Otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi astrologií a vědou?

Záleží na tom, kterou vědu máme na mysli. Vezměte za příklad meteorologii. Tato věda pracuje s množstvím objektivních dat, získávaných měřením a pozorováním. Z nich vypracovává různé modely vývoje počasí, opět na základě ověřených nebo předpokládaných trendů. A výsledkem je, že se jí s určitou pravděpodobností daří předvídat vývoj meteorologických úkazů, někdy lépe a jindy hůře. A občas zcela vedle.

V tomto srovnání postupuje astrologie velmi podobně. Na základě pozorování a výpočtů vytváří modely, podle kterých víceméně úspěšně (a někdy zcela neúspěšně) popisuje současné, případně minulé nebo budoucí reálie zkoumané osoby, země nebo události.

Nakolik jsou astrologické analýzy a případné předpovědi nezměnitelné?

To vyjádřil již kdysi dávno Marcus Tullius Cicero když formuloval tuto odpověď "Povaha člověka je jeho osudem". Květoslav Minařík zase říká: "když člověk respektuje své sklony, pak se vlivy astrologické uplatňují naplno".

Takže nezměnitelnost astrologických zjištění o nás samých je přímo závislá na tom, jak jsme ochotni a schopni se vyvíjet, překonávat své slabosti, kultivovat své emoce a usměrňovat myšlení. A pochopitelně víme-li vůbec, jak na to.