J.Kefer

 

Jan Kefer

 

Dům I.

Nejmocnější postavení Slunce. Všeobecně: pevný, ušlechtilý, velkodušný člověk, pohrdající špatnými slovy a činy, důvěřivý, panovačný, spravedlivý a počestný, optimistický. Obyčejně vždy významná osobnost, milující veřejnou činnost, kde nalézá mnoho dobrých přátel z vysokých kruhů; život je úspěšný. Mívá málo sourozenců, nebo sourozenec brzy umírá, je nejúspěšnější člen rodiny.

 • Při poškození oslabení životní síly, nejistota cílů a z toho škody a omyly.
 • Slunce v konjunkci s Lunou: zvýšený úspěch.
 • Nepříznivě k Luně: velmi špatné pro postavení a majetek.

Vliv zvířetníkového znamení:

 • Slunce ve Skopci a v I. domě: střední, dobře stavěná postava, zdravá barva obličeje, světlé vlasy. Ušlechtilý až k výstřednosti i k nepříteli, spolehlivý, udatný, ctižádostivý, náchylný k hněvu, pánovitý, ale zdvořilý, pozorný, intuitivní. Bývá většinou nejstarším ze sourozenců, nebo starší sourozenci umírají.
 • Slunce v Býku a v I.domě: střední až malé tělo, dobře stavěné, světlé a hnědé vlasy, šedé oči, velký nos, široká ústa. Umíněný, domýšlivý, pyšný, neprozřetelný, odvážný, pevnost až výstřední a proto úspěch, není-li Slunce špatně ozářeno.
 • Slunce v Blížencích a v I.domě: dobře stavěné tělo, sangvinické vzezření, světle hnědé vlasy, velké šedé oči, dobrá povaha, zdvořilá, příjemná okolí, lidumil, spravedlivý, ušlechtilý, přítel věd a umění.
 • Slunce v Raku a v I.domě: krátká postava, chorobné bledé vzezření, často pihy v obličeji, hnědé vlasy, šedé oči. Milovník sebe, přítel žen a zábav, výstředně štědrý a svobodymilovný. Při poškození prostopášný, oddaný orgiím, záletný; z těchto věcí osudové škody.
 • Slunce ve Lvu a v I.domě: tělo souměrné a silné, jasný sangvinický vzhled, světle hnědé nebo písčité vlasy, plný obličej, široké oči. Osoba čestná, věrná, snaživá, ctižádostivá, dosti pyšná a na urážky citlivá, k hněvu náchylná; hněv netrvá dlouho, kázeň se brzy vrací. Pevnost charakteru až výstřední a v této vlastnosti záleží úspěch.
 • Slunce v Panně a v I.domě: vysoká, štíhlá, souměrná postava, zdravého vzezření, hnědé vlasy a šedé oči; duchaplný, veselý, svobodomyslný, vědecky založený, mlčenlivý a zdvořilý. Při poškození pánovitý, zlostný, výstředně hrdý a tvrdohlavý.
 • Slunce ve Vahách a v I.domě: střední postava, oválný obličej, radostný, červený vzhled, světlé vlasy, plné oči. Odvážný, ušlechtilý až k výstřednosti, dobře sebe oceňuje, spravedlivý, přítel věd a umění.
 • Slunce ve Štíru a v I.domě: široká postava, plný obličej, široká ústa, tmavá pleť, hnědé vlasy. Duchaplný, drsný, ctižádostivý, impulsivita, výstřední tvrdost. Při poškození prostopášný, oplzlý, záletný ve svůj neprospěch, pomstychtivý. Vždy nadání lékařské a přírodovědecké.
 • Slunce ve Střelci a v I.domě: vysoká, urostlá postava, oválný obličej, světle hnědé vlasy, sangvinický vzhled. Snaživá, ušlechtilá povaha, jdoucí za vysokými cíli, svobodomyslný, při poškození pánovitý, zlostný, sobecký, vždy však ukázněný.
 • Slunce v Kozorohu a v I.domě: střední postava, bledý zevnějšek, hnědé vlasy, oválný obličej, statné tělo. Spravedlivý, získávající si respekt, pozorný, mlčenlivý, vážný. Při poškození zlostný, pánovitý, pyšný, tvrdohlavý.
 • Slunce ve Vodnáři a v I.domě: střední postava, korpulentní tělo, jemné tahy, kulatý obličej, světle hnědé vlasy, jasný vzhled. Dobrotivý, spravedlivý, dosti domýšlivý, oblíbený, ctižádostivý, ušlechtilý, zájem o umění a vědu.
 • Slunce v Rybách a v I.domě: malá postava, kulatý obličej, bledý zjev, světle hnědé vlasy, šedé oči, často tlustý. Přílišná citovost, škody od druhého pohlaví, které nerozumně miluje, oddaný hrám, při poškození pijan, prostopášník, záletník.

 

Dům II.

Dobré finance, štědrost, blahovolný, trochu rozmařilý, vyrovnané poměry, zisk z protekce a z obchodů se státem, láska k přepychu, dovede peníze vydělat i vydávat.

 • Při poškození nedůvěřivost podnikům a z toho ušlé příležitosti.
 • Dobře k Luně: neustálé přibývání peněz a statků.
 • Nepříznivě k Luně: velké finanční ztráty, stálá fluktuace majetku.
 • V konjunkci s Merkurem: úspěch jako učitel, vydavatel, nakladatel, obchodník.
 • V aspektu k Venuši: mnoho peněz se vydá k vůli ženám a rozkoši, promarnění času i majetku.
 • Při konjunkci s Venuší: velký úspěch.
 • Nepříznivě k Martu: netrpělivost, zpupnost a tím finanční ztráty.
 • Nepříznivě k Jupiteru: ztráty z nedůvěry, poškození ve vztahu k úřadům.
 • Dobrý aspekt s Jupiterem vede k jistému blahobytu.

 

Dům III.

Zájem o vědu a umění, pevnost, zisk z příbuzenstva, pedagogiky, reforem, živá výměna názorů, úspěšný sourozenec, mnoho cest.

 • Při poškození nedorozumění s rodinou a příbuznými.
 • V konjunkci s Venuší: úspěšný obchod s klenoty a cesty.
 • V dobrém postavení k Martu: rychlý postup a váženost.

 

Dům IV.

Dobré vztahy k vlasti a rodičům, sensitivita, příznivé pro majetek v realitách, krásný domov, dlouhý věk, úspěch ke konci života, klidné stáří, příznivé pro otce, dědictví po něm.

 • Při špatné aspektaci málo energie, slabé výdělky, marné čekání na dědictví, značný vnitřní neklid.
 • V konjunkci s Lunou: dobré postavení, výnosné podnikání, neodvislost.
 • V konjunkci s Merkurem Venuší: svěžest duševní a činorodost až do pozdního stáří, dobré postavení.
 • V příznivém postavení k Martu: vyhlídka na neodvislost a pozemkový nebo domovní majetek.
 • V příznivém postavení k Uranu: popularita, úspěch na veřejnosti a ve vládních kruzích.

 

Dům V.

Úspěch ve spekulaci a v obchodech, jež mají vztah k zábavám a požitkům. Požitkářství, touha po společnosti a lásce. Obchodu se lépe daří ve společenství. Úspěch též jako sportovec, pedagog, herec. Důležitá konstelace pro potomstvo. Obyčejně bezdětnost, nebo málo dětí. Jsou-li děti, tedy jen při nejlepší aspektaci lze počítat se štěstím s nimi.

 • V konjunkci s Lunou a bez poškození: úspěch ve spekulacích, akciích a v zábavních podnicích.
 • Nepříznivě k Luně: ztráty skrze spekulace, děti a zábavy.
 • Konjunkce s Venuší: ztráty skrze spekulace, děti a zábavy , mnoho peněz se utratí v rozkoších, čímž vznikají škody štěstí a majetku.
 • Příznivě k Martu: velká energie, děti jsou odolnější.

 

Dům VI.

Omezení životní síly, chronické choroby, sklon k horečkám, nemoce z přepracování, trvalé překážky od představených, špatní podřízení, úspěch pomocí zaměstnanců, mnoho cest, úspěch jako tajemník, subalterní úředník, obyčejně chudý nebo neznámý otec. Dobré postavení Slunce ovšem mnoho zlepšuje.

 • Je-li Slunce poškozeno Saturnem nebo Marsem, lze soudit na velmi chatrné zdraví.

Choroby dle znamení:

 • Skopec: návaly krve do mozku, bolení hlavy, mozková mrtvice, zánět mozkových blan.
 • Býk: záškrt, katar hltanu, polypy.
 • Blíženci: zánět průdušek, čivní poruchy, překrvení plic, zánět pohrudnice, kurděje, suchá lámání.
 • Rak: porušené zažívání, slabost žaludku, vodnatelnost, choroby prsní, chudokrevnost. Námořní cesty a pobyt v cizině.
 • Lev: choroby srdce, míchy, ledvin, prudké horečky.
 • Panna: poruchy ve vnitřnostech, průjmy, nedostatečná činnost asimilační, onemocnění hltanu.
 • Váhy: choroby ledvin, nefritis, choroby kůže, pohlavní, hostec horních končetin.
 • Štír: porušené srdce, choroby pohlavní, poruchy menstruace, hnisavé vředy, nemoce nosu a hltanu, zánět slepého střeva, močový kámen, obtížné močení. Námořní cesty a pobyt v cizině.
 • Střelec: obrna, bolestivost nervu sedacího, chorobné vnímání dojmů, mdloby,nemoce plicní, nervové poruchy, vředy na nohou. Námořní cesty a pobyt v cizině.
 • Kozoroh: hostec, kožní choroby, poruchy žaludeční a střevní, ochrnutí kolen.
 • Vodnář: dušnost srdeční, chudokrevnost, vodnatelnost osrdečníku, líný oběh krve, tlučení srdce, nepravidelný tep, dušné záchvaty, otrava kyselinou uhličitou, choroby ledvin.
 • Ryby: choroby dělohy, ústrojů močových, plic a vnitřností, poruchy nervů, záchvaty dušné. Námořní cesty a pobyt v cizině.

 

Dům VII.

Příznivě ozářené: bohaté manželství, záliba v přepychu a pohodlí, spory manželské, pyšná manželka z dobré rodiny, výhodná spojenectví obchodní, brzké a šťastné manželství, úspěch ve veřejném postavení, ve spolcích, příznivý výsledek sporů, cesty k vůli manželství nebo nepřátelům , zda úspěšné, rozhoduje postavení Jupitera a Venuše, úctyhodné postavení ve stáří.

 • Nepříznivě: mocní nepřátelé, nešťastné manželství, rozvody a žárlivost, sváry, sobecký manžel.
 • V opozici k planetě do I.domu: mnoho nepřátelství osudově vážných.
 • V konjunkci s Lunou: veliké veřejné pocty.
 • V aspektu k Venuši: mnoho peněz se utratí pro ženy a manželství.
 • Nepříznivě k Martu: povážlivá mravnost.
 • Příznivě k Jupiteru: v manželství je partner vášnivý, pyšný, významný, silné vůle.
 • Nepříznivě k Saturnu: mnoho soudů, ztrát a neúspěchů, špatní advokáti, bezohlední soupeři.

 

Dům VIII.

Dobrá životní síla, ovládá peníze druhých lidí, možnost dědictví, vyšší moc.

 • Při poškození výstřelky ze strany manžela, ztráta cizího majetku, zklamání v dědictví, při velikém nadání a významu nebezpečí předčasné smrti.
 • Ve Štíru zámořské cesty.
 • Příznivě k Martu: zisk z procesů, hlavně dědických.
 • Nepříznivě k Saturnu: nebezpečí života, srdeční choroby.

 

Dům IX.

Dle poučky starých astrologů: "Přízeň bohů a králů". Pevný, zbožný charakter, znamenitý společník, postup skrze náboženství, cizinu, daleké cesty, vědu a veřejnost, vysoké ideály, vyšší vědomí a ušlechtilá ctižádost, sklon k filosofii, sportu a letectví. Šťastný otec.

 • V Raku, Střelci, Rybách a Štíru: námořní cesty, pobyt v cizině.
 • Poškozené Slunce ve Vodnáři, Vahách, Blížencích: nebezpečná pozice pro cesty.
 • Slunce bez aspektu k Saturnu: dlouhý věk.
 • V konjunkci s Merkurem: vynálezce, astrolog, prorok.
 • Poškozené Jupiterem: pokrytectví, svatouškovství.
 • Poškozené Marsem: fanatismus, sektářství.
 • Poškozené Saturnem: krátký věk.
 • V dobrém aspektu k Saturnu: přízeň starších osob a kariéra jejich prostřednictvím.

 

Dům X.

 • Příznivě: vysoké postavení, sláva, činorodost, neodvislost, vůdcovské kvality, postup, sláva, vyznamenání. Dobré vztahy k matce, nejúspěšnější člen rodiny. Bohatství, úspěch v každém povolání, tím větší, čím více planet kolem rohu 10.domu.
 • Nepříznivě: opak zaviněný pýchou, přepjatostí a nevhodným vystupováním.
 • V Střelci, Lvu a Rybách při denním zrození lze soudit na závratnou kariéru.
 • V Raku, Štíru, Rybách: úspěch v parfumerii, barvírně, pivovaře.
 • V Kozorohu: zrozenec je nejstarší dítě, aneb starší sourozenci umírají.
 • Ve Vodnáři a Blížencích: při poškození nebezpečná konstelace pro cesty.
 • V konjunkci s Lunou: vyznamenání a pocty.
 • V konjunkci s Merkurem: úspěch pro obchod s módním zbožím, klenoty, oděvy, dobrá konstelace pro spisovatele a básníky.
 • Při retrográdním Merkur: výteční zpěváci.
 • V aspektu k Venuši: rychlý vzestup.
 • Příznivě k Jupiterovi: sláva, vysoké sociální postavení, pocty, titul hodnosti.
 • Příznivě k Martu: rychlý vzestup.
 • Příznivě k Uranu: obliba a důvěryhodnost.
 • Nepříznivě k Martu: spory s představenými.
 • Nepříznivě k Saturnu: změny povolání, ztráty v obchodě.
 • Nepříznivě k Jupiteru: zbytečná pýcha, pročež neoblíbenost.

 

Dům XI.

Dobrý původ, štěstí, důvěryhodní přátelé, kteří velmi pomohou, spojení se společensky vyššími lidmi, dobré vyhlídky na zdar podniků, avšak značná úmrtnost dětí.

 • Je-li Slunce samo v domě: štěstí pro rodiče.
 • Dobře ozářené Jupiterem, Saturnem, Marsem nebo Uranem: zájmy zrozence budou hájeny mocnými a vlivnými lidmi.

 

Dům XII.

Celkem slušný úspěch v životě, značné překážky, zvláštní sklony, zájem o okultismus, mystiku, odcizení lidem, samotářství, mnoho cest, dlouhověkost bez aspektu k Saturnu.

 • Při poškození: ztráta otce, osiření, neoblíbenost u nadřízených, špatná pověst, slabé zdraví, omezení svobody, pobyt v sanatoriích, škodou a hanbou k životní moudrosti.
 • V konjunkci s Marsem, Saturnem nebo Uranem: odvislé postavení.