Základy ZI WEI DOU SHU

16.08.2008 10:47

Brenda Keener

 

Zde budeme pojednávat o pokročilejším tématu čínských hvězd, jaké mají vztahy k palácům, aby vytvořily kompletní čínský horoskop určité osoby.  Budeme diskutovat o prospěšných a škodlivých hvězdách v každém paláci nebo domě. Jde o velice komplexní téma, a dokonale je můžeme zvládnout až po mnoha letech. Tato kapitola může sloužit pouze jako úvod!

 

 

 

 

 

Dvanáct paláců

Zi Wei Dou Shu je založen na čínském lunárním kalendáři, a podobně jako západní astrologie dělí horoskop na dvanáct domů nebo paláců, které představují dvanáct čínských pozemských zvířat. K pochopení tohoto komplexního systému je velmi důležité se nejprve naučit významy každého z těchto domů nebo paláců. Následuje jejich popis:

 

Palác života

Nejdůležitější palác představující osobnost nebo charakter osoby. Popisuje osobní osud. Také se nazývá "ming" palác.

 

Palác rodičů

Představuje rodiče a rodinné prostředí.

 

Palác štěstí

Představuje morální, duchovní a emocionální aspekty člověka. Sděluje nám, zda osoba bude žít mírumilovně nebo nikoli.

 

Palác majetku

Představuje jaký majetek, dědictví a investice bude člověk vlastnit.

 

Palác kariéry

Představuje typ kariéry, která je nejvhodnější pro danou osobu. Také určuje, jaký úspěch může očekávat ve zvoleném povolání.

 

Palác přátel

Představuje, jací budou vrstevníci a kolegové dané osoby a zda mu budou užiteční či nikoli. Také popisuje vztah, jaký s přáteli má.

 

Palác cest

Informuje, zda se bude muset přestěhovat, aby dosáhl úspěchu, a cesty, které podnikne během svého života.

 

Palác zdraví

Ukazuje zdravotní stav a druhy nemocí, se kterými se nejspíše setká.

 

Palác bohatství

Ukazuje na finanční příjmy a může předpovídat, zda tato osoba bude mít trvalý příjem, nebo se bude setkávat se ztrátami. Také říká, zda příjem pochází z namáhavé práce nebo z jiných zdrojů.

 

Palác dětí

Ukazuje, zda daná osoba bude mít děti nebo nikoli; zda se dobře chovají, budou-li bohaté. Také představuje, jaký bude mít tato osoba vztah ke svým dětem. Také představuje neteře a synovce.

 

Palác manžela (manželky) a manželství

Ukazuje na charakter partnera a vztah s ním.  Tento palác může také předpovídat, zda sňatek skončí rozvodem a další události v manželství.

 

Palác sourozenců

Popisuje vztah mezi sourozenci. Také popisuje jejich povahu.

 

 

Analýza Zi wei do shu používá těchto dvanáct paláců a ukazuje postavení prospěšných a škodlivých hvězd v nich za účelem předvídání pravděpodobné budoucnosti a osudu zkoumané osoby. Pozemská zvířata v horoskopu Zi wei do shu mají pevná postavení, zatímco umístění paláců se mění podle data narození. V různých horoskopech může být např. dům Tygra v paláci sourozenců nebo v paláci bohatství podle data narození.

 

Na každý palác působí a ovlivňují ho přilehlé paláce, protější palác a spřízněné harmonické paláce. Když nejsou ve zkoumaném paláci žádné významnější hvězdy, potom studujeme významnější hvězdy v protějším paláci, jako kdyby hvězdy byly v paláci zkoumaném. To proto, že protější palác je jakoby zrcadlovým obrazem paláce zkoumaného. Tyto dva paláce mají na sebe vzájemně nejsilnější vliv.

 

ZDROJ Přeložil: J. Holeček