Význam planet ve 12 domech

24.06.2016 17:45

Raphael – Mundánní astrologie

I. dům

Ascendent je nejpůsobivější, představuje národ, všeobecné poměry, stav země, aspekty I. domu naznačují všeobecný zdravotní stav.

Úsudek se řídí planetou stojící v Asc a jejími aspekty. Není-li v Asc žádná planeta, soudíme podle pána Asc, jeho síly, pozice a aspektů.

Jde-li o dobrou planetu, budou v zemi příznivé poměry, zlepšení, úspěchy všech záležitostí, mírumilovná zahraniční jednání a spojení. Ještě příznivější bude doba, přijímá-li dobrá planeta i dobré aspekty. Při špatných aspektech je účinek zeslaben.

Stojí-li v I. domě zlá planeta, utrpí národ mnoho zmatku, nepokojů, zklamání, neštěstí, obecné zdraví je špatné. Účinek bude ještě horší, přijímá-li zlá planeta zlé aspekty. Při dobrých aspektech jsou zlé události mírněny, nebo se dokonce opět obrátí v dobro.

Např.: I. dům není obsazen, pánem I. domu je Jupiter a stojí v V. Význam I. domu bude zabarven záležitostmi V. domu. Význam V. domu se však bude řídit jen vlastnostmi Jupitera.

Sestavíme-li lunaci, nutno především uvažovat, do kterého domu lunace padá. Podle aspektace tohoto domu se budou vyvíjet i příslušné události. V následujících statích je popsán účinek Luny v jednotlivých domech pro kvartální schémata.

Účinek Luny při lunaci je podstatně silnější než jinak, tj. než je popsáno v textu.

Např. Luna v I. v lunaci nepříznivě ozářena bude mít silnější účinek, než stojí-li v I. domě kvartálního horoskopu.

 

Slunce

Slunce v Asc, D (dobrý aspekt) - příznivý pro vládce, vládu, pokrok, štěstí, úspěch, veřejná zlepšení, dobré zdraví lidu.

Slunce v Asc, Z (zlý aspekt) - poruchy, zmatky, nepokoje podle povahy aspektující planety. Přesto však mocný vliv Slunce s úspěchem odstraňuje nesnáze a potíže.

 

Luna

Luna v Asc. D - činnost, změny v národě, sociální zlepšení a splnění požadavků, zvlášť ženy a děti doznají uznání. Příznivé reformy budou zavedeny, obchod vzkvétá, pracující vrstvy jsou spokojeny, úroda dobrá.

Luna v Asc. Z - nespokojenost, nepokoj, zlé obchody, mnoho nemocí, neúspěchy podle planety.

 

Merkur

Merkur v Asc. D - mnoho práce, činnosti, obchod, průmysl, nové podnikání, mnoho veřejných shromáždění, reformy školské, objevy, úspěch literární, vědecký, výchovný, veřejný.

Merkur v Asc Z - mnoho nespokojenosti, tisk ostře napadá veřejné poměry, politická nervosita, podvody, veřejné debaty, kritiky, soudy, procesy, faleš, krádeže, obchod se nedaří.

 

Venuše

Venuše v Asc D - mír v zemi, veřejný blahobyt, veřejná zařízení v prospěch žen působí dobrou náladu, mnoho sňatků, slavností, zábav.

Venuše v Asc Z - nedostatek, nevkus, zlá nálada, neštěstí, chyby, potlačování projevu, nálada proti ženám, morálka trpí, značné poškození žen a dětí.

 

Mars

Mars v Asc D - mnoho energie, úspěchy, činnost národa, vojenská jednání, rozmnožení vojska, veřejné mínění je bojovné, ve válce vítězství.

Mars v Asc Z - ve válce prohra, pokoření, pád, jinak nespokojenost, stávky, roztrpčení, povstání, požáry, vloupání, vraždy. Vláda se dostane do sporu s cizí mocností, hrozba války, pohyby vojsk, mobilizace, revoluce, válka. Ve vojenských kruzích mnoho úmrtí.

 

Jupiter

Jupiter v Asc D - velké štěstí ve všech oborech podnikání, zvlášť v obchodu, průmyslu. Dobré vztahy k cizině, náboženské, etické, humánní věci mají dost mecenášů.

Jupiter v Asc Z - neúspěch podniků dle postavení. Zlý aspekt ze VII, nese válku, z X, rozpory mezi vládou a lidem, zlý aspekt Saturna nese finanční krise, Marta - velká vydání na vojsko. Jupiter však přes to obrátí nesnáze v dobrý konec.

 

Saturn

Saturn v Asc D - vážná, stálá, pevná jednání, pomalý trvalý vzestup, úcta před zákony, zmírnění zločinnosti.

Saturn v Asc Z - zničení obchodu, průmyslu, nezaměstnanost, nouze, bída, nespokojenost, nezákonné činy, ochuzení, zločinnost. Saturn konjunkce, paralela, kvadrát, oposice Uran: nebezpečí pro vládu, smrt presidenta, velmi nepříznivé posudky mezi vládnoucí vrstvou a lidem, ztráta moci a uznání, neoblíbenost.

Uran

Uran v Asc D - obecně nepříznivý, zvyšuje vládce i národ, náhlé reformy vyvolané tlakem lidu.

Uran v Asc Z - rebelie, nedbání zákonů, nespokojenost, stávky, skandály v parlamentě, potíže a neúspěch vlády, vraždy, pozdvižení národa, útoky lidu proti vládě, anarchie. Z XII. tajné zločiny, revolty v žalářích, polepšovnách.

Neptun

Neptun v Asc D - pohyb, život národa, je-li velmi dobře ozářen a nesmí to být aspekty Marta, Saturna, Urana - přináší pokrok a úspěch.

Neptun v Asc Z - tajné zločiny, socialistická jednání, lid nespokojen, zrady, nevěry, nejistota, těžké změny politické, násilná jednání, podvod, lež, neřesti, skandály.

 

Velmi záleží na tom, která planeta, silná či slabá a odkud vrhá aspekt na planety v Asc. To platí i pro ostatní domy.

 

 

II. dům:

Z II. domu usuzujeme na finanční záležitosti.

 

Slunce

Slunce ve II. D - příjmy, dobrý peněžní trh, obchod, národní jmění se zvyšuje, lid vydělává.

Slunce ve II. Z - hospodářská deprese, chyby, přílišná vydání, blahobytu ubývá, zvyšování daní.

 

Luna

Luna ve II. D - nejistota peněžní, nečekané příjmy, nové prameny příjmů.

Luna ve II. Z - finanční krise, ztráty, pokles cenných papírů.

 

Merkur

Merkur ve II. D - čilý obchod, průmysl, peněžní trh, financování literární činnosti, vědecké, nové zákony příznivé výdělku, poště.

Merkur ve II. Z - podvody, zpronevěry, úpadek blahobytu, nereálné bankovní transakce, pokles papírů pro falešné zprávy.

 

Venuše

Venuše ve II. D - zisk, blahobyt, nová odbytiště, mnoho se věnuje na slavnosti, veřejný luxus.

Venuše ve II. Z - marnotratnost ve financích, pokles kursů, utrácení vysokých vrstev.

 

Mars

Mars ve II. D - není příznivý, výroba, výdělky se zvyšují jen s námahou, jsou velká vydání, lépe jen pro náležitosti pod vlivem Marta.

Mars ve II. Z - značně nepříznivý vývoj finanční, přílišná vydání na zbrojení, způsobí však kritiku, nespokojenost, spekulaci, bankroty, ztráty, krádeže. Úmrtí finančních magnátů.

 

Jupiter

Jupiter ve II. D - velmi příznivý pro finance, blahobyt, vysoké příjmy, plynulý a příznivý finanční trh. Obráží se ve všem podnikání, konjunktura.

Jupiter ve II. Z - nejistota peněžní, velké a stoupající výdaje. Zlý aspekt Marta: vysoká vydání, zlý aspekt Saturna: deprese, ztráty peněžních ústavů.

 

Saturn

Saturn ve II. D - při velmi dobrých aspektech může být užitečný, protože nutí k opatrnosti, chytrosti, spořivosti a pevným poměrům. Při aspektech neutrálních finanční krise, trh mrtvý, nedostatek peněz, velké starosti.

Saturn ve II. Z - úplný pád peněžního trhu, zrušení peněžnictví, daně, dávky neúnosné, úplné ochuzení národa.

 

Uran

Uran ve II. D - náhlé příležitosti výdělku, náhlé zlepšení státní pokladny.

Uran ve II. Z - nečekané ztráty, pády, velké krise, nejistota, potíže.

 

Neptun

Neptun ve II. D - přináší latentní zisky jen při velmi dobrém ozáření.

Neptun ve II. Z - podvody, zpronevěry, nedovolené machinace, zmatek, chaos, který vláda nestačí zvládnout.

 

 

III. dům:

Značí dopravu, dorozumívací prostředky, literární svět.

 

Slunce

Slunce ve III. D - je příznivé. Časté cesty hlavy státu a vysokých úředníků, zlepšení dopravních poměrů, úspěchy literární, novinářské.

Slunce ve III. Z - nesnáze, špatné, pochybené disposice.

 

Luna

Luna ve III. D - v národě se mnoho cestuje, platy dopravních zaměstnanců doznají zlepšení, vláda podává návrhy na značná zlepšení, novoty v prospěch veřejnosti.

Luna ve III. Z - agitace, činnost oposice, nespokojenost, nehody, dopravní potíže.

 

Merkur

Merkur ve III. D - zvýšená a zlepšená doprava, nová užitečná dopravní zařízení, vzestup obecného vzdělání.

Merkur ve III. Z - dopravní nehody, nevhodná opatření personální v dopravě, tisku, školách, úmrtí význačných spisovatelů.

 

Venuše

Venuše ve III. D - zvýšený příjem z dopravy, zlepšení postavení dopravních zaměstnanců, nové dopravní řády, úspěch a sláva v literatuře, umění, hudbě. Zlepšený poměr k sousedům

Venuše ve III. Z - nespokojenost, časté závady v dopravě, pokles literární činnosti, zvrhlost, nepříznivá opatření proti ženám, napjatý poměr k sousedům.

 

Mars

Mars ve III. D - silná činnost dopravní.

Mars ve III. Z - neštěstí dopravní, požáry, výdaje, ztráty v dopravě, literatura, tisk potlačovány, tisk ve sporu s dopravou, úmrtí mezi spisovateli. Otevřené nepřátelství k sousedům.

 

Jupiter

Jupiter ve III. D - cestovní chuť, velmi příznivé dopravní poměry, i pro literaturu, vědu.

Jupiter ve III. Z - mocny klérus cestuje v nepříznivých záležitostech, potíže dopravní, literární.

 

Saturn

Saturn ve III. D - není příznivý, jen opatrný, pomalý.

Saturn ve III. Z - v dopravě, literatuře nespokojenost, pozdvižení, skandály, trpké vyčítání tiskem, úmrtí v těchto kruzích. Poměr k sousedům krajně napjatý.

 

Uran

Uran ve III. D - nové myšlenky, objevy v dopravě, literatuře. Příznivé reformy, zvlášť letectví.

Uran ve III. Z - neštěstí, explose, útoky, neposlušnost zaměstnanců, nedaří se novým nápadům.

 

Neptun

Neptun ve III. D - mnoho cestování, sensace, příznivá diplomatická jednání.

Neptun ve III. Z - tajné komploty zaměstnanců proti podniku, zvláště v dopravě, literatuře, anarchistická agitace, útoky tisku hlava - nehlava, prozrazení podvodů, zpronevěr. Nejasné poměry k sousedům.

 

 

IV. dům:

Žně, zemědělství, lesy, doly, lomy. Dochází-li ke konjunkci horních planet na vrcholu IV. lze soudit na zemětřesení, výbuchy sopek a živelné katastrofy.

 

Slunce

Slunce ve IV. D - příznivý vývoj zemědělství, lesního hospodářství. - Demokracie je posilována vhodnými opatřeními vlády. Slunce ve IV. působí sucho.

Slunce ve IV. Z - špatná úroda, poškození zájmů i lidí uvededených, vláda je zaskočena, komplikace, důlní neštěstí.

 

Luna

Luna ve IV. D - příznivý vývoj. Počasí nestálé. Lidové strany jsou podporovány.

Luna ve IV. Z - zřícení domu, neštěstí v dolech, nespokojenost venkova.

 

Merkur

Merkur ve IV. D - příznivý pro zemědělství, doly, stavby a pro dělníky. Vláda čelí nezaměstnanosti novými zákony.

Merkur ve IV. Z - nezaměstnanost, špatná úroda, neúspěchy v zemědělství, nepokoje, nespokojenost mezi horníky. Při nepříznivém aspektu Saturna neštěstí v dolech, zřícení budov. Mars přináší neštěstí ohněm, bleskem nebo jiné katastrofy.

 

Venuše

Venuše ve IV. D - příjemné, pěkné počasí, dobrá úroda. Na vrcholu IV.: přichází deště. Dělníci zemědělští, horníci jsou dobře placeni, lid je spokojen, demokracie na postupu.

Venuše ve IV. Z - hodně dešťů, špatná úroda, neúspěchy v dolech, na stavbách.

 

Mars

Mars ve IV. D - i při dobrých aspektech nepřináší potěšení. Vláda v tísni pro nespokojenost, revoluce, pozdvižení, stávky, vzrušená revoluční shromáždění, ohrožování kapitalistů, vládnoucích členů, demonstrace, mnoho úmrtí vedoucích z lidu i vlády. Velké sucho, neúroda, horko, škody na dolech, stavbách, zemětřesení, zřícení domů. Na vrcholu IV. : těžké bouřky, při aspektu Venuše tu a tam deště, při ozáření několika tělesy orkány, kroupy, průtrže.

Mars ve IV. Z - zesiluje v nejhorším smyslu shora uvedené události.

 

Jupiter

Jupiter ve IV. D - nejlepší postavení. Kupní cena půdy stoupá, politické strany pracují ve shodě s vládou, konjunktura, mnoho pracovních možností, velmi pěkné počasí.

 Jupiter ve IV, Z - zneužití, dobré události nepřinesou užitek, v Býku, Lvu, Štíru, Vodnáři na vrcholu IV. nese důlní neštěstí, pohyb země.

 

Saturn

Saturn ve IV. D - i při dobrých aspektech zemětřesení, neoblíbenost vlády, roztrpčení lidu pro neštěstí, nezaměstnanost, bídu, neúrodu, ochuzení realit, důlní katastrofy, zřícení, zátopy. Počasí chladné, vlhké, nepříjemné.

Saturn ve IV. Z - velmi zesílený zlý vliv uvedený výše, nebezpečný, s trvalými následky.

 

Uran

Uran ve IV. D --nepříznivé pro vládnoucí stranu, silná oposice, vládě se nedaří disposice, stovky, povstání, explose, zřícení zvláště veřejných budov, poškození podzemních vedení, náhlá rušení a neštěstí všech náležitostí IV. domu.

Uran ve IV. Z - zesílení hořejších nepříznivých událostí, zvláště živelných, na vrcholu IV. počasí studené, neúroda, daně.

 

Neptun

Neptun ve IV. D - příznivý pro zemědělství, doly, zesílené snažení demokratických směrů, politická nejistota, chaos, změny, nervosita, podivná jednání. Mírné, vlhké počasí.

Neptun ve IV. Z - zvlášť z X. : výsměch vládě a vládním činitelům, potraviny a pozemky silně zdaněny, zesílený vliv socialistické agitace. V aspektu Uran, Saturn: zima. Při stavbách neštěstí.

 

 

 

 

V. dům:

Divadla, sport, výchova, školy, porody, ceny potravin.

 

Slunce

Slunce v V. D - příznivé pro všechny záležitosti V. domu. I vládce a horní společnost úspěchy.

Slunce v V. Z - úmrtí herců, zkažené zábavy, nepřízeň ve školách, nepříjemnosti vlády, veřejné skandály ve spojení s ženami a dětmi, ceny potravin stoupají.

 

Luna

Luna v V. D - příznivé pro záležitosti V. domu, dobrý průběh událostí.

Luna v V. Z - zvlášť Mars, Saturn, Uran, Neptun: zvýšená úmrtnost žen, dětí, divadla v nesnázích, těžké porody, dámská společnost utrpí, ceny stoupají, veřejná morálka utrpí skandály; vyslanectví, diplomacie: neúspěchy.

 

Merkur

Merkur v V. D - příznivý zvlášť pro tisk, vědu, uznání, pokrok, diplomacie úspěchy.

Merkur v V. Z - chyby, lež, faleš, útoky tisku, pomluvy, divadla a zábavy v tísni, drahota; diplomacie trpí zlými písemnostmi.

 

Venuše

Venuše v V. D - příznivé pro radost, pospolitost, diplomacii, zábavy velmi dobré, móda, parfumerie, dobré vyhlídky žen, dívek, dětí.

Venuše v V. Z - úplný opak, nespokojenost, skandály, sexuální nepřístojnosti, nepřístojnosti ve školách, divadlech a p., potraty, surové jednání s ženami, nestydatost, hanebnost.

 

Mars

Mars v V. D - jen k Jupiteru a Venuši přináší zmírnění projevujících se nepříznivých událostí. Jinak působí jako při aspektech zlých.

Mars v V. Z - v divadlech, zábavních místnostech nebezpečí ohně, explose, nemoci, úmrtí, ve školách požáry, neštěstí při společnostech, ve spolcích na výletech, provinění, zločiny na ženách a dětech, veřejná morálka utrpí, ceny stoupají, v diplomacii prozrazené skandály, úmrtí diplomatů i ve vládě.

Mars kvadrát Slunce, Slunce v VII. - nebezpečí války způsobené diplomatickou zápletkou.

Mars kvadrát Merkur: zničení obchodu, Mars oposice Jupiter: úmrtí ve vládě, atentát.

 

Jupiter

Jupiter v V. D - velmi příznivý, dobré reformy, laciný život, umění, luxus, diplomacie má vliv a daří se jí.

Jupiter v V. Z - oslabený příznivý účinek, diskuse o náboženské výchově, marnotratné výdaje, spekulace, ztráty.

 

Saturn

Saturn v V. D - jen slabší účinek než aspekty zlé.

Saturn v V. Z - překážky, nesnáze v záležitostech V. domu. Úmrtnost dětí, epidemie, zábavy se neprovozují, drahota, zrušení nebo zničení divadel, škol, poškození morálky, sexuální choroby, venerické, hloupé jednání tvrdohlavé diplomacie.

 

Uran

Uran v V. D - přinese užitek jen částečně. Uran sextil Slunce, Luna - úspěch diplomacie.

Uran v V. Z - způsobuje saturnské nepřízně náhle, nečekaně, diplomatické zápletky, excentrické vybočení a zákroky proti ženám a dětem, zničení, zrušení zábavních míst, výbuchy v divadlech, školách. Uran zlý aspekt Venuše: skandály v diplomacii se ženami, náhlá úmrtí význačných divadel, osob.

 

Neptun

Neptun v V. D - zvlášť retrográdní: zvrácená veřejná morálka.

Neptun v V. Z - skandály v divadlech ap., finanční krach, prozrazení zvráceností ve školách, drahota, diplomatické potíže.

Neptun konjunkce, paralela, kvadrát, oposice Venuše: velmi nepříznivé ženám.

Neptun zlý aspekt Mars: útěk trestanců, mysteriosní zločiny, násilnosti, hrozí pozdvižení národa.

 

 

Uzle

Vzestupný uzel v V. má účinek Jupitera a Venuše,

Sestupný uzel v V. má účinek Saturna a Marta.

Účinek platí jen, souhlasí-li aspekty.

 

VI. dům:

Veřejné zdraví, epidemie, armáda, námořnictvo, pracující vrstvy, dělnictvo.

 

Slunce

Slunce v VI. D - jen Jupiter a Venuše mírní účinek nepříznivý. Jinak i při dobrých aspektech nepřízeň vůči vládnoucí třídě, smutek, trpkost, starosti, ztráty zaviněné podřízenými, nemoci zvlášť v armádě, útlak dělnictva, nemoci hlavy, očí. Omezení privilegií šlechty, úmrtí vysokých úředníků.

Slunce v VI. Z - zesílený, vyhraněný účinek hořejší.

 

Luna

D - postavení nepříznivé, Jupiter a Venuše zvýšení moci.

Z - V pracujících vrstvách silná nespokojenost, nemoci, stejně ve vojsku, i neštěstí. Porušování subordinace, pracovní morálka ve psí. Venuše, zvlášť retrográdní, i konjunkce a paralela: nepořádek ve vojenských věcech, odhalení podvodů, zpronevěr, zabývá se tím tisk. Zlé aspekty Marta působí odpor proti velitelům.

 

Merkur

Merkur v VI. D - jen Jupiter a Venuše působí obecně příznivě, nikoliv význačně. Zpevnění některých příznivých rozhodnutí, dobré snahy vojska, dělnictva. Saturn, Mars, Uran přináší ostrou kritiku ze strany tisku a veřejného mínění proti vojsku, nebezpečí demonstrací, pozdvižení, povaha a duševní schopnosti klesají, neobvyklý vzrůst duševních poruch a nemocí.

Merkur v VI. Z - zesílený nepříznivý účinek, propuká otevřený boj.

 

Venuše

Venuše v VI. D - příznivé pro pracující vrstvy, nová opatření ve prospěch těchto vrstev.

 

Venuše v VI. Z - nemoci z perverse, požitkářství, alkoholu, sexuální zvrácenost, nakažlivé choroby, zvlášť mezi dělnictvem a vojskem.

 

Mars

Mars v VI. D - jen zmírnění z aspektů.

Mars v VI. Z - povstání, demonstrace, násilnosti, projevy nespokojenosti proti majitelům, zvlášť ve vojsku, horečnaté epidemie, spála, vyrážky, zranění bojem, hádkami.

Mars kvadrát Saturn, Uran a Saturn, Uran v VIII. - hromadná úmrtí. Mars kvadrát Slunce z X. - nemoc vládce.

 

Jupiter

Jupiter v VI. D - velmi příznivý.

Jupiter v VI. Z - méně příznivý, zneužití, přehání, vysoká vydání.

 

Saturn

Saturn v VI. D - jen zmenšené nebezpečí.

Saturn v VI. Z - špatné zdraví, nespokojenost, chronické epidemie z nastuzení, podvýživy, únavy, nezaměstnanost, bída, TBC, neštěstí, katastrofy. Zlé aspekty z VIII. - úmrtí v nižších třídách.

 

Uran

Uran v VI. D - účinek téměř nepříznivý. Jen Luna, Jupiter, Venuše přinese zvýšení moci lidem veřejně činným.

Uran v VI. Z - silně nepříznivé pro pracující, náhlé krize, neštěstí, pozdvižení, katastrofy, explose v armádě, náhlé epidemie.

 

Neptun

Neptun v VI. D - nelze tvrdit příznivé.

Neptun v VI. Z - nemorální neřesti, silná socialistická propaganda způsobuje neklid, nespokojenost, neštěstí, skandály, pomluvy zvlášť proti vojsku, opium a vůbec narkotika, alkoholismus.

VII. dům:

Válka, mír, mezinárodní záležitosti, vztahy k cizím státům, mocnostem, obchod a průmysl v cizině, svatby, rozvody, nepřátelé národa, ve válce vítězná strana.

 

Slunce

Slunce v VII. D - shoda mezi vládnoucí třídou a lidem, nepřátelé lidu a národa budou poraženi, shoda se zahraničními mocnostmi, ve válce při dobrých aspektech Jupitera, Venuše vítězství, zahraniční obchod příznivý.

Slunce v VII. Z - neshody mezi vládou a lidem, vládce žije odloučeně.

 

Luna

Luna v VII. D - příznivé veřejným projevům, podnikům, mnoho sňatků, uznání žen, dobré vztahy k cizině.

Luna v VII. Z - skandály způsobené ženami, zápletky zahraniční, trapné příhody.

 

Merkur

Merkur v VII. D - značná činnost, pohyb zahraničních věcí, tisk je podporuje, příznivé smlouvy a ujednání, výhodná opatření, diplomatická prozíravost, moudrá politika zahraniční.

Merkur v VII. Z - ztráta důvěry, diplomatické chyby, neplodné diskuse v obchodě se zahraničím, zmatky v diplomatické službě.

 

Venuše

Venuše v VII. D - úspěch zahraničního obchodu, mír, sňatky zvlášť ve vyšších kruzích, mezinárodní vztahy dobré.

Venuše v VII. Z - skandály, rozvody, násilnosti proti ženám, odhalení nepříjemných veřejných věcí.

 

Mars

Mars v VII. D - není příznivý.

Mars v VII. Z - velmi silný účinek, nebezpečný, hrozivý, ohrožený mír, nebezpečí války, mezinárodní rozepře, zlý poměr k sousedům, neshody v obchodu, rušení mezinárodních styků.

Nebezpečí přichází ze směru podle znamení: Beran - východ. Rak - sever, Váhy - západ, Kozoroh - jih.

 

Jupiter

Jupiter v VII. D - velmi příznivý pro vztahy k zahraničí, výhodné aliance, smlouvy, - Sňatky zvlášť ve vysokých kruzích a v kruzích finančních, národ uznán zahraničím.

Jupiter v VII. Z - diskuse, rozepře, poruchy mezinárodních jednání.

 

Saturn

Saturn v VII. D - není příznivý.

Saturn v VII. Z - velmi nepříznivý pro zahraniční záležitosti, obchod, nepříjemnosti a těžkosti diplomatické. Venuše nese skandály, rozchody, útoky na ženy. Mars trvalá nepřátelství s cizími státy podle znamení.

Uran v VII. D - při dobrých aspektech Jupitera nebo Venuše bude trapná situace brzy odstraněna. Jinak i dobré aspekty nepřináší příznivých okolností.

 

Uran

Uran v VII.  Z - velmi nebezpečné postavení pro mezinárodní záležitosti. Diplomacie nešikovným jednáním způsobí komplikace s vážnými důsledky. Časté útočné akce proti lidu, národu, Venuše nese skandály žen. Komplikace přicházejí z krajů podle znamení aspektu, např. Uran ve Vodnáři - nebezpečí z SSSR (Vodnář), Panna - Turecko.

 

Neptun

Neptun v VII. Z - zrady, dvojakost, pokrytectví v jednáních zahraničních, komploty, tajná sdružení proti národu, skandály, rozvody, nemorální jednání v manželstvích veřejně přetřásané, zahraniční obchod utrpí.

 

 

 

 

VIII. dům:

úmrtnost, sebevraždy, zrady, tajné spolky, státní rada.

 

Slunce

Slunce v VIII. D - výhody, zisk národa.

Slunce v VIII. Z - úmrtí vysokých osob, zvlášť panovníka nebo šlechty.

 

Luna

Luna v VIII. D - podobně jako Slunce v VIII. D.

Luna v VIII. Z - úmrtnost v nižších vrstvách, zvláště žen, tajná spiknutí při zlých aspektech Saturna, Marta, Urana, panika tím způsobená.

 

Merkur

Merkur v VIII. D - činnost, změny ve státní radě, zákonodárná činnost proti alkoholismu a jiným neřestem.

Merkur v VIII. Z - úmrtí v literárních kruzích, dětí, mládeže.

 

Venuše

Venuše v VIII. D - zisk státní pokladny ze smrti osob, dědictví státu.

Venuše v VIII. Z - úmrtí v uměleckých kruzích, vysokých dam. Zřetel nutno vzíti především na dům, jemuž Venuše vládne.

 

Mars

Mars v VIII. D - nepříznivý.

Mars v VIII. Z - velmi nepříznivý, náhlá a strašná úmrtí ohněm, explosí, upálením, uhořením, mezi vojskem, lékaři, kovoprůmyslníky. Padá-li současně eklipsa do VIII. je účinek podstatně horší.

 

Jupiter

Jupiter v VIII. D - příznivý pro majetek národa, odkazy státní pokladně, snížená úmrtnost.

Jupiter v VIII. Z - úmrtí ve vládě, v panovníkově rodině, ve šlechtě, duchovních, poslancích, veřejně činných osobách, mezi bankéři, finančníky.

 

Saturn

Saturn v VIII. D - nepříznivý.

Saturn v VIII. Z - velmi nepříznivý, úmrtí starších osob, vynikajících, mocných.

 

Uran

Uran v VIII. D - nepříznivý.

Uran v VIII. Z - náhlá úmrtí a neštěstí automobilová, explosemi, elektřinou, horkem, sebevraždy, zvláštní nepřirozená úmrtí. Při Uranu konjunkce Jupiter smrt rozsudky soudců a duchovních.

 

Neptun

Neptun v VIII. D - nepříznivý.

Neptun v VIII. Z - úmrtí utopením, otravou, jedy, omamnými prostředky, hašišem, opiem, narkózou, chybnými léky, přemírou užívání uspávacích léků, šílenstvím a sebevraždou.

 

 

IX. dům:

Duchovenstvo, duchovní soudy, soudci, kolonie, komerčníci, university, věda, aviatika, námořní věci, církve.

 

Slunce

Slunce v IX. D - příznivé pro vedu, klérus ve shodě s vládou uznání.

Slunce v IX. Z - neúspěch v hořejším.

 

Luna

Luna v IX. D - příznivé předpoklady pro činnosti IX. domu, zvláště padá-li předchozí lunace taká do IX.

Luna v IX. Z - překážky, nesnáze. Jupiter - s církvemi, Mars: hádky, neplodné diskuse.

 

Merkur

Merkur v IX. D - činnost v obchodních kruzích, poslanci, dobré reformy obchodní, zámoří, nové problémy vynálezců, publicistů, objevy.

Merkur v IX. Z - soudy o podvržených písemnostech, falsifikátech, útoky tisku na soudy, veřejné skandály.

 

Venuše

Venuše v IX. D - vzrůst zahraničního obchodu, nová odbytiště příznivé pro klérus, vědu.

Venuše v IX. Z - nepříjemné procesy, kriminální věci, skandály církevní, náboženské.

 

Mars

Mars v IX. D - impuls, neutrální.

Mars v IX. Z - rozpory v církevních a zákonodárných kruzích, omezení obchodu, oheň a neštěstí na lodích, úmrtí význačných osob z kléru, soudců, loďařů. Koloniální starosti, čímž trpí obchod.

 

Jupiter

Jupiter v IX. D - velmi příznivý pro klérus, církev, zámořský obchod, koloniální věci, vzrůst jednání, nová odbytiště, úspěch, církevní slavnosti.

Jupiter v IX. Z - spory náboženské, církevní, nespokojenost s duchovními, chybné finanční disposice způsobují ztráty.

 

Saturn

Saturn v IX. D - nepříznivý plavbě, srážky lodí, mnoho úmrtí, stávky námořníků. Zmatky v církevních věcech a parlamentě, úmrtí z těchto kruhů, omezení obchodu.

Saturn v IX. Z - zvýšený nepříznivý účinek.

 

Uran

Uran v IX. D - explose, neštěstí lodí, spory loďařů, nečekané obtíže ve všech záležitostech IX. domu. Může však přinést i velké objevy, výzkum.

Uran v IX. Z - zvýšený nepříznivý účinek.

 

Neptun

Neptun v IX. D - okultismus, mystika, psychická bádání.

Neptun v IX. Z - skandály v kléru, parlamentě, kriminalistice, podvody obchodní, podvodná media, silná hnutí církevní, kacířství.

 

 

X. dům:

Vládce, panovník, vláda, šlechta, vysoká společnost, uznání a pověst národa.

 

Slunce

Slunce v X. D - oblíbenost panovníka, uznání a příznivé události ve věcech X. domu.

Slunce v X. Z - nemoc vysokých osob, potíže šlechty atd. Eklipsa v X. působí pád vlády.

 

Luna

Luna v X. D - čest panovníkovi, posílení vlády, podobně i lunace. Luna trigon Saturn trigon Jupiter - vláda je silná a udrží pořádek.

Luna v X. Z - nemoc a úmrtí panovníka, nebo ve vládě a vysokých kruzích, ztráta cti národa, neoblíbenost, skandály vysokých dam. Luna konjunkce Uran demonstrace, konfuse, zdivočení lidu, plenění, úmrtí v rodině panovníka, útoky na panovníka, urážky. Luna kvadrát Mars nese vraždy, spory, povstání, explose, válečné napětí, těžká mezinárodní jednání, nebezpečí války. Luna kvadrát Venuše skandály v dámské společnosti, uzavření divadel pro nedostatek prostředků.

 

Merkur

Merkur v X. D - činnost a pohyblivost na dvoře, panovník koná cesty, zájmy vlády příznivě ovlivněny.

Merkur v X. Z - potíže vlády, skandály u dvora, neoblíbenost vysokých úředníku.

 

Venuše

Venuše v X. D - veřejná činnost vlády, slavnosti u dvora, svatby v panovnické rodině.

Venuše v X. Z - nemoci dam u dvora, skandály a nečestné věci.

 

Mars

Mars v X. D - se Sluncem a Lunou: silná činnost vojenská, ve válce vítězství.

Mars v X. Z - zvlášť, je-li Mars pánem VII. - válečné nebezpečí, nemoci a úmrtí v panovnické rodině, šlechtě, povstání, odpor lidu a potíže vlády všeho druhu.

 

Jupiter

Jupiter v X. D - velmi příznivý, úspěchy vlády, uznání vládě, mír, dobré poměry vysokých kruhů.

Jupiter v X. Z - finanční potíže vlády, úmrtí.

 

Saturn

Saturn v X. D - nepříznivý.

Saturn v X. Z - ztráta cti panovníka, vysokých kruhů, úmrtí ve vládě, v rodině panovníka. Saturn v X. zlý aspekt Urana: pád vlády.

 

Uran

Uran v X. D - nečekané, náhlé krize vlády, nepopulární dispozice a události, útoky, urážky panovníka, kravály, povstání, pád vlády.

Uran v X. Z -

 

Neptun

Neptun v X. D - socialistická agitace proti vládě, skandály, aféry u dvora, pomluvy.

Neptun v X. Z - zesílený účinek.

 

 

 

XI. dům:

Parlament, příznivci a přátelé národa, národní poklad, blahobyt.

 

Slunce

Slunce v XI. D - parlament se těší důvěře, mnoho uznávaných zákonných opatření.

Slunce v XI. Z - změny v parlamentě, rozpory názorů, nejasnosti, odpor, nevůle, nechuť.

 

Luna

Luna v XII. D - nic podstatného.

Luna v XI. - Z - změny v parlamentě, nechuť, nedorozumění.

 

Merkur

Merkur v XI. D - značná činnost, parlament se zabývá zákony obchodními, hospodářskými, výchovou.

Merkur v XI. Z - trpké debaty v parlamentě, osobní napadání, urážky, důvody pro i proti.

 

Venuše

Venuše v XI. D - zákony žen se týkající, sňatky poslanců.

Venuše v XI. Z - poslanci okrádáni, neshoda, spory, aféry.

 

Mars

Mars v XI. D - nepříznivý. Příznivé jen zákony pro armádu a ve službách národu.

Mars v XI. Z - nervozita, podrážděnost, neklid, spor a hádky v parlamentě, rozkol ve stranách. Důvodem je jednání o armádě. Úmrtí v parlamentě.

 

Jupiter

Jupiter v XI. D - velmi příznivý. Spravedlivé zákony, posílení demokracie, dorozumění, obchodu, financím příznivé.

Jupiter T XI. Z - rozklad v parlamentě pro otázky náboženské, finanční, pád finanční pro špatné volby.

Saturn

Saturn v XI. D - nepříznivý, značné potíže, zpoždění, odkládání, změna křesel, odstoupení ministrů, stranické boje, nevůle mezi poslanci. Prohra ve volbách, pád vlády.

Saturn v XI. Z - účinek zesílený.

 

Uran

Uran v XI. D - Slunce, Luna: příznivé pro vládu, která zvítězí.

Uran v XI. Z - komplikace v parlamentě, prudké debaty, rvačky v parlamentě, útoky na ministry, jejich porážka náhlá, nečekaná.

 

Neptun

Neptun v XI. D - vzrůst socialistické agitace.

Neptun v XI. Z - tajné komploty proti vládě, aféry, socialisté diktují zákony.

 

 

XII. dům:

Žaláře, pracovní tábory, azyly, sirotčince, nemocnice, polepšovny, charita. Zločiny, vraždy, tajní nepřátelé národa.

Slunce

Slunce ve XII. D - příznivé pro charitu, příznivé reformy.

Slunce ve XII. Z - nepokoje v ústavech.

 

Luna

Luna ve XII. D - není příznivá.

Luna ve XII. Z - stoupá chudoba, nemoci v nejnižších vrstvách, aféry v ústavech, zneužití žen a dětí.

 

Merkur

Merkur ve XII. D - činnost ve veřejných institucích, zákonná opatření ve prospěch chudiny, podporovaná tiskem.

Merkur ve XII. Z - soudní řešení nepřístojností v ústavech, tisk pomlouvá, zpronevěry, krádeže, zločiny na dětech.

 

Venuše

Venuše ve XII. D - veřejné sbírky, odkazy, dary ústavům.

Venuše ve XII. Z - aféry, ztráty veřejných peněz, proti ženám.

 

Mars

Mars ve XII. D - zažehná nebezpečí války, ale ponechá pohyby vojsk.

Mars ve XII. Z - vraždy, zločiny, založené požáry, násilnost, povstání v ústavech, požáry továren. Mars kvadrát, oposice Uran: veřejnost přetřásá válečné zprávy.

 

Jupiter

Jupiter ve XII. D - příznivé pro ústavy, mecenáši, subskripce, sbírky, dary.

Jupiter ve XII. Z - veliká vydání, ztráty, neúspěch.

 

Saturn

Saturn ve XII. D - nepříznivý.

Saturn ve XII. Z - zvýšená zločinnost, tisk kritizuje, veřejné odsuzování ústavů např. o stravě, příjmy ústavů klesají.

 

Uran

Uran ve XII. D - nový život, nové podmínky reformou ústavů.

Uran ve XII. Z - požáry, explose, povstání, neposlušnost v ústavech.

 

Neptun

Neptun ve XII. D - skandály, aféry okolo administrativy ústavů, vzestup sociálních opatření.

Neptun ve XII. Z - spiknutí, tajné spolky svěřenců se uskutečňují, zrají, prozrazení, všemožně podvratná činnost.