Přehodnocení 29. stupně zvěrokruhu

28.07.2018 21:57
Trojitá hádanka
Autorka: Michele Adler

 

Publikováno v Mountain Astrologer, Oct/Nov issue 2015

 

V třiceti stupních každého znamení zodiaku je jeden stupeň, který byl vždy záhadný a budil zvědavost. Zdá se jakoby 29. stupeň byl nositelem obou znamení a předehrou; je nepřipravenou karmou a vystupuje mezi dalšími stupni jako posel změny. Hovořím o čistém 29. stupni znamení: nejde o zaokrouhlený 28. stupeň nahoru; je to stupeň, který je v rozsahu 29°00´až 29°59´.

Podle mého názoru se obvyklá definice natální planety na 29. stupni vždy zdá být mimo. Předzvěst konce, který tento stupeň naznačuje, evokuje výklad „poslední šance“, k získání něčeho opravdového, snad úkol nenaplněných minulých životů. I když tato definice má možná svoji hodnotu, nemyslím si, že tento stupeň je tak snadno definovatelný.

Myslím, že 29. stupeň obsahuje kvalitu shrnutí, kterou vysvětlím podrobněji dále. Začnu tím, že jsem u lidí, kteří mají planety nebo jiné faktory na 29. stupni natálního horoskopu pozorovala několik vlastností. Tato pozorování obsahují:

 

1. Posouvání hranic. Zdá se, že 29. stupeň zahrnuje jak hranice, tak i individuální limity. Existuje riziko, že osoba vázaná na planetu, je spojená s potřebou zjištění, jak daleko člověk může jít. Nějaké příklady: Charles Lindbergh, letecký průkopník, měl Jupitera na 29° Kozoroha spojený s cestováním, zejména do zahraničí. Plavkyně a spisovatelka Diana Nyad se Sluncem na 29° Lva, uplavala 100 mil z Kuby do Key West na pátý pokus ve věku 64 let. Komediální herečka Joanin Rivers rozhodně posunula hranice komedie a vytrvala v tom až do své smrti; měla konjunkci Merkura s Venuší na 29° Blíženců (v 3. domě, obě planety mimo hranice v deklinaci, což naznačuje extrémní projev příslušných planet).

 

2. Futuristické myšlení. Lidé s prominentním 29. stupněm v horoskopu mají nezvyklou míru předvídavosti, ať v obchodu nebo ve specifickém pracovním úsilí. Např. Walt Disney měl Venuši na 29° Kozoroha, v 5. domě zábavy a dětí. Jules Verne, autor sci-fi románů (20000 mil pod mořem a další), měl Uran na 29° Kozoroha; předpověděl použití ponorek, helikoptér, klimatizaci a řízené střely dávno před tím, než byly vynalezeny. Tim Berners-Lee, považovaný za vynálezce www, má Jupitera na 29° Raka.

 

3. Neobvyklé dětství nebo zážitkové tendence. 29. stupeň vidíme často v horoskopech těch, kteří se projevují v raném věku jako geniální nebo významný talent nebo jejichž dětství bylo nějakým způsobem neobvyklé. Tento talent může někdy být ve specifické oblasti. Francouzský génius Jean-Francois Champollion, který získal doktorát v 19 letech, a nakonec rozluštil kód egyptských hieroglyfů; měl Saturna na 29° Ryb a MC s Venuší na 29° Střelce. Wolfgang Amadeus Mozart, legendární hudební génius měl v horoskopu narození Venuši na 29° Vodnáře.

29 stupeň se může také projevit jako neobvyklé podmínky spojené s narozením. Např. Melissa Stern, známá v médiích jako „Baby M“, byla v roce 1988 ústřední postavou v roztržce mezi náhradní matkou, která si ji chtěla ponechat a rodiči, kteří udělali smlouvu o náhradní dítě. Měla Měsíc na 29° Vah ve 3. domě.

 

4. Rodové určení. V rámci parametrů svobodné vůle se domnívám, že všichni jsme zrozeni, abychom dosáhli individuálního záměru a také abychom naplnili nějaký rodinný osud, s nímž může být naše vlastní směřování těsno propojeno. Myslím si, že to mimochodem vysvětluje, proč se v rodinné linii ukazují shodné aspekty, znamení a stupně, stejně jako elementy a různé akcenty. Někteří jedinci mají identitu propojenou s úspěchy svých předků. Osoby s vrozeným faktorem na 29. stupni mají určitý smysl pro chtění nebo potřebu vykonávat rodové určení, ačkoli si tohoto směru nemusí být vědomi.

Příklady zahrnují francouzského císaře Napoleona III, který měl konjunkci Slunce s Marsem na 29° Berana; byl prvním titulárním prezidentem a stejně tak posledním monarchou Francie. Lady Antonie Fraser, anglická autorka historických životopisů, jako je Láska a Ludvík XIV, pochází z rodiny, kde byl charakteristickým rysem vědecký výzkum – má Saturna na 29° Kozoroha. Herečka Drew Barrymore, která pochází z rodiny známé dramatickým talentem, má MC na 29° Vodnáře a Venuši na 29° Ryb.

 

5. Zakládání dynastie. Možné propojení s rodovým určením, 29. stupeň se také ukazuje v horoskopech dynastie zakladatelů nebo v uměleckém vyjádření obsahujícím fiktivního zakladatele. Např. královna Catherine de Valois, matriarcha francouzsko-anglické královské role, byla zakladatelkou tudorské dynastie, společně se svým milencem Owenem Tudorem – měla Mars na 29° Kozoroha.  Josef P. Kennedy, patriarcha americké rodiny Kennedyů, který vyprodukoval prezidenta a dva senátory, měl Venuši na 29° Panny a Jupitera na 29° Štíra. Filmový režisér Francois Ford Coppola, s Plutem na 29° Raka se proslavil přinesením dynastie Corleone na stříbrné plátno v trilogii Kmotr[1]. 29. stupeň můžeme také objevit v horoskopech lidí, jejichž práce přežívá po jejich smrti.

 

6. Stinná stránka. Mnohdy může umístění na 29. stupni představovat stinnou stránku, že člověk má potíže s přizpůsobením. Král Henry VIII. byl talentovaný panovník, známý hlavně pro své mnohé sňatky, rozchodem s římským katolictvím a stětím dvou ze svých sedmi manželek; narodil se s Plutem na 29° Vah, znamení manželství, stejně jako znamení zákona – v jeho případě katolického církevního práva. Billy Tipton, známá také jako Dorothy Tipton, byla ženou, která žila jako muž, aby byla v roce 1930 brána vážně jako džezový hudebník – měla Neptun na 29° Raka v trigonu s Venuší na 29° Štíra. Americký rozhlasový redaktor Charles Kuralt měl tajného milence, se kterým potají žil 29 let, aniž by to věděla jeho manželka i rodina; jeho MC bylo na 29° Kozoroha a Venuše na 29° Lva.

 

7. Smysl pro „jít do toho sám“. Pozdní astroložka Bonnie Alexander v podstatě uvádí, že planeta na posledním stupni radixu je důležitá, protože „představuje bod osamělosti, popisující energii, kterou člověk musí samostatně působit, aby naplnil svůj osud“. Poznamenává, že energie je téměř vždy taková „že člověk nejen jedná sám, ale že doprovodné pocity jsou také druhem osamělosti“[2]. Zřejmě pokud je poslední stupeň planety 27. nebo 25. nebo další stupeň, bude to platit pro tuto planetu. Ale každý horoskop s planetou na 29 stupni by pak měl toto obsazení „bodu osamělosti“. Dvě ženy s 29. stupněm jako bodem osamělosti byly sestřenice Mary – skotská královna a Elizabeth I., královna Anglie. Mary byla Elizabeth uvězněna, poté co byla zbavena vlády nad Skotskem, takže Mary působila samotná, bez podpory své země. Elizabeth ji dala popravit stětím, kvůli jejímu údajnému spiknutí se záměrem úkladně zavraždit Elizabeth, aby se stala královnou Anglie. Mary měla Uran na 29° Lva, znamení panovníků a často působila bez pomoci ve svých pokusech zvítězit během svého chaotického vládnutí a vězení. Elizabeth se nikdy nevdala a neměla žádného přímého dědice; její Neptun byl na 29° Ryb, jejím symbolem a odkazem bylo její vlastní dílo[3].

 

Janusovské myšlení

Není to nové pojetí, že 29. stupeň, zdánlivě spojený se dvěma znameními, obsahuje Janusovskou symboliku, nesoucí kvalitu boha Januse se dvěma tvářemi, kdy se jedna dívá dopředu a druhá zpět a podle kterého je pojmenovaný měsíc leden (January). Je zde ale více Janusovského vlivu než jen mytický symbolismus minulosti a budoucnosti. Janusovské myšlení je považováno za charakteristický znak tvořivého myšlení v jeho základu – sjednocení protikladů a postupné vytvoření třetího subjektu. Albert Rothenberg, známý výzkumník tvůrčího procesu zformuloval Janusovské myšlení jako „schopnost pochopení a využití dvou nebo více protikladných nebo neslučitelných myšlenek, pojetí nebo představ současně“[4]. Nicméně Janusovské myšlení není jen o výtvarném umění, i když je možné, že je zde nejvíce zřejmé.

Arthur Koestler poznamenal ve své knize Janus o této kvalitě toto: Shrnutí závěrů. Identifikoval přirozenou polaritu, která existuje mezi průbojnou a integrační tendencí, s uspořádáním charakteristickým pro rovnováhu obou tendencí[5]. Tuto polaritu lze identifikovat v ose znamení zvěrokruhu, člověk není pouze Beran, ale osa Beran – Váhy. Polarita může také existovat v rámci Janusovské duality 29. stupně, s tím rozdílem, že má tendenci se spíše přizpůsobit než vyvážit se.

Např. Napoleon III. se svou konjunkcí Slunce – Mars na 29° Berana nesl impuls své dynastie. Přesto byl také věrný znamení následujícímu po Beranu – Býku. Za jeho vlády bylo obnoveno centrum Paříže vyčištěním chudinských čtvrtí a stavbou parků. Někdy byl také nazýván „socialistický císař“. Napomohl dosažení ekonomického rozvoje založeném na novém typu bankovních institucí, které prodávaly akcie veřejnosti a potom používali peníze k investicím do francouzského průmyslu[6]. Přesto ještě něco chybělo. Napoleon III. musel mít zřejmě významnou vizi, aby dosáhl změn, které započal, něco více souvisejícího s proměnlivým módem než kardinálním Beranem nebo fixním Býkem.

 

Chybějící článek

Takže, jaký článek chybí?

Věřím, že chybějící spojení na 29. stupeň je v tradiční dvádašámše – dvad, která ho obsahuje. Dvad dělí 30 stupňů každého znamení na 12 částí po 2,5°, každá část je reprezentovaná a ovlivněná jednotlivým znamením. 0°- 2,5° °Berana se řadí k Beranu, 2,5° - 5°Berana je přiřazeno k dalšímu znamení – Býku atd. (Viz tabulka na konci článku). Níže uvedená tabulka ukazuje, že 27,5°- 30° každého znamení je reprezentováno předchozím znamením. Např. 29° Berana spadá do dvad Ryby, 29° Býka spadá do dvad Berana, 29° Blíženců spadá do dvad Býka atd.

A to je významné, protože 29. stupeň má vždy dvad ve znamení předcházejícím a znamení vždy bude v režimu dvou odlišných znamení, které překlenuje 29. stupeň. Příklad: Slunce – Mars Napoleona III. na 29. stupni Berana obsahuje vlastní znamení umístění Berana – kardinální znamení; následující znamení Býka – pevné (fixní) znamení a jeho dvad, kterým mohou být vizionářské Ryby (znamení před Beranem).

Další příklad: Charles Lindbergh má Jupitera na 29° Kozoroha, který naznačuje jeho přitažlivost k velkým výškám (doslova) a vliv následujícího znamení Vodnáře, který souvisí s technologií. Zdá se ale, že dvad Střelec - 29° Kozoroha vypovídá o jeho smyslu pro dobrodružství a cestování do zahraničí. (Lindberghovy samostatné lety představují také „bod osamělosti“ na 29. stupni: často byl nazýván osamělý orel nebo vlk samotář.)

Zkrátka 29. stupeň v sobě nese nejen tvůrčí Janusovské kvality, ale také zahrnuje všechny tři módy: kardinální, pevný a proměnlivý. Domnívám se, že v tom spočívá vysvětlení všeobsáhlé naléhavosti a vyjádření 29. stupně.

Mělo by se brát do úvahy, že symbolismus módů se v astrologii vyskytuje v různých podobách, mimo stupňů 29. V závislosti na datu narození (a smrti) může člověk zažít všechny tři módy prostřednictvím slunečních progresí. Ve třech dekanech každého znamení je trojjediná zkušenost módu znovu zopakována včetně všech elementů a znamení. Např. první dekan ohně znamení Lva (1°- 10°) je ovládán Sluncem; druhý dekan Lva (11°- 20°) je přidělen ohnivému znamení Střelce, ovládanému Jupiterem a třetí dekan (21°- 30°) - Beran, ovládaný Marsem. Takto jsou všechna tři ohnivá znamení – fixní Lev, proměnlivý Střelec a kardinální Beran uloženy ve znamení Lva.

Tři módy, kombinované se čtyřmi elementy, se také odrážejí v tom, že nejvíce nahání hrůzu aspektová konfigurace velký kříž.

Zdá se tedy, že astrologie nám ukazuje, že zkušenost všech tří módů je něco hodného uznání. Můžeme to uvidět a poznat, když tyto planety a úhly se posunují do nových dekanů a nových módů progresemi a direkcemi. Ale zdá se, že shrnutí všech tří módů na 29. stupni funguje jako fraktál těchto větších změn a může být darem jedincům s umístěními na tomto enigmatickém stupni. Narození s planetou nebo hlavní osou na 29 stupni nějakého znamení možná mají větší vnitřní potřebu vyjadřovat všechny tři módy současně. To se někdy může projevit jako zmatek nebo chaos, ale za těchto podmínek se objevují tvůrčí řešení a aplikace Janusovského myšlení.

Tato hádanka může být vysvětlena pozdějším popisem módů od Richarda Idemona v The Magic Thread: „Kardinální je odstředivé, vystupuje ze sebe směrem k cíli. Pevné je středové, směrem dovnitř, od okraje ke středu. Proměnlivé je pulzující, kolísavá funkce sem a tam[7].“ Módy vytvářejí spodní proud na 29. stupni a kardinálním módem řízení, pevným udržujícím módem a proměnlivým módem vizualizovaní a přiřazení významu. Zdá se, že módy také odráží to, co zpozoroval André Barbault jako „tři primární instinkty, které se nacházejí ve všem živém – sebepoznání, sebepozorování, sebevyjádření“[8]. To vysvětluje, proč se umístění na 29. stupni v horoskopu narození může shodovat s povahou, která nemůže odolat posedlosti, odhodlání, naléhavosti a inspiraci. 29. stupeň zachycuje módy svou mystickou silou tří v jednu entitu, což vede k energii, která je zjevně určena k použití, ne k obavám.

 

Dvádašamša - tabulka

Data pro horoskopy a jejich původ

(abecedně)

 • Drew Barrymore, 22. 2 1975; 11:51 PST; Culver City, CA, USA; AA: matrika, rodný list ve vlastnictví Wilsonů.
 • Tim Berners-Lee, 8. 6, 1955; Londýn, Anglie; X: datum bez času; Paula Gassmann uvádí tento datum, ačkoli píše, že nezná čas narození.
 • Jean-François Champollion, 23. 12. 1790; 2:00 LMT; Figeac, Francie; B: Ruth Dewey uvádí v biografii, C. W. Ceram.
 • Francis Ford Coppola, 7. 4. 1939; 1:38 EST; Detroit, MI, USA; AA: Contemporary American Horoscopes; Gauquelin Book of American Charts.
 • Catherine de Valois, 27. 10. 1401 OS (Old Style: Julian calendar); 9:34 LMT; Paříž, Francie; AA: Martin Harvey v Nativitas uvádí latinské záznamy.
 • Walt Disney, 5. 12. 1901; 00:35 CST; Chicago, IL, USA; A: Marion March uvádí Disney studio.
 • Elizabeth I., 17. 9. 1533 NS (New Style: Gregorian calendar); 14:54 LMT; Greenwich, Anglie; AA: Martin Harvey v Nativitas uvádí latinské záznamy.
 • Lady Antonia Fraser, 27. 8. 1932; 2:45 GDT; Londýn, Anglie; A: David Fisher cituje Joan Revill, Dana Holliday take.
 • Henry VIII, 28. 6. 1491, OS; 8:45 LMT; Greenwich, Anglie; AA: Martin Harvey v AJ, Summer/1972, cituje BR.
 • Joseph P. Kennedy, 6. 9. 1888; 7:06 EST; Boston, MA, USA; DD: různé časy. (Umístění Venuše a Jupitera na 29° v tomto horoskopu nevyžaduje přesný čas narození).
 • Charles Kuralt, 10. 9. 1934; 21:00 EST; Wilmington, NC, USA; AA: BC vlastní Wilsonovi.
 • Charles Lindbergh, 4. 2. 1902; 1:30 CST; Detroit, MI, USA; AA: uvedeno v BC/BR od Lindberghovy matky.
 • Mary, skotská královna, 18. 12 1542 NS; 13:12 LMT; Linlithgow, Scotland; C: přesnost je sporná, ale samotné datum umisťuje Uran na 29°Lva.
 • Wolfgang Amadeus Mozart, 27. 1. 1756; 20:00 LMT; Salzburg, Rakousko; AA: Lois Rodden cituje dopis jeho otce v biografii od J. G. Prodhomme.
 • Napoléon III. (Louis-Napoléon Bonaparte); 20. 4. 1808; 1:00 LMT; Paříž, Francie; A: Arthur Blackwell cituje Pearce, údaje ze zpráv ze soudobých francouzských novin Moniteur.
 • Diana Nyad, 22. 8. 1949; New York, NY, USA; X: datum narození (bez času) z Wikipedie. (Slunce bylo na 29° Lva po celý den, kdy se narodil.)
 • Joan Rivers, 8. 6. 1933; 2:00 EDT; Brooklyn (Kings County), NY, USA; A: Shelley Ackerman uvádí podle paměti.
 • Melissa Stern (alias “Baby M”), 27. 3. 1986; 13:32 EST; Long Branch, NJ, USA; B: People magazine 10/20/86.
 • Billy Tipton (narozená jako Dorothy Tipton), 29. 12. 1914; 2:00 CST; Oklahoma City, OK, USA; A: Zpráva ve vlastnictví Spokane, WA newspaper, Joan McEvers.
 • Jules Verne, 8. 2. 1828; 12:00 LMT; Nantes, Francie; AA: Gauquelin svazek. 6/794. Také v Sabian Symbols No. 928.

 


[1] Coppola má také příbuzné v oblasti zábavy. Jeho dcera Sofia je režisérkou, jeho synové pracují v průmyslu a jeho synovcem je herec Nicholas Cage. Jeho matka byla herečkou a její otec byl dramatik a skládal písně. Jeho sestra Talia Shire je také herečka. Zdá se, že herecké umění je často spojeno s osudem rodiny.

[2] Leigh Westin: „A Tribute to Bonnie Armstrong“, v NCGR Research Journal, vol. 4, jaro 2014, str. 92.

[3] Byl to syn Mary, skotské královny – James I. - který se stal králem Anglie po smrti Elizabeth.

[4] Albert Rothenberg: „The Process of Janusian in Creativity“ v Archives of General Pschiatry 24, str. 195.

[5] Arthur Koestler, Janus: A Summing Up, Random House 1978.

[6] To je připomínka, jak je znamení Býka spojeno s 2. domem, který se spojen s penězi a definuje trh, který je dokonce známý pod označením „akcie“. Ve Spojených státech se vzestup trhu nazývá „bull market“ (trh býka). (bull)

[7] Richard Idemon: The Magic Thread, Samuel Weiser 1996, str. 19.

[8] André Barbault: „Facing Janus: An Analysis of the Extremes of Saturn“, Orpheus: Voices in Contemporary Astrology, ed. Suzi Harvey, Consider, 2000, str. 13.

 

 

Přeložil: Jaroslav Holeček 2018