O Černé Luně - Š.Tušják

28.04.2008 12:42

 

Štěpán Tušják -  O Černé Luně

informace o autorovi

 

Původně jsem chtěl zpracovat téma Astronomické aspekty Černé Luny a použít převážně svoji starou práci, čerpající z poznatků kostarického astrologa J.A.Revilly. Nakonec jsem se ale rozhodl své dílo pojednat úplně jinak, méně vědecky, více lidsky. Bude zcela určitě stručnější a doufám, že v něm bude pouze to podstatné.

Nejprve si ujasněme jednou provždy termíny. Černá Luna či Lilith je  astronomicky vzato, druhé apogeum lunární orbity, popřípadě druhé ohnisko lunární orbity. Dle jedné teorie to je z geocentrického hlediska totéž, budeme brát tedy v úvahu Černou Lunu jakožto apogeum - čili odzemí. Nyní, když máme jasno v termínech, uděláme si jasno i v jiné věci. Pokaždé, když se Luna ocitne v odzemí, je zároveň v konjunkci s ČL, a pokaždé, když je v přízemí, je v opozici na ČL. To zní poměrně logicky a jasně představitelně. Když se ale podíváme do jakýchkoliv tabulek či efemerid, zjistíme, že to už tak logické není. ČL je většinou o dost jinde. Z jakého důvodů? Inu, protože její konstrukční výpočet je špatný. 99% všech Černých Lun je počítáno špatně, hlavně proto, že jsou počítány barycentricky (tj. pro střed soustavy Země-Měsíc), a že jsou maximálně zprůměrovány. Zjistíme podle efemerid, že ČL obíhá po naprosto konstantní dráze, má stále stejnou rychlost a zvěrokruh oběhne jednou za necelých devět let. Zjistíme ale taky to, že Černá Luna a odzemí spolu nějak nesedí.

Pokud vás tyto nesrovnalosti iritují tak, jako kdysi mne, možná při hledání různých internetových astrologických i jiných zdrojů narazíte na pojem oskulační či pravé lunární apogeum. Toto apogeum by mělo být tím pravým, jednak proto, že jeho dráha není dlouhodobě zprůměrovaná, ale počítaná pro každý jednotlivý okamžik, a dále proto, že je počítáno geocentricky (případně i topocentricky). Podle naší premisy, že Luna v odzemí=ČL a Luna v přízemí=opozice na ČL, rychle zjistíme, že zde už všechno sedí a klape jako na drátkách.

Problémy této verze jsou především takové, že většina astrologů je silně konzervativních a nepřijímají do svého světa nic nového či převratného. Tato ČL má velmi nepravidelný pohyb (který má ovšem své zákonitosti), představme si její pohyb, jako sinusoidu s vlnou plus minus jeden měsíc a výkyvem až 40˚. Rozdíl oproti klasické ČL může být v radixu až jedno znamení před či za. Další zvláštností je její retrogradita, zhruba 14 dní v měsíci se stává retrográdní.

Možným kompromisem se zdá být třetí varianta výpočtu Černé Luny, která ovšem nemá žádné astronomické základy. Nazývá se interpolované Apogeum a podle její teorie může být skutečné apogeum jen při konjunkci s Lunou a všechny ostatní uvažovaná postavení jsou vlastně nereálná, jaksi teoretická. Za jeden kalendářní rok nám obvykle nastane 12 až 13 odzemí, každé trochu posunuté vůči tomu předchozímu. Tyto body si pospojujeme, vyinterpolujeme a tím nám vzniknou Apogea a Perigea. Zajímavostí zde je, že perigeum vůči apogeu nemusí být nutně v opozici, někdy jsou vůči sobě až 150˚.

Ostatními verzemi se dle mého názoru nemá smysl zabývat.Co se astrologického působení týče, napsalo se toho všude dosti, mezi jinými i spousta balastu. Nepřipojím se ke grafomanům, kteří mají potřebu ke všemu všechno napsat, jen bych upozornil na to, že Černá Luna souvisí zcela zásadně s Lunou, je jejím specifickým aspektem, specifická je pozice nejvzdálenější Zemi, jde jakoby o místo, kde se Luna snaží odpoutat či utéct od zemské přitažlivosti. Různá slovní spojení, které se nabízejí mohou být třeba tato: emocionální odpoutání, ženská nezávislost, popírání či nepřijímání zemské energie atd. Na čtenářích, astrolozích je, aby si sami našli, co jim vyhovuje, udělali si své závěry na základě svých zkušeností. To je to jediné, co bych doporučil, nedat na žádné teorie a žít, všímat si a zkoušet. Sám za sebe nebudu doporučovat nic z toho co píšu, pouze uvedu, že moje zkušenost je taková, že nejvíc mi sedí oskulační lunární apogeum, ale uznávám to, že někdo může mít zkušenost jinou.

 

Autor jako hlavní zdroj uvádí stránku J.A.Revilly:
https://www.expreso.co.cr/centaurs