Porovnávání horoskopů

28.05.2016 15:20

Poznámky z různých zdrojů

 

Ebertin Reinhold

 • V souladu budou vycházet takoví lidé, jejichž Slunce se nachází ve znameních stejného živlu.

 • V manželství se často vůbec nesnášejí osoby, u nichž obě Slunce stoji v konjunkci, trigonu nebo sextilu. - Např. dva Berani budou chtít rozhodovat a nikdo se nepodřídí. Pokud budou mít stejný cíl a zájmy, může jít vše po dobrém. Vyskytne-li se však jediný rozdíl v názorech, podnítí tvrdý boj, kde nikdo nemíní ustoupit a následuje odcizení Poněkud lepší jsou poměry, když Slunce stojí v trigonu. Trvalá harmonie však zavládne pouze tenkrát, když se vyskytnou ještě mnohé jiné příznivé vztahy mezi planetami.

 • V lásce hraje již zákon podobnosti menší roli, na jeho místo nastupuje zákon doplnění. Vlastnosti, vlohy a schopnosti chybějícf jednomu musí mít druhý. Proto se stává, že lidé v jejich horoskopu sluneční místa stoji v opozici se často dobře doplňují, nepůsobí-li ostatní vlivy rušivě.

 • Zvláště příznivé je, když výchozí znamení obou horoskopů leží přesně proti sobě, nebo když jeden náčrt horoskopu je převráceným obrazem druhého.

 • Stejně jako v manželství je tomu i v obchodním spojení a společenství. Zde je nutno hledět spíše na doplnění než na stejnost. Stojí-li však v takovém případě sluneční místa v opozici, musí převládat ostatní dobré vlivy, aby nebyla společná práce rušena. - Předpokládejme, že bude od zaměstnance požadováno, aby postupoval stejnými cestami jako jeho šéf. Potom bude nejlépe, bude-li v horoskopu zaměstnance Slunce ve stejném znamení jako sluneční místo šéfa.

 • Slunce - Měsíc. Ideální případ vzniká, když Slunce jednoho se kryje s Měsícem druhého, to ukazuje na výjimečně silnou přitažlivost. Osoby, které mají v horoskopech tuto příznivou konjunkci, ačkoli se mezi nimi nemusí (nebo nemůže) jednat o lásku, pocítí vždy okamžitě vzájemné sympatie, protože se zde jedná o naprosté doplnění mezi Slunce - povaha, silná vůle a duch - a vlivem Měsíce - citlivost a vynalézavost. Vyskytne-li se v takové konjunkci ve dvou horoskopech nepříznivý vztah, prodělají obě osoby těžké utrpení společně, rozdvojí je někdy pomíjející odcizení nebo jedna z nich velmi záhy zemře.

 • Jupiter. Důležité! Když je Jupiter jednoho horoskopu nepříznivě ozářen z druhého horoskopu (např. Jupiter kvadrát Uran), je vždy nutné počítat s odloučením, nejméně alespoň s odcizením.

 • Špatné vlivy Neptuna: častá oklamání, neupřímnost, pomluvy.

 • Uran: působí nenadálé rozpory a rozloučení.

 • Saturn: přivolává trvalé překážky a připravuje obtíže.

 • Mars: působí třenice a spory.

 • Merkur a Jupiter: jsou hlavní pil posouzení obchodů a smluvních záležitostí.

 • Slunce, Měsíc a Ascendent mají být v příznivých vztazích, aby i charaktery měly sklon ke společné práci.

 

 

Sándor Raisz

Vztahy mezi dvěma jedinci rozdělujeme na tři části:

1.      pocit všeobecné harmonie

2.      sexuální přitažlivost

3.      citová přitažlivost

 

Všeobecnou harmonii označuje hlavně dobré vzájemné spojení mezi Sluncem a Měsícem. Jejich špatné spojení má naopak za následek neporozumění, starosti, případně tragický rozvod.

Sexuální přitažlivost označuje Venuše (u mužů) a Mars (u žen). Bez této sexuální přitažlivosti je milostný poměr jen těžko nebo vůbec nepředstavitelný. V tomto případě je nejsilnější opozice, neboť ukazuje na přitažlivost spojenou s určitým napětím. Ze 100 případů v 50% vystupuje opozice a v 30% jiné aspekty, ale pravou lásku nebo přitažlivost jsem nenašel u párů, kde nebylo spojení Venuše a Marsu.

Při zaměstnaneckém nebo přátelském poměru je vedle Slunce a Měsíce důležitý i Merkur, který značí porozumění.

Jupiter ukazuje vždy na zákonné spojení. Jupiter v kvadratuře nebo v opozici s Ascendentem rušivě působí na možnost uzavření manželství.

 

Helena Procházková

 • Osudové vztahy bývají způsobeny synergickými vztahy mezi "vnějšími" planetami (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto) v jednom horoskopu, které jsou v základních aspektech s "vnitřními" planetami v druhém horoskopu. V mnoha případech nalezneme tyto aspekty z obou radixů a obvykle zahrnují více planet. Ten z partnerů, jehož vnitřní planety jsou ovlivňovány, prožívá vztah jako osudový.

 • Protože se vnější planety pohybuje zvířetníkem velmi pomalu, každý člověk narozený přibližně ve stejném období bude mít samozřejmě vnější planety ve stejných pozicích, a když se seznámíte s někým, kdo je stejného věku jako vy, tak vaše vnější planety budou zesilovat toto postavení ve vašem radixu.

 

SATURN. Jste-li spřízněni s někým, jehož Saturn tvoří přesný aspekt na některou z vašich vnitřních planet, pravděpodobně ho považujete za zosobnění saturnských vlastnosti. -Saturnské spojení se často objevuje v radixech lidi, kteří spolupracují nebo kteří sdílejí společný zájem. A přestože takováto spojení nejsou vždy bez problémů, obvykle se oba od sebe hodně naučí na základě společných zkušenosti. - Saturnská spojeni jsou obvyklá ve svazcích, jež vydrží těžkosti. Nejsou-li však v radixech partnerů žádné vzájemné saturnské aspekty, vztahy pravděpodobně nebudou trvat dlouho. Pokud uvažujete o milostné pletce s někým, jehož Saturn aspektuje některou z vašich osobních planet, ujistěte se dobře, že skutečně chcete tento vztah, neboť až změníte svůj názor, nebudete schopni se jeho nebo ji zbavit. - Jestliže aspekt mezi Saturnem vašeho partnera a vašimi osobními planetami je stresový - konjunkce, kvadrát nebo opozice - pravděpodobně věříte, že vás v určitém směru omezí nebo potlačí. Můžete vašeho partnera považovat za chladného, přísného nebo strohého. Někdy to vypadá, že váš přítel vystupuje více jako přísný učitel než jako milenec. - Jestliže aspekt partnerova Saturna na vaši osobní planetu je harmonický - sextil nebo trigon - projeví se Saturnovy lepší stránky. Budete mít sklon vidět vašeho partnera jako stabilizující prvek, jako někoho, na koho se můžete spolehnout v těžkých dobách. Přestože se k vám může chovat rodičovským způsobem a dokonce být něco jako dohlížitel, pravděpodobně budete tohoto člověka respektovat pro jeho moudrost a zkušenost a budete ho považovat za svého učitele a ochránce.

 

URAN. Uranská přitažlivost je vždy v nějakém ohledu netradiční, často bourá staré bariéry věku, rasy, sociálně-ekonomických skupin, vzdělání, náboženství atd. Tato spojení jsou přáteli a členy rodiny nejhůře chápána, neboť zmíněný pár je často velmi rozdílný. Dokonce sami partneři mohou být zmateni vzájemnou přitažlivosti. Někdy jsou tito milenci spojováni pokrokovou politickou nebo humanitární činností nebo avantgardním zájmem. Někdy je nekonvenční jejich životní styl. - Uranská přátelství mají sklon začít náhle a nečekaně. Tyto bouřlivé a proměnlivé milostné aféry jsou charakterizovány mnoha rozchody a vášnivými usmířeními. Sexuální napětí a rozruch jsou klíčovými faktory v uranské přitažlivosti, a jsou-li tito lidé spolu, mohou pociťovat jako by jimi proudila elektřina. Tato spojeni bývají krátkodobá a neuspořádaná, pokud zde nejsou jiné stabilizující faktory, jako např. silné saturnské spojení, které by je drželo pohromadě. Pro zúčastněné je tato doba vzrušující a často přináší překvapivé, znepokojující uvědomění si sebe sama. - Jestliže Uran vašeho přítele má nepříznivý aspekt na jednu nebo více vašich vnitřních planet, pravděpodobně ho poznáte jako mimořádně vzrušujícího a sexuálně žádoucího a to i v tom případě, že vaši přátelé nechápou, co na něm můžete vidět. Spojení mezi vámi vytváří stres a napětí a pro vás je obtížné se v přítomnosti vašeho přítele uvolnit. Váš život může být tímto spojením silně narušen nebo změněn a vy cítíte, že věci jsou většinou mimo vaši kontrolu. Nemůžete s tímto člověkem žit, ale nemůžete žít ani bez něj. - Jestliže aspekt mezi Uranem vašeho milého a vašimi osobními planetami je příznivý, budete jím povzbuzováni. Budete cítit, že v jeho společnosti teprve začíná opravdový život. Partner ve vás probudí nové myšlenky, emoce a zážitky. Tento vztah vás změní, vy ale tyto změny považujete za užitečné.

 

NEPTUN. Je to planeta fantazie, idealismu a klamu. Jestliže jste ve vztahu k někomu, jehož Neptun aspektuje vaše vnitřní planety, pravděpodobně vidíte svého partnera jako zosobnění těchto vlastností. Neptunské spojení je spojeno s romantikou a kouzlem a může mít téměř magické vlastnosti. Tito lidé mají sklon vidět se vzájemně růžovými brýlemi a obvykle mají mnoho zmatku v tom, o co vlastně mezi nimi jde. Jedinec, který je v takovém vztahu, má často ve své fantazii vysněnou představu svého partnera a nevidí skutečnou osobu. V duchu má naprosto idealizovaný obraz pohádkové princezny (prince) v zářivých barvách. - Neptun má mystické vlastnosti a může být vyjádřen také duchovním nebo uměleckým způsobem. Zejména tvůrčí lidé mohou být silně inspirováni partnerem, se kterým mají neptunské aspekty. Neptunské vztahy se mohou také objevit v radixech lidí jdoucích duchovní cestou nebo těch, kteří jsou zapojeni v altruistickém úsilí. Jestliže Neptun vašeho partnera nepříznivě aspektuje jednu nebo více vašich vnitřních planet, pravděpodobně nemáte potuchy jaký skutečně je. Ať už vás milenec záměrně zkouší klamat nebo ne, máte sklon být zklamán jednoduše proto, že neumíte realisticky zhodnotit situaci. Přestože můžete věřit, že je to přátelství seslané hvězdami, skryté problémy téměř určitě existují. Někdy mohou neptunská spojení vyústit v naprostou závislost jednoho z partnerů na druhém. Často je zde tendence vyhýbat se problémům a předpokládat, že samy zmizí, když budete předstírat, že neexistují. „Mlha“ obklopující vztah může zastínit partnerovy vážné chyby (jako zneužívání) takže si neuvědomujete, že něco neklape, dokud nezmizí s jinou láskou a vašimi životními úsporami. – Dokonce, i když Neptun vašeho partnera je v sextilu nebo trigonu k vaší osobní planetě (nebo planetám) je mezi vámi stále velká možnost zmatku a nerealistických předpokladů. Snadno se nakazíte romantikou kteréhokoli Neptunova vztahu a budete se vyhýbat řešení problémů tak dlouho, dokud nebude příliš pozdě. Citlivost všech vašich smyslů je v přítomnosti vašeho partnera zvýšena. Povznáší vás z vaší běžné, každodenní existence do království, které je exotičtější a vzrušivější. Jste-li umělec nebo citlivý člověk, může být tento vztah pro vás velmi inspirativní.

 

PLUTO. Je to planeta posedlosti, zkázy a obnovy, přeměny. Je spojena s dohledem, manipulací, mocí, skrytými činnostmi a energií, útlakem, nadvládou, koloběhem smrti a znovuzrození. Jste-li ve vztahu s někým, jehož Pluto aspektuje jednu nebo více vašich vnitřních planet, budete mít sklon vidět vašeho partnera jako ztělesnění těchto vlastností. Toto spojení se často objevuje v radixech lidí, kteří jsou zapojeni do ničivých, posedle vynucovaných vztahů, stejně jako těch, jejichž láska změnila běh dějin. - Plutonským vztahům se pravděpodobně nejhůře odolává, vždy na nás zanechávají své stopy. Po prožití takového vztahu již nikdy nejsme stejní, jako jsme byli. Tyto milostné příběhy se dotýkají naší podstaty a převracejí nás naruby, takže se můžeme setkat tváří v tvář s nejhlubšími a nejtemnějšími částmi nás samých. - Boje o nadvládu jsou v plutonských vztazích běžné. Dále jsou to emocionální extrémy, silná sexuální vášeň, žárlivost, manipulace, kontrola a vláda. Dokonce, i když vztah není příliš dobrý, často cítíme, že nechceme, nebo nejsme schopni ho přerušit. Jsme zároveň okouzlováni a odrazováni situací, vlastními a partnerovými city. Pokud se neponoříme do nejnižších tužeb a "nižších" forem plutonského chování, mohou nás tyto vtahy transformovat v něco víc, než jsme byli, a naučit nás hodně o nás samých a lidském chování. - Pokud Pluto vašeho partnera tvoří nepříznivý aspekt s jednou nebo více osobními planetami, budete se jím asi cítit zklamáni, ovládáni nebo podvedeni. Možná "to vypadá, že ten druhý má ve vztahu všechnu moc a vládu. Obvykle prožijete silnou pohlavní přitažlivost a nutkavou citovou touhu po této osobě. Cítíte se připoutáni k vašemu partnerovi a bez ohledu na vaše vědomá přání nemůžete tento svazek opustit. V krajních případech můžete citově trpět anebo být fyzicky využíváni vaším partnerem, nebo se obávat moci, kterou nad vámi má. - Aspektuje-li Pluto vašeho partnera harmonicky vaši vnitřní planetu (planety), budete pociťovat silnou přitažlivost a citovou (sexuální) touhu, ale nebudete se cítit ovládáni nebo řízeni. V těchto případech vás vztah může spojit s vámi samými, s vaší vlastní mocí, vašimi nejzákladnějšími vnitřními potřebami. Takový vztah vám může umožnit pustit se do obtížných oblastí vašeho života, zbavit se závislostí, rozvinout ducha nebo vaši tvořivost. Někdy takové vztahy nejen ovlivní příslušnou dvojici, ale také změní společnost.

 

 

Sheila M. Geddes

 

Aspekty na ascendent

(je přípustný pouze malý orbis - 2 stupně)

 

Slunce - Ascendent:

 • Trigon nebo sextil: výborné, znamená trvalé vztahy zvláště v manželství.

 • Konjunkce ukazuje na příjemnou rovnováhu - ani jeden z partnerů nebude dominovat.

 • Kvadrát a zejména kvinkunx je nesnadný aspekt (náročný), muže způsobit i napětí, které může vést i k zápasu neboť dominují oba partneři.

 • Účinek opozice závisí téměř úplně na významech znamení. To může být velmi užitečné, když si každý partner uvědomí co může nabídnout.

 

Měsíc - Ascendent:

 • Trigon nebo sextil: ukazuje na společné zájmy a názory (zvyky).

 • Konjunkce ukazuje na velkou nájemnou empatii.

 • Kvadratura a kvinkunx značí základní nedostatek porozumění pro způsob života toho druhého.(Těžko se s těmito aspekty setkáte u lidí, kteří berou partnerské vztahy vážně.)

 • Opozice ale také ukazuje na nedostatečně obsáhlé porozumění, ale nebude tak závažná v obchodních vztazích a může poskytovat jisté vyvažující kompenzační prvky.

 

Jupiter - ascendent:

 • Trigon, sextil nebo konjunkce: patří k nejlepším aspektům pro sňatek, tito dva budou mít společné aspirace. Projevují velkou nesobeckost se silnou tendencí upřednostnit štěstí toho druhého. Vzhledem k povaze Jupitera, tzv. špatné aspekty jsou méně negativní než obvykle a musí být posuzovány podle umístění ve znamení.

 

Aspekty na Slunce

Většina toho, co bylo řečeno v aspektech na ascendent, se uplatní i zde ve smyslu podobnosti působeni ascendentu a Slunce. Aspekty ascendentu jsou důležitější v obchodních vztazích a sluneční aspekty jsou relevantnější v personálních vztazích. Věřím, že Slunce má skrytější, základní, duchovní vliv, který je zjevný pouze těm, které dobře známe, zatímco aspekty ascendentu jsou významnější “na povrchu” - tvář, kterou ukazujeme světu.

Měsíc - Slunce:

 • Aspekty jsou hodně kolísavé jako ve vztahu k ascendentu.

 • ·V opozici budou obtíže především v blízkých partnerských vztazích a v závislosti na znamení, může této dvojici znemožnit společný život bez vzájemného kompromisu - jeden nebo oba jsou neschopni žít způsobem života, kterým by chtěli. Nedotkne se to obchodních vztahů.

 

Další aspekty

 

Venuše - Venuše

 • Konjunkce, trigon a sextil ukazují na vysoký stupeň shody v partnerských vztazích. Je to pravděpodobně dokonce lepší pro pevné přátelství než pro manželství, kde majetnická Venuše např. i když částečná má tendenci k manželství kde jsou oba příliš svázáni jeden s druhým, má tendenci k vyloučení ostatních závazků.

 • Opozice často působí šťastně ve všech typech partnerství.

 • Kvadrát a kvinkunx přináší napětí a často se tyto tlaky zdají přicházet zvenčí partnerského vztahu. Zvažujte zvláště Slunce k Venušiným aspektům v natálním horoskopu z tohoto hlediska.

Mars - Saturn:

 • Opozice, kvadrát a kvinkunx: indikují frustraci pro jednoho nebo pro oba, která je mírnější když Mars není silný.

 • Trigon a sextil: mohou spolupracovat velice dobře, zejména v byznysu, dává dobrou rovnováhu mezi opatrností a zbrklostí.

 • Konjunkce když obě planety jsou stejně silné, může být zhoubná až katastrofální. Ani jeden není schopen se vžít do názorů druhého (pohlédnout na věci jeho očima).

Jupiter - Saturn

 • Konjunkce, sextil a trigon jsou obvykle dobré hlavně v osobních vztazích. Saturnova pevnost je pro Jupitera útočištěm, který Saturnu opět poskytuje optimističtější náhled na svět.

 • Opozice někdy funguje stejně v závislosti na síle obou planet v natálním horoskopu.

 • Kvadrát a zvláště kvinkunx zdůrazňuje rozdílnost povah obou, kteří se nebudou vzájemně uznávat a chápat.

Venuše - Měsíc:

 • Trigon, sextil a konjunkce: vytváří skvělý partnerský vztah, dobře spolu vycházejí. Když jsou planety silné ve vlastních horoskopech, partneři si budou duševně hodně pomáhat, protože jejich názory jsou velice podobné. V horoskopech dvojic uvažujících o svatbě ukazuje na normální sexuální přitažlivost.

 • Jemnost obou planet znamená, že konjunkce a opozice mohou mít podobný efekt a mohou se posuzovat pouze ve vztahu k radixům.

 • Kvadrát a kvinkunx: když jsou planety silné, často se partnerský vztah neuskuteční, i když oba by po něm toužili. Pokud každá z planet má silnou vazbu s Uranem, potom bude sexuální vazba typu "osudové fascinace", která bude vést k rozvratu. Bez ohledu na varování i zklamání (zlomené srdce) lidé zůstávají spolu nebo se rozcházejí a opět dávají dohromady.

Mars - Saturn:

 • Opozice, kvadrát a kvinkunx: indikuji frustraci pro jednoho nebo pro oba, která je mírnější když Mars není silný.

 • Trigon a sextil: mohou spolupracovat velice dobře, zejména v byznysu, dává dobrou rovnováhu mezi opatrností a zbrklostí.

 • Konjunkce: když obě planety jsou stejně silné, může být zhoubná až katastrofální. Ani jeden není schopen se vžít do názorů druhého (pohlédnout na věci jeho očima).

 

Jupiter - Uran:

 • Hodně závisí na horoskopech. Pokud jsou obě planety silné - tito dva partneři mohou projevit to nejhorší ve svých povahách - bez ohledu na druh aspektu. Ve vazbě na pomalou progresi ostatních planet nemusí být tak významný. (Pokud jsou důležité v horoskopech jako např. sluneční vládci.) Navíc pokud jsou zde velké věkové rozdíly mezi partnery, budou mít tendenci opakovat natální aspekty.

 

 

Mertz

 

Slunce - Slunce

jaký je vztah obou "já"

Slunce- Měsíc

vztah životního centra jednoho k nevědomí druhého. U kvadratur - zábrany. U opozic - napětí.

Slunce - Merkur

zda "já” jednoho dokáže dobře mluvit s “já” druhého.

Měsíc - Merkur

zda jeden dokáže s druhým sdílet své duševní zájmy.

Merkur - Merkur

jak vůbec partneři v manželství dokáži spolu mluvit.

Venuše - Mars

erotické a sexuální porozumění.

Mars - Mars

Čistě pudové vztahy

Venuše - Venuše

čistě citové vztahy

Jupiter - ostatní planety

zda a jak se partneři vzájemně podporují.

Jupiter - Jupiter

může působit jako podpora nebo jako zábrana podle druhu aspektu.

Mars - Jupiter

znamená to, že popud jednoho bude partnera rozvíjet.

Saturn - Mars

ukazuje, zda vytrvalost jednoho může být např. narušena Marsem druhého.

Saturn - Venuše

zda Venuše, cit, vysvobodí toho druhého z jeho strnulosti.

 

 

Mandala Zycia

 

Když při srovnání obou horoskopů dohromady je nejsilněji obsazené znamení:

KARDINÁLNÍ - (Beran, Váhy, Kozoroh, Rak) nebo domy I., IV., VII. a X.) ukazuje to na dynamické vztahy a intenzivní spolupráci v záležitostech nejvíce obsazeného domu horoskopu, způsobem, který určuje nejsilněji obsazené znamení zodiaku. Obě strany budou rychle reagovat na měnící se situaci a vnější podněty, avšak bez přílišného zohlednění minulých zkušeností a vzhledem k budoucnosti.

STÁLÁ - označuje společnou, dost přesnou realizaci cílů. Nejsilněji obsazené části horoskopu v stálých znameních u obou osob ukazují na tu sféru života, v které partneři nejtíže dosáhnou kompromis. Ukazuje na oblast, kde bude největší stálost a loajalita obou partnerů.

PROMĚNLIVÁ - ukazuje, že vztahy mezi partnery budou charakteristické návratem do minula, intelektuální komunikace a adaptace. Minulé zkušenosti mohou ztížit plánováni do budoucna.

Porovnávání podle rozmístění planet v živlech ukazuje, jak si dané osoby vyhovují vzhledem k temperamentu.

Převaha jednoho z živlů obou horoskopů vyvolává následující:

TRIGON OHNĚ - partneři na sebe budou reagovat s entuziasmem a budou podnikat stále nová předsevzetí. Dokáží konat s velkým elánem a zaujetím.

TRIGON ZEMĚ - vztahy jsou zaměřené prakticky, čilost v oblasti vlastní existence a dosahování majetku. Snaha o snížení rizika, důraz na praktičnost.

TRIGON VZDUCHU - intelektuální stimulace a komunikace.

TRIGON VODY - důraz na emocionální souhru, vzájemná sympatie a citové porozumění. Partneři se dokážou často dorozumívat různými formami mimosmyslového vnímání.

Je třeba také uvážit společně dominující znaky horoskopů.

 

 

 

 

 

Porovnávání podle aspektů obou horoskopů

 

 • Čím je více harmonických aspektů a čím jsou přesnější - tím pevnější vztahy.

 • Čím více je aspektů neharmonických, zvi. Mars, Saturn, Uran - tím více se zvyšuje konfliktnost.

 • Osoby, které mají málo vzájemných aspektů a nepřesných si jsou obvykle lhostejné.

 • Nejsilněji působí konjunkce. Dále je to opozice, ale jinak než v individuálním horoskopu, působí komplementárně a tedy harmonicky.

 • Kvadráty jsou neharmonické (ale mohou být zdrojem vývojového napětí, např. Měsíc, Venuše, Jupiter).

 • Trigony a sextily (zvláště přesné) působí silně harmonicky.

 • Všechny aspekty nesmí překračovat 3 -5° (přesnější, než v individuálním horoskopu).

 •  konjunkce a opozice - stimulují partnery v charakteru planet.

 • sextily a trigony - harmonizují, inspirují a odhalují pozitivní vlastnosti.

 • kvadráty - zintenzivňují negativní vlastnosti.

 • kvinkunxy - přitahují a odpuzují.

 • Je třeba zvážit harmoničnost planet v individuálním horoskopu, disharmonické v případech vztahů s druhým horoskopem, zachovávají svou negativní kvalitu.

 • Vzájemná intelektuální stimulace - Jupiter- Merkur.

 • Vzájemná sympatie - hodně aspektů a aspekty na ascendent.

 • Společný ascendent dává vzájemné pochopení a sympatie. Stejně tak i opozice ascendentů. Jak je přesná (2 - 3°) tak to značí přátelství na celý život.

 • Trvalost a stabilita vztahů - aspekty Saturnů.

 • Neharmonické aspekty Marse a Urana - hádky, neshody - projeví se brzy.

 • Neharmonické aspekty Saturna - projeví se později, často až tehdy, když tranzitující Mars vytvoří neharmonické aspekty se Saturnem.

 • Krátce trvající svazky (i rozvody) jsou dány kvadráty mezi Slunci obou partnerů (1 - 3°), a to zejména ve stálých znameních.

 

 

 

 

 

Postup porovnávaní horoskopů

 

 • Jakým způsobem nás vnímá partner: umístíme svoje planety v jeho horoskopu. Analyzujeme domy, kde se nacházejí naše planety, určíme oblasti života, kde je náš vliv největší.

 • Jak bude působit partner na nás: umístíme jeho planety ve svém horoskopu.

  • Poloha Slunce - bod kontaktu.

  • Poloha Měsíce - charakter citového vztahu.

  • Poloha Merkura - bude stimulovat komunikaci podle domu kde je.

  • Poloha Venuše - spolu s porovnávacími aspekty, přináší uspokojující a harmonizující vliv.

  • Poloha Marse - dodá odvahu, iniciativu.

  • Poloha Jupitera - elán, nadšení. Špatně aspektovaný - extravagance a jiné netypické, negativní vlastnosti.

  • Poloha Saturna - Saturn partnera v mém horoskopu - kritický bod vztahů, ukazuje charakter těžkostí a zároveň i způsob jejich překonáni.

  • Poloha Uranu - změny v domě, kde se nachází.

  • Poloha Neptuna - zpočátku vnáší chaos. Je-li příznivě aspektován, inspiruje umělecký nebo duchovní vývoj.

  • Poloha Pluta - ukazuje na nutnost změny vztahů v domě, kde se vyskytuje.

 

Jiné metody:

 

VEKTOROVÁ

Určí se tzv. prostorový kontaktní bod, rozdělením součtu délek obou planet, do úvahy bereme kratší oblouk.

 

CYKLICKÉ BODY KONTAKTNÍ

rozdělením na polovinu prostoru, který odděluje tyto planety, ale ve směru ve kterém se vyvíjí cyklus, tj. ve směru následování znaku zodiaku. Posuzujeme aspekty mezi vypočítanými body.