Uran v tranzitech - B.Brady

06.06.2008 13:23

Bernadette Brady je astroložka žijící v Austrálii. Přednáší v různých státech a přispívá do četných astrologických časopisů. Než se stala astroložkou, pracovala v oboru mikrobiologie.

Její první kniha byla:

Predictive Astrology: The Eagle and the Lark

Dále je autorkou známé:

Brady's Book of Fixed Stars

dále:

Astrology, a place in chaos

 

Můžete ji kontaktovat na adrese: bnbrady@wantree.com.au

 

  • Klíčový princip: rychlá, neočekávaná změna; obrat, uvědomění. Svoboda. Náhlá bouře na moři.

  • Rychlost pohybu zvěrokruhem: asi 4° ročně.

  • Průchod celým horoskopem: kolem 84 let.

  • Použití v prediktivní práci: tvoří tranzity a přijímá progrese.

  • Osoby: každá osoba, která je považovaná za nekonvenční, nezávislou, chaotickou, výstřední nebo vzpurnou. Dále osoba vzrušující, osoba, která přináší změnu. Intelektuál nebo nezúčastněný.

Uran je o změně a nečekaném, zdánlivě bez vzoru. Přání rozbít vzory zodpovědnosti. Nejde nutně o to nemít zodpovědnost, ale spíše o svobodu. Divoká karta, elektřina, podivnost, rychlost, nepřítomnost emocí, život v rychlém jízdním pruhu. Energií této planety je chaos. To může být vítáno, nebo budit obavy. Spontánní změna prostřednictvím hlavně neemočního zpětného působení, protože člověk nemá času na luxus vysedávání mezi událostmi a uvažování o nich. Na lodi v bouři nemůžeme dumat o různých problémech.

Když má Saturn naše životy pevně ve svém sevření řádem cesty, rutiny, zvyků a životního stylu, vstupuje Uran s burácením do našeho světa, přestavuje, mění nebo nás konfrontuje se zranitelností našich "milých zabezpečovacích systémů".

Když Uran tranzituje horoskop, vyzařuje z člověka silně energie Urana. Žárovky mohou praskat, elektřina selhávat a počítače haprovat – to nás nevítaně pronásleduje!

 

Dále následují jednoduché popisy projevů Urana v tranzitech.

 

Uran - Slunce: 

Náhlá touha po svobodě a přehodnocení svého já – sama sebe.

 

Uran - Měsíc: 

Uvolnění osobních emocí; události se dějí tak rychle, že člověk nemá čas na to emočně reagovat; osvobození od emocí. Zbavení se konvenčního pohledu na matku/dítě.

 

Uran - Merkur: 

Neočekávané myšlenky, změny v řeči, setkání s cizím jazykem, nové knihy, atd.

 

Uran - Venuše: 

Změny sociálních vzorů; zamilování se nebo vystřízlivění z lásky; změny finanční situace.

 

Uran - Mars: 

Spěch, nehody, hněv, sexuální energie, vášeň.

 

Uran Jupiter: 

V konjunkci se společenství projevuje explozivní energií - menší krize apod. Na osobní úrovni tato kombinace může být rozčilující, ale ne příliš život měnící.

 

Uran - Saturn: 

Zklamání, pomalý pokrok k dosažení nových cílů. Nové začátky.

 

Uran - Uran: 

přehodnocení životního cyklu.

 

Uran - Neptun: 

Velmi slabý projev na osobní úrovni; znamená inspiraci, změnu k lepšímu, okamžik osvícení na kolektivní generační úrovni. Beznadějný, neřešitelný případ se může rozhodnout.

 

Uran - Pluto: 

Další generační tranzit, který mívá malý účinek na jednotlivce.

 

Uran - Severní uzel: 

Náhlá setkání se skupinami nebo lidmi, kteří rozšiřují náš svět, přináší změny, které mění směr naší životní cesty.

 

Uran - Jižní uzel: 

Změna "rodové" struktury; stará, sporná otázka se může vynořit a vyjasnit.

 

Uran - ascendent: 

Náhlé změny v osobním životě; nesmírná hnací síla pro změnu nebo svobodu; změna jména, změny fyzického těla.

 

Uran - DC: 

Prudká změna vztahových vzorů: nový typ nebo styl vztahu, náhlé formování nebo rozbíjení vztahu; probouzí opravdové potřeby ve vztahu.

 

Uran - MC: 

Náhlá změna práce nebo povolání, změny sociálního postavení, k lepšímu nebo k horšímu.

 

Uran - IC: 

Změny v rodině nebo tam, kde osoba žije; změny fyzického domova.

 

Uran - Vertex/Antivertex: 

Setkání se s lidmi, kteří podnítí změnu; tato změna může být vítaná nebo obávaná.