Rob Hand - Oslabení planet a řešení

26.04.2008 10:40

 

...Idea je docela jednoduchá. Detriment (exil, zničení, poškození) a casus (fall, pád) ve skutečnosti planetu neoslabí. To je většinou problém nás samých. Jsme tvořivější s těmito planetami když jsme si vědomi bytosti a méně tvůrčí, když jsme méně vědomí. Planeta je ve skutečnosti vlastně povýšená. To jsme my sami, kdo způsobuje slabost. Vede to k jednoduchému nápadu. Existuje nějaký způsob, kterým my sami můžeme měnit naši orientaci tak, že "slabosti" se stanou silou? Zaměřil jsem se tímto směrem a shledal jsem nejen že je to možné, ale ve skutečnosti jsem to již praktikoval, aniž bych to chápal.

Dovolte mi vzít Merkura jako příklad. Já sám mám Merkura ve Střelci, který je jeho poškození (detriment). Teorie vychází se z toho, že působí na oslabení mého Merkura. Přesto já pracuji a živím se psaním, přednášením a děláním astrologie, která je tradičně Merkurovskou aktivitou. Ale mám nějaké tradiční Merkurovské problémy detrimentu. Písmo mám hrozné, úroveň ruční a prstové obratnosti docela nízkou (podle testů) a vždy jsem měl nějaké problémy udržet věci uspořádané. A co teď s tím?

Odpovědí se zdá být, že moje Merkurovské účinky se dělí podle plánu, zda to, co dělám, vyžaduje ode mně být plně přítomný a vědomý. Když jsem pozorný a cílevědomý, vše Merkurovské nejen působí, ale i pracuje velmi dobře. Jsem ve skutečnosti známý děláním věcí, které jsou skutečně velmi Merkurovské. A kdy si nejsem vědomý, nedbalejší efekty Merkura v Střelci se projeví.

A potom je zde Merkur v Rybách, kde je v detrimentu a v pádu. Viděl jsem mnoho lidí s tímto umístěním, kteří pracovali dobře s čísly, jazyky, filozofií, editací a vším, co vyžaduje silného Merkura. Také jsem viděl lidi s tímto umístěním, kteří měli vážný problém komunikace a jejichž myšlení je jevilo velmi neurčité a zmatené. Obvykle jsem u nich i shledal jen neurčitou logiku. Je v tom obvykle něco velmi silného, jakmile to člověk pochopí. Já věřím, že je to stejný účinek, jaký jsem popsal u Merkura ve Střelci.

Především se zdá, že v těchto případech a také u ostatních planet v oslabení bude nezbytné použít metodu a nástroje znamení protilehlého k oslabení. Tak pro mého Merkura v Střelci já shledávám jako nezbytné použít analytické nástroje Merkura v Blížencích. Například když zkoumám filozofický problém, uchýlím se k hloubkové slovní analýze. Ale moje cíle jsou Střelcovsko-filozofické porozumění atd. Lidé s Merkurem v Rybách, jak se zdá, budou muset užívat nástroje Panny (velmi detailní a uspořádané myšlení a plánování) k tomu, aby dosáhli cílů Ryb - pochopení, soucit, atd.

 

Mars ve Váhách

Tady je další příklad. Pojďme se podívat na Mars ve Váhách. Tento Mars někdy ustupuje tváří v tvář opozici, protože může být nerozhodný a nejistý. Podle logiky předchozího odstavce, se jednotlivec musí stát vědomým si problému a použít nástroje Marsu v Beranu na splnění cíle Vah. Jinými slovy, člověk by měl použít to, co se může zdát dost sobecké nebo sebestředné hledisko k tomu, aby dosáhl úrovně sebepochopení - bez ohledu na problémy vztahu s jinými, a potom použit tohoto porozumění k tomu, aby vytvořil kontrolovanou a vědomou si rovnováhu ve vztazích. Toto by byl inteligentní kompromis spíše, než laskavý kompromis reflexního úhybu po úderu, který je často spojen s Marsem ve Vahách. Lidé s Marsem ve Vahách, kteří to dokáží, neprojeví žádný důkaz o oslabeném Marsu, ale mohli by se projevovat jako lidé s povýšeným a velmi funkčním Marsem.

Pointa, ke které to směřuji, je ta, že jestliže Damianiův model - jak mu rozumím, je správný, pak použití vědomého úsilí k porozumění povahy těchto oslabení (debilities) projevujících se v našich životech ve skutečnosti neslouží natolik ke změně na jejich posílení, ale k odhalení, že ve skutečnosti jsou povýšením, které my jednoduše neužíváme správným způsobem, když fungujeme nevědomě. Jsou jako mocná slova, která nemůžeme užívat ve svém slovníku do té doby, než vyvineme snahu jim porozumět. 

ZDROJ

Přeložil: J.Holeček