Parkerová

Štěstí bude nalezeno:

 

 

1. dům

... ve vlastním samostatném vystupování, když jsme se vzdali naděje na podporu druhých lidí.

2. dům

... v klidné jistotě, že solidním podnikům se může poskytnout úvěr, kdežto veškeré hlubší zkoumání nebo mystické spekulace jsou odstraněny jako zbytečné.

3. dům

... ve vlastním usuzování při zbožném naslouchání druhým, aniž se člověk snaží sdělovat vlastní názory druhým lidem jako jedině správný.

4. dům

... ve spokojenosti s vlastními domácími okolnostmi, s rodinou a jejími tradicemi, když se člověk zbaví touhy po slávě.

5. dům ... v autokratickém vystupování - požadujícím i dávajícím - když se člověk zcela zbaví sklonu líbit se "všem a ve všem".

6. dům

... ve službě druhým, když se člověk zbaví touhy po osamělosti.

7. dům

... v úplném splynutí při společné práci a manželství, když se člověk zřekne svého sobectví.

8. dům

... na cestě pochybností v ceně hmatatelného, zlomením starých pout, hledáním příčiny všech věcí, když se člověk zřekne důvěry v hmotné věci.

9. dům

... v rozšíření osobního uvědomění cestováním a filosofováním, když člověk sleduje cestovní program druhých lidí.

10. dům

... jako "self-made-man" ve světě, když se řekne veškerého pohodlí, které přináší klidný život doma v rodině, tradice a stav.

11. dům

... v šíření bratrského přátelství, když člověk přemohl veškeré city převahy.

12. dům

... v samotě, v sobě, když se člověk vzdálí všeho, čemu dříve sloužil. "V tichosti a důvěře bude vaše síla".