Pluto v Kozorohu - Vanda Milošová

28.04.2008 13:53

 


Pro přechod Pluta do znamení Kozoroha je myslím dobré uvědomit si, že Kozoroh je znamení ženské, receptivní, je reakcí na předcházející znamení Střelce. Tedy co Střelec tvoří, Kozoroh využívá.

Podívejme se tedy na průchod Pluta (regenerace, transformace, věci hluboko skryté, mocenské manipulace, smrt a znovuzrození, genetika, masové působení) znamením Střelce. Ten svým propojením s protilehlým znamením Blíženců především vnášel plutonské metody a témata na pole informací, komunikace a z nich tvořených systémů - tj. náboženství, zákonodárství, spravedlnosti, vzdálené země. Průchod Pluta znamením Střelce především mohutně odstartoval změny v komunikační technice. Dnes je svět díky médiím jedna velká vesnice, z medií je třetí velmoc s obrovskou mocí manipulovat s masami, lidé spolu komunikují a cestují jako nikdy předtím, internet, na straně druhé informace se šíří otevřeněji je větší problém je zadržet. Šmírování soukromí, reality show. Toto období nastartovalo globalizaci. Letět přes oceán je dnes stejně banální, jako kdysi jet na víkend k tetičce. K tomu patřičné mezinárodní smlouvy, posílení role nadnárodních společností a institucí. Globální mocenské manipulace s vírou, zákonodárství umožňující tento princip. Rozkryty genetické informace - genofond člověka, klonování. Zákonodárství upravující použití embryí pro výzkum. Zákonodárství upravující témata smrti - eutanazie - jako reakce na stále rostoucí možnosti technické medicíny. Zákonodárství upravující rodičovská práva při asistované reprodukci. Náhradní matky pro neplodné ženy. Přenos embryí. Zákonodárství upravující témata odlišné sexuality - registrované partnerství. Vzájemné propojování - konfrontace a transformace různých náboženských systémů (mezinárodní fóra, dialog mezi náboženskými systémy, papež v mešitě, ale taky fundamentalismus a manipulace prostřednictvím víry obzvláště v islámských zemích).

Tyto principy bude nyní Pluto v Kozorohu uvádět do praxe. Zatímco Střelec je zákonodárce, Kozoroh je soudce. Tedy bude aplikovat vytvořené zákony a upravené náboženské systémy v praxi. Zatímco Střelec je expanze, Kozoroh je kontrakce - systémy se stanou více uzavřené, méně ochotné ke vzájemné spolupráci. Vytvořené systémy budou používány kozorožím způsobem, tedy autoritativně, represivně. Cestování a volný pohyb osob mezi vytvořenými okruhy institucí a mezinárodních společenství bude omezován mocenskými zásahy - protiimigrační zákony, boj o suroviny, plodnou půdu. Nadnárodní korporace budou centralisticky řídit chod velkých území. Kontrola nad používáním informací, přenosem informací. Kontrola jednotlivců a rodin prostřednictvím informačních technologií.

Ještě jedno možné pozitivní působení Pluta v Kozorohu. Pod plutonská témata řadím i transplantace. První transplantace ledvin proběhly v padesátých letech minulého století. První transplantace srdce a jater v šedesátých letech minulého století, tj. při průchodu Pluta znamením Panny. Při pobytu Pluta ve Střelci se silně rozšiřuje oblast transplantovaných orgánů. Řeší se otázky dárců, mezinárodní registry dárců. Přechodem Pluta do Kozoroha (trigon na znamení Panny) je možné a pravděpodobné, že transplantace začnou využívat genetické výdobytky pobytu Pluta ve znamení Střelce, tj. vypěstované orgány, což transplantace posune dopředu.
 

Dalším možným tématem budou geneticky upravované potraviny.

Pluto sice vstoupí do Kozoroha příští rok, ale už dosažením 28. stupně znamení Střelce se bude pohybovat v přechodovém pásmu, tj. už se budou objevovat základní rysy jeho působení v následujícím znamení. Sice jako zadní podtón, ale už to nastupuje. Ba co víc, toto přechodové pásmo je nejrozkývanější a nejcitlivější z celého znamení. Nezapomínejme, že obě světové signoval přechod Pluta do sousedního znamení.

 

Vstupy Pluta do jednotlivých znamení ve dvacátém století:

 

     
10. 9. 1912 poprvé do Raka 26. 5. 1914 definitivně První světová válka
7. 10. 1937 poprvé do Lva, 3. 8. 1938 podruhé do Lva 14. 6. 1939 definitivně do Lva Druhá světová válka, předtím Mnichov atd.
20. 10. 1956 poprvé do Panny 19. 8. 1957 podruhé do Panny 10. 7. 1958 definitivně do Panny
5. 10. 1971 do poprvé do Vah 30. 7. 1972 definitivně do Vah Normalizace u nás
5. 11. 1983 poprvé do Štíra 28. 8. 1984 definitivně do Štíra Předtím Solidarita a nepokoje v Polsku, v roce 1985 zvolen Gorbačov do čela SSSR.
10. 11. 1995 poprvé a dost do Střelce.   První mobily a osobní počítače v masovém měřítku.

 

Vanda Milošová

z debaty na Astrolabu