Raphael - Mundánní schémata a jejich účinek

15.05.2016 17:34

 

1/4 letní schémata

Jsou vypočítávána pro okamžik vstupu Slunce do čtyř základních znamení Berana, Raka, Vah, Kozoroha.

Staří astrologové přisuzují největší význam schématu počítanému pro vstup Slunce do Berana. Toto schéma je směrodatné i pro ostatní 3 čtvrtletí, tj. schémata Rak, Váhy, Kozoroh.

Byl-li Ascendent schématu Slunce 0° Berana v pevném znamení Býka, Lva, Štíra, Vodnáře, platilo schéma pro celý rok. Byl-li Ascendent v pohyblivém znamení Blíženců, Panny, Střelce, Ryb, platil na půl roku. Pro druhou polovinu roku bylo nutné sestavit nové schéma. Byl-li Ascendent v hlavním znamení Berana, Raka, Vah, Kozoroha, platil jen na čtvrt roku a pro každé čtvrtletí bylo počítáno nové schéma.

Moderní mundánní astrologie uvažuje schéma Slunce na 0° Berana pro celý rok a ostatní 3 schémata jako doplňující, přes i to však závažná. Schémata Slunce 0° Berana a Slunce 0° Vah se nazývají ekvinokciální, další dvě solsticiální.

 

Lunace

Schémata se počítají pro okamžik každého úplňku a novu a tvoří vysvětlující doplněk k čtvrtletním schématům. Poměr by se dal vyjádřit přirovnáním k malé a velké hodinové ručičce. Může se však stát, že při slabém schématu ekvinokciálním bude silná lunace působivější.

Působení novu Slunce konjunkce Luna a úplňku Slunce opozice Luna uvažujeme takto:

  1. Následuje-li po okamžiku Slunce 0° Berana nejprve nov, tj. Slunce konjunkce Luna, budou působivější všechy následující novy než úplňky.
  2. Naopak, následuje-li po Slunce 0° Berana nejprve úplněk, budou další úplňky závažnější ve svém působení než novy Slunce konjunkce Luna.

Působení lunace trvá 1 měsíc.

 

 

Zatmění Slunce

Schéma se počítá pro přesný okamžik konjunkce Slunce s Lunou, tedy nikoliv pro počátek (astronomický) centrálního zatmění.

Eklipsa působí nejsilněji v krajích, kde je zatmění viditelné, dále v krajích příslušejících znamení, v němž se eklipsa uskutečňuje.

Zatmění působí velmi pronikavě. Dobu trvání vlivu zatmění odhadujeme na tolik let, kolik hodin zatmění trvalo. Na př. zatmění 1. 11. 1910 trvalo 4 h 35 m, což odpovídá době účinku 4 roky 7 měsíců.

Při determinaci zatmění ať slunečního nebo měsíčního nutno uvažovat všech 36 dekanů, protože účinek každého dekanu je jiný. Podrobnosti dále v knize.

 

 

Zatmění Měsíce

Schéma se počítá pro přesný okamžik Slunce opozice Luna.

účinek není tak pronikavý jako při zatmění Slunce a trvání uvažujeme na tolik měsíců, kolik hodin zatmění trvá.

I tyto eklipsy účinkují především v krajích viditelnosti a v příslušných  krajích podle znamení, v němž k elipse dochází.

 

Schémata pro velké konjunkce

Dosáhnou-li horní planety Mars, Saturn, Jupiter, Uran v určitém místě zvířetníku stejnou délku (lambda) počítáme pro okamžik této konjunkce schéma, které má pronikavý a značně dlouho trvající vliv na osudy zemí, krajů a států. I zde platí, že vliv je pronikavý především v krajích příslušného znamení.

 

 

Výpočet mundánních schémat

 

V mundánních schématech počítáme obvykle dvakrát. První schéma pro 0° Greenwiche. Toto schéma je platné obecně pro celou zeměkouli. Druhé schéma pro daný kraj, zem, stát, město s příslušnou zeměpisnou šířkou a délkou. Při tom pro stát, zemi, uvažujeme hlavní město.

Pochopitelně se v druhém schématu mění jen vrcholy domů. Při výpočtu ARMC pro určité místo je nutno uvažovat i příslušnou časovou korekturu.

 

Raphael - Mundánní astrologie