Aubierová

  • Se Sluncem – nějaký nedostatek, pokud jde o otce. Pro obě pohlaví může být obtížné ztotožnění s otcem, odmítání jeho vlivu. Konjunkce může svědčit o potřebě náhrady za otce.

 

  • S Měsícem – nějaký nedostatek, pokud jde o matku: chybějící, nepřístupná nebo přímo nepravá matka… V každém případě její význam ohrožuje citovou a psychickou rovnováhu bytosti, která se těžko zařazuje mimo tento všemocný obraz. Kvadratura není často tak dvojsmyslná jako trigon: ten totiž přináší určitou nevědomost, která brání v eventuálním překonání potíží.

 

  • S Merkurem – znamenají problémy s řečí; na počátku je často obtížná vyjadřovací schopnost. V kladných případech dávají bystrý intelekt, černý humor a zálibu v odmítavosti.

 

  • S Venuší – obtížné prožívání citových vztahů, které jsou více či méně přeludné. Je to „ani s tebou, ani bez tebe“, a je-li aspekt harmonický, znamená touhu po absolutnu, která je velice problematická pro snášení denního údělu.

 

  • S Marsem – mají falický podtext: získání mužné síly v ženském horoskopu (v případě konjunkce nebo trigonu), nebo odmítání této síly (v neharmonickém aspektu). V mužském horoskopu ukazuje neharmonický aspekt úzkost z kastrace nebo zavrhování pudů ve prospěch absolutna…

 

  • S Jupiterem – neharmonické znamenají nedostatečný pocit ochrany bezpečnosti; v každém případě je jupiterovská síla oslabena.

 

  • Se Saturnem – velké nároky na autentičnost a přísnost, hledání jasného rozumu bez ústupků. V případě neharmonie je zde velmi negativní, ba sebezničující stránka.

 

  • S Uranem, Neptunem a Plutem – neharmonicky – nějaké sdělení v oblasti řízené těmito planetami (např. originálnost v případě Uranu), nebo při neharmonických aspektech chybnou a škodlivou integraci týchž hodnot.