Planetární periody v západní astrologii - Rob Hand

10.01.2009 08:04

 

Robert Hand

 

V západní astrologii od řeckého období přes arabskou až k latinské astrologii středověku nalézáme časté odkazy na planetární periody.  Zaměříme se zde výhradně na systém malých, středních a velkých period.

Tabulka period podle různých zdrojů:

 

 

Měsíc

Merkur

Venuše

Slunce

Mars

Jupiter

Saturn

Malé

25

20

8

19

15

12

30

Střední

66,5

48

45

69,5

40,5

45,5

43,5

Velké

108

76

82

120

66

79

57

 

Malé periody jsou odvozené z opakování cyklů, na jejímž konci se vždy planeta spojí se Sluncem na přibližně stejném stupni zvěrokruhu. Takto se odvozují:

 

SLUNCE

19 let uvedených u Slunce je ve skutečnosti metonický devatenáctiletý cyklus, na jehož konci nastává zatmění vždy na stejném stupni, jako na jeho začátku.

 

MĚSÍC

Měsíční hodnota je odvozena ze vztahu mezi egyptským rokem - přesně 365 dnů a cyklem synodického měsíce. V 25 egyptských letech je obsaženo přesně 309 synodických měsíčních cyklů. Ve skutečnosti dělením 25 egyptských let počtem dnů (9125/309) dostaneme 29,5307 dne, což je skvěle v souladu s moderní hodnotou 29,5306 dne za průměrný synodický měsíční cyklus. Nebo jinak: 309 synodických měsíců = 24,9999 egyptských let. Toto dává chybu 0,04 dne za 25 let. Z praktického hlediska při používání egyptského kalendáře by se každých 25 let fáze Měsíce vyskytovala ve stejném dni roku. Všimněte si, že Slunce a Měsíc odvozují své cykly od svého vzájemného vztahu.

 

Merkur

Perioda Merkura je také odvozená ze vztahu synodického cyklu k egyptskému roku. 63 synod Merkur - Slunce  = 20,0005 egyptských let. Opět, jako u Měsíční periody, by se každých 20 let konjunkce s Merkurem vyskytovaly přibližně ve stejných dnech. Vzniklá chyba je 0,18 dne za 20 let.

 

Venuše

Osmiletá perioda Venuše je opakovaným cyklem se Sluncem. Použitím egyptských let dostaneme:  5 synod Venuše - Slunce = 7,99889 egyptských let. Každých 8 let by se konjunkce Venuše vyskytovaly ve stejných datech. Tento cyklus se také velmi blíží 99 lunacím, které se rovnají 8,009 egyptských let. Chyba je 0,41 dne za 8 let.

 

Mars

Perioda Marse je opakovaným cyklem se Sluncem. Sedm synod  Mars - Slunce  = 14,9577 egyptských let. Není to tak přesné, jako předcházející příklady, ale nakonec Mars je pomalejší. Chyba je 15,44 dnů za 15 let.

 

Jupiter

12 leté období Jupitera je jeho opakovaným cyklem se Sluncem. 11 synod Jupitera = 12,0212 egyptských let, chyba je 7,727 dnů za 12 let.

 

Saturn

30 letá perioda Saturna je opakovaným cyklem se Sluncem. 29 synod Saturna = 30,0402, chyba je 14,67 dnů za 30 let.

 

Samozřejmě u Saturna, Jupitera a Marse je cyklus spíše ve stejném znamení, než na stejném stupni. Ale Slunce, Měsíc, Merkur a Venuše jsou velmi blízko stejného stupně.

 

Velké periody nejsou odvozené z aktuálních astronomických cyklů, ale jsou sumou stupňů přidělenou ke každé planetě v systému period jak Egypťanů, tak Ptolemaia, alespoň u planet. Sluneční a Měsíční maximální periody mají různý původ. Kromě jiného je perioda Slunce periodou života v indickém Vimšóttari-daša, zatímco měsíční perioda se shoduje s periodou života v Ašóttari-daša. Nicméně skutečný zdroj těchto period se zdá být odvozený z přesvědčení, že největší možný polooblouk Slunce byl 120 v mezích civilizovaného světa. Vzhledem k tomu že tento polooblouk odpovídá zeměpisné šířce asi 49, jde o racionální hodnotu pro tehdejší civilizace. Měsíční velká perioda je z toho odvozená. Vypočetla se tak, že Měsíc musel být přinejmenším 12 od Slunce, aby byl viditelný při západu Slunce. Sluneční polooblouk minus 12 je 108, to je velká perioda Měsíce.

 

Někdy v budoucnu budu prezentovat další materiál, týkající se použití těchto period a jejich možného významu pro moderní astrologii.

 

Přeložil: Jaroslav Holeček