Vladimír Sládeček - Chirón v tranzitech

01.05.2016 10:26

Souladné tranzity Chiróna nebo jiných planet a bodů na Chiróna jsou výtečné pro začátek léčby, především alternativní, přírodní, duchovní.

 

Slunce

Konjunkce, sextil, trigon – Přináší větší změny v životě. Člověk se cítí postaven „na svém místě“. Možnost rodinných slavností, sňatků, narození dítěte, změna ve způsobu života, setkání se spirituálním učitelem. Příznivá změna v povolání, existenci.

Kvadrát, opozice – Zdravotní krize, které mohou vést k vyčerpanosti, depresím. Spíše nepříznivé změny společenského postavení, rozchod, nepříznivá existenční změna.

 

Luna

Konjunkce, sextil, trigon – Změna místa pobytu. Vzrůstající popularita.

Kvadrát, opozice – Nesouladné změny ve vztahu k ženám. Možnost zdravotních problémů, klesající trend popularity.

 

Merkur

Konjunkce, sextil, trigon – Nové ideje, otevření vlastního podniku, uklidnění nervové soustavy. Vhodné pro plánování, psaní dopisů, komunikaci, vhodné pro studenty nebo výběrová řízení.

Kvadrát, opozice – Zdravotní problémy s dýcháním nebo nervového původu. Ztráta dokladů, oklamání, podvod, okradení.

 

Venuše

Konjunkce, sextil, trigon – Příznivé změny ve vztahu, přátelství, lásce, k zálibám, povolání, možnost nové životní dráhy. Objevení skrytých vloh, vhodné pro oblast umění.

Kvadrát, opozice – Nesoulad v přátelství, lásce. Zdravotní problémy z hojné nebo nevhodné stravy, finanční výdaje na luxus a zbytečnosti. Nevítané návštěvy.

 

Mars

Sextil, trigon – Nové podnikání, nezávislé jednání, aktivita, která může přinést úspěch. Změna ve vztahu k sexu, sexualitě.

Konjunkce, kvadrát, opozice – Neklidné období, pozor na pohmožděniny, zranění, neuvážená podnikání, nevhodná aktivita.

 

Jupiter

Konjunkce, sextil, trigon – Zájem o spiritualismus, jeho vývoj a pokrok. Změna ve vztahu k osobní filosofii, životu vůbec, vzrůst popularity, zlepšení v povolání, možnost postupu v zaměstnání.

Kvadrát, opozice – Sklon k pohodlnosti, nevyužití vhodné příležitosti existenčního i jiného rázu. Neoblíbenost u nadřízených, ve společnosti.

 

Saturn

Sextil, trigon – Něco skončí, aby se uvolnilo místo pro něco nového. Partnerství jako povinnost. Převzetí zodpovědnosti, jak v povolání, tak i v soukromém životě.

Konjunkce, kvadrát, opozice – Zdravotní problémy, především kostí, zuby, které mohou být i delšího trvání. Možnost úmrtí někoho nebo rozchod, potíže v povolání, bude nutné se v něčem uskromnit, omezit.

 

Uran

Sextil, trigon – Náhlá vesměs nečekaná změna, spíše příznivého rázu a to buď v povolání, ale i v soukromí, možnost cest, změn pobytu.

Konjunkce, kvadrát, opozice – Nepříznivé změny, většinou náhlé a to i v oblasti zdraví zranění, ztráty, pocit osamělosti, nevyrovnanosti, neklidu.

 

Neptun

Sextil, trigon – Sklon k meditaci, pohroužení se, uvažování o filosofických a neznámých záležitostech. Možnost esoterických zážitků, nadsmyslových. Zdravotní zlepšení, zajímavý uklidňující vliv.

Konjunkce, kvadrát, opozice – Zklamání, podivná onemocnění, nevyrovnanost, projekty, které nejsou v souladu s realitou.

 

Pluto

Sextil, trigon – Začátek něčeho nového, co bude vyžadovat pevnou vůli, tvrdou práci, důležitější osudové záležitosti spíše příznivého rázu.

Konjunkce, kvadrát, opozice – Mnoho práce a námahy, které nepřinesou to, co se od nich očekávalo.

 

Chirón

Konjunkce, sextil, trigon – Možnost změn, cest i do vzdálenějších míst. Počátek něčeho nového, co pak může ovlivnit životní podmínky.

Kvadrát, opozice – Zabývání se osobní krizí nebo krizí příbuzných, známých. Nesoulad.

 

Ascendent

Konjunkce – Možnost kratších či delších cest, změna, novoty. Duchoví zrání.

Kvadrát – Onemocnění nebo úmrtí v příbuzenstvu. Nesouladné zážitky týkající se osobního života.

 

MC

Sextil, trigon – Změny, které vedou ke zlepšení životních podmínek, nové obzory, podnikání.

Konjunkce, kvadrát – Konflikty s autoritou, ztráta pozice nebo vlivu, zklamání.

 

Progrese

Chirónovy progrese mohou zabarvit život i na několik let, podle oblasti, domů, znamení, kde se Chirón nachází. Progrese vnitřních planet mohou působit celý rok. U Luny působí poměrně krátký čas. Častěji než progrese Chiróna jsou progrese jiných planet na Chiróna a ty umožňují zrozenému vždy nové možnosti v oblasti, kterou symbolizuje tranzitující planeta. Důležitý je každý progresivní aspekt Luny k Chirónu.

 

Chirón v solárním horoskopu

Naznačuje, kde mohou vzniknout nové možnosti a kde je možno očekávat nové úkoly. Pochopitelně existuje ještě svobodná vůle a je možno šance zkazit. Zvláště zajímavá mohou být léta, kdy Chirón stojí před hrotem nového domu, jeho tématika je již spojena s okolnostmi následujícího roku.

 

Chirón a GEO – horoskopy

Jin Lewic vyvinul takzvanou Astro – Cartography, při které s horoskop pomítne na mapu světa, aby ukázal, ve kterých pásmech radixu sojí planety na hrotech rohových domů. Linie na mapě pak naznačují oblasti, které v době narození byly pod vlivem nějaké planety. Jeho bádání prokazuje, že zážitky, které člověk zažije na těchto místech, jsou přímo ve spojení s planetárními líni, která tímto pásmem křižuje. Linie Chiróna vesměs prochází přes místa, která by člověk měl navštívit nebo kde by si měl hledat přátelství. Kdo chce svůj život strávit, jako všeobecnou rekreaci, měl by se přestěhovat na místo, kde je Chirón proti jeho domu radixu nebo přechází n hrot nějakého rohového domu.

 

ZDROJ