Vladimír Sládeček - Lilith, Černá Luna

25.04.2016 14:56

Mytologie

Když Bůh stvořil člověka, řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám“. Proto mu stvořil pomocnici, rovněž z hlíny a nazval ji Lilith. Ta se záhy začala škorpit s Adamem, a když poznala, že ho nepřekoná, tak vyslovila nevyslovitelné jméno boží a vzlétla do vzduchu. Adam v modlitbě pravil: “Pane, stvořil jsi ženu, ale ta ode mne odešla.“ Bůh poslal tři anděly, aby Lilith přivedli zpátky. Andělé ji našli u vody, ve které později utonuli Egypťané, když pronásledovali Mojžíše s jeho lidem. Andělé ji řekli. „Když se vrátíš, bude dobře. Když nepřijdeš, pak vezmeš na sebe, že každý den tebou zemře sto dětí.“ Lilith odpověděla. „Ano, přijímám, k usmrcování jsem stvořena. Když se narodí chlapec, pak budu mít nad ním osm dnů moc, když se narodí děvčátko, pak dvacet dnů budu je mít v moci. Avšak když dítě bude mít na amuletu vaše jména, nebudu mu škodit.“ Jména těchto andělů jsou Sanvai, Sansavai, Semangloph.

 

Lilith v astronomii a astrologii

Zabýváme se zde vesmírným tělesem, které v moderní astronomii oficiálně neexistuje, ale existuje jako něco nejasného, neviditelného, nevysvětlitelný stín, který prochází před Sluncem.

První objev učinil italský astronom Riccoli 2. září 1618 a pak po 82 letech, 7. Listopadu 1700 francouzští astronomové Maraldi a Cassini. Pak následovaly ještě další objevy v letech 1719-1898, kdy 4. února bylo toto tajemné nebeské těleso pozorováno německým astronomem Waltemathem ve Wiessbadenu a astronomem Zieglerem v Greiswaldu.

Lilith – Černá Luna pojmenoval toto tajemné nebeské těleso v roce 1918 anglický astrolog Sepharial, který také pro ně vypočítal první efemeridy (1854-1901), zatím co novější výpočty pocházejí od americké astroložky Delphine Jay.

Švýcarský astrolog A. Frankhauser píše. „Lilith – Černá Luna, matka Luny, „babička Země“. Adamova první žena v mytologii, nositelka atavistických sil, způsobovatelka perverzních sklonů v každém případě je všechno možné, jenom ne „nový princip“. Krouží kolem naší Země a je ji možno spatřit jen když prochází jasným slunečním kotoučem. Cechovní astronomové potřásají hlavou, ale další lidé této profese již tuto ruinu nebes spatřili.

V roce 1966 ruský fyzik, matematik a astronom Jurij Psovski píše v „Moscow News“ o dvou přirozených nebo prachovitých satelitech země, které krouží kolem Země ještě mimo Luny a které sledoval i polský astronom K. Kordylewski v letech 1961-62. Je mimořádně obtížné spatřit Černou Lunu konvenčním teleskopem. Lze ji spatřit za tmavých nocí bez svitu Luny, když je v opozici ke Slunci.

 

Lilith - Černá Luna a její inventář

Zvířecí říše: medvěd, vlk, kočka, pavouk, had, lev, ptáci, labuť, dravec, sova, drak, jelen, divočák, vosa, černý pes, prase, kůň.

Říše rostlin a minerálů: jeskyně, labyrint, chodba, koridor, skála, ruina, mramor, diamant, černý kámen, led, lilie, borovice, mák, granátové jablko, jed.

Věci, předměty: pilník, klíč, zrcadlo, nůž, nůžky, dýka, kord, meč, kosa, kopí, jehla, bodák, vřeteno, bidlo, gilotina, stínadlo, srp, žezlo, věž, koruna, přilba, pancíř, ochrana -štít, plachta, bárka, hrob, plot, bič, úd, trůn, maska.

Barvy: černá, bílá, rezavě červená

Postavy mytologie: Kyklop, Chiméra, vampýr, Siréna, sfinx, jednorožec, víla, Amazonka, lidojedi, andělé a archandělé, Faust, Don Juan, Královna ze Sáby, Šalamoun, Herodes, Semiramis, Othello, Narcis, hermafrodit, Samael, čarodějnice, Najáda.

Typické ženské postavy: čarodějnice, kněžka, hetéra, vdova, vampýra, stará žena, múza.

Typické mužské postavy: barbar, mouřenín, Turek, cikán, čaroděj, alchymista, kněz, věštec, aristokrat, vůdce, mistr-učitel.

Tělesné: zlý pohled-uřknutí, (kletba), seky, jizvy, řezná rána, slepota, vlasy, zuby, krev, rána, obřízka, skarifikace, zmrzačení.

Místa: krypta, studna, podzemní klenutí, pramen, kašna, rybník, poušť, pohoří, vrchol, voda, temnota, tok, propast, rokle.

Okamžiky života: noc, hodiny

Hlavní témata: překročení, rebelie, svržení, protest, svoboda, přísnost, zamítnutí, odstup, mlčení, osamělost, tajemství, neviditelnost, oběť, zasvěcení, meditace, vykoupení, spasení, nadsmyslno, zjemnění, absolutnost, žízeň, podpora, vertikalita, výše, hrdost, rozhodnost, hermetismus, oddělení-rozchod, abstrakce, redukce, mučení, hádanka, otázka, rozpuštění, fascinace, svedení, závrať, podvedení, stín, anima, animus, duše, divokost, kastrace, opatrnost, masakr, krevní koupel, sebevražda, smrt, světlo, čistota, integrita, odpor vůči podvědomí.

 

Aspekty

Dle aspektů k jiným planetám poznáváme, jak snadno nebo nesnadno se můžeme sloučit se svobodou. Jaké síly a energie podpoří rozhodnutí ke svobodě a jaké jí budou překážet.

Konjunkce

Konjunkce mezi Lilith a jinou planetou působí nejsilněji. Znamená zásadní intensivní sloučení podílejících se energií, čehož pak výsledek je něco docela jiného, než tyto dvě tělesa každé zvlášť. Každý partner je intensivně druhým ovlivňován a měněn. Tvoří celek, jako „tancující pár“. Konjunkce je silnější než postavení Lilith v některém zvířetníkovém znamení. Když například Lilith je v konjunkci se Saturnem, pak bude „kozorožská povaha“ více zdůrazněna, než kdyby Lilith byla jen ve znamení Kozoroha.

Sextil

Vesměs působí slabě. Jako by „tancující pár“ tancoval, ale každý svým způsobem. Vyžaduje jistou námahu k znovuzrození souladu, který je dosažitelný, když přijde vzpomínka.

Quintil

Celkem podporuje soulad mezi Lilith a zúčastněnou planetou. Samostatnost obou partnerů je viditelná, ale dávají si navzájem dostatek prostoru a podpory. Quintil je vesměs pozitivní a snad jediný aspekt, při kterém Lilith nepůsobí jako slepá skvrna.

Kvadrát

Znamená rozhodující situaci mezi Lilith a planetou, ke které tvoří kvadrát. Staví nás vesměs před rozhodnutí a do konfliktu. Stálý konflikt je však možno smazat, když dosáhneme vývojového stupně, při kterém se na situaci můžeme dívat z jiného hlediska. Když se nám opravdu podaří vyskočit ze všední úrovně a dívat se na problém z jiné stránky, můžeme energetický potenciál kvadrátu použít jako dodavatele energie. Pokud máme kvadrát přirovnat k „tanečníkům“, pak tito si vzájemně překážejí – šlapou si na nohy. Vyřeší problém, když poznají, že místo valčíku mohou tančit třeba rock and roll, nebo že by pro ně bylo lepší, kdyby lyžovali nebo hráli šachy. Potřebují jinou úroveň k projevení energie, jinak se budou stále vzájemně utiskovat.

Trigon

Přináší vesměs lehkost, snadnost při zacházení s energií Lilith, jistý proud. Vnitřní pravda Lilith proudí souladně s energií druhé planety. Při „tanci“ můžeme sledovat obě postavy, jak se střídavě vedou, ale při tom souladně tančí. Za jistých okolností může Lilith svého partnera svádět k takovému tanci, který mu působí potíže. Stejně jako u vnějších planet, může být trigon i u Lilith problematický.

Quincunx

Všeobecně ukazuje cizorodost nebo nucenost mezi energiemi obou planet. Quincunx platí však za aspekt uvědomování si, to znamená, že při jisté snaze můžeme si uvědomit různorodost obou energií a pak přestat spojovat věci, které k sobě nepatří. Tak nás může Lilith uvědomit a můžeme uvolnit nucené spojení nesouladných partnerů. U „tanečníků“ je z počátku jeden druhým vlečen, tahán, bez souladu, nepatří k sobě. Nestřídají se ani ve vedení, ale spíše vleče silnější toho slabšího. Až posléze oba, po bolestech, které si způsobili, pochopí, že nepatří k sobě a odloučí se od sebe.

Opozice

Při opozici jsou planety od sebe nejdále a působí protichůdně. Jsou však jako dvě strany jedné mince nebo jako dva konce provazu vzájemně spojeny a vzájemně se ochromují. Každý tahá za jeden konec a nedokáží se sjednotit. Důležité je najít dle možností další bod v horoskopu, který by tyto body spojil trigonem nebo sextilem a dal jim šanci uvolnit napětí. Oba „tanečníci“ chtěli by spolu tančit, ale nemohou se k sobě přiblížit. Každý z nich mluví jiným jazykem a nemohou se sjednotit. Výhrou může být, když mají společného přítele, který jim občas dělá „tlumočníka“ nebo jim dá podnět k jinému druhu tance, který oba znají… nebo jim doporučí, aby se během tance soustředili na hudbu.

 

Pro všechny aspekty (s výjimkou quintilu) platí, že Lilith představuje „neviditelnou skvrnu“ a to nejen ve smyslu, že sama se zdá „neviditelná“, ale snaží se zneviditelnit i planety, se kterými tvoří aspekt. Při konjunkci Lilith doslova „umlčí“ planetu a snaží se ji zakrýt. Při kvadrátu, quincunxu a opozici snaží se rovněž o překrytí, ale nedaří se to tak, jako u konjunkce.

 

Lilith v ohnivých znameních

Ohnivý prvek zahrnuje do sebe vesměs lidi, kteří mají nějaký ideál a snaží se ho pomoci svého „ega“ uskutečnit. Ego potřebují lidé ohnivých znamení k uskutečnění svého přesvědčení. Při tom však zásadně tito lidé nejsou egoisté v negativním smyslu, ale spíše jsou přesvědčeni, že dosáhnou něčeho ideálního. Lilith v ohnivých znameních, pak jeho principy, jako tvořivost, eros, autonomie, samostatnost a moudrost se pojí s představami ideálu, přesvědčením a světovým názorem ohně. Při tomto postavení Lilith se může ukázat výrazná forma samostatného myšlení, víry, přesvědčení, ideálních představ a zvláště tvořivého zacházení s filosofií nebo různými objevy. Lilith v ohnivých znameních může vyvinout tvořivé vize a žít ve spirituální autonomii. Tyto kreativní, autonomní ideály a představy mnohdy vedou k charismatickému vyzařování, k něčemu svůdnému pro okolí. Charisma nevzniká tedy tolik v osobnosti, ale sloučením se osoby s nějakým přesvědčením. Nejeví se příliš důležitá osoba, ale idea, za kterou stojí. Druhá stránka je, že mnohdy se zde vyskytuje nedostatek sebedůvěry, což může vést k tomu, že lidé, namísto aby byli činorodými, nemají odvahu uskutečnit své plány a představy a zůstávají stát v nečinnosti. Nebo jsou zde lidé, kteří se zcela ztotožňují se svým ideálem, ale zakrývají ho jako maskovacím pláštěm a tak procházejí životem.

 

Lilith v zemských znameních

Lidé se zdůrazněnými zemskými znameními v horoskopu se hodně zabývají realitou. Soustředí se na hmotu v každé formě, ať již se jedná o tělo, přírodu, materiál jako dříví, kamení, sklo nebo peníze. Jsou dosti nedůvěřiví vůči všemu, co není hmatatelné, uchopitelné. Na rozdíl od lidí se zdůrazněným ohnivým znamením, zůstávají lidé se zdůrazněným zemským znamením na všech úrovních všeho reálně dosažitelného. Jsou konzervativní, účelově pesimističtí a mají silný vztah k tématu zabezpečení. Jsou však i lidé zemského prvku, kteří své spojení s hmotou použijí k tomu, aby se povznesli nad ni. City zde pak mohou vzbuzovat obavy, že se pak ještě více soustředí na pozemské prvky. Při nesouladném ozáření mohou být pesimistické a destruktivní prvky tak intenzivní, že mohou hraničit až s psychopatickými jevy. Erotika a sexualita spočívá na reálné, smyslně – sexuální úrovni. To může sahat až k fetišismu, kde různý materiál nahrazuje lidské tělo. Také se zde můžeme setkat s názory a chováním, které je v rozporu se sexuálním a společenským tabu. Vůči normám a pravidlům může se chovat Lilith hluše a slepě. Pak zastupuje autonomii na pozemské úrovni. Normy a pravidla nejsou překračována proto, že jsou tady, ale proto, že je nutno, aby byly přezkoušeny a pak pokud jsou v souladu s vlastní realitou, aby byly přijaty. Lidé, u kterých je Lilith v zemských znameních, mají instinkt vědění jak zacházet s jistým materiálem, aniž by k tomu měli nějaké zvláštní vzdělání. Pragmaticky a prakticky se vypořádávají s různými věcmi a dovedou ze všech prostředků vytěžit to nejlepší. Jejich svoboda a autonomie se ukazuje uprostřed hmotných podmínek. To neznamená, že bezprostředně odmítají peníze a vlastnictví, ale že se jimi zabývají zcela nezávisle a nenechají se omezit ve své svobodě tím, jestli je mají nebo nemají.

 

Lilith ve vzdušných znameních

Prvek vzduchu symbolizuje svět ducha. Lidé se zdůrazněním vzdušných znamení v horoskopu, jsou mnohostranní, mají mnoho zájmů, jsou zvědaví a vědychtiví. Jejich svět je svět myšlenek, komunikace a svobody. Měnícím se požadavkům se přizpůsobují svým rozumem a svým uvažováním dovedou najít tvořivé řešení pro téměř všechny problémy. Řešení problémů je různé dle zvířetníkových znamení. Váhy se budou snažit nalézt vyrovnané řešení, Vodnář čestné, ale současně originální. Blíženci se nespokojí s jedním řešením, ale vyberou si některé z mnohých. Vzdušná znamení nevěří na pevnou, trvalou pravdu, ale stále hledají nové ideje a další pravdu a tak mají v sobě něco spontánního a překvapujícího. Lilith ve vzdušných znameních ukazuje největší stupnici variací. Mnohost neukazuje se v jedné podobě, ale nalézáme zde jakoby mnoho osob a témat. Všechna témata jsou zde možné. Lilith zde není emocionální, ale objektivní, lehká, pohyblivá, nestálá, někdy chladná a distancující se. Působí jako typická „teroristická“ konstelace. Teoretický a praktický terorismus jsou mnohdy ve spojení s Lilith ve vzdušných znameních.

 

Lilith ve vodních znameních

Prvek vody je spojován s proudícím, tekoucím.. a se světem citů a lidé se zdůrazněnými vodními znameními vědomě nebo nevědomě svůj život převážně prožívají a řídí pod vlivem citu. Silně reagují na atmosférické proudy, záření, vibrace, fantazie, city, podvědomou úroveň. Mají rádi vodu i v přírodě, rádi se zdržují v blízkosti pramenů, potoků, rybníků, řek, jezer. Rádi žijí podle vzorů, které si vytváří a které do sebe pevně vrývají a mnohdy je nelze rozumem ovládnout. Jsou neustále konfrontováni s tématem citů. Protože u Lilith se vždy jedná o svobodu, nacházíme zde konflikt mezi snahou spolehnout se na city na jedné straně a snahou nebýt na citech závislý na straně druhé. Vyřešením konfliktu je svobodně se rozhodnout pro jisté city. Tím se nemíní chladné srdce, ale schopnost svobodného rozhodnutí. Rozhodnutí se pro nezávislost a svobodu, musí být na úrovni citu a při plném vědomí. Takto Lilith podporuje soustředění se na svět citů a osobní překonání závislosti na citech. Autonomie je možná, když se city stanou nadosobními.

 

 

ZDROJ