Proč jsou parany v software Starlight odlišné od výpočtu v Solar Fire?

23.04.2008 16:24

 

Parany jsou vypočítány v horoskopu v pořadí za sebou za 24 hodin tak, že každá planeta může vycházet, vrcholit, zapadat a dosáhnout podnožníku (nadiru). Jak každá planeta takto postupuje, potom Starlight ověřuje, zda je zároveň také vidět nějaká jasná hvězda na jednom z výše uvedených úhlů. Je-li tomu tak, tam je tam vztah mezi hvězdou a planetou, který nazýváme paran. Je za tím velké filozofické pozadí, které se týká významu tohoto vztahu, ale to je úplně nad možnostmi této poznámky)

Existují dvě závažné otázky, které vyplývají z tohoto postupu.

Za prvé –  parany jsou vizuálním systémem – hvězda vrcholí, když planeta vychází, atd. Proto tedy jedním z prvních problémů ke zvážení je:

  • zda musíme pohybovat horoskopem k vyhledání paranů pro pozice natálních planet,

  • nebo vyhledat paran pro aktuální pozici východu (nebo západu, kulminaci, nadiru) planet?

Například sledujme parany k Měsíci nějakého člověka: najdeme paran na dobu, kdy vychází nativní stupeň jeho Měsíce, nebo to uděláme tak, že najdeme paran pro dobu, když aktuální Měsíc vycházel? – To je rozdíl.  Natální Měsíc dotyčného člověka by mohl být na 10 Berana, ale stupeň Měsíce, když vycházel (jen abychom vybrali jeden z úhlů) může být 15 Berana a později jak kulminuje, to může být 18 Berana, atd., atd.

Na rozdíl od fixního hvězdného paranu vizuálního systému –  Starlight nalézá paran ve skutečnosti spíše planetám než jejich natálním stupňům. Popravdě to je jeden z důvodů, proč byl Starlight vytvořen, protože žádný jiný software nedělá parany způsobem, jak ho popisuji ve své knize.

 

Další otázka je, co je to vlastně začátek dne? Pro Egypťany a Římany to byl úsvit, ale pro Hebrejce a Babyloňany to byl západ Slunce, a pro nás, v moderní době, je to půlnoc místního času.

Starlight dává uživateli všechny tyto volby – včetně voleb dělání paranů spíše k natálním stupňům, než planetám samým (metoda užívaná Solar Fire, stejně jako každým dalším softwarem před Starlight).

Implicitní nastavení, které jsem široce zpracovala a shledala, že dává nejlepší výsledky – používá egyptskou a římskou definici dne – „dawn to dawn“ (od úsvitu k úsvitu) a pracuje s aktuálními planetárními pozicemi.

Z toho důvodu při porovnání výpisu ze Starlight a Solar Fire největší rozdíly budou u rychleji se pohybujících planet, tedy těch, které změní pozici stupně během 24 hodin.

Připomínám, že Solar Fire nepočítá špatně, ale spíše jen používá metodiky, které nebyly používané v antice, ale moderní metody. Dávám přednost pracovat se stálicemi podle starších metod – z toho důvodu vznikla potřeba programu Starlight.

 

Bernadette Brady 

Zdroje:

https://zyntara.com/starlightforum/viewforum.php?f=2&sid=3fd273546b84be1b0ffc1a8b3fc30475

https://www.bernadettebrady.com/