Vehlow

Slunce v 1. domě

Člověk je sebevědomý, důstojný, upřímný, čestný, ale také trochu pyšný, panovačný a velmi sebejistý. Má representativní vzhled, umí si získat vliv a svou osobnost postavit do popředí. Má rád lesk, přepych, luxus, dobré jídlo a pití, pohodlí a duševní pohodu a má rád rušný život. Slunce dává důstojnost a vysoké postavení, ale méně čilosti (agility). Naopak často ho potkávají šťastné náhody a velká protekce. Přichází do kontaktu s vládními kruhy, vlivnými osobami a úřady. Proto má přirozeně dobré šance na kariéru.

V ohnivých znameních: člověk je zdvořilý, galantní, upřímný, otevřený, ale také panovačný, ctižádostivý a dokonce vzteklý.

V zemních znameních: je tvrdohlavý, tvrdošíjný a zkostnatělý, hašteřivý, pyšný a domýšlivý. Příliš mnoho sebedůvěry, tedy přecenění sebe sama, také se ukazuje většinou velká smyslnost.

Ve vzdušných znameních: sluneční děti jsou velmi snaživé, vědychtivé, žíznivé po vědě a milující umění, ušlechtilé a štědré, velkorysé a spravedlivé.

Ve vodních znameních: tady se projeví výstřednost, zhýralost, oddávání se požitkářství. Také má sklon se podceňovat. Pouze Štír nedovolí vzniknout pocitu méněcennosti neboť toto znamení přináší neoblomnost. Škody pocházející od druhého pohlaví, následkem sexuálního života.

 • Při příznivém ozáření je Slunce v prvním domě znamenité postavení pro celý osud. Na všech úsecích života je patrný dobrý sluneční vliv. Charakter je šlechetný, velkorysý a ochotný pomoci. Nízké nebo sprosté projevy zde Slunce nepřipustí.  Zjedná si respekt, popularitu, a třeba i pocty a slávu. Člověk bude zastávat vážené, rozhodující a odpovědné postavení. Příznivé Slunce dává také šťastné náhody, oblibu ve spekulacích a velkorysém podnikání. Přináší radostnou povahu s neotřesitelným optimismem, blahobytnou, srdečnou a velkou lásku k dětem. Pokud apelujeme na srdce slunečního typu, nemůže odolat. Jsou to výrazné osobnosti, které mají většinou i výrazný osud.

 • Při špatném ozáření se sice také vyskytuje protekce, šťastné náhody a vlivné vztahy, ale s protichůdnými výsledky. Charakter člověka se ukazuje jako domýšlivý, drzý a tyranský, při zcela nízké povaze jako vydřidušský, servilní, zbabělý a záludný. Jsou téměř vždy vzteklí, brutální a násilničtí, často jednají v afektu. Jsou nechvalně proslulí, prostopášní, velice smyslní a vášniví, zacházejí se svými bližními spatra a promarní tak všechny sympatie. Ale samo špatně ozářené Slunce nesvědčí o zločinném jednání.

Přináší srdeční onemocnění, také poškození zraku. Často poznáme špatné sluneční typy podle obezity a holohlavosti. Nedoporučuje se takové lidi vybavit pravomocemi, protože by mohli svou moc zneužít.

 

Slunce v 2. domě

Člověk chce získat kapitál. Je oddaný zábavě a ušlechtilým zálibám, má sklony k velkorysosti při peněžních výdajích, má ale také vysloveně lásku k penězům a silný smysl pro výdělek. Má zpravidla dobré vztahy k vládě a úřadům.

 • Harmonické postavení: záruka bohatství. Člověk se účastní příjemností života, žije na velké noze, patří k lidem se silným kapitálem (pokud to zbytek horoskopu připustí). Vysoké postavení nebo právní záležitosti dávají trvale plynoucí zdroje příjmů. Také dědictví, pozoruhodné dary a dotace zvětšují jeho majetek. Bankéři, diplomaté, hoteliéři, především ale tzv. finanční magnáti se zpravidla těší tomuto šťastnému postavení.
 • Disharmonické postavení: vrozený smysl pro peníze nutí rovněž člověka k riskantním finančním operacím, ale po velkých úspěších přichází také nepříznivý obrat. Jmění (kapitál) hraje každopádně velmi vzrušující roli v jejich životě. Podnikají nerozvážné a riskantní finanční transakce. Extravagantní sklony způsobují žití nad poměry. Díky lásce k luxusu, přepychu, nádheře a neschopnosti hospodárně zacházet s majetkem, se řítí takové povahy do nejhorších krizí a jsou často známí finančními skandály.

 

Slunce v 3. domě

Ukazuje na lásku ke studiu, literatuře a umění, cestování a změnám. Přehlédne všechno velmi rychle, má rozmanité zájmy a vyznačuje se tělesnou a duševní čilostí. Usiluje o vzdělání, zlepšení svých mravů a umění žít. Usiluje o způsob vyjadřování a pěkný sloh (styl). Zpravidla je nějaká proslulost v příbuzenstvu. Také jeho jméno je známé, podle aspektů v dobrém nebo zlém smyslu. Literární činnost nebo práce související s tiskem, vydavatelstvím nebo dopravou jsou tomuto člověku vlastní. Přitom podniká obyčejně mnoho cest – většinou v tuzemsku – také vztahy k příbuzným hrají roli v životě. Sourozenců je pouze málo nebo žádní.

 • Harmonické ozáření: dobrý, vytrvalý a statečný charakter. Úspěchy, pocty a proslulost v umění. Mnoho užitku a podpory od příbuzných. Jsou většinou blahobytní nebo se mezi nimi nacházejí slavné osobnosti. Základní změny a proměny osudu, ale v dobrém smyslu, také změny bydliště, časté stěhování aj. Příznivé postavení pro práci na zkouškách,  všeobecně pro studium.
 • Disharmonické ozáření: člověk je povrchní, libuje si ve změnách, někdy je nesvědomitý. Vyniká  nemile  žvanivostí, zvědavostí a potěšením ze senzací. Rád rozšiřuje pomluvy. Tisk se jím zabývá zpravidla v nepříznivém smyslu. Jeho jméno je nechvalně známé. Jeho literární činnost, pokud je vykonávána, přináší povrchní a mělké nebo klamavé výtvory a má krátké trvání. Sklon k přehánění všeho druhu, především ve čtení knih, také nebezpečí duševních poruch, přinejmenším ale velká nervozita značného stupně.

 

Osudy sourozenců nebo příbuzných nejsou dobré, vztahy mezi nimi jsou neradostné většinou pouze velmi volné.

 

Slunce v 4. domě

Přináší snahy o vlastnictví domů a pozemků. Vlastní životní úkol může být naplněn teprve v poslední třetině života, první dvě třetiny přinášejí rozličné potíže. V každém případě jsou možnosti rozvoje v poslední třetině života nejlepší. Lidé s tímto znamením Slunce mají také myslí na stáří a jsou na něho připraveni. Dlouho zůstávají ve spojení s rodným domem. Mají silný sklon k domácímu a rodinnému životu, konzervativní postoje, velkou lásku k vlasti a k rodné hroudě a silné nacionální cítění – ty jsou základní v jejich povaze.

 • Při harmonickém ozáření jde o velmi dobré postavení! Přináší velkou koncentraci majetku, dopřává si dobrého rodičovského domu a příjemného mládí, bohatou podporu od rodičů a později většinou také převezme rodičovské statky - obecně úspěch v životě následkem silné rodinné podpory, zvláště od otce. Ten je zámožný a většinou má vážené postavení ne-li dokonce popularitu. Vlastní domov je pěkně a pohodlně zařízený a prozrazuje blahobyt. Vlastní pozemky a půdu a většinou je také majitelem domu. Člověk prožije v dobrých poměrech a v tělesné a duševní svěžesti sluneční podvečer života, dosáhne vysokého věku a později se bude se těšit ještě i velké popularitě.
 • Při disharmonickém ozáření je doba mládí těžká. Otec je impulsivní, náchylný k prchlivosti, obávaný muž, který je vystaven mnoha osudovým ranám. Tragické a násilné události zpustoší rodičovský dům nebo otec předčasně zemře. S majetkem a vlastnictvím má stálé rozčilování, zlobení a ztráty. Také je nutné překonávat mnoho úředních problémů. Ve vlastní domácnosti jsou často hádky a nesnáze. Tvrdé mládí učiní z tohoto člověka v pozdějších letech přísnou a roztrpčenou osobu, většinou se z něho stává domácí tyran. Také stáří proběhne ještě neklidně kvůli nebezpečí ve vlastním domově a opozici ve vlasti a veřejné činnosti. Rozličné škody jsou zapříčiněny přírodními silami. Charakter člověka ukazuje na velkou podobnost s otcem, často existuje dědičné zatížení.

 

Slunce v 5. domě

Naděluje jen málo dětí. Pokud ale je Slunce ve vodním znamení, mohou být požehnání dětmi, ale děti budou neduživé a hodně budou stonat. Tito lidé hodně spekulují, mají rádi zábavu, jsou veselí, požitkářští a optimističtí, ale také vášniví a smyslní - to je charakteristika lidí s tímto postavením Slunce. Oni rozvíjejí mnoho porozumění pro divadlo, hudbu, tanec, sport, hry a společnost, mají také rádi děti a radosti života, jsou oddaní dobrému jídlu a pití. Rozumí se, že si všude získají sympatie a lehce dobývají srdce. Také mají pedagogické schopnosti.

 • Při harmonickém ozáření mají štěstí ve sportovních záležitostech, loterii, burzovních operacích a při spekulacích, které vedou k vzestupu. Děti – pokud jsou jinak naznačeny – budou vlastnit „sluneční“ charakter, budou velké a silné a dosáhnou váženého postavení v životě. S dětmi bude člověk v dobrém souladu; poskytnou mu v mnoha ohledech prospěch. Nejen že mají umělecké zájmy, ale také mají k umění předpoklady. V záležitostech lásky má člověk štěstí. Má výraznou účast na radostech života. Při nepoškozeném Slunci to je vynikající konstelace pro obchod s potravinami, gastronomická povolání, zábavní a umělecká povolání, burzovnictví, velké podnikání, sportovce a pedagogy!
 • Disharmonické ozáření přinese mnohá rozčarování a nedorozumění kvůli milostnému a sexuálnímu životu. Slabá sebekontrola, bude marnotratný, vyhledávající zábavu a prostopášný. Ve sportovních záležitostech bude inklinovat k přehánění, v lásce k ukvapeným zasnoubením (vztahům). Z důvodu hravosti a soutěživosti vznikají velké finanční ztráty. S dětmi hodně zlobení a rozporů. Někdy má děti, které žijí rozmařile na náklady „starých pánů“. Člověk si může na to sotva stěžovat, protože také „ležel svému otci na peněžence“ a podepsal se na jeho finančních ztrátách. Manželský partner bývá také lehkomyslný, vyhledávající zábavu a nedodržuje společenské konvence.

 

Slunce v 6. domě.

Existuje možnost získat samostatnost ve svobodném povolání; se zaměstnanci dobře spolupracuje. Nemá dobrá zdravotní odolnost. Často bojují s horečnatými chorobami.

 • V harmonickém postavení je to dobrá poloha pro svobodné profese, zvláštně pro lékaře a literáty! Je snaživý a má velké porozumění pro sociální problémy. Úspěchy v chovu zvířat. Šťastná ruka v zaměstnávání personálu. Sociálně nízko stojícím osobám budou nabízet často pomoc a z její tím užitek. Výrazná pomoc od strýce a tety.
 • V disharmonickém postavení je nutné od útlého mládí dbát na své zdraví. Sám o sobě již slabý organismus trpí přetěžováním, nezdravou činností a nezdravým pracovním prostředím. Protože se nemůže dobře uplatnit v mnohých i namáhavých činnostech zůstává člověk v podřízeném postavení. Také ve svobodném povolaní bude možno dosáhnout jen malého úspěchu. Mnohá drobná práce musí být odpracována. Nejistá období, spory se šéfy a kolegy, změny v práci nebo dokonce nezaměstnanost brzdí vzestup. Zdravotními indispozicemi a špatnou výplatou bude výkonnost silně snížena. Je-li jinde v horoskopu naznačena samostatnost, tak si člověk vlastní vinou způsobí mnoho zloby a rozčilování se zaměstnanci a s domácím personálem neboť je příliš pedantský, malicherný a hamižný. Chybí velkorysost! S příbuzenstvem nemá dobré kontakty. Stejně tak má málo štěstí se zvířaty a dokonce k nim i cítí odpor.

 

Slunce v 7. domě

Přivádí na veřejnost, přináší podle aspektace dobrou nebo špatnou popularitu, v každém případě mnoho kritiky. Týmová práce, spolupráce s druhými jsou blízké jeho přirozenosti. Staví mosty mezi lidmi, vytváří kontakty, harmonizuje a urovnává. Také opakované soudní procesy. Slunce v tomto domě ale není žádnou jistotou pro manželství, jak se často myslí.

 • Při harmonickém postavení: úspěchy s podílnictvím, vyhrané soudní spory, vážené veřejné postavení, pocty, vyznamenání a obliba. Příznivé Slunce dává sílu k prolomení vůči všemu osočování. Vynikající pro veřejné řečníky, agitátory a také pro soudce a advokáty /v tomto postavení/. Partner v manželství je silně ovlivněn Sluncem, často skvělý nebo oblíbený; manželský život se utváří harmonicky.
 • Při disharmonickém postavení: připouští rovněž veřejnou činnost, spolkový a společenský život, ale pod velkým odporem a ostrou kritikou. Útoky pocházejí od mocných a vlivných nepřátel, kteří mají vysoké postavení (členové vlády, šlechtici). Procesy způsobí mnoho rozruchu a ne vždy úspěšně proběhnou. Podílnictví přináší rovněž rozmíšky, procesy a prohry /ztráty/. Případná popularita je podrobena velkým výkyvům, dobré veřejné mínění je v nebezpečí. Manželský partner je hrdý, troufalý, velmi impulsivní a panovačný, manželství tedy málo ideální. Často končí odcizením, rozchodem nebo rozvodem.

 

Slunce v 8. domě

Pozor na nebezpečí nehod! Již v mládí je vzbuzena tajemnými předměty jistá  bázlivost a úzkostlivost, později se objevuje silný zájem pro nadpřirozené jevy, bádání v oblasti věčného života a mystiky. Smrt a posmrtný život jej velmi zaměstnávají. Záchvaty omrzelosti života musí být zdolávány. Závěti, dědictví, dary, také věno se „vypaří“ podle stavu aspektace. Velký smysl pro tajemnost, také pro vášnivá, ale skrytá erotická citová hnutí.

 • Při harmonickém postavení: dary, věno nebo dědictví. Všeobecně člověk spravuje cizí peníze nebo může s nimi nějak disponovat. Zájem o nadpřirozené záležitosti přináší rozličné schopnosti a poznatky, např. rozštěpení hvězdy (? Abspaltung des Astrals). Slunce v tomto postavení umožní dobré živobytí a poskytne k tomu také prostředky. Dále Slunce naznačuje v tomto domě při dobrém ozáření lehkou smrt. Vlastník horoskopu je pohřben s velkými poctami, mnoha výdaji a opravdovou účastí. Většinou zanechá větší jmění nebo pozemky. Při dobře postaveném Slunci se také někdy mohou nastat záchvaty omrzelosti životem, pokud jiné konstelace v horoskopu působí podobné ohrožení života a vážné onemocnění, ale přesto pevnou vůlí tato nebezpečí vždy překoná.
 • Při disharmonickém postavení je to kritické postavení Slunce pro život a majetek. Přináší vášnivost, pudovost, žárlivost a nevěru. Ze sexuálního života se vyvine nebezpečí, nemilé události a nemoci. Případy smrti přinesou nepříznivé obraty. Člověk si připouští mnoho zasmušilých myšlenek o problému smrti. Podle úkazů na domech smrti mohou nastat sexuální poklesky, sexuální zločiny, nebezpečí života, dokonce vraždy a sebevraždy. V horoskopech žen znamená toto postavení ztrátu - smrt ženicha nebo manžela. Také ostatní svazky přijdou k zániku. Člověk je bázlivý a hrůzyplný, přestože je nakloněn k odvážným experimentům v magické oblasti. Nebezpečí dějů černé magie a nebezpečné vlivy z onoho světa jsou tudíž velké. Většinou musí sebou nést tajemství, které se děsí denního světla: sexuální výstřednosti nebo poklesky a často také je pravděpodobně užívání drog. Život se uzavře, pokud to jiné úkazy potvrdí, násilnou smrtí a nedůstojným pohřbem. Obvykle nezůstane dědictví nebo pozůstalost, nepřinese svárlivým pozůstalým žádný požehnání.

 

Slunce v 9. domě

Člověk je spravedlivý a ušlechtile smýšlející, pobožný a bohabojný, vládne uměleckým talentem a miluje zákon a pořádek. Je povahy nadšené, vznětlivé, rád filozofuje, má často dobrou intuici, vnuknutí a prorocké nadání /talent/. Mysl je směrována často na cizinu.

 • Harmonické ozáření – ukazuje na hlubokého, vážného, mravně dychtícího ducha. Velmi upřímný, otevřený, čestný, spravedlivý při jednání s bližními, veselý, důvěřivý a optimistický, ví jak získat laskavostí a ochotou mnoho sympatií. Vyšší mravní rozvoj vede k velkolepým poznatkům, spontánním předpovědím, prorockým snům, tušením a vizím. Také na vědeckém poli, zvláště práva a teologie, ale také spisovatelství a nakladatelství dosahuje vysoko postavené Slunce špičkových výkonů. Je to také výtečné postavení pro mořeplavce, vystěhovalce a světoběžníky. S přiženěnými příbuznými existuje dobrý vztah.
 • Při disharmonickém ozáření nastanou vyčerpávající boje v okruhu příbuzenstva, obzvláště s přiženěnými a přivdanými. Charakter není sice nešlechetný, přesto vázne stálost /charakteru/ a spolehlivost. Tyto osoby mění často svoje stanovisko. Často je ve věci víry rozdílnost názoru, konflikty s církví a s justičními úřady dokonce s vlastními právními zástupci. Nastane-li špatný aspekt Jupitera, přinese toto postavení pokrytectví; špatný aspekt Marsu a Saturnu ukazuje na fanatismus. Cestování a pobyt v cizině nebude úspěšné a s cizinci se zaplete do sporu. Rovněž tak nelze očekávat nic dobrého v obchodních vztazích s cizinou. Povolání, která jsou spojena se záležitostmi 9. domu, by neměl člověk při tomto postavení raději volit!

 

Slunce v 10. domě

je mnohoslibné. Přinese při slabé aspektaci nejúspěšnějšího příslušníka rodiny, dosáhne úspěch v úřadě nebo právních záležitostech a popularitu, ne-li dokonce proslulost a moc. Takoví lidé jsou velmi sebevědomí, autoritativní a sebejistí, dokonce representativní osoby, které si vždy v každé situaci dokáží zjednat respekt. Jejich vzhled ovlivní Slunce tak, že činí stavbu těla velkou a širokou. To ale neznamená, že každý, kdo má Slunce v 10. domě musí tak být utvářen, neboť sluneční síly jsou často formovány znamením.

 • Harmonické aspekty Slunce ve vysokém postavení jsou zárukou osudu s velkým životním vzestupem, pro vedoucí postavení s vysokou odpovědností, šťastné příležitosti k postupu vpřed, příjemné nadřízené, dobré vycházení s nadřízenými, povýšení a uznání a ocenění. Často postup ve státní službě nebo v dozorčí radě bank nebo průmyslových koncernů. Charakter člověka je ušlechtilý, upřímný, přímý a čestný, representativní a důstojný. Je to také příznivé postavení pro záležitosti matky.
 • Disharmonické postavení ukazuje na člověka pyšného, domýšlivého, pyšného, násilnického a tyranského. Bezohledností se domůže vysokého postavení, ale i při poškozeném Slunci má poměrně slušný charakter, mnoho bojů, nepřátelství, odporu a komplikací v povolání. Navzdory všemu bude ale možné domoci se peněz a respektu. Tímto způsobem dosažené postavení nebude mít dlouhé trvání, je stále ohroženo nebezpečím a při útoku špatně postaveného Saturna je nevyhnutelný náhlý obrat k horšímu.

 

Slunce v 11. domě

Také příznivé, ale ne v takové míře jako v 10.domě.

Všeobecně se výrazná životní přání vyplní, často pomocí šťastných náhod. Bude-li vše ale nakonec směřovat k dobrému závisí od aspektu.

Vážení, vlivní a většinou zámožní přátelé a příznivci budou člověku pomáhat. Také úspěch nebo neúspěch této podpory bude závislý na aspektaci. Naděje na požehnání dětmi často ale přinese zklamání.

 • Při harmonické postavení se lze těšit splnění nadějí a přání – bez pozdějších ztrát! Ušlechtilí přátelé, upřímní a srdeční. Jejich věrnou pomocí si lze zajistit úspěch. Sociálně výše postavení lidé pomohou při vzestupu. Člověk si může užívat dobrého života. Děti jsou dobře vychované, ale není jich mnoho.
 • Disharmonické postavení ukazuje na plytké, domýšlivé a nafoukané přátele, na které se nelze v žádném případě spoléhat, kteří naopak  svádějí k lehkomyslnému způsobu života. Plány a naděje se sice realizují, ale většinou se zhoubným výsledkem. Protekce se v tomto případě také vyskytují, ale bez trvalého výsledku. Vášnivý způsob života, lačný a poživačným přináší žití nad poměry.

 

Slunce v 12. domě

Je ve svém nepříznivém postavení, neboť se nachází v místě zavržení. Hluboko skryté chyby v povaze člověka přinášejí málo úspěchů v životě, nepřátelství, starosti, nouzi, překážky a omezování všeho druhu. S příbuznými jsou konflikty. Zdraví není nejlepší. Zajímá se o okultismus a nadpřirozeno; bude ovšem také bázlivý a pověrčivý, pokud to ostatní horoskop dovolí. Téměř vždy se jedná o duševní úzkost.

 • Při harmonickém aspektu – úspěchy v cizině, i když s potížemi a osočováním. Příznivé pro oblast okultismu, náboženství a vědeckou činnost, právě tak pro samotáře /poustevníky/, život v klášterech a řádech a pro činnost v nemocnicích, ústavech, starobincích, příznivé postavení pro mořeplavce a kriminalisty. Ale ve všech oblastech to nebude lehké se prosadit. Musí se vyhnout mnohým nebezpečím. Člověk se nedočká vděku svých současníků jak by si zasloužil. Samo příznivě aspektované Slunce v tomto domě ukazuje na (soudní) procesy. V rodině nebo příbuzenstvu panuje téměř vždy válečný stav, ale člověk to nenese tragicky, poněvadž se proti nepříjemnostem pozvolna otužuje. Někdy si způsobí sám svou plachou, svéráznou povahou nedorozumění a mrzutosti. Příznivě postavené Slunce přináší intenzivní mravní snahy intensivně a podporuje duchovní růst.
 • Disharmonické Slunce je postavení, které člověka neustále tlačí do pozadí. Následkem jsou neúspěchy, pronásledování, nemoci a nedostatek, těžká omezení, nuzné poměry, dokonce i zločinecké pletky. Pokud je i ostatní  horoskop nepříznivý, pak bude charakter plný slabosti a nedostatku nebo dokonce náruživosti, neřestí a zločinecké sklony. Má málo síly k překonání nízkých pohnutek. Většinou postupně upadají tito nešťastníci a končí – pokud se to potvrzuje v horoskopu – za zdmi žaláře jsou nezvěstní. Mají všelijaké vroubky, jsou namočeni s pochybnými individui a podílejí se na protizákonném konání. Sklon k nemocem ničí zdraví a vynutí si častý pobyt v nemocnici. Je třeba se obávat tělesného nebezpečí úklady, nešťastnými událostmi, krádeží a oloupením. Vlivní protivníci pracují v tajnosti na zkáze člověka. Tento člověk má sklony k tomu, nechat zpravidla svou rodinu „na holičkách“. Dobrodruh. Jeho názory na sociální a společenský život se silně odchylují od obvyklého mravního kodexu. Odloučenost od světa může být dobrovolná nebo nedobrovolná podle celkové osnovy horoskopu. Typické postavení pro zchátralé génie.

 

 

Přeložil K.Kraus, úprava J.Holeček