Základní astrologické pojmy - J.Holeček

01.05.2008 21:29
  1. Znamení
  2. Planety
  3. Aspekty
  4. Domy

 

1. ZNAMENÍ

Astronomické (efemeridové) polohy astrologických prvků (planet, Slunce, Měsíce, měsíčních uzlů atd.) zapisujeme do tzv. „kolečka“ . To je kruh rozdělený na 360 stupňů, který dále dělíme na úseky po 30 stupních, které nazýváme znamení. Počáteční bod kruhu je v jarním bodě, což je průsečík ekliptiky a nebeského rovníku. Když do tohoto bodu vstoupí Slunce, je první jarní den. Od tohoto bodu po 30 stupních jsou úseky jednotlivých znamení ve známém pořadí: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby. Je třeba mít na paměti, že zde není žádná fyzická souvislost ze souhvězdími stejných jmen. V případě znamení jde o pojmenování 30 stupňových úseků, počínajících v jarním bodě! Těmto 12. znamením jsou přiřazovány kvality, které „zabarvují“ ostatní prvky horoskopu, které se v nich nacházejí. Ve skutečnosti je ovšem horoskop pouze dvojrozměrným zobrazením skutečnosti, která má pochopitelně rozměry tři. Jde tedy ve skutečnosti ne o kruh, ale o kouli a jednotlivá znamení tvoří tzv. sférické trojúhelníky o stejné velikosti. Výklady postavenými pouze na umístění Slunce v těchto znameních vznikla astrologie bulvární, která je hlavním původcem špatné pověsti astrologie.

 

2. PLANETY

Pod pojmem planety se tradičně v astrologii myslí nejen všechny planety Sluneční soustavy, ale také Slunce a Luna. Je to nepřesná, ale dosti zaužívaná terminologie. Přesnější by bylo říci, že astrologie pracuje hlavně s jednou hvězdou (Sluncem), ale i některými hvězdami dalšími (vyšší hvězdné velikosti), planetami Sluneční soustavy a měsícem země. Polohy (délkové hodnoty na ekliptice) těchto „planet“ se zapíší do „kolečka“. Každá planeta má svůj obecně používaný symbol:

 

Každé planetě je přiřazen určitý komplex psychologických a osudových charakteristik. Např. Slunce je spojováno – ve shodě s jeho úlohou ve Sluneční soustavě – s egem, kolem kterého se to všechno točí, s osobností člověka. Dále s denním vědomím, sebevědomím, autoritou apod. V osudové oblasti je to symbol otce, vládce, možnosti vyniknout – zazářit.

 

3. ASPEKTY

Aspekty nazýváme úhly, které mezi sebou v horoskopu zakreslené prvky zaujímají. Některé jsou pokládány za zvláště účinné. Jsou to úhel 0° – konjunkce, 60° – sextil, 90° – kvadratura, 120° – trigon, 180° – opozice. Účinnost každého aspektu je omezena jeho přesností – rozpětí účinnosti se nazývá orbis a pohybuje se cca kolem 8°. Konjunkce dané prvky spojuje, jejich kvality splývají, někdy až do nepřehledné jednoty. Sextil je ukazatelem talentu, možností, které je třeba rozvíjet. Kvadratura je tenzní spojení, je spojena s překážkami, disharmoniemi, psychologickými i osudovými tlaky. Dobře využitá snahami o harmonii může mít ovšem i dynamizující efekt na člověka. Trigon je aspektem „osudových darů“, ať ve smyslu vnitřním či zevním. Pro ty, co akceptují reinkarnační pojetí života, to jsou karmické zásluhy z minulosti. Negativní stránkou může být nedostatečná motivace osudovými tlaky, lenivé spaní na vavřínech a postupné „vyjídání zásob“, bez vytváření perspektiv. Opozice je symbolem Saturna, planety osudu (karmy) a bývá spojena s osudovými nesnázemi, zásadními rozpory a neslučitelnými protiklady. Jejich zvládnutí vyžaduje vnitřní zralost, ale může vyústit v pochopení jednoty protikladů, odvrácení od světa k duchovním cílům, rozvinutí opravdové moudrosti.

 

4. DOMY

Při výpočtu horoskopu potřebujeme i přesný čas a místo narození, abychom mohli určit další systém dvanácti sférických trojúhelníků, který nazýváme domy. Jejich počáteční bod je místo ekliptiky, které v okamžiku narození v daném místě vychází nad obzor. To je tzv. ascendent. Protilehlý k němu, a tedy právě zapadající, je descendent (D. C), v nadhlavníku je Medium coeli (MC) a v podnožníku Immum coeli (I.C.). Tyto body určují hlavní osy horoskopu, které jsou základem 1, 7, 10 a 4 domu. Čtyři kvadranty, které nám zbudou, dále dělíme na tři díly, a tak vzniká celkem dvanáct domů. Systém jejich výpočtu není ustálen, resp. používají různí astrologové různé metody. Těchto dvanáct domů slouží k určení oblastí, ve kterých se ostatní prvky horoskopu (tedy hlavně planety ve vzájemných aspektech a v postaveních ve znameních) budou uplatňovat. Např. 7. dům je spojován s partnerem, společníkem, veřejností. 10. dům s kariérou, s vyniknutím atd. atd.

 

Je ještě mnoho dalšího s čím astrologie pracuje – měsíční uzle, Černá luna, tvary horoskopu, živly, arabské body, kvality jednotlivých stupňů, retrogradity planet, vládci, recepce a mnoho, mnoho dalšího. Neexistuje jen horoskop narození, ale je mnoho typů horoskopů dalších, které slouží k prognózám, kdy se osudové potenciály zrození budou realizovat. Dále horoskopy porovnávací, které slouží k identifikaci vztahů osob, horoskopy času položení otázky, solární, lunární, horoskopy států, věcí, událostí atd.

Vrcholným uměním astrologie je z jednotlivých prvků nechat vystoupit individuální povahu a osud jedince, jehož horoskop se analyzuje. To vyžaduje nejen práci s mnoha pravidly o dominantách, vyhodnocování důležitosti nebo nevýznamnosti jednotlivostí, ale hlavně intuitivní schopnost pochopení, která teprve vytváří individuální výklad horoskopu.

 

Jaroslav Holeček, 2006