T

23.04.2008 21:51

TABULKY ASTROLOGICKÝCH DOMŮ - vypočítané hodnoty hrotů domů pro dané ARMC a definované zeměpisné souřadnice. Jelikož existují různé systémy výpočtu domů, výsledky podle dané metody se podstatně liší. Je tedy se třeba rozhodnout, který systém zvolit. Např. v češtině vydané Tabulky astrologických domů (Vodnář 1993) obsahují systémy Placidus, Campanus, Regiomontanus a Koch pro souřadnice +45° - + 54° . Tabulky zveřejňované s Raphaelovými efemeridami uváděly výpočty domů jen podle výpočtu Placidus, což vedlo (dle našeho názoru) k nezaslouženému rozšíření této metody, která má podstatné slabiny. Viz DOMY. Dnes jsou tabulky častěji nahrazovány výpočtem pomocí astrologického softwaru.

TAMASICKÉ DOMY - (ind.astr.) podle některých astrologů 3., 6., 8. a 12. dům v natálním horoskopu. 

TATTVY

Podle Milana Nakonečného (Lexikon magie):

 

TATVY BARVY PLANETY TÓNY CHUTI ŽIVLY SMYSLY
prthiví oranžová Slunce D sladká země čich
apas fialová Luna H trpká voda chuť
tedžas červená Mars C palčivá oheň zrak
váju zelená Saturn F kyselá vzduch hmat
anupadaka-akáša žlutá Merkur E hořká    
akáša indigo Venuše A hořká éter  
adi-akáša modrá Jupiter G hořká    
 
 
 • AKÁŠA - je člověku nepříznivá, a proto se v dobu působení této tatvy nemá nic podnikat. Působí ničivě a tlumí pohlavní pud. Děti, které se v době vlivu této tatvy narodí, brzy umírají, manželství uzavřená v době jejího vlivu končí rozvodem, práce započatá v jejím znamení končí neúspěchem. Její nepříznivý vliv se zesiluje v sobotu, v hodinách Saturna.
  Pro okultní praxi a meditaci se doporučuje využívat tatvických vlivů akáši a obou jejich variant, zejména ve středu, čtvrtek a pátek s pomocí korespondující mantry "Óm" a planetárních hodin.

 • VÁJU - je rovněž nepříznivá, v době její vlády vznikají různé choroby, odehrávají se sebevraždy, podvody, vraždy. Početí, které se v její době uskuteční, končí potratem. Působí nepříznivě i na vstup do zaměstnání a na navazování sociálních kontaktů. V jejím znamení však lze začít duchovní práci.

 • TEDŽAS - podněcuje nadšení, její vliv je dráždivý, vyvolává afekty, zejména hněv a žárlivost. V období jejího vlivu vznikají války, revoluce, katastrofy. Je však příznivá pro započetí obchodů a podnikání, která vyžadují mnoho energie.

 • PRTHIVÍ - je příznivá pro veškerá konání člověka, vše co v její době vzniká, je šťastné a trvalé. Je vhodná pro započetí léčení, pro uzavírání manželství a přátelství a pro zahajování riskantních akcí, které vyžadují štěstí.

 • APAS - je tattva příznivá pro navazování a realizaci sexuálních vztahů. Početí, které se uskuteční za jejího vlivu, vede k bezproblémovému těhotenství a porodu. Vznikne-li ve znamení této tatvy něco nepříznivého, nemá to vážné následky ani dlouhé trvání.

   

Z komentáře k Védanga Džjótiš:

Tattvy se začínají počítat od východu Slunce a to tak, že každému dni začíná vládnout tattva, která přísluší vládci dne v týdnu. Příklad: Den se bude začínat po východě Slunce každou středu prthiví tattvou v trvání 6 minut, protože středě vládne Merkur a Merkur je prthiví planeta. Čtvrtek se bude začínat akáša tattvou atd.

Délka jednotlivých tattev:


prthiví = 6 minut
džala = 12 minut
agni = 18 minut
váju = 24 minut
akáša = 30 minut

Tyto tattvy celkem trvají 90 minut, během dne se vystřídají 16 x za 24 hodin. Ale rozeznávají se dva typy rotace a to přímá (savja) a obrácená (apasavja). První rotace dne začíná vždy jako přímá a to v tomto pořadí - prthiví, džala, agni, váju a akáša, druhá rotace po první začíná opačným směrem a to - akáša, váju, agni, džala a prthiví. Třetí rotace je už zase v pořadí jako první, čtvrtá zase jako druhá atd. Takto během dne proběhne 16 rotací.

Chceme-li něco určit přesně, je nutné počítat podperiody tattev, dokud nedostaneme nejmenší hodnotu, která je tímto způsobem prakticky využitelná. Příklad:


Jak bylo řečeno, tattvy se točí ve dvou směrech: přímém a zpětném; dohromady je to 180 minut (90+90). Vypočítáme podperiody prthiví tattvy. Prthiví trvá 6 minut, takže 6*6/180 = 0,2 tedy 12 sekund. Takže:

 1. prthiví/prthiví 00:12

 2. prthiví/džala 00:24 (6*12/180 = 0,4 tedy 24 sekund)

 3. prthiví/agni 00:36

 4. prthiví/váju 00:48

 5. prthiví/akáša 01:00

dohromady tedy 3 minuty přímým směrem

 1. prthiví/akáša 01:00

 2. prthiví/váju 00:48

 3. prthiví agni 00:36

 4. prthiví/džala 00:24

 5. prthiví/prthiví 00:12

celkem 3 minuty opačným směrem. Suma přímého a opačného směru je 6 minut.

 

Jiné indické prameny:

Vasištha sanhitá: každá z tattev vládne po dobu jedné ghatika = 24 minut

Šiva ágama svaródaja: od východu Slunce je to váju, tédžas, prthiví, apas, akáša.

 

TAURUS = BÝK

 

TEMPERAMENTY - ranná řecká teorie čtyř humorů (šťáv), která spojuje tělesné kapaliny s dispozicemi nebo povahou (temperamentem).

 

KAPALINA TEMPERAMENT
hlen flegmatický
černá žluč melancholický
žlutá žluč cholerický
krev sangvinický

 

Běžné je spojování hlenu (flegmatického temperamentu) s živlem vodním, černé žluči (melancholického temperamentu) s živlem zemním, žluté žluči (cholerického temperamentu) s ohnivým a krve (sangvinického temperamentu) se vzdušným živlem.

THEMA MUNDI - vypočítaný horoskop a jeho interpretace připisovaná autorům Nechepso a Potosiris. 

TICHÝ KAREL - *20.12.1944, 1:00 hod, Brno.

Ostravský tradiční astrolog, autor zřejmě neobsáhlejšího českého astrologického webu Astrology Pacific. Chemik, grafik, nyní již v důchodu. Astrologií se zabývá od roku 1991. Člen Astrologické společnosti. Publikoval také v Astru, ale hlavně na svém webu.

 

TITHI - indický lunární den; časový interval, za který se Měsíc posune o 12° t.j. o třicetinu lunárního měsíce (360°).

TMAVÉ STUPNĚ - tradiční předpoklad, že jisté stupně způsobují tmavou pleť je-li zde ascendent. Tmavé stupně také prý podporují znetvoření. Viz světlé a kouřové stupně.

TOLIMAN - hvězda, alfa Centauri.Všeobecný vliv hvězdy:

 • Robson: Podle Ptolemia má povahu Venuše a Jupitera.
 • Alvidas: povaha Marse s Měsícem a Uranem ve Štíru. Charitativní (dobročinné) aktivity, přátelé, vytříbenost a vážené postavení.
 • Ebertin: Vztahy k ženským osobám se často zdají zkažené nebo je existující vztah postižen výjimečnými okolnostmi. Poruchy, výtržnosti, období bouří, stresu a vzpoury proti okleštění svobody.

 

TOMÁŠ JAN ing. – *3.12.1938 poblíž Chocně, Asc ve Vahách. Astrologií se zabývá od roku 1974, nejprve pro jasnovidce ML (upřesnění času očekávaných osudových událostí) ale v roce 1977 se dostal k datům mystiků školy K.Minaříka a to ho nasměrovalo jinak.

    Publikoval v:
 • Po stopách guruů – (Astrologie a mystika - 1996)
 • Konstelace č. 30 - (Astromystika - 2000)
 • na webu Mystika a astrologie

 

 

T-KVADRATURA -  sdružený aspekt dvou kvadratur a jedné opozice ve tvaru písmene T. Je nejvypjatější ze všech horoskopických konstelací. Nutí k urputnému hledání principu, jež je naznačen ve čtvrtém, neobsazeném vrcholu. Působí hodně problémů v životě, ale také dává akcím jiskru a průbojnost nezbytnou k dosažení cíle. Život může být velmi bohatý na problémy, ale když je energie této konfigurace zralým jedincem dobře zamířená, často vede k významným úspěchům. Dobrým popudem může být to, že mnozí slavní lidé mají tuto konfiguraci ve svých radixech.

 • Je-li vytvořena z planet v kardinálních znameních: Naznačuje sklony ke kritičnosti, neosobnost a různé způsoby dominance. Hodně energie a stálé hledání způsobu, jak ji využít. Vytváří hodně netrpělivosti v povaze a častá ukvapená rozhodnutí, kterých můžou později litovat.
 • Je-li vytvořena z planet ve fixních znameních: Hledání uspořádanosti v životě. Může být pro ně obtížné zacházet s abstrakcemi, hodnotami a ideály. Je potřebná větší pružnost v jednání s lidmi, méně zarytosti a přísnosti. Tento aspekt naznačuje odolnost a vzdor tváří v tvář neštěstí, ale může produkovat neohebnost, která překáží pokroku.
 • Je-li vytvořena z planet v pohyblivých znameních: Realizují se v kritice, ideálech a hodnotách. Nejspíše to považují za důležité pro projev své individuality a tak se vyhnout pouze následování vůdce a současných trendů. Nejsnadnější se jim jeví vyhýbat se potížím nebo je ignorovat, ale tak neudělají nic pro to, aby je vyřešili.

tcarre.gif (4429 bytes)

 

TRANSNEPTUNY - hypotetické planety se kterými pracuje Habsburská astrologická škola od začátku tohoto století. Vypočítali je astrologové De Witte a Siegrün. Jsou to:

 

Cupid(o) vypovídá o spolcích, manželstvích, organizacích, politice, ale také o umění a sociálních záležitostech
Zeus

dává účelnou aktivitu, tvořivost, kontrolovanou energii, řídící sílu a aktivitu. Je významný u vůdčích osobností, vládců, významných politiků

Kronos dává autoritu, nezávislost, vládu, velikost a vše, čeho chce člověk dosáhnout
Apollo má souvislost s expanzí, výbojností, slávou, úspěchem, zkušenostmi, vědou, obchodem, penězi, širokým obzorem ve vědění člověka
Admetus vypopvídá sice o chápavosti, ale také o smrti a hlubinách vědomí
Vulkanos je významný u vojevůdců, dává moc a velkou sílu
Poseidon je symbolem ducha člověka a osvícení

 

 

TRANSSOLÁR- horoskop solární revoluce se zohledněnou precesí.

TRANZITY - dosl. přechody. Jedna z astrologických prognostických metod (nejvíce využívaná), která vypočítává a interpretuje reálné postavení planet vůči polohám planet v okamžiku narození. Tranzity ale často zahrnují i další prvky, jako např. hroty domů, uzle, Lilith, Chiron nebo i období průchodu oblastí některého domu v radixu, atd.

TREDECIL - aspekt 108°.

TRIGON - aspekt 120°. Někteří moderní autoři pojmenovávají aspekt této hodnoty TRINUS a název TRIGON používají pro označení tzv. velkého trigonu. Je to harmonický aspekt, podléhající Jupiteru, který spojuje shodné elementy. 

Ukazuje cestu, po které lze pohodlně jít. Tam, kde působí, není potřeba mnoho energie k překonávání nějakých překážek. Ony to vlastně ani překážky nejsou. Vše jde jaksi samo, bez obtíží a se štěstím. Mnoho trigonů bez napěťových (záporných) aspektů vytváří u člověka pocit, že se nemusí o nic starat, že vše půjde hladce. V tom je riziko trigonů, že vedou k pohodlnosti - nemotivují překážkami.

Horoskop s výraznými trigony nebo s jejich převahou nemusí znamenat, že jde o osobu mravnou. Horoskopy s trigony nalezneme i u úspěšných podvodníků, lumpů velkého formátu nebo u lidí vychytralých a celkově lhostejných. Z hlediska duchovního jsou trigony znamením dobré karmy a výše popisované značí tzv. vyžívání dobré karmy (tedy její budoucí ztrátu). Jiný přístup není zcela běžný, ale je dobré vzpomenout výjimečný horoskop Rámakrišnův se šesti silnými trigony (vodní trojúhelník), který svoji výjimečnou karmu naplnil výjimečným úsilím o duchovní poznání.

 

TRIKÓNA - v ind. astr. V. a IX dům.

TRINUS - aspekt 120°.

 

TRIPLICITY -  Vládce triplicitity, tj. tří znamení vždy stejného živlu

 

   Dorotheus    Ptolemaios    Lilly  
Triplicita D N P D N P D N P
oheň  - -
země  -                -
vzduch  -                -
voda  -                -

 

D = denní narození, N = noční narození, P = participující (společný pro denní i noční narození)

Tabulka dle ing. Z.Bohuslava CSc (Astro 23/2011)

 

 

TRISEPTIL - aspekt 154 2/7°.

TRITHEMIUS JOHANNES - se narodil 1.2.1492 jako Johann Heidenberg v Trittenheim v Moselu, což je nyní německá země Rheinland – Pfalz. Jeho latinské jméno Trithemius je podle rodného města Trittenheim.Trithemius opustil domov a studoval v Heidelburgu. Jednou za sněhové bouře našel útočiště v benediktinském opatství Sponheim a rozhodl se tam poté zůstat. Ve věku 21 let se stal jeho opatem. Jako opat ze Sponheimu Trithemius studoval, psal a shromáždil velkou knihovnu. V 1506 opustil Sponheim a stal se opatem kláštera sv. Jakuba ve Wurzburgu. Zemřel 13.12.1516.

Jeho hlavní díla jsou: Steganographia, kterou napsal  asi v roce 1499, Polygraphiae - šifrovací práce a De Septum Secundeis - historie světa založená na astrologii. Obě poslední knihy byly zveřejněny v roce 1508. Steganographia se zejména zabývá odesíláním tajných zpráv po andělích, ačkoli se také týká šifrováním a systémem rychlého učení. Trithemius vyložil hierarchii andělů a Duchů vládnoucích regionům Země, právě tak jako dnům a hodinám. Hlavně tito andělé podléhají sedmi planetárním andělům, také popsaným v De Septum Secundeis.

Trithemius učí, že ten, kdo si přeje poslat tajnou zprávu, by se měl rozhodnout pro vhodného anděla, napsat dopis a zaklínat ducha. Zpráva je pak poslána poslem k příjemci, který potom také vyvolá příslušného ducha a přijme tajnou zprávu od anděla. Trithemius vytvořil renesanční syntézu křesťanství, hermetismu, magie, astrologie, alchymie a kabaly. Jeho magický systém vychází ze sympatií a harmonií třech světů - hmotného, nebeského a ideálního. Trithemius říká: "Slovní magie je perský termín pro to, co se v latině nazývá moudrostí, proto jsou mágové nazýváni mudrci, právě tak jako tři moudří muži, kteří podle Evangelia přišli z Orientu uctít v postýlce dítě, které bylo Synem božím."

K. Minařík použil jako motto kapitoly Magie ve své Přímé stezce toto Trithemiovo sdělení: "Je záhodno, abychom my, již se snažíme vznést se do říše tak vznešené, studovali nejprve, jak bychom opustili tělesné náklonnosti, křehkosti smyslů a vášně, náležející hmotě. Za druhé abychom se naučili znát prostředky, jimiž lze vystoupit na vrchol čistého rozumu, bez nichž nikdy nedosáhneme vědomosti o tajných věcech ani magie, která vytváří pravé zázraky".

 

TRNKA PETR - Astrolog z Nového Jičína, který se narodil v roce 1946 se k astrologii dostal koncem 70. let přes esoteriku, alternativní medicínu a parapsychologii. Pod vlivem těchto oborů se už téměř 20 let věnuje především astrologii zaměřené na rozvoj osobnosti, což je obor, který má velmi blízko k hlubinné psychologii C.G.Junga, kromě toho však také hodně přednáší, publikuje a vede presenční i dálkové kursy základů moderní astrologie. Odkaz na Encyklopedii 'ČS astrologů: ZDE. Publikuje např. na webu dusecz.com

 

TROPICKÝ ROK - období mezi dvěmi po sobě jdoucími jarními rovnodennostmi (dnes trvá 365 dní 5 hod 48 min 46s tj. 365,24219 středního slunečního dne.

TULÁ - (ind.astr.) Váhy.

TURNOVSKÝ PAVEL - *19.7.1950, 11:30 SEČ, Praha 50N06, 14E24, astrosymbolog, výtvarník, publicista, editor, učitel. Undergroundový malíř surrealistické orientace. Ženatý (1990), jeden syn (1991). Společně s Michalem Kobalem v prosinci 1989 iniciovali setkání desítky pražských astrologů, na němž byla založena Astrologická společnost ČR. 1990 - 1996 předseda AS (Astrologické společnosti). V tomto období také editoval revue KONSTELACE (20 čísel). Členství v AS ukončil 1998. Jeden z iniciátorů znovuvzkříšení Universalie - společnosti československých hermetiků, kde zastával funkci tajemníka. Universalii roku 1994 opouští.

S astrologií se "setkal" v roce 1968. Zač. 80. let ho oslovila filosofie D.Rudhyara, jehož pojetí astrologie přijal za své a věnoval a stále věnuje mnoho energie jeho propagaci. Od roku 1992 vede vlastní školu humanistické a transpersonální astrologie. Spoluator (s Jiřím Nitschem a Jindřichem Bulou) astrologického programu Johannes.

Od roku 1994 spolupracuje s nakladatelstvím Půdorys, kde řídí "Kosmoontologickou řadu", v níž vyšly v jeho redakci české překlady děl Dana Rudhyara "Za hranicemi individualismu" (1995), "Astrologie transformace" (1997), "Lunační cyklus" (1999) a kniha Tatjany Husek Goese "Astrologie a sebepoznání" (1998). Podrobnější informace: ZDE nebo ZDE.

Pavel Turnovský je autorem knihy:

 • Rozloučení s tradiční astrologií (společně E.Heinlem), Půdorys 1994 a 2003.

 

TVAR HOROSKOPU - symbolický tvar, které tvoří planety v horoskopu. Tyto tvary mají své intepretace. Odkaz na R.Novotného. M.E.Jones uvádí tyto tvary:

 • Rozptyl
 • Posunuté těžiště
 • Ranec
 • Lokomotiva
 • Houpačka
 • Miska
 • Vědro

 TVÁŘ - viz DEKAN