H7,H10,H11 = Mars v sedmém, desátém a jedenáctém domě
•    SO.0,60,120.MO = Slunce v konjunkci, sextilu nebo trigonu na Měsíc

Skladba komplikovanějších formulí bude uvedena na konci tohoto manuálu.


Teď si probereme další možnosti vyhledávání:


Midpointy:

Midpointy (středy) jsou specifikovány tradiční konvencí s lomítkem: ‚/‘, například:
•    „MO.MA/VE“ = Měsíc ve středu mezi Marsem a Venuší.
•    „ma.sa/chi“ = Mars v midpointu Saturn/Chiron

 

Almutens of House:

‘A1‘, ... ‚A12‘;

Almuten domu je vládce znamení na hrotu domu. Almuteny mohou vytvářet sady. Stadia pohybu planet:

‘D‘ - přímý
‘R‘ - retrográdní
‘S‘ – stacionární -  v zastávce
‘V‘ - rychlý
‘<‘ – planeta na nižším stupni zodiaku

Kombinace „DS“, „RV“, jsou přípustné.

Příklady:
•    ur.rs – Uran retrográdní, stacionární
•    SO.<.MO – Slunce před Měsícem Sun (ubývající Měsíc)
•    MO.<.SO – Měsíc před Sluncem (přibývající Měsíc)

 


Dignity planet:

‘tripl‘, ‚term‘, ‚face‘, ‚degree‘
•    např.: „so.tripl.ju & mo.term.sa & me.face.ve & ma.degree.me“ = Slunce v triplicitě Jupitera a Měsíc v term Saturna a Merkur ve tváři Venuše a Mars na stupni Merkura
takto je můžeme použít v sadě:
•    „ME.TRIPL.JU,SA“ = Merkur v triplicitě Jupitera nebo Saturna
•    „H1,H10.TRIPL.JU“ = Asc nebo MC v triplicitě Jupitera
•    „Asc,MC.TRIPL.JU“ = tuto formu použijeme, pokud se liší vrcholy 1. a 10. domu od Asc a MC
použití u tranzitů:
•    např.: „Asc‘,MC.TRIPL.JU“ – asc tranzitního horoskopu nebo MC natálního horoskopu v triplicitě Jupitera
Interval stanovený ve srovnání s počítanou sadou, může být použit pro jen jeden zobrazený objekt (buď natální nebo tranzitní):
•    „SO-PL“ – planety natálního horoskopu, „SO-PL‘“ nebo „SO‘-PL‘“ - planety tranzitního horoskopu („SO‘-PL“ - špatně)

Poznámka: interval „H1 H10“ vypočítá 10 domů nebo vrcholů (záleží na významu),
ale „Asc MC“ znamená „Asc,MC“, a  tak vypočítá jenom dva vrcholy

 


Planetární hodiny:

‘pln_hour‘  = planetární hodina, např.:
•    „mo.pln_hour“ - Moon‘s hour
•    „SO-ME.PLN_HOUR“ – hodina Slunce, Měsíce nebo Merkura

 
Dny:
•    ‚MoonDay[n]‘ - Moon Day, e.g. „MoonDay[9]“ – 9. lunární den, výpočetní metoda (sunrices nebo do 12- stupňových sektorů) vymezí s aktuálními nastaveními
•    „MoonDay[1-5]“ - prvních 5 lunárních dnů. ‚DayOfWeek[n]‘
•    např.: „DayOfWeek[4]“ - Wednesday (1 - Sunday, ..., 7 - Saturday), je možné blíže určit tranzitní data
•    např.: „DayOfWeek‘[4]“. Lze použít,
•    např.: „DayOfWeek[1,7]“ – neděle nebo sobota.


Datum a čas:

‘date‘, ‚time‘
Příklady:
•    „Date[12]“ = 12,
•    „Date[12.11]“ = 12 listopad
•    „Date[12.11.2006]“ = 12 listopad 2006, nebo i takto: (mm/dd/yyyy): Date[11/12/2006]
•    „Time[7]“ = 7 AM (místní čas)
•    „Time[21:30]“ = 24 hodinový čas
•    „Time[21:30:15]“ = čas


můžeme zapsat datum i čas, příklad:
•    „Date[31.12] & Time[23:59]“

Povolený interval, příkl.:.
•    „Date[1-15]“, „Time[14:50-15:20]“

Data v intervalu musí být stejného druhu - příkl.: [1-15], [10.11-31.12], [1.01.2000-31.12.2006].

Doplnění sekund:
[14-15] as [14:00:00-15:59:59],
[14:50-15:20] as [14:50:00-15:20:59].

 


Měsíc Void of Course (Luna naprázdno):

‘MoonVoid‘Doriphoros, Auriga:

‘Doriphoros‘, ‚Auriga‘

Doriphoros (doryphory) – je planeta vycházející před Sluncem.
Auriga: je planeta zapadající hned před východem Slunce. Použít lze jen u planet od Merkura po Pluto. Např.:
•    „ME.Doriphoros & VE.Auriga“

 

Aspektové konfigurace

 

‘AspConfig‘, ‚AspConfigAll‘
•    AspConfig[T-Square] - kde se nalézá T-Square
•    SO-MA.AspConfig[Grand Trine] - alespoň jedna z uvedených planet je součástí uvedené kobfigurace
•    ME,VE,KN,PL.AspConfigAll[Kite] - všechny uvedené planety jsou zapojeny do uvedené konfigurace
•    me,ve.aspconfigall[Bisextile,T-Square] – Merkur a Venuše se vyskytují alespoň v jedné z uvedených konfigurací

Poznámka: V anglické verzi programu je nutné používat anglická a v české verzi česká označení konfigurací

Elementy oběžné dráhy planety:

The point of planet orbit specified in catalog of Parses as a formulae with sintax:
A[t].Planet where
A – elementy dráhy:
•    ‚A‘ - afelion, ‚P‘ - perihelion, ‚N‘ – severní uzel, ‚S‘ – jižní uzel, ‚F‘ – 2 ohnisko oběžné dráhy
t – druh elementu:
•    ‚t‘ - true, ‚b‘ - barycentrický Příklady:
•    A.Sun - aphelion of Sun (mean),
•    Nt.Jup - true severní uzel Jupitera (geocentrický)

Poté tyto body používáme jako další planety v astro-formulích

Vyhledání podle pohlaví:
•    ‚Male‘ – horoskopy mužů
•    ‚Female‘ – horoskopy žen

Dvojité horoskopy:
Pro odkaz na planety a další prvky na vnějším kruhu u dvojitých a složených horoskopů, připojíme symbol ‚  (apostrof), například u tranzitního horoskopu:
•    „NE‘.180.PL“ = tranzitní Neptun v opozici na natální Pluto
•    „Sol.0.Ur‘“ = tranzitní Uran v konjunkci na natální Slunce

Sestava delších a složitějších vyhledávacích formulí:

Vzorec (formule) se skládá s označení spojených logickými operátory AND (a), OR (nebo) , NOT (ne)

Logické operátory jsou určeny symboly ‚&‘, ‚|‘, ‚^‘.
Operátory „&“ a „|“ mají stejnou prioritu, tzn., že jsou vykonány v tom pořadí, jak jsou uvedeny.

Výraz se skládá z operandů oddělených symbolem tečka ‚ .‘ (perioda)

Operandy jsou planety, znamení zodiaku, aspekty a další objekty, např.:
•    Planet.Sign - znamená „planeta ve znamení“
•    Planet.Aspect.Planet – znamená planety ve vzájemném aspektu,
atp.


Proměnné
Formule může obsahovat proměnné
proměnná := jméno, symbol ‚:=‘, formule, symbol ‚;‘

Na příklad:
•    SF := Sun.Ari,Leo,Sgr;
použití proměnné:
•    SF & Moon.Psc – hledáme Slunce v ohnivých znameních a Měsíc v Rybách
Proměnná má být určena na začátku vzorce (nebo obecného výkladového textu) a potom použita kdykoli ve vzorci dále


Makra
Pokud vzorec obsahuje nějakou opakovanou dlouhou sekvenci symbolů, může být tato sekvence označena nějakým krátkým slovem, a toto potom používáme ve vzorci

makro := jméno, symbol ‚=‘, sekvence symbolů, symbol ‚;‘

Na příklad:
•    Planet = SO-KN, CU-PO;

použití v makru:
Planet.Sco – znamená všechny planety ve znamení Štíra


Řetězce
Řetězec je sekvence symbolů ohraničených symbolem „, např.: „básník“
Řetězec se používá při hledání dané sekvence symbolů v databázi. Hledání proběhne ve všech polích záznamu, nejenom v poznámkovém poli (všechny pole jsou textová). Například je možné specifikovat řetězec „25.10.1949“ při hledání lidí narozených v tento den.

Komentáře
Text vzorce může obsahovat komentáře. Komentář je každá řádka začínající symboly  //. Například:
•    // formule na hledání toho a toho


Několik příkladů
Předpokládejme, že chceme vyhledat horoskopy, které splňují tyto podmínky:
Příklad 1: Slunce je v Beranu, Mars v konjunkci se Saturnem a Merkur je v sextilu nebo trigonu k Jupiteru. Vyhledávací formule bude vypadat takto:
•    Sun.Ari & Mar.0.Sat & Mer.Sxt,Tri.Jup


Příklad 2. Direktní Mars v konjunkci s Regulem, konjunkce Měsíc s Cupidem a Slunce v 1. domě:
•    MAR.d & MAR.REGULUS & LUN.0.Cupido & SUN.H1


Příklad 3. Singleton Saturn v 7. domě a neobsazený 5. dům u muže (znamení bezdětnosti):
•    ^SUN-JUP.H7 & ^URA-PLU.H7 & SAT.H7 & ^SUN-PLU.H5 & Male

Příklad 4. Merkur v konjunkci se dvěma nebo více planetami:
// makra (popis množiny)
PP = PL,KN,LI;
// užití proměnných
x1 := ME.0.SO & ME.0.MO-PP;
x2 := ME.0.MO & ME.0.VE-PP;
x3 := ME.0.VE & ME.0.MA-PP;
x4 := ME.0.MA & ME.0.JU-PP;
x5 := ME.0.JU & ME.0.SA-PP;
x6 := ME.0.SA & ME.0.UR-PP;
x7 := ME.0.UR & ME.0.NE-PP;
x8 := ME.0.NE & ME.0.PP;
x9 := ME.0.PL & ME.0.KN,LI;
x10 := ME.0.KN & ME.0.LI;
// hlavní formule
x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10

Příklad. 5. Hledání všech politiků v databázi :
•    „politik“