Planety, jejich síly a slabosti

08.08.2017 18:18
Jan Kefer (Z knihy Praktická astrologie, Uneversalia 1939)

 

Když jsme si prostudovali znamení zvířetníků, aspekty a domy, budeme pozorovat postavení planet. Dříve ještě, než budeme zkoumat jejich působení, musíme věděti, zdali postavení planety neb prvků je důležité či méně důležité. Proti této zásadě chybují mnozí vykladači a jejich údaje jsou pak klamné. Proto je ohodnocení prvků velmi důležité.

V přehledu považuje se vliv planety silnější, nachází-li se ve vlastním znamení a domě, v základním znamení a v rohovém domě, aneb alespoň ve vlastním živlu dle trigonů zvířetníkových znamení, má-li přímý pohyb, rychlý běh a dobré aspekty k dobrým planetám.

Vliv planety se uvažuje jako slabý aneb neblahý, je-li v znamení zvířetníků, jež je cizí její povaze, v nepříznivém aneb padajícím domě, v pohyblivém znamení, je-li pohybu zpětného, pomalého běhu a má-li špatné aspekty ke škůdcům.

Staří astrologové bodovali sily a slabosti a tím dostávali vhodnou tabulku k posuzování těchto vlivů. Učiníme dobře, budeme-li jich v této metodě následovat. Kladné a záporné hodnoty pak sečteme. Výsledek záporných hodnot odečteme od výsledku hodnot kladných a zbytek uvažujeme jako hodnotu planety nebo prvku. Seřadíme si prvky podle důležitosti a v nativitní prognóze i při zkoumání transitů řídíme se tímto výsledkem. Prognóza bude pak velmi přesná a snadno rozlišíme události osudové důležitosti a události jen všedního rázu.

 

Síly planet

 

 

 

1

Planeta mimo stupně, v nichž se nachází „spálení“. Nesmí býti ve vzdálenosti 0°16' až 7° od Slunce.

 

5

2

Planeta, nenacházející se v „paprscích Slunce".  Požadavek je splněn, je-li planeta od Slunce dále než 15°.

 

5

3

Planeta „In Cazimo“ aneb „V srdci Slunce“. Běží o přesnou konjunkci. Planeta nesmí býti vzdálena od postavení Slunce více než 15 minut.

 

 

4

4

Planeta v přímém pohybu, direktní. Požadavek je splněn, pohybuje-li se planeta v čase narození od Berana k Býku.

 

4

5

Planeta východně nedaleko Marta, Jupitera a Saturna. Požadavek je splněn, nastává-li tato konstelace v 10. až 3. domě. Neuvažuje se u Slunce a Luny.

 

2

6

Planeta západně nedaleko Venuše a Merkura. Požadavek je splněn, nastává-li tato konstelace ve 4. až 9. domě. Neuvažuje se u Slunce a Luny.

 

2

7

Přibývající Luna. Hodnota Luny je zvýšena o + 2 Požadavek je splněn, běží-li Luna od konjunkce k opozici se Sluncem.

 

2

8

Planeta ve svém znamení. Požadavek je splněn, je-li: Slunce ve Lvu, Luna v Raku, Merkur v Blížencích nebo v Panně, Venuše v Býku nebo ve Vahách, Mars ve Skopci nebo Štíru, Jupiter ve Střelci nebo v Rybách, Saturn v Kozorohu nebo ve Vodnáři,

Uran ve Vodnáři, Neptun v Rybách, Pluto v Beranu (nebo ve Štíru). Někteří astrologové považuji za rovnocennou konstelaci, je-li: Slunce v 5. domě, Luna ve 4., Merkur ve 3. a 6., Venuše v 2. a 7., Mars v 1. a v 8., Jupiter v 9. a 12., Saturn v 10. a

11., Uran v 11., Neptun ve 12., Pluto v 1. (nebo 8.). Tento názor je dosti problematický, neboť mnohé konstelace neodpovídají zkušenosti. Mars v 8. domě může být silný, avšak jeho vliv většinou bývá neblahý.

 

4-5

9

Planeta v recepci k planetě jiné. Požadavek je splněn, stojí-li planeta ve znamení planety jiné, a ta zase ve znamení ovládaném planetou první. Přiklad: Slunce v Raku, Luna ve Lvu. - Slunce a Luna jsou ve vzájemné recepci.

Venuše ve Střelci, Jupiter v Býku. -Venuše a Jupiter jsou ve vzájemné recepci.

A tak podobně i u jiných.

5

10

Planeta rychlého běhu. Požadavek je splněn, běží-Ii planeta v den narození pohybem, jenž je rychlejší než její pohyb průměrný.

Průměrný pohyb:

Slunce, Venuše, Merkur: 59°8´

Luna: 13°10´36´´

Mars: 31´ 27´´

Jupiter: 2´ 1´´

Saturn: 4´59´´

 

2

11

Planeta v povýšení. Požadavek je splněn, je-li planeta: Slunce v Beranu (19°), Luna v Býku (3°), Merkur v Panně na 15°, Venuše v Rybách (27°), Mars v Kozorohu (28°), Jupiter v Raku (15°), Saturn ve Vahách (20°), Uran ve Štíru, Vzestupný uzel v Blížencích, Sestupný ve Střelci. Rigorosní autoři uznávají povýšení jen, je-li planeta na daném stupni. Jiní však uvažují znamení vůbec.

 

4

 

Planeta v recepci svého povýšení. Požadavek je splněn, je-li např. Luna na 28° Kozoroha a Mars na 3° Býka. Konstelace nastává však velmi zřídka.

 

4

12

Planeta v triplicitě svého živlu.  Požadavek je splněn, je-li Slunce, Jupiter nebo Mars ve Lvu, Střelci nebo Beranu, Merkur a Uran v Blížencích neb ve Vodnáři, Saturn a Venuše v Býku neb Kozorohu, Luna a Neptun v Raku nebo v Rybách.

 

3

13

Planeta ve svém dekanu znamení.  Požadavek je splněn, je-li:

Q 11°- 20° Berana, 1°- 10° Lva, 21°- 30° Střelce.

R 1°- 10° Raka, 21°-30° Štíra, 11°- 20° Ryb.

S 11°- 20° Býka, 1°- 10° Blíženců, 1°- 10° Panny, 21° - 30° Vah, 21°-30° Kozoroha, 11°- 20° Vodnáře.

T 1°- 10° Býka, 11°-20° Blíženců, 21°-30° Panny, 1°-10" Vah, 11°- 20° Kozoroha, 21°-30° Vodnáře.

U 1°- 10° Berana, 11°-20° Raka, 21u- 30 Lva, 1°- 10° Štíra, 11°- 20° Střelce, 21°-30° Ryb.

V 21°-30° Berana, 21°-30° Raka, 11°-20° Lva. 11° - 20° Štíra, 1°- 10° Střelce, 1°-10° Ryb.

W 21°-30° Býka, 21°-30° Blíženců, 11°-20° Panny, 11°-20° Vah, 1°- 10° Kozoroha, 1°- 10° Vodnáře.

X 21°-30° Blíženců, 11°-20° Vah, 1°- 10° Vodnáře.

Y 21°-30” Raka, 11°-20° Štíra, 1°- 10° Ryb.

Z 1°- 10° Berana, 1°- 10° Štíra, 11°--20° Střelce. (Velmi opatrně uvažovat!)

 

3

14

Planeta ve svých hranicích. Požadavek je splněn, stojí-li:

S 12°-19° Berana, 8°-13° Býka, 1°- 6 ° Blíženců, 13° -18° Raka, 18°- 23° Lva, 1°- 6° Panny, 6°- 13° Vah, 11°- 18° Štíra, 17°-20° Střelce, 1°-6 ° Kozoroha, 1°- 6 ° Vodnáře, 16°- 18° Ryb.

T 6 °- 11° Berana. 1°-7° Býka, 12°-16° Blíženců, 7°-12° Raka, 6°- 10° Lva, 7°-16° Panny, 21°-27° Vah, 7°-10° Štíra, 12°-16° Střelce, 14°-21° Kozoroha, 7°-12° Vodnáře, 1°-11° Ryb.

U 20°-24° Berana, 27°-30° Býka, 17°-23°Blíženců, 1°-6 ° Raka, 24°-30° Lva, 21°-27° Panny, 28°-30" Vah, 1°- 6 ° Štíra, 26°-30° Střelce, 26°-30° Kozoroha, 20°-24° Vodnáře, 19°-27° Ryb.

V 1°-5° Berana, 14°-21° Býka, 6°-11° Blíženců, 19°-25° Raka, 1°-6° Lva, 17°-20° Panny, 14°-20° Vah, 19°-23° Štíra, 1°-11° Střelce, 7°-13° Kozoroha, 13°-19° Vodnáře, 12°- 15° Ryb.

W 25°-30°Berana, 22°-26° Býka, 24° -30" Blíženců, 26°-30° Raka, 11°-17° Lva, 28°-30° Panny, 1°-5° Vah, 24°- 30° Štíra, 21°-25° Střelce, 22°-25° Kozoroha, 25°-30°

Vodnáře, 28°-30° Ryb.

 

2

15

Planeta ve své tváři. Požadavek je splněn, je-li:

Q 10°-20° Berana, 21°-30° Blíženců, 1°- 10° Panny, 11°-19° Štíra, 21°-30° Kozoroha.

R 11°-19° Býka, 21°-30° Raka. 1°-10° Vah. 11°-19° Střelce, 21°-30° Vodnáře.

S 1°-9° Býka, 11°-20° Raka, 21°-30° Panny, 1°-10° Střelce, 11°-20" Vodnáře.

T 21°- 30° Berana, 1°-10° Raka, 11°-20° Panny, 21°- 30° Štíra, 1°-10° Vodnáře.

U 1°- 10° Berana, 11°-20° Blíženců, 21°-30° Lva, 1°-10° Štíra, 11°-20° Kozoroha, 21°-30° Ryb.

V 1°-10° Blíženců, 11°-20° Lva, 21°-30° Vah, 1°-10° Kozoroha, 11°-20° Ryb.

W 21°-30° Berana, 1°-10° Lva, 10°-20° Vah, 21°-30° Střelce, 1°-10° Ryb.

 

1

16

Planeta v 1. nebo v 10.domě.

5

17

Planeta v 7., 4. nebo 11. domě.

4

18

Planeta v 2. nebo 5. domě.

3

19

Planeta v 9. domě

2

20

Planeta v 3. domě

1

21

V konjunkci s Jupiterem nebo Venuší

5

22

V konjunkci se Vzestupným uzlem

3

23

V trigonu s Jupiterem nebo Venuší

4

24

V sextilu s Jupiterem nebo Venuší

3

25

V konjunkci s Regulem (25° až 30° Lva)1

6

26

V konjunkci se Spicou (18°až 25° Panny) viz poznámka 1)

5

27

V konjunkci s kritickým bodem

Kritické body jsou stupně:

0, 13, 26 znamení Berana, Raka, Vah a Kozoroha.

9, 21 znamení Býka, Lva, Štíra, Vodnáře.

4, 17 znamení Blíženců, Panny, Střelce a Ryb.

 

4

 

Poznámka: Někteří astrologové považují nejsilněji obodovanou planetu za nejdůležitější v horoskopu.

 

Slabosti planet

1

Planeta spálená Sluncem

-5

2

Planeta v paprscích Slunce

-4

3

Planeta ve zpětném pohybu. Zpětný pohyb nastává, pohybuje-li se planeta od Berana k Rybám.

-5

4

Planeta západně poblíže Jupitera, Marta a Saturna

-2

5

Planeta východně poblíže Venuše a Merkura

-2

6

Ubývající Luna

-2

7

Planeta ve zničení. „Zničení“ nastává, je-li Slunce ve Vodnáři, Luna v Kozorohu, Merkur ve Střelci nebo v Rybách, Venuše v Beranu nebo ve Štíru, Mars v Býku nebo ve Vahách, Jupiter v Blížencích nebo v Panně, Saturn v Raku nebo ve Lvu, Uran ve Lvu, Neptun v Panně, Pluto ve Vahách (nebo v Býku).

-5

8

Planeta pomalého běhu

-2

9

Planeta v pádu. „Pád“ nastává, je-li Slunce ve Vahách (19°), Luna ve Štíru (3°), Merkur v Rybách (15°), Venuše v Panně (27°), Mars v Býku (28°), Jupiter v Kozorohu (15°), Saturn v Beranu (20°), Uran v Býku.

-4

10

Planeta v cizím znamení, peregrinní. Planeta je peregrinní, je-li ve znamení, ve kterém ani nevládne, ani není povýšena.

-5

11

Planeta v 12. domě.

-5

12

Planeta v 8. nebo v 6. domě

-4

13

Planeta v konjunkci se Saturnem nebo Marsem

-5

14

Planeta v konjunkci se Sestupným uzlem.

-3

15

Planeta v opozici se Saturnem nebo Marsem.

-4

16

Planeta v kvadratuře se Saturnem nebo Marsem

-3

17

Planeta v konjunkci s Algolem. Oslabení nastává, je-li planeta na 22° až 26° Býka. (viz poznámka 1)

-4

 

 

Síly bodů. (Zvláště bodu štěstí.)

Bod:

1

Ve Skopci nebo v Býku

+5

2

Ve Vahách, Střelci, Raku a Lvu

+4

3

V Blížencích

+3

4

V Panně na 6° až 21°

+2

5

V konjunkci s Jupiterem neb Venuší

+5

6

V konjunkci se Vzestupným uzlem

+4

7

V trigonu s Jupiterem nebo Venuší

+4

8

V sextilu s Jupiterem nebo Venuší

+3

9

V I. nebo X. domě

+5

10

V VII., IV., XI. domě

+4

11

Ve II., V. domě

+3

12

V IX. domě

+2

13

Ve III. domě

+1

14

V konjunkci s Regulem

+6

15

V konjunkci se Spicou

+5

16

Nespálený a mimo paprsky Slunce

+5

 

Slabosti bodů. (Zvláště bodu štěstí.)

1

Ve Štíru, Kozorohu nebo Vodnáři

-5

2

V konjunkci se Saturnem nebo Marsem

-5

3

V konjunkci se Sestupným uzlem

-3

4

V oposici se Saturnem nebo Marsem

-4

5

V kvadratuře se Saturnem nebo Marsem

-3

6

V hranicích Saturna nebo Marta. Slabost nastává, je-li bod na 21°-30° Skopce, 22°-30° Býka, 17°-30° Blíženců, 1°-8° a 26°-30° Raka, 11°-18° a 24°-30° Lva, 21°-30° Panny, 1°-6° a 26°-30" Vah, 1°-7° a 24°-30° Štíra, 21°-30° Střelce, 21°-30° Kozoroha, 20°-30° Vodnáře, 19°-30" Ryb.

-2

7

V 12. domě

-5

8

V 8. nebo 6. domě

-4

9

V konjunkci s Algolem

-5

10

Spálený Sluncem

-5

11

V paprscích Slunce

-4

 

Poznámka: Hodnota každého horoskopického prvku je zvýšena, stojí-li v konjunkci s hrotem některého z astrologických domů. Působení prvku se silněji projeví v záležitostech dotyčného domu.

 

Astrologická hodnota planet

Když isme si provedli obodování a kritiku aspektace planet, můžeme nyní uvažovat v horoskopu jejich symboliku takto:

 

Slunce:

+: štěstí, úspěchy, sláva, vzestup, vynikající sociální postavení, úspěch v přátelství, autorita, energie, síla, ušlechtilost, tvůrčí síla, věrnost, počestnost, úctyhodnost.

-: nehody, úrazy, skandály, nepřátelství, ztráty, ničivost, slabost, zbabělost, zmatenost cílů, lhostejnost, přeceňování sebe, domýšlivost.

Luna:

+: pocty, úspěchy, šťastné změny a náhody, cesty, rušný život, dobrý rozum a fantasie, přitažlivost, praktičnost, citlivost.

-: ochuzení, nepříznivé změny, nestálé poměry, spory, špatná pověst, pády, slabá paměť, požitkářství, nemravnost, polovičatost, smyslnost, slabost povahy, povrchnost, rozmary.

Merkur:

+: rychlé proměny, dobré obchody, užitečná přátelství, úspěchy, zručnost, dobrý intelekt, podnikavost, výřečnost, vynalézavost, dobrá paměť, nadání.

-: úpadky, ztráty, zklamání, spory, okradení, nepříznivé cesty, nepočestnost, tupost, neklid, povrchnost, život bez cíle.

Venuše:

+: blahobyt, štěstí, radosti, vyznamenání, úspěchy, zisk, štěstí v lásce, přízeň žen, soulad, dobré peněžní poměry, splnění nadějí, osobní kouzlo, cudnost, čistota, láska k umění.

-: zklamání v lásce, perverse, skandály, ztráty, rozmařilost, smyslnost, materialismus, lenost, neštěstí, nepořádek, drzost.

Mars:

+: úspěchy, pocty (zvláště v armádě), úspěch v průmyslu, síla, energie, podnikavost, nadšení, družnost, záliba v technice, udatnost, impulsivita.

-: úrazy, zranění, škody, nepřátelství, neštěstí, pády, spory, rozluky, náhlé neblahé změny, náhlá nebo násilná smrt, potraty, nebezpečné vředy, nemravné vášně, výstřednosti, netrpělivost, unáhlenost.

Jupiter:

+: štěstí, blahobyt, přední sociální postavení, bohatství, vítězství nad nepřáteli, dobrá pověst, vyznamenání, úspěchy v povolání, rychlý postup, přízeň vysokých kruhů, možnost dědictví, hluboká zbožnost, filosofie, spravedlnost, důstojnost, mírnost, autorita, plnost života, ušlechtilost, dobrota, pravdymilovnost, čestnost, štědrost.

-: nehody z přílišné smělosti, choroby z nemírných požitků, požitkářství, ztráty, pokrytectví, nezákonná jednání, nespravedlnost.

Saturn:

+: autorita, vůdčí místo, vyznamenání, prohloubení, opatrnost, šetrnost, diplomatičnost, vytrvalost, metodičnost, trpělivost, vypočítavost.

-: úrazy, nehody, zklamání, utrpení, osamocení, omezení svobody, mnoho námahy a práce, zrady, překážky, rozluky, zploštění, nízké sklony, ukrutnost, povrchní materialismus, lakota, smutek, sobectví, chlad, zbabělost.

Uran:

+: náhlé úspěchy, velkorysé podniky, originalita, neodvislost, vynalézavost, intuice, reformy, technika.

-: náhlá neštěstí, ztráty, vyhnanství, nepředvídané nehody a úrazy, nepříznivé změny, fanatismus, ničivost, svedení, nezdravá romantika, výbušné nálady a činy.

Neptun:

+: dobré sociální postavení, úspěch v umění, přitažlivost, genialita, zduchovnění života, inspirace, idealismus, mysticismus.

-: ztráty, neúspěchy, nezdravý mysticismus, spiritismus, osamocení, skandály, nečestnost, nebezpečné mánie, sklon k opojným jedům, snivost, protipřirozené sklony.

Pluto:

+: intuice, touha po moci, genialita, veliké životní obraty, kolísavý osud, zjemnělá estetičnost, protekce.

-: sobectví, silné vášně, rafinovanost, sofistika, šarlatánství, nebezpeční nepřátelé, proti nimž je právo bezmocné, psychopatologické stavy, podivné nešťastné změny a události.

 


1Všechny stálice (hvězdy) se posouvají na obloze o cca 1°za 72 let. V současnosti je už Regulus na začátku Panny.

 

Částečnou modernizaci převálečné češtiny provedl: J.Holeček