v - W

23.04.2008 21:47

VÁČ – (ind.astr.) II. dům: mluva, „slovo“.

VAPI JÓGA - planetární kombinace vytvořená všemi planetami buď v panafara nebo v apoklima domech.

 • Narozený za této jógy najde skrytý poklad, který nesdílí s druhými.

 

VARÁHAMIHIRA, také Varaha nebo Mihira, (505-587). Indický filozof, astronom, matematik a astrolog. Dvorní astrolog krále Vikramaditji. Jedna z nejvýznamnějších osobností indické astrologie. Jeho syn Prithujasas také přispěl k indické astrologii; jeho kniha "Hora Saara" je jednou ze slavných knih o sestavování horoskopů. Varáhamihira napsal:

 • Brihat-Samhita (Brham-samhitá)
 • Brihat Jaatak (Jataka) (Brhadž-džátaka) - jedno z hlavních pěti děl indické astrologie..
 • Daivaigja Ballabha (Daivadžňa-Vallabha)
 • Laghu Jaatak (Jataka)
 • Yoga Yatra
 • Pancha-Siddhantika (Panča siddhantika) - jsou zde informace o starých indických textech, dnes již ztracených.
 • Vivaha Patal

 

VARGA - (ind. astr.)

 1. zkrácená forma šódaša-varga  klasifikace síly planet podle šesti druhů jejich síly.
 2. vnitřní dělení zvířetníkových znamení.

 

VARGÓTTAMA - silné (a příznivé) postavení planety, k němuž dochází tehdy, když je planeta v totožném navámša znamení, jako v radixu.

VEČERNICE - označení pro Venuši, která vychází a zapadá až po Slunci. 

VEGA - hvězda, alfa souhvězdí Lyra. Poloha r.1900 - 13°55´Kozoroha, r.2000 - 15°19´Kozoroha.

 • Ptolemaius: charakter Venuše a Merkura.

 • Alvidas: Saturn v trigonu k Jupiteru ze zemitých znamení zvláště Kozoroha a Býka. Dává dobročinnost, ideálnost, nadějnost, vytříbenost a proměnlivost, a dělá lidi vážnými, střízlivými, navenek domýšlivými a obvykle smyslnými.

 • Ebertin: V dobré kosmické konfiguraci Vega může přinést umělecký talent - zvláště hudební a herecký, ale také zálibu v příjemném životě. S výstředními umělci to může vést ke zhýralému způsobu života. Spojení s Jupiterem nebo Venuší prý dláždí cestu k bohatství a slávě. Nicméně vstupují-li další vlivy, může o toto bohatství opět přijít. Velký úspěch slibuje když je Vega na Asc nebo MC. Vegu v odpovídajících aspektech můžeme nalézt v radixech státníků, politiků, významných a vlivných osob. Ve spojení s Měsícem nebo Neptunem přináší sklony k magii a mysticismu.

 • Larousseova encyklopedie astrologie: Spojení s bohatstvím a domýšlivostí.

 • Bernadette Brady: Hledíme-li na tuto hvězdu jako na symbol osobního kouzla a očarování Orfeovou lyrou nebo jako na posvátnou a charismatickou egyptskou bohyni Maat - pak je tato hvězda opravdu magická. Je-li silná v horoskopu, projeví se jako charismatická kvalita v osobnosti. To se může projevit jako krása, umělecký projev nebo velký řečnický talent. Nicméně může také tento šarm využít špatným způsobem jako charismatický diktátor.

   

VELKÝ TRIGON - spojení tří trigonů v jednou horoskopu. Dochází zpravidla vedle výraznějšího uplatnění kvality TRIGONU také k dominanci jednoho živlu (elementu) v povaze. Tak se více projeví letora cholerická, melancholická, sangvinická nebo flegmatická.

 

oheň - cholerik bytostné (živočišné) teplo, mohutné vnitřní popudy, činorodost a všechny projevy životnosti. Energie, nadšení a optimismus. Osho, Neelová,
země - melancholik tělo a vše, co je v bytosti ustálené, totiž charakterový typ. Praktičnost, stálost a opatrnost, s touhou po bezpečí. Spolehlivost Mahariši
vzduch - sangvinik symbol myšlení, duševní činnosti, intelektu a všeho toho, co je v bytosti prchavé, jako nápady, myšlenky atd. Schopnost myšlenky předávat druhým, komunikovat s ostatními lidmi. Také vztahy, zejména mezilidské. Miloš Zeman - politik
voda - flegmatik symbol pocitového života a tím i poddajnosti, cítění a tělesných šťáv. Senzitivita, tvorba, pružnost a přizpůsobivost. Rámakrišna

 

VEHLOW JOHANNES - *21 9. 1890 v 18h 12m LMT, Ruegenwalde/D, 16° E 25' 54° N 25' (zemřel 6. 3. 1958 Berlín/D) - profesionální astrolog, esoterik, autor a vydavatel astrologické literatury. Advokát a průkopník vědecky orientované astrologie, zakladatel astrologické školy, editor astrologického kalendáře a sedmidílného Wissenschaftliche Geburtsastrologie. Propagátor ekválního systému domů a hrotů domů jako jejich středů (nikoli začátků).

 

VELKÁ POLOOSA DRÁHY - je jedním z elementů dráhy, popisujících pohyb kosmického tělesa  např. planety, komety apod., v kosmickém prostoru. Značí se a a vyjadřuje se v délkových mírách; u přirozených kosmických těles, zejména planet ve Sluneční soustavě se používá nejčastěji astronomické jednotky (AU). Vyjadřuje střední vzdálenost kosmického tělesa od těžiště soustavy.

U eliptické dráhy je rovna aritmetickému průměru hodnot vzdálenosti periapsidy (pericentra) a apoapsidy (apocentra) od těžiště soustavy, tedy

kde RP je vzdálenost periapsidy a RA je vzdálenost apoapsidy.

Hodnota velké poloosy je přímo svázána s dalšími elementy dráhy podle 3. Keplerova zákona. Doba oběhu (perioda) P je rovna

kde a je velká poloosa a μ je gravitační parametr centrálního tělesa.

Vyjádříme-li u těles pohybujících se Sluneční soustavou a v astronomických jednotkách, dostaneme pro dobu oběhu P v rocích zjednodušený výraz

P = √a3

Pro střední denní pohyb resp. střední pohyb za jednotku času n vyjádřený ve stupních za jednotku času

kde a je velká poloosa a μ je gravitační parametr centrálního tělesa.

U hyperbolických drah je hodnota velké poloosy záporná (a < 0).

U parabolické dráhy je hodnota velké poloosy nedefinovaná. Blíží-li se excentricita eliptické dráhy k hodnotě 1 zleva (tj. elipsa se protahuje až se mění na parabolu), pak hodnota velké poloosy roste nade všechny meze, tj.

Naopak klesá-li u hyperbolické dráhy hodnota excentricity k hodnotě 1 zprava (tj. hyperbola se zužuje a mění se na parabolu), pak (záporná) hodnota velké poloosy klesá pode všechny meze, tj.

Z Wikipedie

 

VENUŠE - druhá nejbližší planeta Slunci.

VENUŠE V DOMECH

VERNAL POINT - jarní bod. Je to průsečík ekliptiky s rovníkem, začátek tropického zodiaku, znamení Berana.

VĚDRO - jedna či dvě planety stojí osamoceně oproti všem ostatním planetám (tzv. singleton), které jsou v půlkruhu. Jde o soustředěnou tendenci uskutečnit velký čin, přičemž osamocená planeta naznačuje povahu záměru. Mnohokrát je to situace, kdy člověk jde sám proti všem, má velký vliv na ostatní lidi. V lepším případě je typ učitele, v horším agitátora nebo rebela. Mundánní událost typu vědra je objev Urana, kdy tato planeta se nacházela osamocená oproti všem ostatním planetám.

Dle M. Špůrka tzv. kulturní fenomén šedesátých let 20.století lze vysvětlit v té době se vytvářející planetární strukturou vědra, kde se ve vrcholové pozici střídali Jupiter se Saturnem. V době tzv. normalizace již vliv Saturnu zcela převládl /viz T92/5-6/.

lunární vědro národní cítění, vlastenectví, nacionalismus, emoce, senzibilita
martické vědro činy, akce, boj, násilí, agrese, válka
jupiterské vědro uvolnění, entuziasmus (nadšení), euforie, idealismus, expanze
saturnské vědro stagnace, konzervace, petrifikace poměrů, totalita, hospodářská krize
uranské vědro revoluční vzmach, radikální odklon (deviace), vzrůst, inspirace, objevy, reformy, sociální snahy
neptunské vědro duchovní proudy, iracionalita, zamlžená skutečnost, zmatky
plutonské vědro personalismus, autokracie, kult jedince

 

VERTEX, VRTX, VX - bod na západě, v němž primární vertikála protíná ekliptiku. Je umístěn plus minus dva domy od descendentu. Je to přesný geografický západ a údajně nejosudovější bod horoskopu. Je to oblast, v níž jsme obětí vrtochů a přání jiných lidí, kteří do našeho života zasahují zcela náhodně. Viz také Antivertex. Do astrologie zavedl vertex Ch. Jayne a L.E. Johndo v 70. letech 20 stol. Jiný pohled na Vertex má ing. Zdeněk Bohuslav v časopise Astro 27/2001:
Vertex v nativitě má co činit s naší každodenní prací. Není to pracovní status jako představuje MC, je to výstup, kde pomocí tranzitů a direkcí můžeme pozorovat změny výsledků práce. Sleduje tak hlavní změny v práci a metodách, kterými se něco vytváří (nové zaměstnání či typ práce na čem zrozenec pracuje). Vertexové domy získáme, když z vertexu uděláme hrot 7.domu a dále dělíme horoskop po 30°. Dostaneme oblasti zkušeností, kde se planetární energie projevuje svým výsledkem. Vertexové domy tak vypovídají o tom, jak člověk zachází se svou prací.
Finley uvádí, že v horárním horoskopu vertex ukazuje pravděpodobný výsledek otázky jakožto výsledek nynějších podmínek. Jestliže současné podmínky budou beze změny trvat, pak vertex ukazuje, co se pravděpodobně stane.

VERTIKÁL - libovolná hlavní kružnice proložená zenitem a nadirem.

VÉSÍ JÓGA - viz šubhavésí jóga

VESTA - je jednou z největších planetek hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem. Objevil ji roku H. W. Olbers jako čtvrtou známou planetku v roce 1807. Planetka kolem Slunce oběhne po velmi málo výstředné eliptické dráze jednou za 3,63 roku. její průmer je 525 kilometrů. Planetka Vesta je také známa jako mateřské těleso takzvaných HED meteoritů. Mezi několika desítkami planetek s dobře určenými drahami je planetka Vesta jedinou, která je vždy během několika let pozorovatelná malými dalekohledy, protože její jasnost dosahuje až k 6. magnitudě. Odkaz na výklady ve znameních, domech a aspektech: ZDE

Její název je odvozen od antické bohyně Vesty (Hestie).
 • V horoskopu zastupuje strážkyni ohně. Symbolizuje soustředění a usměrnění energie a zkušenost celostního Já. Je výrazem soustředění, integrace, sebepoznání, opatrnosti, bezpečí, jistoty, tradice a posvátnosti. Při špatné konstelaci však může znamenat i sexuální odcizení, odloučení, nesmělost, zábrany a potlačování (zdroj výkladu: Nostradamus.cz).

 

 

 

VETTIUS VALENS - helénský astrolog, * asi 8.2.120 - +175. Společně s Klaudiem Ptolemaiem je považován za jednoho ze zakladatelů klasických astrologických nauk. Pocházel z Antiochie a kvůli svým astrologickým zájmům absolvoval mnoho dobrodružných cest. Kvůli okultním studiím se v 35 letech přestěhoval do Egypta, kde žil velmi asketický život. Astrologii se věnoval profesionálně a založil i vlastní školu. Napsal devítisvazkové dílo Antholigiae, které shrnuje historické poznatky o astrologii od babylónské přes chaldejskou po egyptskou tradici a také přes sto horoskopů a jejich výkladů. Jeho poslední horoskop je datován k roku 173  po Kr. Krátce na to pravděpodobně zemřel. (Z Wikipedie)

Autor obsáhlého díla "Florida Astrologica", které je dnes prakticky jediným autentickým pramenem astrologické doktríny a technik babylónské astrologie. Vychází z cykličnosti dějů, základem jeho časomíry je velký lunární rok.

Literatura – Project Hindsight

Software zaměřený na jeho techniky: Delphic Oracle

 

VIA COMBUSTA - "nebezpečná cesta". Oblast zvěrokruhu mezi 15° Vah a 15° Štíra. Tato oblast je považována za nešťastnou zónu Zodiaku, spojenou s nebezpečím. V horární astrologii se i tvrdí, že je pošetilé číst horoskop, když Měsíc je ve via combusta.

Al Biruni uvádí: "Via combusta je poslední část Vah a první část Štíra. Tato dvě znamení nejsou příbuzná se Sluncem a Lunou kvůli nejasnosti a smůle s nimi spojovanými, a protože v obou je pád jednoho ze Světel. Také obsahují vazbu na dva škůdce, jeden je v exaltaci (Váhy, Saturn), druhý zde má „svůj dům“  (Štír, Mars)."

 

VIBHAVA – (ind. astr.) 2. rok v cyklu 60 samvatsar. Je ovládán Brahmou.

 • Osoby narozené v průběhu tohoto roku jsou stále rozrušené; stávají se pašeráky, ale snadno přicházejí k velkému bohatství a jsou prospěšní druhým.

 

VIGINTIL - aspekt, délkový úhel mezi prvky horoskopu 18° v rámci daného orbisu.

VIMŠÓTTARÍ-DAŠA - (ind. astr.) systém planetárních period a sub-period, které určují život člověka; periody všech devíti planet tvoří celkem 120 let.

VIRGO - (Virginis, Vir, Panna). Souhvězdí Panny, jeho název se odvozuje od bohyně spravedlnosti Astraei, která žila ve zlaté době antické. Nejjasnější hvězdou souhvězdí je Spica. V souhvězdí Panny je mnoho vzdálených galaxií (tisíce) - z toho je asi 30 viditelných ve středně velkém dalekohledu.

VJAJA - (ind.astr.) vydání.

 1. 12. dům horoskopu narození, který s vydáním (výlohami) souvisí. Je známý jako dům vjaja, vjajasthanam nebo dům výloh.
 2. Také označení 20. roku v cyklu 60 samvatsar, ovládaného Brahmou. Osoby narozené během tohoto roku jsou dobročinné, luxusní, uctivé a velmi laskavé.

 

VLÁDCE - vladař, regent, - planeta, která podle daných pravidel ovládá určité znamení zvěrokruhu, jeho část nebo časovou jednotku (den v týdnu, měsíc, rok). Každá z planet je vládcem toho zvířetníkového znamení, v němž je domicilní.

 

VLÁDCE HOROSKOPU -  nejvlivnější planeta v horoskopu. Metod jejího určení existuje ale více, např.:

 • Planeta, která je umístěná v příznivých domech horoskopu, ve svém vlastním domě nebo ve vlastní hranici.
 • Slunce ve dne a Měsíc v noci.
 • Vládce exaltace Měsíce.
 • Maternus: vládce znamení, do nějž Měsíc vstupuje poté, co opustil znamení, ve kterém byl při narození.
 • Je-li vládce ascendentu špatně aspektovaný a je v nepříjemném znamení a existuje-li elevovanější planeta, může být vládcem horoskopu.
 • Je-li vládce ascendentu silně umístěný a dobře aspektový, ale je zde další planeta, kterou pozicí a aspekty je možno považovat za stejně silnou potom tyto planety mohou být považovány za spoluvládce horoskopu.
 • Je-li vládce ascendentu slabý, vládce slunečního znamení může být vládcem horoskopu, je-li v silném aspektu ke Slunci a Měsíci.
 • Slunce nebo Měsíc může být vládcem horoskopu je-li silně umístěné(ý) a v znamení kde vládne nebo kde je v exaltaci (povýšení).
 • Exaltovaná planeta je někdy považovaná za spoluvládce.
 • Vládce "obkročeného" (intercepted) znamení v prvním domě je chápán jako spoluvládce - poté když progresí vrchol domu postoupí do "obkročeného" znamení.

 

VLASTNÍ POHYB HVĚZDY - tangenciální rychlost hvězdy vyjádřená v úhlové míře, zpravidla v obloukových sekundách za rok.

VOID OF COURSE - zkratka VOC, “běžící naprázdno” - planeta je void of course tehdy, opouští-li znamení, ve kterém stojí, aniž by vytvořila exaktní, silný aspekt. Přitom může ještě stát v orbisu aspektu k jiné planetě, zatím co od exaktního aspektu se vzdaluje. Tento stav odpovídá nemožnosti jednáním něco změnit nebo, že se záležitost nezdaří (používané v horární a elekční astrologii).

VRCHOL DOMU = HROT DOMU

VRŠABHA - (sansk.)  Býk

VRŠČIKA - (sansk.) Štír.

VYCHÁZEJÍCÍ ZNAMENÍ - znamení zvěrokruhu, která vycházejí při narození na východním horizontu.

VÝCHODNÍ – ( ind.astr.) odkazuje na východní polovinu domu od hrotu ascendentu. Planety umístěné bezprostředně před vystupujícím Sluncem. Tyto planety mají výjimečnou sílu.

VÝCHODNÍ BOD - východní průsečík světového rovníku s obzorem. Prochází jím také první vertikál.

VÝCHODNÍ POLOVINA HOROSKOPU - šest domů kolem ascendentu. Jsou to domy I. až III. a X. až XII.

VYMKNUTÍ - v celkovém rovnoměrném rozložení planet po celém horoskopu se nachází Stelium, seskupení planet. Možná interpretace je: různorodé zájmy, často velmi intenzivní, s příznakem silného individualismu, nezávislosti.

VÝŠKA - (h), jedna ze souřadnic obzorníkových. Měří se v rovině kolmé k rovině obzoru od 0°+ do 90°. Doplňkem její úhlové hodnoty do 90° je zenitová vzdálenost (z).

VÝŠKA POSTAVY - Astro psychologický lexikon - Charles. E.O. Carter:

 • Největší výšky dosahuje průměrně Střelec, ale také Lev a Kozoroh. Jenže v Kozorohu a v Býku se často rodí lidé s enormně malou postavou.
 • Slunce a Jupiter na Ascendentu nebo jím aspektované dávají vysokou postavu, ostatní planety jsou v tomto směru normální až na Saturna, který dává krátké nohy.
 • Uran někdy propůjčuje abnormální výšku.
 • Měsíční uzly mohou velmi ovlivnit postavu.
  Když v horoskopu vychází krátké znamení s oběma Světly, bude mít osoba krátkou postavu. Když vychází zemské znamení v Slunci, Měsíc i vládce horoskopu se nachází v zemském znamení, narodí se velmi malý člověk.
 • Když stojí Měsíc a vládce horoskopu v posledních stupních prázdných znamení, bude osoba trpaslík nebo velmi nízkého vzrůstu. Mnoho planet v zemských znameních v aspektu k Měsíci nebo Ascendentu činí osobu nevzhlednou.
 • Ryby s vycházejícím Měsícem a Jupiter v Raku pod horizontem, jmenovitě v VI. domě, jsou konstelace, ve kterých se rodí lidé malého vzrůstu. Kozoroh s Venuší a Merkur vycházející v konjunkci se Saturnem a stejně tak Slunce v Raku v I.domě - krátká postava.
   

VZHLED 

 • W. Lilly:
  • Saturn: chladný a suchý; střední postava, bledá pleť, snědá nebo špinavá; oči malé a černé, hledící dolů; široké čelo, černé nebo mdlé vlasy, tvrdé nebo drsné; velké visící uši, visící obočí, silné rty a nos; sporý nebo řídký vous, těžkopádné, nepříjemné vzezření, drží hlavu vpřed nebo skloněnou; ramena široká a velká, často je  pokřivený; břicho hubené; stehna hubená a krátká; kolena a nohy bývají nemocná, často do sebe nohy narážejí se šoupavou chůzí.
  • Saturn na východě - je-li Saturn východně od Slunce, postava je menší, ale je příjemný a dobře učleněný.
  • Saturn na západě - člověk je víc černý a hubený, má méně vlasů.
  • Saturn na jihu - více masitý, ale rychlý v pohybu.
  • Saturn na severu - vlasatý a smyslný.

 

WEINFURTER KAREL - *27.5.1867, Jičín. Zemřel 14.3.1942 v 15 hod v Praze. Známý český propagátor křesťanské mystiky, překladatel mnoha knih. Byl také aktivním astrologem - v nakladatelství Zmatlík a Palička vydal v roce 1931 dvoudílnou knihu Astrologie všeobecná a Astrologie specielní. Po roce 1989 vyšly jako samostatné knihy znovu - vydalo Psyché.

Podrobnější životopis: ZDE nebo: ZDE

 

WIM VAN DAM - nar. 26.7.1950, 1:13 GMT Haarlem, Nizozemí. Tvůrce systému primárních direkcí, který je po něm pojmenován. Tato metoda se také nazývá "primární analýza události". Jde o variaci na primární mundánní direkce metody "Placidian" . Užívá různé časové míry podle autora. Direkční pozice jsou dány v zvířetníkové délce (ne jako u primární mundánních direkcí, které jsou vyjádřené na základě pseudo-oblouku). WEB