Piktogramy pro Pluto

23.04.2008 16:11

 

Pluto bývá označován různými piktogramy (značkami), nejvíce používaných je asi 6.

 

   

Nejčastější - to je spojení prvních dvou písmen ze slova Pluto, odpovídající také monogramu Percivala Lowella, astronoma, který hledal a zkoumal mnoho let tuto tajemnou planetu, ale zemřel před jejím skutečným objevem.

Tento je považován za vývojově vyšší piktogram.  Astrolog Isabel Hicky poukazuje na vyšší vlastnosti Pluta a nazývá ho Minerva.

V Evropě jsou nejvíce používána tato označení Pluta, která poukazují na původní přidělení Pluta znamení Berana.

Některé skandinávské horoskopy používají tento piktogram, který symbolizuje rozpuštění sluneční a lunární energie.

A někteří astrologové užívají ještě tyto dva symboly.

 

Marion March: The Many Faces of Pluto