Raphael - Mundánní astrologie 1

09.05.2016 17:31

 

1. ÚVOD

Obecně

1. díl publikace pojednává o astrologii politické, 2. díl o astrologii meteorologické.

Jak se vyslovil již Seneca, učitel Neronův, mají i nejmenší pohyby hvězd vliv na osud národů a států. Podivuhodné vztahy konstelací planet a stálic značily zvídavému pohledu již starých primitivních a nomádských národů Egypta i Chaldejcům budoucí události jak v dění jednotlivce tak i v dění národů. Věděli předem, kdy bude jejich země postižena zemětřesením, bouřkami a přírodními katastrofami. Zvláště v posledním století byla anglickými, astronomicky školenými badateli značně vyžadována mundánní a světová astrologie. Byla ověřena pravdivost a platnost zásad, stanovených před tisíciletími již Ptolemaiem. Zářící světélka noční oblohy jsou předvídavými zpravodaji o válkách, revolucích, zemětřeseních, živelních změnách, politických převratech, ona oznamují předem změny počasí, kroupy, průtrže zračen i svit sluneční.

Čtyři velké planety Mars, Jupiter, Saturn, Uran uplatňují svůj vliv na země a státy odpovídající znamením, jimiž planety právě probíhají.

Běží-li Jupiter znamením Berana, lze vždy zaznamenati vzestup Německa a Anglie, které přísluší do znamení Berana. Zejména obchod, řemeslo a průmysl vzkvétají. Naopak, běží-li Beranem planeta Saturn nebo Mars, projevují se zlé účinky. Zvlášť Saturn, pro svůj pomalý běh, má dlouhotrvající nepříznivý vliv.

V mundánní astrologii používáme hlavně 4 druhy schémat (horoskopů) :

1.      Čtvrtletní - vypočtené pro okamžik vstupu Slunce do základních znamení Berana, Raka, Vah, Kozoroha

2.      Lunární - vypočtené pro přesný okamžik nového měsíce (Slunce konjunkce Luna) a úplňku (Slunce oposice Luna). Zvláště se zkoumá, do kterého domu lunace padá.

3.      Eklipsy (zatmění) - vypočtené pro přesný okamžik počátku zatmění Slunce nebo Luny.

4.      Konjunkce a oposice velkých planet Marta, Jupitera, Saturna, Urana - vypočtené pro přesný okamžik konjunkce nebo opozice. Schéma se vztahuje na příslušné země a státy.

Nejvýznamnější jsou schémata prvá, zvláště vstup Slunce do znamení Berana. Lunace mají význam spíše doplňující a vysvětlující. Eklipsy, konjunkce i planetární opozice mají samostatný a často rozhodující vliv mimo mundánní schéma.

Oproti schématům osobním je divinační význam některých prvků v mundánních schématech poněkud odlišný. Obecně v astrologii rozlišujeme:

 

Vzdušná  znamení

Blíženci, Váhy, Vodnář

Ohnivá znamení

Beran, Lev, Střelec

Zemská znamení

Býk, Panna, Kozoroh

Vodní znamení

Rak, Štír, Ryby

 

Jiné dělení:

Hlavní znamení

Beran, Rak, Váhy, Kozoroh

Pevná znamení

Býk, Lev, Štír, Vodnář

Pohyblivá znamení

Blíženci, Panna, Střelec, Ryby

 

Z aspektů se uvažují v mundánní astrologii jen aspekty uzavřené, s omezeným orbisem.

Při konjunkci, sextilu, kvadrátu, trigonu, opozici počítáme pro Merkura, Venuši, Marta, Jupitera, Saturna, Urana, Neptuna orbis 5°, pro Slunce, Lunu orbis 8°.

Při semisextilu, semikvadratuře, seskvikvadratuře, kvinkunxu počítáme pro Slunce a Lunu orbis 3°, pro ostatní orbis 2° .

Při paralelách počítáme orbis jen 1° v deklinaci pro všechny planety.

Orbis vrcholů mundánních domů uvažujeme ± 1/3 rozsahu domů.

Každé těleso mezi 14°09´ Ryb - 21°37´ Ryb, tj. v orbisu vrcholu 1. domu, přes to, že je ještě v domě 12., se uvažuje již jako v domě 1.

Při hodnocení síly planet uvažujeme jen dominanty (vládce domu) a povýšení. Např.: ascendent na 20° Býka. Vládcem ascendentu je Venuše. Vládce ascendentu se považuje současně za pána schématu. Jeho postavení a aspekty ukazují příznivé i nepříznivé poměry, země a národa. Pro hodnotu povýšení se přidržujeme obvyklých pravidel: Slunce je povýšeno v Beranu, Luna v Býku, Jupiter v Raku, Merkur v Panně, Mars v Kozorohu, Saturn ve Vahách, Venuše v Rybách, Uran ve Štíru.

Zničení má slabší účinek. V rohových domech (1., 4., 7., 10.) mají planety zvýšený vliv. Planety v aplikaci působí silněji než v separaci (jestliže se planeta z orbisu již vzdaluje).

Např.: Luna 10° Býka kvadrát Mars 15° Lva je v aplikaci, Měsíci chybí ještě 5° do přesného kvadrátu. Naopak při Luně 15° Býka kvadrát Mars 10° Lva je Luna v separaci.

Význam domů je poněkud odlišný oproti osobním schématům.

 

2. Přidělení zemí a měst do 12 zvířetníkových znamení.

 

Ptolemaios stanovil ve svém díle Tetrabiblos II. v 3. kapitole vliv dvanácti zvířetníkových znamení na různé krajiny. Zkušenost tisíciletí prokázala správnost Ptolemaiových pravidel na politických převratech a osudech národů. Tranzit Saturna nebo Marta znamením Berana ukazuje v historii pro Francii a Itálii nepokoje, tranzit Saturna nebo Marta znamením Raka způsobuje nepříznivé události v Holandsku, Skotsku, Benátkách, New-Yorku a jinde. Červený Mars způsobuje nepokoje, války, revolty, krvavé politické převraty, Saturn přináší epidemie, hlad, nezaměstnanost, zátopy, chronická onemocnění. Také stálice uplatňují svůj vliv. Zajímavým příkladem je Londýn. Když hvězda 2. velikosti severního rohu Býka (beta Tauri), povahy Marta, dosáhla přesně ascendent Londýna na 17°54´ Blíženců v letech 1665/1666 vypukl v městě mor a velký požár. Tyto události předpověděl na základě zmíněné konstelace anglický astrolog William Lilly 15 let předem. Roku 1625, za nastolení Karla I. na anglický trůn zahynulo morem 35417 osob, což bylo naznačeno blížícím se transitem beta Tauri konjunkce asc. Beta Tauri byla tehdy na 17°20´ Blíženců. Později vypukla občanská válka, král byl popraven r. 1649 a beta Tauri stála v 17°40´ Blíženců. Tedy řada událostí.

Účinek je patrný také, když Mars tranzituje 17°54´ Blíženců. Transit Saturna, Marta, Urana znamením Blíženců působí znepokojivě i v jiných zemích a městech příslušejících Blížencům.

Až dosáhne Aldebaran (alfa Tauri) 17°54´ Blíženců, asi r. 2335) lze očekávat úplné zničení Londýna.

Tranzit Urana znamením působí v příslušných městech a zemích náhlá povstání, stávky.

Jupiter působí příznivé okolnosti v obchodu, dopravě, politickém životě i na poli zdravotním.

 

Podle Ptolemaia a některých středověkých autorů jsou krajiny přiděleny do znamení takto:

Beran:

Německo

Neapol

Utrecht

Anglie

Florencie

Birmingham

Dánsko

Verona

Leicester

Polsko (část)

Padova

Blackburn

Burgund

Brunšvik

Berlín

Palestina

Marseille

 

Japonsko

Krakov

 

Sýrie

Zaragoza

 

 

Býk:

Persie

Švýcary

Curych

Médie

Franky

Luzern

Georgie

Bílá Rus

Würzburg

Kavkaz

Lotrinsko

 

Malá Asie

Dublin

 

Řecký poloostrov

Mantova

 

Kypr

Lipsko

 

Polsko

Parma

 

Irsko

Rhodos

 

Švédsko

Palermo

 

 

Blíženci:

Dolní Egypt

Tripolis

Melbourne (10°29´)

Severní pobřeží Afriky

Wales

Mohuč

Flandry

Würtemberg

Villach

Lombardie

Londýn

 

Sardinie

Versailles

 

Brabant

Mety

 

Belgie

Cordova

 

Západní Anglie

Norimberk

 

USA

San Francisco

 

Arménie

Plymouth

 

 

Rak:

Skotsko

Amsterodam

Bern

Holandsko

Cařihrad

Milán

Anatolie

Cádiz

Lübeck

Severní a západní Afrika

Ženeva

Magdeburg Manchester

Nový Zéland

Benátky

Stockholm

Paraguay

Alžír

Trevír

Mauritius

Tunis

Zhořelec

Burgund

New-York

 

 

Lev:

Francie

Baden

Ulm

Itálie

Řím

Koblenz

Sicílie

Damašek

Linec

Sidón

Bristol

Kremže

Alpy

Ravenna

 

Čechy

Praha

 

Chaldea

Filadelfie

 

Severní Rumunsko

Chicago (0°-10°)

 

Apulie

Bombaj (20°-30°)

 

 

Panna:

Turecko

Švýcary

Jeruzalém

Basilej

Babylónie

Západní Indie

Paříž (29°)

Bagdad

Asýrie

Slezsko

Lyon

Erfurt

Mezopotámie

Kurdistán

Toulouse

Vratislav

Řecko

Virginie

Navarra

Rhodos

Elsasy

Brasilie

Nortwich

 

Thesálie

Heidelberg

Los Angeles

 

Korint

Štrasburk

Boston

 

Chorvatsko

 

Brindisi

 

 

Váhy:

Rakousko

Kaspické moře

Vídeň

Horní Egypt

Indočína

Wiesbaden

Savojsko

Japonsko

Johannesburg (27°)

Libye

Elsasy

Kodaň (1°)

Barma

Antverpy (21°)

 

Argentina

Frankfurt

 

Tibet

Špýr

 

Čína

Lisabon

 

 

Štír:

Norsko

Mnichov

Baltimore

Západní Švédsko

Brixen

Hull

Bavorsko

Pasov

Gent

Maroko

Danzig

Milwaukee (7°)

Alžír

Baden-Baden

Cincinatti

Laponsko

Tübingen

Washington

Berbersko

Frankfurt a O.

New Orleans

Katalánie

Liverpool

Dover

Judea

Messina (18°)

Valencie

Sýrie

Kapadocie

 

Transvaal

Queensland

 

 

Střelec:

Španělsko

Provence

Uhry

Madagaskar

Morava

část Sas

Toskánsko

Württembersko

Francie mezi Seinou a Garonne

Míšeň

Cap Finistere

Kolín nad Rýnem

Arábie

Gmünd (švábský)

Dalmácie

Stuttgart

Istrie

Avignon

Slavonie

Laibach

Austrálie

Cádiz

 

Budapešť

 

Toledo

 

Kozoroh:

Bosna

Hesensko

Orkneye

Augsburg

Bulharsko

Durynsko

Island

Varšava

Indie

Stará Marka

Litva

Moskva

Afganistán

Brandenburg

Řecko

Brusel

Paňdžáb

Šlesvik

Mexiko

Brandenburg

Thrákie

jz. Sasy

Meklenburg

Port Said

Makedonie

Ilýrie

Štětín

Oxford

Albánie

Štýrsko

Poznaň

 

 

Vodnář:

Velké Polsko

Kraj mezi Maasou a Moselou

Hamburg

Prusy

Piemont

Brémy

SSSR

Červená Rus

Trident

Skalnatá Arábie

Švédsko

Salzburg

Tartar

Valašsko

Ingolstadt

Vestfálsko

Abesinie

Brighton

 

 

Salisbury

 

Ryby:

Normandie

Persie

Řezno

Kalábrie

Mys Dobré Naděje

Worms

Portugalsko

Brazílie

Sevilla

Halič španělská

Nové Nizozemí

Alexandrie

Batávie

Sv. Helena

Leicester

Cejlon

Malta

Bournemouth

Istanbul

Núbie

 

Jižní Malá Asie

Sahara

 

 

 

Toto rozdělení měst a zemí pochází od Ptolemaia (pokud se týče zeměpisné polohy). Během věků způsobily politické změny přesuny krajin co do státní příslušnosti, avšak jejich příslušnost k znamením zůstává. Německo a Berlín přísluší Beranu, Prusko však Vodnáři, Bavorsko Štíru, Slezsko Panně, Bádensko Lvu. Sasko jako součást německé říše patří Beranu, jako samotná krajina, zvlášť jihozápadní, Kozorohu.

Bývalá Rakouská říše a Vídeň patřila Váhám, avšak jednotlivé země nikoliv. Tak Čechy Lvu, Uhry Střelci, Chorvatsko Panně, Štýrsko Kozorohu, atd.

Oblast Alp přísluší různým znamením, tak Itálii Lev, Bavorsku Štír, Švýcarsku Panna, Korutanům a Štýrsku Kozoroh.

Je ještě mnoho zemí i měst, o kterých nevíme, kam patří. Teprve podle zkušeností podle velkých živelných a politických příhod bude možné určit jejich příslušnost a to podle postavení velkých planet. Zjistíme-li z historie, že velké události jsou vždy ovlivněny v témž místě zodiaku některou horní planetou, lze s určitostí tvrdit příslušnost znamení a stupně.

 

 

RAPHAEL
pseudonym Roberta Crosse Smitha. *19. 3. 1795 – 26. 2. 1832. Významný astrolog počátku 19. století. Je to autor mnoha brožur a knih na téma astrologie a okultismu. Od roku 1827 vydával populární periodikum The Prophetic Messenger, které vychází dodnes pod změněným názvem Raphael´s Almanac. Po jeho smrti převzal pseudonym Raphael jeho žák John Palmer (1807 – 1837), třetí byl Medhurst (1837 – 1875) a dalším Robert Cross Smith (1850 – 1923).
Robert Cross Smith se zasloužil o popularizaci systému Placidových domů italského mnicha Placida de Tita. Tabulky Placidových domů jsou v Raphael Ephemeris stále uváděny.