Orbis u tranzitů - Bernadette Brady

28.05.2008 16:11

 

Orbisy - to je u astrologů velmi individuální záležitost. Astrologové, kteří používají stejný systém domů a dokonce tytéž druhy aspektů, se zpravidla (až na vzácné výjimky) rozcházejí v názorech na otázku orbisů.

Nejvíce rozšířený standard, používaný v astrologické praxi je orbis 1°; tedy funkčnost tranzitu se uvažuje v rozmezí 1° od přesného aspektu k nějaké natální pozici. Nicméně se domnívám, že tento 1° orbis je prostě jenom pohodlné číslo, kdysi dávno vymyšlené pro zjednodušení interpretace. Každý přemýšlivý astrolog je nucen do jisté míry tento orbis modifikovat. Níže uvádím některé varianty, vycházející z mé mnoholeté zkušenosti:

 

  1. Orbis: 12´

  2. Pohyb: A) Pokud se planeta přibližuje k natálnímu bodu, ale do 13´ od natálního bodu se stává retrográdní, dříve než uzavře přesný aspekt, člověk účinky tranzitu v tomto období nezažije. B) Tranzitní planeta se musí ocitnout v rozmezí 12´, než se pocítí její účinek.

  3. Když tranzitní planeta naposledy prochází místem natálního bodu, dokonce i když se nachází v rozmezí 12´, tranzit končí

 

Výjimky:

 

  1. Když během tranzitního pohybu Saturn změní směr a začíná se přibližovat k natálnímu bodu - a v tomto direktním pohybu nastane přesný aspekt na natální bod - tím začíná tranzit. Jestliže je tranzit už v orbisu, poté periody změny směru jsou také dobami kulminace. Jinými slovy, když se Saturn stává direktním a chystá se postupovat o několik stupňů a přechází natální bod, tranzit bude v orbisu od toho dne, kdy se stal direktním.

  2. Tranzity Urana fungují exaktně, a události obvykle nastávají ve dnech exaktního tranzitu.

     

    Tato tvrzení není třeba vnímat jako nezměnitelnou skutečnost, prostě je použijte jako východisko. Jestliže objevíte výjimku, tak je jednoduše zamítněte. Pokud to bude ale běžně fungovat u více klientů, můžete začít s aplikací ve své práci. Dobrý astrolog se nerodí – jím se stáváte na základě moudré logiky a zpětné vazby.