Systém královské hvězdy

27.04.2008 19:25

Čínská astrologie užívá 'systém královské hvězdy'  k výpočtu osudu lidské bytosti. Astrologie královské hvězdy je systém popisující lidský osud. Osobní charakteristické rysy mohou být identifikovány tímto systémem s ohledem na čas narození. Hvězdy jsou poté lokalizovány v předepsaných zónách nazvaných astrologický horoskop. Tento horoskop je mapa naší životní cesty k neohraničenému vesmíru.

 

V následujícím jsou uvedeny hlavní hvězdy používané systému královské hvězdy:

 

Velký kontrolor (Polárka neboli královská hvězda)

Symbol - nadřízený, drahocenný, obrovský, klasický a skromný

Osoba - císař (vládce), prezident, ministr, profesionál, šéf, osoba vysokého postavení

Tělo - hlava a mozek.

 

Velký komik (dubhe)

Symbol - velkorysý, netrpělivý, spontánní, zamilovaný, sobecký, riskující, zábavný a denní snílek.

Osoba - estrádní umělec, učitel, kněz, hostující příbuzenstva důstojník a karbaník.

Tělo - genitálie.

 

Velký řečník (Merak)

Symbol - analytický, tvůrčí, bádavý, spoléhající na sebe, hovorný, kontroverzní a podezřelý (podezíravý).

Osoba - lektor, hlasatel, advokát, geometr, psychoanalytik, veřejný umělec a zloděj.

Tělo - ústa a hrdlo.

 

Velký soudce (Alioth)

Symbol - neposlušný, nezávislého myšlení, sentimentální, vyhledává kvalifikační růst a poněkud psychopatický.

Osoba - justice, voják, cestovatel, masér, riskér a trestanec.

Tělo - střeva a prsa.

 

Velký válečnický mistr (Mizar)

Symbol - přímý, nepředpojatý, silná vůle, systematický a apatický.

Osoba - bojový mistr, inspektor a bankéř.

Tělo - nos, dýchací orgány a plíce.

 

Významný průkopník (Alkaid)

Symbol - netrpělivý, novátorský, riskující, progresivní a konfrontační.

Osoba - průkopník, námořník, horolezec, v přední linii

Tělo – reprodukční a vylučovací orgány.

 

Velký pokladník (27 Ysgr)

Symbol - opravdový, průbojný, skvělý a elegantní.

Osoba - pokladník, distributor a plánovač.

Tělo - žaludek.

 

Velký maršál (Kaus Borealis)

Symbol - jemný, poctivý, pedantský, otevřeného srdce a staromódního chování.

Osoba – velitel policie - šerif, lékař, učenec a historik.

Tělo - játra.

 

Velký stratég (13 m sgr)

Symbol - jemný, projevující moc, chytrý, strategické myšlení a snadno se nerozruší.

Osoba - stratég, tajemník, diplomat a technik.

Tělo - kosti, nervová soustava a nohy.

 

Velký filantrop (Nunki)

Symbol - pohostinný, shovívavý, vtipný, naivní a líný.

Osoba - filantrop, doktor, přispěvatel a šéf.

Tělo - hýždě a uši.

 

Velký premiér (40 r sgr)

Symbol - věrný, humánní, přátelský, vzdělaný a s velmi dobrým smyslem pro estetiku.

Osoba - premiér a vysoko postavený úředník.

Tělo - nižší část těla (trupu).

 

Velký generál (Ascella)

Symbol - nezávislosti, vzpurnosti, nezáludnosti a udatnosti.

Osoba - generál, obchodník se železem, gangster a vymahač (enforcer).

Tělo - plíce a krev.

 

Slunce

Symbol - humanity, idealismu, jasu, přispění mnoha nápady a myšlenkami, extremismu s aktivity.

Osoba - pro muže- reprezentuje jeho otce, sebe sama, jeho syna, přítele a nadřízeného. U ženy - reprezentuje jejího otce, manžela a syna.

Také reprezentuje politika, ochránce a šéfa.

Tělo - oči, tvář, krev a střeva.

 

Měsíc

Symbol - jemnosti, romantiky, čistoty a pozornosti.

Osoba - pro muže - reprezentuje jeho matku, manželku, sekretářku a dceru. U ženy - reprezentuje její matku, ji samotnou a její dceru.

Také reprezentuje vykladače, prostitutku a meloucháře.

Tělo - kůže, lůno a močová trubice.