Zi Wei Dou Shu a lunární kalendář

28.04.2008 13:59

 

 

Zi Wei Dou Shu je také známo jako astrologický systém královské hvězdy. Je to systém čínské astrologie, stejně jako jeho populárnější obdoba BaZi (také známý jako osm charakterů nebo čtyři osudové pilíře).

Stejně jako BaZi, Zi Wei Dou Shu může předpovědět osobní charakter, stejně jako životní potenciál ve vztahu k penězům, profesi, hodnotě majetku, zdraví a vztahů s rodiči, sourozenci, partnerem, dětmi a přáteli. To vše jen ze zkoumání osobního data narození!

BaZi vyjádří datum narození souborem větviček (stopek) a větví a ohodnocením základních vztahů mezi nimi dospívá k předpovědi. Zi Wei Dou Shu na druhé straně vztáhne datum a čas narození člověka k souboru skutečných a imaginárních hvězd. Tyto hvězdy jsou umístěné ve 12 „dvorech“ a osobní potenciál během celého života je hodnocen podle charakteristických rysů a kombinací hvězd ve „dvorech“ a tak dále.

BaZi užívá Hsia neboli čínský sluneční kalendář, zatímco Zi Wei Dou Shu používá čínský lunární kalendář. Jedna i druhá metoda výkladu je dost přesná, když je vytvořena zkušeným praktikem. Musím zdůraznit, že výčet životní cesty není „otiskem v kameni“. Ukazuje pravděpodobný směr života. Je možné formovat svůj osud v rámci této pravděpodobné cesty.

Zi Wei Dou Shu je přisuzováno Chen Hsi Ee, který žil během Song dynastie, asi před 1000 lety. Základy tohoto systému existovaly již dříve a předpokládá se, že Chen Hsi Ee utřídil, zlepšil a zdokonalil zdokumentovaný systém.

Ačkoli v systému Zi Wei Dou Shu existuje 100+ hvězd , 30 až 40 z nich je  považováno za velmi důležité a jsou používané k výkladu.

Tyto hvězdy jsou rozdělené do 12 „dvorů“ neboli oblastí odvozených z data narození, které se nazývají:

 1. osud

 2. sourozenec

 3. manžel

 4. děti

 5. bohatství

 6. zdraví

 7. cestování

 8. přátelé

 9. profese

 10. majetek

 11. potěšení  

 12. rodiče

 

Jednoduše řečeno, hvězdy ve „dvoře“ ovlivní příslušný aspekt života. Například hvězda Tian Fu ve „dvoře bohatství“ dává trvalý příliv peněz s potenciálem nahromadit bohatství. Tato schopnost nicméně může být negována blízkostí 'špatných hvězd nebo zvýšena přítomností' dobrých hvězd.

Mimoto hvězdy nalézající se v dvorech trojúhelníkové harmonie a přímo naproti budou ovlivňovat hvězdy ve „dvoře bohatství“ a modifikovat další výsledek!

To je důvod, proč zvládnutí astrologie Zi Wei Dou Shu trvá léta.

 

 Přeložil: Jaroslav Holeček

https://www.absolutelyfengshui.com/astrology/zi-wei-dou-shu.php