Sepharial: Duševní vlastnosti

07.08.2018 12:07
New Dictionary of Astrology

Jsou posuzovány podle postavení a aspektů Merkura a hvězd, které vycházejí při narození. Instinktivní schopnosti odkazují na Měsíc a jeho aspekty. Takže Ptolemaios tvrdí, že Merkur ovládá racionální a Měsíc přirozené schopnosti. Poškozený Merkur v horoskopu narození ukazuje na nějaké poškození mozku a nervového systému.

 • Saturn ukazuje na nedůvěřivou, váhavou a zasmušilou povahu, někdy postižení zadrháváním (koktáním), hluchotou nebo jinými překážkami.
 • Mars poškozující Merkura ukazuje na zlostný a násilný stav mysli, schopný k rychlým urážkám, impulsivní, neklidný a svárlivý, výrazné sklony k duševní nestabilitě, pokud ne akutní mánii.
 • Uran jedná poněkud podobně jako Mars a má sklon k výstřednosti, popudlivosti a nekontrolovatelným impulsům. Je tady riziko zranění nebo ochrnutí.
 • Neptun při poškození Merkura má sklon k neurotickým stavům a nervovému vyčerpání, anémii atd.
 • Pluto poškozující Merkur někdy ukazuje na duševní abnormality, které mohou být způsobeny nemírným studiem nebo rozjímáním (myšlením) o záležitostech času, prostoru a nekonečna.

 

Ačkoli může být převládající neboli dominantní charakteristika myšlení určitě rozpoznána zvážením aspektů Merkura, hlavní utváření povahy se nejlépe posuzuje podle pozice většiny planet ve znameních spolu s vycházejícím znamením.

Takže většina v kardinálních znameních ukazuje naléhavé, schopné a obchodnické rozpoložení, člověka obdařeného řídícími schopnostmi, schopného řešit problémy a razícího si svůj směr života. Silné a jednoznačné ambice a dobře nasměrované. Tito lidé mluví a jednají k věci, s jasně stanoveným cílem před sebou; obvykle dosáhnou svých ambicí a stávají se průkopníky myšlenek nebo akce v oblasti ve které jsou zaměstnáni.

Flexibilní neboli obecná znamení označují osoby s velkou mírou adaptability, pochopení a přizpůsobení. Velmi jsou ovlivněni prostředím a potřebují si pečlivě vybírat své spolupracovníky. Málokdy se specializují na nějakou formu práce, ale vzhledem k chápavosti a flexibilitě myšlení jsou všestranní a mají sklon zevšeobecňovat, mít více želízek v ohni a více rozpravováno, než dokážou dokončit. Mají proto sklon žít podle okolností, od jednoho k druhému a obvykle jsou považováni za nespolehlivé. Pokud je většina planet současně umístěna v pádu, bude tento člověk bezbarvou nulou, pouhý Autolykos[1].

Fixní znamení znamenají silnou, nepružnou a spolehlivou povahu, náchylnou k metodám, myšlení a činům se silnými zásadami a více originální než řídící. Bez inteligence se projevují jako tvrdohlaví a fanatičtí, krutí a nepružní, ale jsou-li správně informováni a vzděláni, jsou spolehliví, vytrvalí a cílevědomí, je možné se na ně obracet o informace a rady s jistotou, že dobře poradí a mají trpělivost.

Planety v kardinálních znameních jsou posílené také umístěním v rohových domech; běžná znamení jsou oslabená, jsou-li v padajících domech; a fixní znamení jsou posílena jsou-li v následných domech. Je 27 možných postavení planet (včetně Světel) a 28 s ascendentem; a vytvořený horoskop určitě odhalí shodu myšlení s překvapující přesností.

Pluto v dobrém aspektu s Merkurem poskytuje schopnost studia témat jako je evoluce a všechny záležitosti hluboké duchovní a okultní povahy, a vyjádřit plody tohoto studia psanou formou.

Jupiter v dobrém aspektu nebo v konjunkci s Merkurem posiluje duševní schopnosti, myšlení vytvářející dobré projekty a vynikající paměť.

Venuše v konjunkci nebo v dobrém aspektu s Merkurem dává dispozice k umění a hudbě, poezii a divadlu. Poskytuje světlo a radost myšlení a obdaření vyššími společenskými vlastnostmi.

Šílenství je plodem Merkura poškozeného konjunkcí nebo špatnými aspekty škůdců, a bez podpory aspektů od dobrodějů – Jupitera a Venuše. Pokud je ale Merkur v dobrém aspektu s Měsícem nebo s ascendentem, existuje naděje na vyléčení.

Přeložil: Jaroslav Holeček 2018

 

----------------------------------------------

O autorovi:

SEPHARIAL

*30. 3. 1864, 2:00 am. LMT Handsworth v Anglii. Zemřel 23. 12. 1929. Vl. jm. Walter Gorn - Old, - mystik a astrolog; plodný autor, který se zabýval nejen západní, ale i indickou a hebrejskou astrologií. Začal se studiem lékařství a postupoval studiem psychologie, východních jazyků, astrologie a numerologie. V roce 1886 začal psát astrologickou stránku v Society Times, kde odpovídal na položené dotazy. Ve věku 23 let byl připuštěn do "Vnitřní svatyně" Teosofické společnosti. Ve skutečnosti byl jedním z jejich zakládajících členů ve Velké Británii. Madam Blavatská, se kterou žil až do její smrti, ho nazývala "The Astral Tramp", pro jeho noční bádání oblohy. Stal se vlivným autorem okultní, astrologické a numerologické literatury. Jeho díla měla vliv na E. H. Bailey i A. Leo. Sepsal se Charubelem tzv. Sepharielovy symboly stupňů Zodiaku. 

 • Sepharial: "New Dictionary of Astrology", vydalo Arco, New York 1964
 • Sepharial: "The New Manual of Astrology" (ve 4 knihách).
 • Sepharial: "Astrology Explained".
 • Sepharial: "The Book Of The Simple Way"Vydáno 1904 (Překlad Tao Te ťing
 • Sepharial: "The Kabala of Numbers" Vydáno 1913. M
 • Sepharial: "The Silver Key".
 • Sepharial: "Cosmic Symbolism".
 • Sepharial: "Science of Foreknowledge".
 • Sepharial a Charubel: "Degrees of the Zodiac Symbolised"
 • Kim Farnell: "Astral Tramp". Ascella Publications, 1998, ISBN 1-898503-88-5. (Životopis Sephariala).

 

(Ze Slovníku astrologie 2014)

 

 

 


[1] Autolykos: byl v řecké mytologii synem boha Herma. Jinak proslul jako jeden z nejlstivějších Řeků v mýtických dobách. Autolykos byl zřejmě jablko, které nepadlo daleko od stromu, jeho otec byl mimo jiné totiž také bohem zlodějů. Asi nejznámějším jeho činem je krádež stáda dobytka oichalskému králi Eurytovi a pikantní je, že z tohoto činu obvinil hrdinu Hérakla. Tato historka se uvádí jako první případ, kdy zloděj křičí „Chyťte zloděje!“ Krádeže dobytka se také dopustil vůči Sisyfovi, jenže Sisyfos byl chytřejší, nastražil léčku se stádem, jehož kopyta nesla nápis „Ukradl Autolykos“, takže byl okamžitě po činu usvědčen a potrestán. (Wikipedie)