Rejstřík k 1. dílu - abecedně

17.02.2009 15:24

Pan Oldřich Machovský vypracoval rejstřík ke knize Jana Franka: Moderní astrologie a hermetika a nabídl ho k publikaci.

Předělal jsem jeho podklad  do abecední podoby, třeba bude přehlednější (Jaroslav Holeček).

 

A

 

aplikace, separace, donor........str. 91, 163

aplikační a separační aspekty........str. 40-41

Asc, MC, Desc, IC........str. 73 (92-93)

Asc........str. 77

Asc, 1. astrologický dům........str. 151

Asc v Blížencích, Panně, Střelci nebo Rybách........str. 118

 

ASPEKTY

aspektující planeta, její charakter, astrologická hodnota, postavení v astrologickém domě........str. 161

harmonická konjunkce (obecně)........str. 162

harmonické a neharmonické aspekty........str. 31

konjunkce, sextil, trigon, polosextil, opozice, kvadratura, polokvadratura........str. 19-20

příliš velké množství trigonů v horoskopu........str. 19

trigon, sextil........str. 29

 

astrologická syntéza........str. 157-158

astrologické domy........str. 25-28, 68

 

 

B

blokáda a kompenzace........str. 154

blokovaný element Vzduchu........str. 132

Bod štěstí........str. 96

 

 

C

citlivé body (bod štěstí), middpointy, antiscie........str. 68

 

 

D

dekany znamení zvířetníku........str. 76-77

dosazení prostředků hermetické medicíny za neharmonicky působící škůdce a neutrální planety........str. 158-159

duchovní léčení........str. 146

 

DOMY

Asc, MC, Desc, IC........str. 73 (92-93)

Asc........str. 77

Asc, 1. astrologický dům........str. 151

Asc v Blížencích, Panně, Střelci nebo Rybách........str. 118

1. astrologický dům........str. 29, 164

1., 2. a 3. astrologický dům........str. 148

1., 4., 7. a 10. astrologický dům........str. 92-93, 132

2. a 7. astrologický dům........str. 127

2. a 8. astrologický dům........str. 125

tranzity Saturna, Urana, Neptuna a Pluta 3. domem radixu........str. 108

4. astrologický dům........str. 68

5. astrologický dům........str. 76, 152, 154

6. astrologický dům........str. 74, 164

6. astrologický dům obsazen neharmonicky postavenými škůdci........str. 164

pozice vládce 6. domu v domech horoskopu........str. 75

7. astrologický dům........str. 76, 151, 153, 164

7., 8. a 9. astrologický dům........str. 167

8. astrologický dům........str. 76, 154, 165

9. astrologický dům........str. 167

9. dům radixu je 3. domem životního partnera a 6. domem matky........str. 78

10. astrologický dům........str. 28, 168

10. dům radixu je 4. domem manžela nebo životního partnera........str. 168

11. dům radixu je 5. domem manžela nebo životního partnera........str. 169

neobsazený astrologický dům........str. 68

 

 

E

energie mohou být neseny na nejrůznějších médiích........str. 124

elevace........str. 168

energetické napětí podvědomí je graficky vyjádřeno jako horoskop narození........str. 107

 

H

harmonicky ozářený prvek ve znamení uvolňuje harmonické, pozitivní vlastnosti toho znamení, kde se nachází.......str. 20

 

I

intuice........str. 105, 106

 

J

jaké složky bytosti určují základní planety v horoskopu........str. 18

jarní bod........str. 22-23

Jsoucno stvořené  - způsoby vyjádření........str. 122

jupiterské vibrační pole, 9. astrologický dům a znamení Střelce........str. 109

 

K

karmická astrologie........str. 20, 76-77

kompletní chápání planetárních principů........str. 38

koncentrace - extenzita, intenzita........str. 128

koncentrace - extenzivní, podvědomí........str. 69

kritičnost, arogance, netolerance, odsuzování........str. 110

kvadranty horoskopu........str. 25-28, 148, 150

 

L

LUNA

angulární Luna........str. 66

Luna nad nebo pod horizontem........str. 66

Luna neharmonicky aspektována Saturnem........str. 46

Luna v horoskopu jako ukazatel vztahu zrozence a matky........str. 49-50(51)

Luna v neharmonické vazbě na Saturna na vrcholu T-kvadratury........str. 46

Luna ve znameních pozitivních (elektrických) nebo negativních (magnetických)........str. 71

Luna v jednotlivých astrologických domech........str. 69-81

lunární kvality........str. 78

Luna jako signifikátor kterékoliv oblasti života přináší nestálost, změnu a kolísavost........str. 75

lunární uzly........str. 78-79

mundánní Luna........str. 42

místo postavení v horoskopu........str.40-41

Nov a Úplněk........str. 41-42

slabá astrologická hodnota Luny a Merkura bez vzájemných aspektů........str. 118

synastrie – vazba astrologických prvků jednoho horoskopu na 4. dům a Lunu druhého horoskopu........str. 67

 

 

M

magie........str. 123

 

MARS

energie Marta........str. 153

Mars v 5. domě........str. 153

zdůrazněné vibrační pole Marta........str. 153

 

MERKUR

Merkur v konjunkci se Sluncem........str. 90

Merkur před nebo za Sluncem........str. 90

 

Merkur v aspektech s Lunou........str. 90

 

aspekty mezi Merkurem a Venuší........str. 91-93

 

Merkur v aspektech s Martem........str. 93

neharmonické aspekty Merkura a Marta........str. 116

 

Merkur v aspektech s Jupiterem........str. 93

neharmonické aspekty Merkura a Jupitera........str. 116

 

Merkur v aspektech se Saturnem........str. 94

Merkur v neharmonická vazbě na Saturn........str. 117

 

Merkur v aspektech s Uranem........str. 94

Merkur v aspektech s Neptunem........str. 94

Merkur v aspektech s Plutonem........str. 94-95

 

Merkur v aspektech k ostatním prvkům horoskopu........str. 90-95

 

Merkur v jednotlivých znameních zviřetníku........str. 87-90

Merkur v Beranu........str. 116

 

Merkur jako všeobecný signifikátor........str. 91-92

Merkur jako signifikátor lidské inteligence – konkrétně........str. 86-87

 

Merkur v jednotlivých astrologických domech........str. 97-104

Merkur jako signifikátor ve 2. a 6. domě radixového horoskopu........str. 92

 

progresivní Merkur v retrográdním pohybu........str. 96-97

retrográdní Merkur v horoskopu nativity........str. 96

ukázka astrologické diagnostiky - příklad konjunkce Merkura s Venuší........str. 91-93

vibrační pole Merkura........str. 36

vibrační pole Merkura, 3. astrologický dům a znamení Blíženců........str. 104-106

vibrační pole Merkura, 6. astrologický dům a znamení Panny........str. 109, 151

velmi silně neharmonický Merkur........str. 117

 

mystika........str. 122-123

myšlení - syntetické versus analitické, kognitivní proces........str. 69, 109

 

 

N

náboženské rituály, mše, eucharistie, hostie........str. 167

 

NEPTUN

Neptun, neptunické vibrační pole........str. 124, 137, 147

Neptun v 1. domě ve Štíru........str. 152

 

 

O

onemocnění, choroby........str. 75, 101, 106, 111-112

orbis aspektu........str. 68

 

P

planeta ve zničení........str. 155-156

plutonické vibrační pole........str. 38

princip rezonance energií........str. 18, 40

proces psychické očisty........str. 118

projekce........str. 110

převažující obsazení padajících znamení a padajících domů v horoskopu........str. 118

přizpůsobení, psychické znečištění, citové blokády........str. 85-86

 

R

retrográdní planeta........str. 95-96

rezonance........str. 31, 145, 162-163

rovnováha mezi saturnickým a uranickým vibračním polem........str. 24

 

S

SATURN

Saturn, primární trauma........str. 153-154

Saturn ve 2. domě........str. 75

Saturn v 7. domě........str. 153

Saturn tranzitující 3. domem radixu........str. 108

 

sekundární direkce, progresivní prvky........str. 96, 159

sexualita........str. 151-152, 164

 

SLUNCE

Slunce - vibrační pole........str. 35, 38

Slunce - pozice........str. 152

Slunce a Merkur - konjunkce v ohnivých znameních (Beran, Lev nebo Střelec)........str. 116

Slunce na 15° Berana v trigonu s Jupiterem na 15° Lva........str. 20

 

Slunce v Beranu v trigonu s Martem v Kozorohu........str. 21

Slunce ve Vahách poškozené škůdcem........str. 38

Slunce ve Vahách v sextilu s Jupiterem ve Střelci........str. 21

Slunce ve Vahách v opozici se Saturnem v Beranu........str. 22

Slunce ve Vodnáři v konjunkci s Uranem........str. 23-24

 

Slunce v jednotlivých astrologických domech horoskopu........str. 31-34

Slunce v 1. domě ve Střelci........str. 152

Slunce v 10. domě v sextilu s Jupiterem v 1. domě........str. 29

Slunce v 10. domě v sextilu s Jupiterem v 7. domě........str. 29

Slunce v 10. domě v kvadratuře s Martem v 2. domě........str. 29-30

 

srovnávání dvou a více horoskopů........str. 67

stellium........str. 102, 106

superplanety (Saturn, Uran, Neptun nebo Pluto) blokují část života odpovídající záležitostem domu, ve kterém se nachází........str. 152

synastrie – vazba astrologických prvků jednoho horoskopu na 4. dům a Lunu druhého horoskopu........str. 67

syntetický komplexní pohled na výklad horoskopu........str. 69-70, 159

 

T

tělo - fyzické (hmotné), emocionální (astrální), mentální a kauzální (duchovní)........str. 111-112, 122

tranzitující superplanety – Saturn, Uran, Neptun a Pluto........str. 108

tranzitující retrográdní planeta........str. 95-96

tranzity, direkce, rezonance........str. 107-108

 

U

URAN

energie Urana........str. 152

retrográdní Uran v 5. domě........str. 152-153

retrográdní Uran v 5. domě nepříznivě ozářený Neptunem nebo Venuší........str. 153

Uran v 9. domě........str. 75

vibrační pole Urana........str. 64

zdůrazněné vibrační pole Urana........str. 153

 

 

V

vědomí - rozšířené........str. 124

 

VENUŠE

angulární Venuše........str. 157, 168

vibrační pole Venuše........str. 36, 121

poloha Venuše ve zvěrokruhu, astrologickém domě a její aspektace........str. 161

 

Venuše v astrologických domech........str. 157-170

Venuše v 1., 5., 6. nebo 7. domě radixu........str. 163

Venuše v 1. domě, hrot 10. domu ve znamení Vah........str. 158

Venuše v 8. domě, znamení Býka spadá do 2. domu radixu........str. 165

Venuše v 8. domě, znamení Býka nebo Vah v 10. domě........str. 165

retrográdní Venuše v astrologických domech........str. 159-170

 

Venuše, Býk, 2. dům, neharmonické aspekty škůdců (Mars, Saturn, Uran, Neptun, Pluto)........str. 149

Býk, Venuše, 2. dům........str. 140

Venuše ve znameních zvířetníku u ženy........str. 154-156

Venuše jako signifikátorka záležitostí domů, jejichž hroty spadají do znamení Býka nebo Vah.....str. 158

 

aspektace Venuše, sdružené aspekty (drak, mystický trojúhelník, T-kvadratura) ........str. 161

Venuše v aspektech k ostatním prvkům horoskopu........str. 162-

Venuše bez aspektů k ostatním prvkům horoskopu........str. 161

Venuše v „srdci Slunce“ ........str. 162

Venuše v konjunkci se Sluncem........str. 162

Venuše v aspektech s Lunou........str. 162

aplikační a separační konjunkce Venuše a Marta........str. 163

Venuše v aspektech (konjunkce) se superplanetami (Saturn, Uran, Pluto) ........str. 163

 

dominantní Venuše – Slunce nebo Luna ve Vahách, Ascendent ve Vahách, silně odsazený 7. dům nebo znamení Vah........str. 164

 

vazba Venuše na vibrační pole Plutona, to je znamení Štíra, 8. astrologický dům nebo vzájemná silná aspektová vazba Venuše a Plutona, jak harmonická, tak i neharmonická........str. 165-166

 

vodní triplicita........str. 132

 

Z

základní rezervoár disponibilní energie........str. 151

zpracovaná kvalita jednotlivých energetických vibračních polí........str. 30

 

ZNAMENÍ

jednotlivé dekany znamení zvířetníku........str. 76-77

kardinální znamení........str. 82

polarita Býk - Štír........str. 125-126, 131

polarita Býk–Vodnář........str. 130, 131

polarita Býk-Lev........str. 130, 131

polarita Beran-Rak, Váhy-Kozoroh, Váhy-Beran ........str. 132-134

Býk, Lev, Štír, Vodnář........str. 80

 

znamení Berana........str. 132, 152

vlastnosti znamení Berana........str. 18

znamení Býka, 2. astrologický dům........str. 80

znamení Blíženců, 3. astrologický dům........str. 105

znamení Raka........str. 132

znamení Lva, 5. astrologický dům........str. 80

silně obsazené znamení Panny nebo 6. astrologického domu........str. 118

vlastnosti znamení Vah........str. 21, 22

znamení Štíra, 8. astrologický dům........str. 80

vlastnosti znamení Kozoroha........str. 23

princip Saturna a Kozoroha........str. 25

vlastnosti znamení Vodnáře........str. 23

vibrační pole Vodnáře........str. 24

znamení Vodnáře, 11. astrologický dům........str. 80

znamení Ryb a jeho individuální analogie, kterou je 12. dům radixu, je velmi citlivé na aspektaci prvků, které se v nich nalézají........str. 156, 169

 

nelze brát znamení zvěrokruhu izolovaně, bez souvislosti a energetických vazeb na ostatní znamení (např. přibrat také opoziční znamení a dvě znamení, která zaujímají kvadraturní úhel) ........str. 130-131

v jednom znamení zvěrokruhu se zákonitě zrcadlí i některé vlastnosti těch ostatních znamení zvěrokruhu, které mají stejnou kvalitu........str. 130

zkoumání určitého typu vibračního pole vždy ve vztahu k předcházejícím vibračním polím ve smyslu existence kardinální, fixní a pohyblivé složky........str. 150

 

 

Ž

živlové triplicity ve zvířetníku........str. 140