Slunce podle védické astrologie

27.04.2008 15:30

 

Acharya Bharat

 

https://www.astrologyweekly.com/astrology-articles/sun-vedic.php

 

SLUNCE, příčina dne a noci, centrum všeho života, síly, energie a dárce prány všem žijícím bytostem, bylo důležité od starověku téměř po celém světě. Během neolitu bylo uctíváno ve formě četných symbolů. Evropané nazvali Slunce "Apollo“ - Řekové ho uctívali jak sluneční božstvo. V Íránu to byl Mitra - Bůh světla, což je sluneční božstvo. Číňané pohlíželi na Slunce jak primárního rozptylovatele zlých nálad. V Japonsku je Dhjáni Buddha - velké Slunce - nejzazší budhovská realita. Podle Mexičanů je Slunce "Impalnesohumani", což znamená "který žije s lidmi." Egypťané pohlížejí na Slunce jako na řídící božstvo, protože způsobuje stoupající a klesající proudy éteru a každoročních záplavy z dešťů. Chaldejci také uctívali Slunce.

 

Ind se modlí k Slunci třikrát denně. Surja namaskar - jógická ásana pozdrav Slunci - se dělá pro znovuzískání ztracené vitality. Kdykoli Slunce vstoupí do jistých významných znamení zvířetníku, Indové vykonávají náboženské úkony. Slaví Sankranti, když Slunce vstoupí do Kozoroha - když Slunce zahájí svůj severní postup. Tamilský Nový rok se slaví, když Slunce zkříží fixní nirajana vernal bod (jarní bod) a vstupuje do Berana. Křesťané slaví Vánoce pravě ten den, když Slunce mění svou dráhu na obloze a začne získávat sílu. Neděle byly pravděpodobně původně svátky určené k uctívání tohoto boha nebe.

 

V hinduistické posvátné knize Rig-véda je síla Slunce skvěle popsaná. Podle indické mytologie se Slunce vlastně pohybuje ve voze taženém sedmi koňmi, kteří reprezentují sedm světelných paprsků. Také hudba má svou sedmi tónovou stupnici. Podstata prostoru - akáša – až k zemi se skládá ze sedmi hustot. Sluneční systém „pluje“ uprostřed sedmi lók, sedmi plání vědomí. V indickém kalendáři je sedm dní představujících sedm planet, pojmenovaných ve Sluneční soustavě. Tělo člověka je podle Ajurvédy (indické lékařství) složeno ze sedmi "tkání".

 

Slunce je já, které je připojené k Bohu - duše. Slunce se popisuje jako duše světa, reprezentující životní sílu na Zemi, která udržuje všechno. Je-li v horoskopu poškozené, člověk není schopen uvědomit si své spojení s Bohem a může tak vyjádřit jen egoistické kvality. Každý srdeční tep, myšlenka, inspirace, akt fotosyntézy nebo cokoli dalšího reálného nebo imaginárního na Zemi bylo podpořeno silou Slunce. Jeho je energie důvěry a síly, soudržnosti a inspirace. Síla Slunce ukazuje naši základní způsobilost pro pravdu a transformaci. Slunce je jediné světlo v horoskopu neboli v životě. Další planety jenom odrážejí Sluneční světlo. Slunce je tím, kdo spojuje všechny věci - oceán života, který je naší pravou povahou. Jako takové osvěcuje cestu pravdy, dává sílu obětovat naše menší touhy tak, že můžeme očistit a znovu získat naše Pravé Já - jako nejvyšší pravdu.

 

Fragment Božství, které představuje každá bytost, je reprezentováno slunečním paprskem. Pokud sluneční energie dosáhne jednotlivce a je jím absorbována, tak žije; když se tento tok zastaví, jeho život končí.

 

Slunečný paprsek je spojen s nejniternější podstatou člověka. Átman neboli duše je reprezentován Sluncem. Je to život na rozdíl od prakriti - energie. Slunce se vždy týká životní síly, ale nikdy nezasahuje do jejího vývoje. Jako takové je "tichým pozorovatelem" každého lidského tvora. Zásadně se týká pohody duše, nikdy nebrání v jeho aktivitách, ale vždy je připraveno pomoci, když jsme ochotni přijmout jeho vedení.

 

Slunce pobývá na otevřených místech, kde je světlo. Dává vzniknout stromům, které jsou vnitřně silné a zároveň vysoké. Jeho chuť je ostrá. Jeho obilí je pšenice. Jeho drahokam je rubín. Jeho čísla jsou jedna a čtyři. V plném lesku účinkuje v 7. domě. Pobývá jeden měsíc v každém zvířetníkovém znamení a tak trvá právě jeden rok jeho projití celou ekliptikou. Ve Vimshottari Maha Dasha – hlavním védickém astrologickém systému period - má Slunce pouze za 6- leté období. Jeho „přátelé“ jsou Mars, Měsíc a Jupiter. Venuše a Saturn jsou jeho „nepřátelé“ a Merkur je k němu neutrální. Merkur je jediná planeta, která není považovaná za spálenou, když je blízko u Slunce; další planety v sousedství Slunce se zbavují své síly a jsou považovány za oslabené.

 

Slunce je přiřazené ke guně satva - čistota, která signalizuje jeho základní dobrotu, harmonii a čistotu inteligence. Je spojené se zlatem a mědí, dřívějším symbolem vzácné povahy, nověji pro jeho elektrickou vitalitu. Slunce vládne východu, naznačuje příznivé začátky. Slunce se pohybuje jenom dopředu; nikdy není retrográdní.

 

Na základě umístění Slunce v horoskopu, může védický astrolog předpovídat vztah se státní mocí, otcem nebo manželem; Slunce také odráží nadšení, vytříbenost a idealismus dané osoby. Povýšená povaha, tyranská povaha a svárlivý temperament také souvisí se Slunečním postavením v horoskopu.

 

Jakékoliv zapůsobení Slunce dává životní sílu, působí z centra bytosti a vždy vede jedince k završení úspěchu.

 

Astrologický symbol Slunce může být interpretovaný tímto způsobem: vnější kruh reprezentuje oblast manifestace nebo buddhickou (?) podstatu, která je základem a životem našeho vesmíru. Bod uprostřed reprezentuje ducha, božskou jiskru, dar, za účelem zahájení vývoje ve hmotě, aby se jedinec mohl stát vševědoucím a všudypřítomným ve všech sférách existence.

 

Čtenář bude muset připustit, že Slunce je vnitřní, základní povahou člověka. Podle síly a kvality Slunce v daném horoskopu může být určen stupeň vývoje jeho duše.

 

 

Přeložil: Jaroslav Holeček

 

 

Acharya Bharat je indický (védický) astrolog, hinduistický kněz a učitel jógy. Studoval védickou astrologii v Indii. Bharat propaguje duchovní astrologii -  disciplínu, která je vhodná k osvětlení naší karmy a duchovní cesty, konečného cíle seberealizace. Pro řešení vašich problémů s védickou astrologií, hinduistickými obřady a jógou, prosím kontaktujte ho zde: e-mail: bharatyoga@comcast.net

Portland, Oregon, USA, tel/fax: 503-591-0984. Navštivte: www.PadminiLight.com