Osho o astrologii

28.04.2008 13:56

 

 

1) 99 % astrologů při výkladu horoskopu blafuje, pouhé procento z nich si uvědomuje, že je to předmět tak ohromného rozsahu, že do něho můžeme vstupovat jen velice obezřetně.

2) Porozumění principům astrologie sejímá ego z jeho vrcholné pozice, neboť zjišťujeme, že vesmír je organická struktura ve vzájemných vztazích, kde i my jsme pouhým průsečíkem kosmických energií. Astrologie tedy vede k pokoře.

3) Vliv kosmických těles na člověka vysvětluje tak, že se fotograficky "otisknou" do mysli člověka konstelace energetických vibrací v okamžiku jeho zrodu, kdy je jeho mysl velice citlivá. Podobalo by se to pojmu "imprinting", vtištění v senzitivní fázi vývoje. (Mláďata zvířat se tak například učí zafixovat svou matku).

4) K čemu je nám astrologie pokud astrolog neumí rozlišit podstatné od povrchního? Vedle sféry, která je letmá nahodilá, existuje něco jako "core", jádro existence, jež je dáno a nemůže být nijak změněno, a právě k tomuto jádru by se astrolog měl vyjadřovat.

 

Astrologie není nová věda, která se stále rozvíjí. Její pozice je právě opačná… Astrologie je jako zřícenina skvostného paláce, který kdysi dávno existoval. Byla to kompletní věda, která byla ztracena. Není ani nová, ani není v procesu vzniku. Ze zdí, které zůstaly, není možné posoudit, jak velká tato budova kdysi byla. Mnohokrát jsou pravdy objevovány a znovu ztráceny.

...

Jsem výsledkem své minulosti, ale také své budoucnosti: to je astrologie. Nejen včerejšek, ale i zítřek; ne jen to, co již proběhlo, ale i to, co má teprve přijít; nejen slunce, které dnes vyšlo, ale i slunce, které teprve vzejde zítra - všechno jsou účastníci děje. Budoucí okamžiky také předurčují přítomný okamžik. Tento okamžik by nemohl být, kdyby nebyly žádné budoucí okamžiky. Naše ruce se opírají o ramena naší budoucnosti; naše chodidla stojí na ramenou naší minulosti. Je očividné, že pokud to, co je pode mnou - na čem stojím a co vidím - zmizí, spadnu. Ale pokud ramena budoucnosti - o něž se opírají mé roztažené paže - zmizí pryč, také spadnu.

...

Zjisti-li jednou jednotlivec, že je spojen se svou vnitřní jednotou minulosti a budoucnosti, je schopen pochopit astrologii. Pak se astrologie stane duchovní, pak se astrologie stane spirituální. Naopak, vztahuje-li se k nepodstatnému (nahodilému, povrchnímu), stane se astrologie tématem pro pseudo-vykladače budoucnosti, a pak nemá žádnou hodnotu. Dokonce i nejvyšší věda je jen prachem v rukou těch, kdo jsou nevědomí. Její hodnota je závislá na těch, kdo jsou do ní schopni vložit poznání.

...

Je-li astrologie pravdivá, pak se ego mýlí. Dovolte mi to vysvětlit: pokud se astrologie mýlí, pak nic nezůstává, co by mělo pravdu, než ego samo. Pokud je astrologie pravdivá, pak svět je pravdivý, a jen já jako ostrov se mohu mýlit. Jsem pouze nekonečně malinká a nicotná část světa - jsem tak nepatrný, že ani nemohu být zahrnut do počtu. Je-li astrologie pravdivá, pak zde nejsem. Je zde ohromný tok sil, v němž jsem pouze drobnou vlnkou.

Někdy je to jako bychom jeli na velké vlně, ale podléháme iluzi, že my též jsme cosi zvláštního a úplně zapomeneme na velkou vlnu. Tato velká vlna také spočívá na oceánu, jehož si nejsme už vůbec vědomi. Pokud zmizí oceán, zmizí vlna a my také zmizíme… Pokud se objeví postoj, v němž si uvědomíme, že jsme pouhým zlomkem velkého vzoru existence, pak žádné neštěstí nebude existovat.

...

Podíváme-li se na astrologii jako na něco, co rozpouští naši pýchu nebo co rozkládá naše ego, pak se astrologie stane duchovní. Pokud ale jdeme za obyčejným astrologem z toho důvodu, abychom ochránili naše ega, ptáme se: "Prohraju? Vyhraju v loterii? Uspěji v novém obchodním projektu, do něhož vstupuji?"

Tyto otázky jsou položeny, aby zachránily naše ega, ale fakticky stojí vůči egu astrologie zcela v opozici. Význam astrologie je tento: vy nejste, ale vesmír je; vy nejste, ale kosmos je. Velmi mocné síly tvoří, ale vy jste naprosto nevýznamní.

Můžete vidět astrologii v tomto světle, jen pokud si myslíte a cítíte, že jste integrální součástí tohoto velkého světa.

 

https://www.osho.com/Main.cfm?Area=Magazine&Language=English

 

Překlad Vojta Franče

https://www.astrolab.cz/ukaz_odpovedi.php?cd=2954