Š

23.04.2008 22:59

ŠAD-BALA - (ind.astr.) šest zdrojů, ze kterých čerpá planeta svou sílu: postavení, aspekt, přirozená síla, pohyb, směr a čas.

ŠADABALA - (ind.astr.) 6 druhů síly planet podle systému Parášari. Jsou to:

 1. sthanbala neboli poziční síla

 2. dikbala neboli směrová síla

 3. kabala neboli dočasná síla

 4. čestabala neboli pohybová síla

 5. naisargikabala neboli základní síla

 6. drikabala neboli síla odvozená z aspektů planet

 

ŠAD-VARGA - (ind.astr.) 6 dělení, skládá se s kšétra, hórá, drekkána, saptámša, navámša a dvádašámša.

 1. kšétra (30°) – ukazuje skutečnou pozici planety, která je vypočítaná z efemerid.

 2. hórá (15°) – finance, popisuje finanční zisky a finanční situaci osoby. Každé znamení je rozdělené na 2 části po 15°. První část (0°-15°) se nazývá Ravi (Slunce) hórá a druhá část (15°-30°) je nazvaná Čandra (Měsíc) hórá.

 3. drekkána (10°) – bratři a sestry, označuje vztahy se sourozenci. Každé znamení je rozděleno na 3 stejné části po 10°. První dreškan (0°-10 patří stejnému znamení jak kšétra, druhé dreškan (10°-20°) patří 5. znamení od kšétra a třetí dreškan (20°-30°) patří 9. znamení od kšétra.

 4. saptámša – 7 části (30°/7) - děti, vztahy s dětmi.

 5. navámša – 9 části (3°20´)– manželství a síla planet, popisuje obecně manželství a sílu planet v horoskopu.

 6. dvádašámša - 12 části (2° 30') – rodiče, vztahy s rodiči.

Milan Špůrek v Indické astrologii uvádí složení šad-varga takto: ráši, hórá, drekkána, navámša, dvádašámša, trimšámša.

 

ŠANI - (sansk.) Saturn.

ŠANKHA JÓGA - (ind. astr.) planetární kombinace, která může vzniknout dvěma způsoby:

 • vládci 5. a 6. domu jsou vzájemně v kardinálních domech a současně je silný ASC.
 • vládci ASC a 10. domu jsou v pohyblivých znameních, když je současně silný vládce 9. domu.

Tyto kombinace vytváří jedince zběhlé v písmech, principiální a etické, kteří se zabývají chvályhodnými aktivitami.

 

ŠASJA JÓGA - Saturn ve svém znamení nebo povýšený a v domě kéndra.

 • Mocný, přísný, postoj autority.

 

ŠKŮDCI - abcissory, lat. stellae maleficae, -  planety zlověstné, nepříznivé, neblahé. Zpravidla Mars a Saturn.

ŠÓDAŠA-VARGA - v indické astrologii síla planet spočítaná podle jejich postavení v 16 různých děleních. Ty se dělí na tyto čtyři skupiny:

 • šadvarga

 • saptavarga

 • dašavarga (obvykle se studují za účelem predikce lidského života)

 • šodašavarga

 

ŠPŮREK MILAN – *22.5.1938 Praha. RNDr. Milan Špůrek, CSc. absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, poté pracoval jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu ČSAV a v letech 1975–1989 v Geofondu Praha. Od té doby působil jako nezávislý publicista a spisovatel především literatury faktu a populárně vědecké literatury. Publikoval přes šedesát odborných prací, zaměřených kromě geologie zejména na mezioborové problémy, a stovky populárně naučných článků. Od roku 1969 se vedle své profese soustavně zabýval studiem fenoménu astrologie a dnes patří k předním znalcům tohoto oboru u nás.

 

Vybraná bibliografie:

 • Hvězdy a osudy (s D.Fischerovou, Mladá fronta 1993)
 • Hovory o astrologii (Vodnář 1995)
 • Indická astrologie (Vodnář 1995)
 • Praga Mysteriosa (Eminent 1995 a Krásná paní 2002)
 • Encyklopedie západní astrologie (Vodnář 1997)
 • Tajemné rytmy dějin (Eminent 2006

Výběr článků o astrologii

T-magazín 1983 až 1984 – Seriál o astrologii v 9. pokračováních s Dr. Zdeňkem Horským.

Regenerace - tři speciální přílohy (v číslech 1/1999, 5/1999 a 8/1999), ve kterých se zabýval střídáním astrologických věků a obhajobou své koncepce nastávajícího věku Býka oproti obecně očekávanému věku Vodnáře.

 

ŠUBHAVÉSÍ JÓGA  (ind.astr.) také jen vésí, jedna ze súrja jóg. Nastává, když ve 2. domě od Slunce je některá příznivá planeta s výjimkou Měsíce a měsíčních uzlů.

 • Interpretace: bohatství; vážený, intelektuální, duchovní a nadaný člověk.

Nachází-li se ve druhém domě od Slunce (nebo ve 2. domě od ascendentu) nepříznivá planeta, jógu nazýváme pápavásí a je nepříznivá pro vydělávání peněz a hospodaření s nimi.

 

ŠUBHAVÁSÍ JÓGA - (ind.astr.) také jen vásí, jedna ze súrja jóg. Nastává, když ve 12. domě od Slunce je některá příznivá planeta s výjimkou Měsíce a měsíčních uzlů.

 • Interpretace: robustní, vlivný, známý spokojený a nadaný člověk.

Nachází-li se ve dvanáctém domě od Slunce (nebo ve 12. domě od ascendentu) nepříznivá planeta, jógu nazýváme pápavásí a přináší požitkářství, marnivost a nedostatek fyzické vitality.

 

ŠUBHÓBHAJAČARÍ JÓGA - (ind. astr.), jedna ze súrja jóg. Nastává, když ve 2. i 12. domě od Slunce je některá příznivá planeta s výjimkou Měsíce a měsíčních uzlů.

 • Interpretace: Bohatství, majetek, štědrost, věrní spolupracovníci a přátelé.

Nachází-li se ve 2. i 12. domě od Slunce (nebo ve 2. i 12. domě od ascendentu) planeta nepříznivá, jógu nazýváme pápóbhajačárí a způsobuje citovou nevyrovnanost nebo necitlivost.